Bluffen of liegen

De (demissionaire) regering Rutte heeft twee jaar lang de indruk gewekt dat volksgezondheid hoog op zijn to do lijst stond en gezien het verkiezingsresultaat van maart 2021 wilden grote groepen Nederlanders graag geloven dat Rutte en co inderdaad de waarheid spraken. Over ‘bluffen’ en ‘liegen’.

Na een stevige bestudering van overheidsdocumenten die middels WOB procedures vrijgegeven moesten worden, hebben diverse onderzoekers vastgesteld dat de COVID-19 endemie is misbruikt om de Nederlandse samenleving de wil van overheid en vaccinatie belanghebbenden op te leggen. Niet het waarborgen van de volksgezondheid was de doelstelling van de opgelegde maatregelen, maar vrijheidsbeperking. Jarenlang hebben de Minister-president en zijn manipulerende Minister tijdens de bijna dagelijkse persconferenties de  doorsnee Nederlander een rad voor de ogen gedraaid.

Afb: screenshot Youtube

Maandenlang hebben politici en media ons keer op keer beloofd dat het vaccin de samenleving uit de crisis haalt. Vaccin is de terugkeer naar het pre-corona normaal. Herhaaldelijk klonk uit de monden van de verantwoordelijke bewindslieden en hun adviseurs: “er zijn nog geen gegevens hoe goed het vaccin beschermt tegen infectie. We weten dus nog niet of mensen die dit vaccin hebben gekregen, of deze mensen nog het virus kunnen overdragen mochten zij toch besmet raken. Ook is het nog niet duidelijk of het vaccin bescherming biedt tegen de meer ernstige gevolgen”. Die bewindslieden en hun adviseurs wisten niet hoe goed en hoelang een vaccin beschermt, maar het zou volgens hen  wel de oplossing zijn om uit de crisis te komen?

We weten nu dat geen enkele van de ontwikkelde vaccins volledig en langdurig beschermt en er is een vaccinregiem in het leven geroepen dat alleen nuttig is voor de farma-industrie. Het heeft er zelfs alle schijn van dat het ingebrachte vaccin na drie vaccinaties de oorzaak is van een besmetting. Hebben die bewindslieden staan liegen of hebben ze lopen bluffen? Laten we de uitleg van beide termen naast elkaar leggen en toetsen aan uitspraken die bewindslieden, farma-industrie en media de samenleving in hebben gestrooid.

Leugens of Bullshit

Vaak wordt een leugen voor onze bestwil getypeerd als een witte leugen. Een semantische verbuiging om een term met een negatieve toonzetting een positieve strekking te geven. Hoeveel positieve bijwoorden je ook plaatst, een leugen is een voorstelling van zaken die afwijkt van de waarheid. Iemand die liegt weet de waarheid wel, maar doet er alles aan om die waarheid te verhullen. Bluffen is een vorm van misleiding door het opzettelijk wekken van een onjuiste indruk dat de eigen mogelijkheden, prestaties of posities beter zijn dan in werkelijkheid.

Hebben de verantwoordelijke bewindslieden en hun adviseurs gelogen, lopen bluffen of zelfs beide? Wanneer de verhalen van vaccinfabrikanten aan de bovenstaande uitleg worden getoetst, dan is duidelijk dat die – en in hun spoor de kenners die de regering adviseren – in ieder geval gelogen hebben. Dat is op zich niet heel verrassend, want de grote farmafabrikanten liegen al jaren over de effectiviteit van hun producten om die zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen en te gelde te maken. De vonnissen die zijn uitgesproken en de miljoenen die zijn uitgegeven om de schade die de leugens hebben veroorzaakt te compenseren, zijn daarvan harde bewijzen. De farma-industrie liegt uit puur winstbejag bij herhaling (en in het verlengde belanghebbenden/aandeelhouders als Bill Gates). De kenners, de adviseurs, varen grotendeels op de informatie van de farma-industrie en als subsidieslurpers hebben ze tegen beter weten in (niet materialiseren van onderzoeksresultaten) met hun adviezen het beleid van de regering versterkt.  Ze hebben gelogen en gebluft.

“Bewuste misinterpretaties om
ons te manipuleren en misleiden”

Bewindslieden, hun adviesorganen en vooral de lankmoedig volgende media hebben de Nederlandse samenleving doen verdrinken in een tsunami van ongefundeerd uitspraken en bewuste misinterpretaties van de toestand om ons te manipuleren en misleiden. Uit bestudeerde overheidsdocumenten blijkt dat de verantwoordelijke bewindslieden en in hun spoor de provaccinatie beweging en media in de loop van de tijd zelf zijn gaan geloven in bestaande en eigen bedachte farma-sprookjes. Door die sprookjes uitbundig te herhalen, zijn ze er zelf in gaan geloven. Voor de zekerheid plakten bewindslieden en adviesorganen aan het begin van adviezen en uitspraken “ik denk dat” vast, want dan dachten ze daarmee later nog mee weg te kunnen komen.

“ Never tell a lie when you can bullshit your way through”. De Haagse sprookjes van de bewindslieden bivakkeren dichter bij bluffen dan bij liegen. Ze vertellen absolute nonsens of in het Engels Bullshit (BS) of gelet op de niet op waarheid berustende adviezen eigenlijk dubbel BS. In tegenstelling tot liegen is BS nep, want BS wordt verkondigd zonder rekening te houden met de waarheid. De straf voor liegen is zwaarder dan voor het verkondigen van BS.; de kans op onthulling is even groot, maar de weg eruit is comfortabeler. Toch heeft de verantwoordelijke bewindsman ook gelogen. Uit de documenten blijkt dat hij maatregelen die niet door de adviesorganen gedragen werden, toch heeft doorgedrukt zoals de ineffectieve mondkapjes en de discriminerende QR code. Geconcludeerd mag worden dat vaccinfabrikanten gelogen hebben (zie de Pfizer-papers), verantwoordelijke bewindslieden gelogen hebben en samen met de media vervolgens een enorme hoop BS hebben verkondigd.

Massapsychose

De verdrietige conclusie is dat velen zich niet zullen of willen realiseren in de leugens  en BS van bewindslieden en media te zijn getrapt en oprecht hebben geloofd dat de informatie klopte. In de achterliggende maanden, jaren heeft het liegen van de farma-industrie en het bluffen en liegen van bewindslieden versterkt door opruiende berichtgeving van de media geresulteerd in een massapsychose. Daardoor heeft een groot deel van de samenleving ondanks wetenschappelijke bewijzen, het contact met de realiteit verloren. Een van de meest voorkomende psychogene (door de geest) factoren die psychose kunnen veroorzaken, is een stroom van negatieve emoties zoals angst of angst die de persoon in paniek drijft.

Als je angstig of in paniek bent, is de natuurlijke neiging om hulp te zoeken. In het geval van de COVID-19 endemie de door de regering gestuurde vlucht in vaccinaties. Een dergelijke machinatie van de werkelijkheid blijkt een effectief mechanisme te zijn waarmee “leiders” hun eigen inzichten kunnen opleggen aan “het volk”.[1] Het bewijs heeft een deel van de samenleving zelf geleverd.


[1] Zie https://youtu.be/09maaUaRT4M waarin wordt uitgelegd hoe een massapsychose gecreëerd kan worden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

Bewuste misinterpretaties omons te manipuleren en misleiden”
Een moreel faillissement is door de geschiedschrijvers, onder andere Drs Geert Mak, In zijn boek ” Europa ” beschreven, ( Blz 555 ) en dat een “gewone politieagenten” in Frankrijk de Duitsers hebben geholpen ” Joden ” te arresteren. Kennelijk was het plichtsbesef sterker dan het morele besef van zelfbehoud en zonder het besef dat er een oorlog was en de bezetter, “”tegen de wil het volk”” Frankrijk heeft bezet en een geselecteerde groep niet niet meer in de gemeenschap wenste.

Moet ik nu ook ” constateren dat Mark Rutte én ” zijn manipulerende ministers beschuldigen, dat hun ” moreel besef in staat van faillissement verkeert ” omdat zij niet de belangen van de bevolking in Nederland hebben gediend, waarvoor zij uiteindelijk aangesteld zijn, en zelfs de bevolking een “”rad voor ogen hebben gedraaid.”” Gewoon de gehele bevolking besodemieterd, heet zoiets.

Als ik nu “”op een minder elegante manier ” moet constateren dat Mark Rutte in dienst van het Wereld Economisch Forum ( WEF ) en de Wereld -gezondheidsorganisatie (WHO ) gewoon manipulators zijn en als VAZAL optreden ten behoeve van een ” wereldregering”.? Weet U dat GANGSTERS geen behoudend moreel besef hebben en dat hun “”Attitude””, per definitie een zuiver crimineel agenda volgen voor een snel gewin?
En ” weten” toch al zo lang dat Mark Rutte CS, gewoon een stel psychopaten zijn en dat hun leugens een dagelijkse “kost” is. Mr Gideon van Meijeren van “”Forum voor Democratie””, heeft toch op een briljante wijze Mark Rutte met zijn grote leugen “”voor schut gezet” , inzake het aan hem gestuurde boek van Claus Schwab , dat Rutte gewoon ontkende het boek te hebben gezien/ontvangen , terwijl Rutte zelfs een brief aan Claus Schwab heeft geschreven én Schwab bedankte voor het boek?

We zijn in een wereld belandt waar gekozen bestuurders inmiddels een bezettingsmacht is gebleken en de democratie volledig hebben misbruikt om ” het volk” te misleiden en flink te belazeren. Dat ook Kamerleden zich permitteren, zoals Antje Kuiken, van de P.v.d.A, zich van artsen willen ontdoen dewelke commentaar hebben op de maatregelen, inzake ~Covid 19 en de varianten, hun “BIG registratienummer” wensen in te nemen. De maatregelen bleken dus zéér manipulatief te zijn en dat had Kuiken dus niet door.

Hier speelt niet alleen de absolute domheid maar ook de <<grenzeloze naïviteit>> en de goedgelovigheid van een zéér groot deel van de bevolking een rol.

Ik zal niet in herhaling vervallen…….. maar hoe komen we van dat stel boeven af? Immers: Na alle “onthullingen” moet het electoraat nu toch beseffen dat Rutte en de zijnen, onmiddellijk moet verdwijnen.

Ach….. in 1519 zeiden de Spanjaarden ook al ” dat hun lijden alleen genezen kan worden met goud en dat het `zelfs epidemische vormen aanneemt……… “”!!
Ook toen waren de obsessies en machtswellust aan de orde van de dag en het morele besef …….. smoorde in “”Sic transit gloria Mundi. “”.

Hans
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

“Immers: Na alle “onthullingen” moet het electoraat nu toch beseffen dat Rutte en de zijnen, onmiddellijk moet verdwijnen.”

Dat is helaas te naïef gedacht. De domheid en nativiteit van het het volk wordt vooral veroorzaakt door de collaboratie van de pers met die kwaadaardige “elite” door het verzaken van haar taak als hoeder van de democratie en door luiheid van hetzelfde volk dat slaafs die pers volgt en zich niet breder oriënteert. De welvaart is hoog genoeg om zo’n stuitende vorm van decadentie te veroorzaken.

Van een dergelijk volk valt weinig te verwachten.

Hans
2 jaren geleden

Het is nog veel erger. Tijdens de presentatie in de tweede kamer op 22 juni 2021 laat Jaap van Dissel zien dat er sinds mei 2020 geen spraken meer was van een epidemie Zie slide 37, figuur rechts boven in onderstaande link. Daar kun je zien dat vanaf mei 2020 het aantal patienten met influenza-achtig ziektebeeld (= incl corona) per week per 100.000 inwoners (de officiele medische definitie van epidemie) ruim (lange tijd zelfs maar op 1/3) onder de epidemische grens ligt. De “PCR-test-besmettingen” dienden alleen om het narrative in stand te houden. De pers collaboreerde met hun angst verspreidende dagelijkse berichtgeving vlijtig met de leugenachtige overheid. Zo werd Nederland belazerd. Maar niet alleen Nederland, het was zeker geen toeval dat alle landen op ongeveer hetzelfde moment dezelfde “maatregelen” (lees tirannieke dictatuur) afkondigden./

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e113a955-c699-4298-a336-7a65304bb912&title=Presentatie%20de%20heer%20van%20Dissel%20%28Directeur%20van%20het%20Centrum%20Infectieziektebestrijding%20-%20RIVM%29.pdf