Vrijheid beperken?

“Het oorspronkelijke idee achter de vrijheid van meningsuiting is het fundamentele principe dat burgers dat burgers zich tegen de machthebbers kunnen keren zonder te hoeven vrezen voor de consequenties”. Dixit Kees Verhoeven – voormalig Parlementslid namens D66 – in De Telegraaf op 30 april.

“De bevolking moet de Koning, de premier en de regering kunnen bekritiseren” zo gaat hij verder, “uiteraard binnen de grenzen van de wet. Zodra we dit recht inperken zetten we stappen richting een dictatuur zoals het Rusland van Vladimir Poetin”. Verhoeven legt in zijn bijdrage over het debat of de overname van Twitter door Elon Musk een zegen – of juist niet – is, uit dat er wat hem betreft grenzen zijn in wat mag en wat niet mag op Twitter. Hij vreest eigenlijk dat de vrijheid van meningsuiting op Twitter vooral benut wordt om, geheel anoniem, ‘nepnieuws’ te verspreiden, te manipuleren en te intimideren. Dat is in zichzelf al een verdacht uitgangspunt.

Anonimiteit bestaat niet

Kees Verhoeven. Afb: Levien Willemse / Wiki

Kees Verhoeven presenteert zich als ‘tech-expert’, maar verkoopt ‘nepnieuws’ in zijn bijdrage aan het debat als het gaat om ‘anoniem manipuleren en intimideren‘. Anonimiteit op het internet bestaat niet. In de eerste plaats is van iedere netwerkaansluiting (die nodig is om iets op media-platforms zoals Twitter te plaatsen) herleidbaar tot een fysiek adres; het zogenaamde ‘IP-nummer’ van de aansluiting. Het kastje van Ziggo of KPN in uw woning is zodoende eenvoudig op te sporen door inlichtingendiensten. Ook als u vanaf een ‘openbaar’ netwerk (zoals in de trein of in een ziekenhuis) gebruik maakt van andermans netwerk, is er nog steeds geen probleem om u op te kunnen sporen. Uw apparaat heeft ook nog een uniek ‘MAC nummer’ (MAC = Media Access Control). Het MAC-adres is een uniek apparaat-adres dat door de leverancier van uw netwerk- kaart of chip in het apparaat is ingebakken. De plaats van waaraf u een gewraakt bericht verzendt of het apparaat zelf zijn met grote precisie aan te wijzen. Ook dat is door veiligheidsdiensten feilloos te traceren en te relateren aan u als persoon. ‘Anonimiteit’ op internet bestaat helemaal niet, laat staan anonimiteit op Twitter of Facebook. U kunt linksom of rechtsom altijd gevonden worden aan de hand van uw bericht en het apparaat van waaraf u dat bericht heeft verzonden. Wie Artikel 7 Gw. of andere wetten overtreedt middels een digitaal apparaat, kan moeiteloos worden opgespoord.

Gregorius Nekschot

In 2008 werd de cartoontekenaar ‘Gregorius Nekschot’ met veel vertoon van macht van zijn bed gelicht en een aantal dagen in de cel gezet. Hij zou met zijn cartoons moslims en mensen met een donkere huidskleur hebben beledigd en volgens toenmalig Minister van Justitie Hirsch-Ballin (CDA) was dat voldoende reden om tot arrestatie over te gaan. Er kwam wel een klein beetje van verzet uit de Tweede Kamer, maar met name D66 hield zich toch behoorlijk op de vlakte. Toch was er wel reden voor fors verzet tegen de ongrondwettelijke actie op last van Minister Hirsch-Ballin: Nekschot had niet eigenhandig de vrijheid van meningsuiting opgerekt, maar zou mensen hebben beledigd. Nu is het gevoel beledigd te worden aan de mensen zelf: er zijn ook mensen die zich beledigd voelen als er een paar dagen per jaar een Zwarte Piet rondloopt. Maar zij krijgen dan tenminste nog subsidie en Nekschot kreeg dat niet. Beledigen is in ons land niet strafbaar, behalve als dit continue wordt herhaald met geen ander doel dan te denigreren. Dat was niet wat Nekschot deed: Nekschot tekende situaties waarmee hij het – op humoristische wijze en zonder doodswensen e.d. – niet eens was, of het nu ‘witten’ waren of ‘zwarten’. Net als Johan Derksen onlangs, legde ook Nekschot zijn soms heel aardige werk in arren moede terzijde. Als het niet in de kraam van D66 of GroenLinks past, dan worden mensen op de meest afschuwelijke wijze bejegend, buiten de groep gehouden, ‘gecanceld’. Verhoeven kan moeiteloos een paar situaties uit zijn geheugen opdiepen waarop hij (en zijn partij) daar zelf aan meedeed; in de Kamer en elders.

‘Casus’

Sommige opinies kunnen ons (en Kees Verhoeven) wel eens niet bevallen. Maar we hebben niet het recht om een ander het uitspreken van die opinie te beletten of om hen verdacht te maken. Natuurlijk willen we graag dat mensen het met ons eens zijn en vinden we het niet leuk om een heel andere opvatting te horen. Maar wat Verhoeven eigenlijk wil is dat mensen zich gaan gedragen als in een kudde; altijd achter de opinieleiding aanlopen. In het geval van Verhoeven is dat waarschijnlijk freule Kaag. Maar Kaag vond een #Metoo affaire (Ook gij Kees?) in haar eigen club ‘een casus’ en het vertrek van Derksen ‘terecht’, zonder zich af te vragen of ze dat nu echt meent of dat het een pose is die mogelijk weer wat stemmen terug wint.

Niemand is vooraf van een ander toestemming nodig om een mening te ventileren. Niet van de Koning, niet van (ex) politici en al helemaal niet van mediaplatforms. Wie dat niet verdedigt is helemaal de vrijheid niet waard. Als er al vrijheid moet worden ingeperkt, dan zijn het de vrijheden die politici zich permitteren wanneer die te pas en te onpas andere meningen onderdrukken en afdoen als ‘fascisme’.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Wie en ander wil verbieden zich verbaal of literair te uiten vervalt onverbiddelijk in de houding van een betweter. Iemand verbieden zijn of haar mening te ventileren is per definitie een dictator. Iemand beledigen waardoor de ander schade ondervindt is uiteraard misplaatst als er geen goede reden wordt gegeven dat het beledigen staaft omdat de beledigde een oneigenlijke handeling heeft gedaan waarbij de maatschappij ernstig is benadeeld . Van der Lieden CDA heeft miljoenen opgestreken door leugens en juridisch maatschappelijk manipulaties uit te voeren met als doel belastinggeld op te strijken en dat vergeleken kan worden met oplichting. Van der lieden een oplichter te noemen is in zijn ogen beledigend omdat hij nu, na onderzoek door het OM , de miljoenen in beslag zijn genomen . Waarom ik dat zo formuleer , is omdat verbieden ook een ernstige belediging is en geestelijk de ander ernstige psychische schade kan berokkenen . Immers in beide gevallen is er van belediging sprake, maar de relevantie moet worden aangetoond. Dat Kees Verhoeven afwijkt van wat maatschappelijk aanvaardbaar is en een voor hem niet welgevallige mening als belediging ervaart is psychisch niet in orde omdat de minachting dan een introverte behoefte is. Meningen onderdrukken door politici, zoals de heer Nijhof dat aangeeft is juist fascistoïde van karakter . Fascistoïde uitingen zijn per definitie onaanvaardbaar maar een bewijslast ontbreekt zodat de bedoeling iemand een fascist te noemen of te suggereren er dan geestelijke schade optreed…… en dat is juist het kennelijke uitgangspunt van Kees Verhoeven ……. Koud stellen heet zoiets. Het onaanvaardbare gezwam van D-66.

Buskens
1 jaar geleden

Dat freule Kaag het toejuicht dat Derksen van de buis is begrijp ik wel. Johan heeft meerdere keren zijn ongezouten mening over haar gegeven en die was verre van vleiend. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Ze had er verstandig aan gedaan haar mond te houden. Nu toont ze aan totaal niet tegen kritiek te kunnen. Want het kan niet te maken hebben met de me too slachtoffers omdat in haar eigen partij van alles mis is en was. Dat zou zeer hypocriet wezen!!