Prikbord nr 830, Arbeidsmigranten: een fake-oplossing

De EU heeft een ‘nieuwe’ truc bedacht om het falende migratiebeleid te continueren: “Europa heeft arbeidsmigranten nodig vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt”. Nu betreffen die tekorten vaak slecht betaald werk of specialistisch werk waarvoor een opleiding nodig is.

Intussen zitten hier en elders miljoenen mensen thuis met een uitkering of zijn langdurig ziek en moeten (af)gekeurd worden of onttrekken zich aan het integratietraject of hebben ontdekt dat ongeschoolde arbeid minder loont dan uitkeringen plus toeslagen/vrijstellingen. Geschoolde mensen van buiten de EU aantrekken, die de taal niet spreken, hier een huis verwachten, uiteindelijk ook hun familie willen ‘meenemen’ dan wel een deel van hun inkomen in het thuisland zullen besteden, recht hebben op onze sociale voorzieningen, soms medische/psychische problemen hebben en de bevolkingsgroei verder aanzwengelen, lost helemaal niets op. In Frankrijk zou een pensioenleeftijd van 66 jaar al 10% meer arbeidskrachten opleveren; zeker in combinatie met het ‘uitkammen’ van de immigrantenwijken door daar verplichte scholing aan te bieden. De aantallen werkschuwe profiteurs, de vergrijzing, de milieu- en criminaliteitsproblemen, de ontevredenen en de tekorten zullen alleen maar toenemen. Precies zoals in de afgelopen 30 jaar; zolang mensen die de taal al (voldoende) spreken, al huisvesting hebben, al ‘ingeburgerd’ zijn en doorgelicht zijn door artsen en uitkeringsinstanties niet kunnen/willen worden ingezet voor betaalde arbeid of scholing dan wel niet kunnen/willen verhuizen. Gelukszoekers maken een opvallend hoog percentage uit van die categorie en zelfs de honderdduizenden arbeidsmigranten van binnen de EU zijn een fake-oplossing gebleken, omdat ze bijdragen aan de bevolkingsgroei. Niet doen dus, maar gericht sturen op beroepsopleidingen waar tekorten zijn, ZZP’ers faciliteren en zorgen dat werken meer loont dan werkweigering. En tevens snel een einde maken aan de huidige schuldsanering waarbij mensen jarenlang niet (hoeven te) werken en de schuldeisers het nakijken hebben. Dit systeem zal door de stijgende kosten van het levensonderhoud alleen maar meer ‘slachtoffers’ aantrekken, die vervolgens door de overheid van hun schulden worden bevrijd en waarbij het beslag op een deel van hun inkomen (uitkering) eenvoudig kan worden ‘gecompenseerd’ met zwartwerk of andere criminaliteit.

Belastingwet

De Kamer dreigt voor de tweede maal in de fout te gaan, indien het voornemen om alleen claimers compensatie te bieden voor onterechte vermogensbelasting, doorgaat. Eerst weigeren een foute wet aan de orde te stellen, waardoor de rechter die taak moest overnemen, en nu burgers laten straffen voor het feit dat ze niet individueel hebben geprotesteerd tegen een belastingwet. Daarmee staat voor de gedupeerden weer de gang naar de bestuursrechter open om te klagen over de nieuwe wet. Er zijn zelfs alternatieven gekomen: klagen over machtsmisbruik of ongerechtvaardigde verrijking van de staat, dan wel klagen over discriminatie of over betaling/ heffing van onverschuldigde (belasting)gelden. Daarbij gaat de verjaring niet in bij de definitieve vaststelling van de belastingaangifte, maar bij het bekend worden van de schade en de ‘dader(s)’. Die termijn is tenminste 2 jaar.

Criminele banken

Wie meent dat de meest criminele banken binnen de EU in Spanje, Italië, Griekenland en Frankrijk staan, ‘vergeet’ onder meer de ECB, Nederland en Duitsland. Opnieuw is Deutsche Bank onderwerp van strafrechtelijk onderzoek, omdat Duitse politici en (politieke) rechters te lang hebben weggekeken, evenals de toezichthouder. Daardoor kon een rechtszaak over 100 miljard, waaraan 10 jaar onderzoek werd besteed, destijds geseponeerd worden. Zelfs het ‘leren van fouten’ was sindsdien niet aan de orde.

Houwitsers

Nederlandse officieren hebben er bezwaar tegen om moderne gepantserde kanonnen uit de reserve aan Oekraïne te leveren. Helaas heeft Den Haag weinig anders aan te bieden, omdat veel materieel – zoals M109-vuurmonden die veel minder onderhoud vereisten – destijds werd verkocht, we niet meer over een eigen voorraad tanks beschikken en ook zware mortieren in pantservoertuigen schaars zijn. Het bezwaar betreffende eigen materieeltekorten zou dus niet alleen de houwitsers of artillerieraketten moeten omvatten, maar veel méér schaars materieel.

Want het is tamelijk onzinnig om te beweren dat we over twee jaren die houwitsers zelf nodig hebben, als de Russen nu reeds een bedreiging vormen voor de NAVO die zelf als eerste kernwapens moet inzetten zodra we conventionele gevechtskracht tekort komen. Daarin kan een handvol houwitsers over 2 jaar echt geen verandering brengen en wat let ons om meteen bestellingen te plaatsen!

Huurwoningen

Volgens een recent incident met huurwoningen van onder meer Vestia, zouden woningcorporaties hypotheken hebben afgesloten voor miljardenbedragen. Gezien de relatief geringe bedragen waarvoor deze (vaak gesubsidieerde) woningen destijds werden verworven, rijst de vraag: waar zijn al die miljarden gebleven? Want ook bij nieuwbouw kan er weer een hypotheek worden gevestigd…

Hypocriet

Dat juist Stef Blok toezicht moet houden op de uitvoering van internationale afspraken betreffende sancties tegen Russen/Rusland is summum van hypocrisie. Juist de man waarvan de integriteit dan wel competentie door meerdere incidenten in twijfel moet worden getrokken, ook op het terrein van de internationale rechtsorde. Of wordt er gewoon van uitgegaan dat hij weer zal falen?

Macron

De argumenten waarmee president Macron voor de EU kiest zijn niet op Europa, maar op Frankrijk gericht. Vermoedelijk stelt hij daarmee de absurde landbouwsubsidies veilig, terwijl andere landen hun boeren willen uitkopen. De projecten die een middel moeten zijn voor een onzichtbare vertraging in de klimaatverandering, zijn allang het doel geworden; ook in Den Haag. Over het effect praat niemand meer of verwijst naar een dubieus VN-rapport.

Poetin

Nu Poetin bekend heeft gemaakt dat hij toch heel Oekraïne wil ‘bevrijden’ – dus niet alleen de Russisch sprekende minderheid wil ‘beschermen’ – dreigt hij in feite met iets dat erger is dan een kernwapen. Bevrijding in Poetin-stijl betekent immers volledige verwoesting, niets ontziend geweld tegen burgers en andere oorlogsmisdaden. Waar blijft het antwoord van de VN en de NAVO?

OM

Dat het OM naar verluidt onderzoek gaat doen naar een verjaard incident met een kennelijk bewusteloze/dronken vrouw, waarbij Johan Derksen de enige bekende dader zou zijn dan wel getuige, is te zot voor woorden.

Als er overcapaciteit is om een dergelijke zaak op te pakken, waarom dan niet de duizenden dossiers van verkrachting, mishandeling, drugshandel, kindermisbruik, oplichting en fraude van de plank halen en zware straffen eisen? Ook de in te zetten schaarse politiecapaciteit doet vragen rijzen, net als in het dossier van enkele klokkenluiders die de misdragingen van een dominee aan de kaak hebben gesteld, omdat de PKN in hun ogen heeft gefaald. Nu is er – zonder formele beschuldiging! – een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen ‘buitenstaanders’ die (met toestemming van het OM ?) intimiderende berichten ontvangen van een politieman die hen kennelijk als verdachten beschouwt. Ook hierbij lijkt het doel vooral te zijn om mensen met een eigen oordeel of (journalistieke) onderzoeksactiviteit uit te schakelen.

PvdA

Of de resterende PvdA-leden blij kunnen zijn met de GroenLinkse koers die mevr. Kuiken beoogt, moet worden afgewacht. De schade die de klimaat- en milieudrammers inmiddels hebben aangericht is reeds op vele terreinen merkbaar. Ooit zal hen daarvoor een politieke rekening worden gepresenteerd, want de naïeve achterban wordt dagelijks met de feiten geconfronteerd en kan zich niet langer onwetend houden. Overigens kan GroenLinks tevreden zijn, want minister Jetten (D66) reserveert liever miljarden voor de onbetaalbare CO2-opslag dan voor kerncentrales.

Regeerakkoord

Is er nog wel één belangrijk voornemen uit het Regeerakkoord valide genoeg om dit kabinet overeind te houden? Als burgers worden bedonderd met biomassa- en wijkverwarming (is ruim 60% elektrische energie !), als gas en kernenergie alsnog duurzaam zijn, als de biomassasubsidie wordt gestopt, als het stikstofprobleem imaginair is, als CO2 opslag onbetaalbaar is, als elektrificatie van Nederland helemaal niet kan en strategisch een blunder is, als de gasvelden onder de Waddenzee wel degelijk benut kunnen worden (waarbij een onnozele burgemeester klaagt over stipjes van boortorens aan de horizon, terwijl haar partij heel Nederland wil volplempen met gigantische windturbines), als een minister kennelijk liegt over diens invloed op gemeentelijke besluiten (datacentre) en als de luchtvaart ongestoord mag toenemen, dan is dit slechts één van de failliete beleidspunten van dit kabinet. Bij de rest – Justitie, Belastingdienst, UWV, Defensie, BuZa/EU, gezondheidszorg, immigratie etc. etc. – is het even rampzalig, zo niet erger.

Vogelgriep

De ionisatie-apparatuur die naar verluidt bij de Tweede Kamer fracties en scholen in Staphorst wordt gebruikt tegen het Coronavirus, zou volgens insiders ook de ventilatielucht van kippenstallen kunnen ‘zuiveren’ van vogelgriep. Waarom dit kennelijk nog niet is onderzocht, blijft een raadsel; zoals veel merkwaardige zaken rond virusbestrijding en de gevolgen daarvan.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
2 jaren geleden

Als de tweede kamer er alleen zit om persoonlijke carrière te maken en zonder enige kennis denkt te kunnen functioneren zal tzt de wal het schip keren.
Het is zaak om diegenen die daar aan hebben bijgedragen voor het dan hopelijk goed functionerend gerecht te slepen en met ze af te rekenen.
Hun falen op alle gebied afstraffen en de kosten op ze verhalen totdat ze aan de bedelstaf zijn vervallen.
Het niveau wat voor velen-door het gevoerde beleid- aan de werkelijkheid grenst en zelfs harde werkelijkheid is geworden.
Het kan niet zo zijn dat alle miskleunen – bewust of onbewust gemaakt – hele bevolkingsgroepen in het nauw drijft en jaren later afgedaan wordt met een sorry.
De politiek moet bevrijdt worden van vrijstelling via Pikmeer-arrest, maar 100% aansprakelijkheid aanvaarden voor misdaden en wandaden/beleid.