Prikbord nr 825

Diverse Telegraaf-lezers menen dat we Poetin zijn zin moeten geven om zo de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Angst blijkt wederom een slechte raadgever, want wie zijn ‘we’: de EU of de NAVO?

Om te beginnen beslissen wij helemaal niets, maar Poetin die dankbaar gebruik zal maken van de lafheid in het Westen, of de regering in Kiev. Daarmee zouden alle offers – doden, vernietiging, vluchtelingen, economie – vergeefs zijn geweest en kan worden verwacht dat de Russen eerst het Oekraïense leger zullen ontwapenen, zo niet straffen. Vervolgens komt er een bezettingsmacht van ‘veiligheidstroepen’ en een pro-Moskou regering. De naar verwachting 5 – 7 miljoen vluchtelingen zullen dan niet terugkeren, maar hun verwanten laten nareizen. En tot slot zal Poetin concluderen dat zijn aanpak werkt, zodat de NAVO rekening moet houden met nieuwe operaties: tegen de Baltische staten, Polen, Slowakije, etc. En dan zijn we niet bang voor de Russische kernwapens? Wat blijft er bij daadwerkelijke inzet nog over van de bewering dat de Russen Oekraïne alleen maar komen ‘bevrijden’…

Blunders

Politici die menen dat ‘wij’ de oorlog in Oekraïne moeten beëindigen door Poetin zijn zin te geven, maken dezelfde fout als de Russische dictator. Niet wij hebben dat te beslissen en ook niet de landen die destijds Oekraïne garanties gaven, maar de Oekraïners zelf en dan via de VN. Doch daar zijn de Russen nog steeds niet geschorst en waarom zouden we daarbij gezichtsverlies voor Poetin willen voorkomen?

Een andere ernstige denkfout is, dat het dan blijft bij bezetting van de oostelijke regio, maar die was al bezet door pro-Russische rebellen en steunende troepen. Poetin wil veel meer en heeft zelfs zijn 1e klas troepen nog niet ingezet, maar wel met kernwapens gedreigd. Moskou wenst namelijk niet alleen de NAVO te weerhouden om Oekraïne lid te maken (wat helemaal geen geschil is met Oekraïne), maar Kiev in handen te krijgen, de ‘nazi-regering’ te vervangen en de vermeende ‘onderdrukking’ van Russische burgers te beëindigen. Voorts de positie van Wit-Rusland veilig te stellen tegenover een democratisch Oekraïne en de NAVO-lidstaat Litouwen. En tot slot de bereidheid van NAVO en VN uit te testen om in een gewapend conflict tussenbeide te komen. De grootste blunder is dan ook dat de Russen niet geschorst zijn in de VN en in het bijzonder de Veiligheidsraad, terwijl wij ons hier druk maken over befaamde Russische componisten die niets met communistische dictatuur te maken hadden.

Een gevolg is dat we de grootste oorlogsmisdaad niet willen benoemen, namelijk het ontbreken van een ‘casus belli’ voor een rechtvaardige oorlog, want dan MOETEN we ingrijpen of de VN opheffen. En juist de VN zou het gezichtsverlies van Poetin kunnen beperken, maar daarbij hebben te veel schurkenstaten een stem. Als de VS en EU niet dreigen met uittreden, en ook de NAVO blijft toekijken bij oorlogsmisdrijven, dan is onze grootste blunder dat we deze groeiende 3e wereldoorlog (moeten) voortzetten bij gebrek aan een moreel kompas.

CBF

Een aantal humanitaire organisaties maakt van de ellende in Oekraïne gebruik om geld op te halen voor hun goede doelen. In deze kostbare reclames worden ze ondersteund met spotjes van het CBF dat beweert dat dergelijke organisaties alleen erkenning krijgen nadat ze zijn doorgelicht.

Dan is het vreemd dat de rapporten over slechts 660 goedgekeurde organisaties niet zijn terug te vinden op de CBF-website. Nog vreemder is dat het Rode Kruis helemaal niet in actie lijkt te komen. Dagenlang stonden lange rijen vluchtelingen voor de Poolse grens en het Rode Kruis was onzichtbaar; alleen vrijwilligers en overheidsorganen regelden de opvang en verzorging. Terwijl de reserves van het Rode Kruis geen enkel probleem vormen voor onmiddellijke hulp, zodat de schrijnende tv-beelden dan helemaal niet meer voorkomen.

Defensiebudget

Terwijl er naar verluidt nog steeds geen recherche-onderzoek loopt naar tenminste 5 miljard, verdwenen bij het voormalige Ministerie van Hugo de Jonge, of de ruim10 miljard die naar vervuilende biomassacentrales dreigt te gaan, heeft het kabinet moeite om 20 miljard extra aan Defensie toe te wijzen. De budgetverhoging zal veel minder zijn in de komende vier jaar, want het ministerie zou het geld nog niet kwijt kunnen aan projecten. Kennelijk zien de Duitsers dit anders met hun 100 miljard. Doch dit geldt ook voor onze 60 miljard voor de idiote klimaatprojecten, terwijl de bouw van nieuwe elektriciteitsnetwerken en kerncentrales nog moet beginnen. Tanks kunnen onmiddellijk worden aangekocht, evenals artillerie en drones.

Bovendien kan Defensie deels vooruitbetalen aan de JSF-fabriek en aan NL bedrijven die ontwikkelingen en productie van militair materieel, munitie, beschermende kleding, logistieke voertuigen, containers, radars etc. op zich gaan nemen. En de moeizame cao-discussie kan worden opgelost, zodat ook weer voldoende personeel zich vrijwillig meldt of kan worden aangetrokken. Oefeningen voor operationeel optreden op het hoogste geweldsniveau kunnen worden geïntensifieerd, evenals de activiteiten/ capaciteiten voor cyber-warfare. En tot slot kunnen dan reservisten-bataljons worden opgericht, gevuld en geoefend met modern materieel. Wat de amateurs van de klimaattafels konden, kunnen de professionals van Defensie beter. De Minister moet het slechts willen.

Gehersenspoeld

Sommige politici geloven werkelijk dat Poetin zich bedreigd voelt door de NAVO en dat hij kernwapens inzet als hij zijn zin niet krijgt. Nu zijn kernwapens op het slagveld iets anders dan intercontinentale raketten, maar een dergelijke escalatie in Oekraïne heeft juist voor Rusland onvoorziene gevolgen. Dan is de 3e wereldoorlog niet ‘koud’ meer en wordt Moskou even kwetsbaar als Kiev.

Doch terwijl de NAVO ontwapende, ging Rusland bewapenen en nieuwe wapens ontwikkelen. Helemaal geen angst voor de NAVO, maar voor democratie. En die kwam in Oekraïne te dichtbij, niet alleen voor het Kremlin, maar ook voor dictator Loekasjenko en zijn bende tuig.

En dit is het werkelijke gevaar voor Poetin: een opstand in Wit-Rusland, waardoor er geen ‘buffer’ meer is met de democratische landen.

Uiteraard zijn de pro-Russische en corrupte figuren nog niet helemaal verwijderd uit hun Oekraïense (machts)posities, maar Zelenski heeft dit nog steeds op zijn agenda staan. En juist een versneld lidmaatschap van de NAVO of een verdedigingsverdrag met Polen zou de plannen van de Russische dictator blokkeren. Plannen die zich ook uitstrekken tot de Baltische staten en wellicht zelfs tot Polen. Immers, er is geen andere reden te bedenken waarom Poetin de Europese NAVO-landen wil intimideren met zijn kernwapens.

Intussen lijkt ook Minsk ongerust over de trage vorderingen van de Russische troepen, maar zal het niet wagen aan de invasie deel te gaan nemen. De sancties zullen even ongenadig zijn als voor de Russen en zeker verder gaan dan het domme geleuter van Von der Leyen over EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Alleen de Polen kunnen nu reeds de vastberadenheid van de Westerse landen militair zichtbaar maken; niet door een oefening met een paar duizend NAVO-soldaten, maar door hun tankeenheden in oostelijke richting te verplaatsen of honderden tanks over te dragen aan de Oekraïense troepen. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de NAVO nog niet gehersenspoeld is, dat ook de Baltische staten verdedigd zullen worden, dat bij een bezetting van Oekraïne de NAVO het recht heeft het land te bevrijden in opdracht van de VN en dat ook het regiem in Minsk niet ongestraft aan de invasie kan deelnemen. Daarmee wordt niet alleen een signaal afgegeven aan Moskou, maar ook aan Peking. Het is vijf voor twaalf, maar de toekomst van Oekraïne, Wit-Rusland, de Baltische staten, Taiwan en de geloofwaardigheid van de NAVO staan op het spel.

Kaliningrad

Hoe zou de VN oordelen als de NAVO het Russische gebied Kaliningrad en een stuk van Wit-Rusland zou aanmerken als een bedreiging voor de veiligheid van de Baltische staten? Immers, die belemmeren de aanvoer van versterkingen en het uitvoeren van een tegenoffensief bij een Russische militaire operatie tegen deze NAVO-landen. Overigens, zullen die NAVO-troepen rekening moeten houden met Russische eenheden op hun flank als Oekraïne bezet is.

Mag de secretaris-generaal van de NAVO dan – ook zonder interventie door de VN – opdracht geven die (Wit-)Russische gebieden met geweld te bezetten en een toespraak vol leugens houden in New York? Zou de VN dan ook weigeren om in te grijpen en de genoemde gebieden gewoon laten bezetten? Waarom laat men dan nu een soevereine staat vernietigen uit angst voor kernwapens? Misschien moet iemand eens aan Moskou uitleggen dat bij escalatie juist de NAVO tactische kernwapens zal (moeten) inzetten bij gebrek aan conventionele gevechtskracht of gevechtsbereidheid(?). En dit scenario is niet nieuw, zoals Poetin zou kunnen weten.

No-fly zone

De NAVO weigert een no-fly zone in te stellen boven Oekraïne, ondanks de vele oorlogsmisdaden waarbij we liever toekijken, ook in de VN – die een dergelijke zone zou moeten opdragen. Want niet alleen heeft Poetin zonder rechtvaardige reden een ander VN-lid in een bloedige oorlog gestort, maar ook nagelaten de vermeende geschillen eerst aan een internationaal hof of aan de VN voor te leggen. Tevens doen de Russen alles om het Westen met zoveel mogelijk vluchtelingen op te zadelen en de NAVO-landen te intimideren. Daarbij lijkt de vrees om op een Russisch vliegtuig te moeten schieten, doorslaggevend te zijn bij Stoltenberg en zijn adviseurs. Waarom? Russische vliegtuigen hebben in een no-fly zone van de VN niets te zoeken en het patrouilleren kan ook aan de Zweedse en Zwitserse regering worden verzocht/ opgedragen. En met AWACS kan eveneens het luchtruim worden gecontroleerd, terwijl de inzet van (Wit-)Russische luchtafweer als een vijandige daad tegen de VN-vliegtuigen moet worden beschouwd; dus aangepakt. Bovendien is in feite elk militair optreden door de Russen een oorlogsmisdaad, omdat er geen rechtvaardige grond voor bestaat. Pas als de Russen de no-fly zone schenden of kerncentrales bombarderen, zou de NAVO wel (mogen) ingrijpen? En als de Russen dan hun tactische kernwapens in stelling brengen, heffen we alle sancties weer op? Niet alleen Kiev, Taiwan en de Baltische staten kunnen verbijsterd zijn over deze laffe houding, maar de dictators in Afghanistan, Noord-Korea en Iran zullen aandachtig toekijken.

Peace enforcement

Het afdwingen van ‘vrede’ (wapenstilstand) is een zeer krachtige militaire operatie waarmee – in opdracht van de VN – internationale strijdkrachten worden ontplooid tussen de strijdende partijen. Daardoor ontstaat een zodanig grote zone, dat de grondgevechten eindigen tenzij een der partijen de VN-troepen aanvalt. Dit zou in Oekraïne de enige manier zijn geweest om Poetin met een minimum aan gezichtsverlies de strijd te doen staken.

Bovendien zou er dan geen sprake zijn van een confrontatie met de NAVO, maar met de VN. En daaraan zou ook Rusland – als lid van de Veiligheidsraad – zich ‘eervol’ kunnen en moeten onderwerpen. Doch de slappe houding van de VN heeft zoals gewoonlijk de eigen geloofwaardigheid vernietigd en daarmee – net als in Bosnië en Kroatië – duizenden doden en gewonden veroorzaakt. Peace enforcement kost ook mensenlevens, maar dan met een rechtvaardig en zinvol resultaat.

De onmacht van de NAVO blijkt nu ook uit de angst voor levering van Poolse gevechtsvliegtuigen aan Kiev, doch wat zouden de NAVO en VN hebben gedaan als Oekraïne wel een NAVO-land was geweest? De Russische dreiging met kernwapens negeren of zou de VN dan wel tussenbeide komen? En als de NAVO op haar beurt Wit-Rusland als een bondgenoot van Poetin zou beschouwen en om die reden als een ‘bedreiging’ voor Polen en de Baltische staten die nu ‘omsingeld’ zijn? Zou de NAVO (VS) dan eveneens zwichten voor die Kremlin-crimineel?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Beheerder
2 jaren geleden

En dat is het échte nadenkertje!

Maurits Campert
2 jaren geleden

U promoot toch niet de door WEF gewenste oorlog? Zou triest zijn…

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Maurits Campert

Een nadenkertje: Rusland uit SWIFT en Tjaikovsky uit het repertoire van het Cardiff Symphony Orchestra…

Wie en wat zit daar achter? Geloof het of niet, dat is niet Poetin maar dat zijn dezelfde globalistische intriganten van het Covidbedrog die slechts op één ding uit zijn: de ondergang van de westerse economie en daarmee de democratie.

Hun paard van Troje en ereleden van de WEF in Den Haag kent u al, Mark Rutte en Sigrid Kaag. Dankzij deze intriganten schuiven NATO en EU gestaag op richting Rode Plein en niemand kan zeggen dat Poetin in de loop der jaren geen waarschuwingssignalen heeft gegeven zoals John Kennedy in 1962 de Russen dringend verzocht uit Cuba op te hoepelen.

In Kiev is na de afzetting van de ene corrupte president de volgende zakkenvuller aan de beurt en de V.N. heeft gedocumenteerd dat Kiev’s jarenlange bombardementen van de Donbass resulteren in meer dan 13.000 doden! De westelijke Ukraïne is helaas een broeinest van Nazisme, dat in W.O.2 reeds de kant van de Nazi’s koos en geen haar is veranderd. Heeft de corrupte pers met de NPO u daarover ooit geïnformeerd of hoort u het nu pad van Poetin en Lavrov?

Oorlog? Niemand wil dat liever dan het Globalisme, de ‘one world government en de WEF, die niet Poetin’s maar onze grootste vijanden zijn en hun verraad nu, na een eerste oefening met hun coronabedrog, volop in de praktijk brengen met als gevolg dat er bij ons een grote energiecrisis speelt met desastreuze gevolgen voor de eigen bevolking en economie op korte termijn.

Op iets langere termijn speelt dat 28% van alle graanoogsten uit Rusland en de Ukraïne komen, maar dat wij binnenkort een voedselschaarste tegemoet gaan omdat wij de exporteurs niet meer via SWIFT kunnen betalen voor ons dagelijks brood… Terwijl landverraders Rutte & Kaag de Nederlandse boeren op de schop nemen komen die binnenkort ook (Russische) kunstmest tekort ( https://www.naturalnews.com/2022-03-09-the-starvation-matrix-decoded-russia-fertilizer-hydrocarbons-co2-crop-yields.html ) en wrijven gespuis als de WEF, Soros, en hun hulpjes in Den Haag zich in de klamme handjes: na het voorspel van Covid is nu hun volle ‘great reset’ ingezet tegen de mondiale economieën en daarbij is Poetin op slinkse wijze misbruikt door manipulatie van NATO en EU middels hun gestage expansie oostwaarts.Wat worden wij bij de neus genomen!

En dan de inflatie, die inmiddels al voorbij de 10% vliegt, reden waarom u met de dag armer wordt volgens het doortrapte plan van Klaus Schwab als handlanger van de ‘one world government’. Wat is geld?  
Mijn activa zijn uw passiva en omgekeerd; dat financiële systeem baseert op goede trouw en soliditeit, die ondermijnd is door de globalistische geldpers van de ECB met hun kampioen Draghi, die morgen kan zeggen dat uw geld (uw activa ) helaas niets meer waard is. Dan staat u daar te kijken en vraagt u zich af waarom u ooit op Mark Rutte gestemd hebt…
 
Mensen die in hun naïviteit nu nog denken dat Poetin het probleem is en aan een militaire ‘oplossing’ denken, zijn door hun oogkleppen gehandicapt en niet in staat ‘ to read the play ‘, of noem het de ‘helicopter view’: Poetin is geprovoceerd door het globalisme dat hij nu de wacht heeft aangezegd via hun zetbaas in Kiev en diens opdrachtgevers in de ‘one world government’. Hard tegen hard? JA, hij staat tegenover een blind rijke, moreel totaal verrotte kliek die niets en niemand ontziet in hun machtsgreep.

Geloof het of niet, hij is een eersteklas schoft maar ‘in the play’ staat hij dichter aan onze kant dan de landverraders van VVD, D66 en de rest van dat zieke Haagse Kartel.  

koddebeier
2 jaren geleden

Door dit soort geneuzel ontstaan er nou wereldoorlogen !!