‘Twentse’ arbeidsethos

Ondanks de aantrekkende economie staan, als we de ‘Corona/COVID19’ banen meenemen, nog te veel mensen langs de kant. Daarnaast zullen er door innovatie en het overnemen van routinematige taken door computers minder banen kunnen ontstaan.

Als gevolg van het eindigen van de Corona/COVID-19 maatregelen en door landelijke regelgeving zal dit echter naar verwachting teniet worden gedaan door o.a. de mogelijk gedwongen opname van laaggeschoolde allochtonen. Het stopzetten van de massa immigratie en sluiten van de grenzen komt immers bij de huidige globalisaties denkende hooggeleerde politici niet op. Wij zullen er alles aan moeten doen om dit te beïnvloeden.

Echter, het meeste effect op het laten stijgen van het gemiddeld inkomen zal van onszelf moeten komen. Aantrekken van werkgelegenheid en demografische ontwikkelingen zullen hierop van invloed zijn. Om duurzaam de werkgelegenheid en het inkomen te laten groeien zullen we ondernemers de ruimte moeten geven.

Het zijn ook dié ondernemers die betrokken zijn bij ons en onze mensen. Wij blijven ons inzetten voor de mensen die ondanks de ‘Twentse’ arbeidsethos in de armoedeval komen. Werk moet lonen en beloont worden. De mogelijkheden zijn er. We hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan, proeven gedraaid, meerdere moties ingediend.

Wat Verbindend Enschede betreft zijn het de vele ZZP-ers en het MKB, voor een groot deel de toekomstbestendige kurken van de Enschedese economie en de ondernemers waarmee we samen de passende banen creëren. Net als de grote bedrijven hebben ook zij recht op maximale groei mogelijkheden. Daar is geen herstel na de coronacrisis, de ‘Great Reset’ of Klaus Schwab voor nodig.


Klaus Schwab!
De ‘Great Reset’!
Wie en wat is dat
?

Eugen Wilhelm Schwab en Erika Epprecht – beiden zijn inmiddels overleden – waren naar Klaus Schwabs eigen schrijven zijn ouders. Er circuleert echter ook een stamboom die aangeeft dat zijn moeder Marianne Schwab was. Een telg uit de Rotschild familie.

Waar wel duidelijkheid over is: Klaus Schwab ging tussen 1961 en 1972 naar Amerika en behaalde daar een Master Bestuurskunde van de John F. Kennedy School of Government aan de Harvard university.

Daar leerde hij Henry Kissinger (die ook een boek wereld order schreef) en Kenneth Galbraith kennen. Kenneth Galbraith is misschien enigszins de onbekende. Maar onder meer Joop den Uyl was diepgaand door Galbraith beïnvloed.

De betrokkenheid van Henry Kissinger in onder meer de Chileense Coup en de Vietnamoorlog geven een donkere kant van zijn carrière weer. Net als dat zijn toenadering tot de Volksrepubliek China dat destijds nog onder het bewind van Mao Zedong stond. Het moge duidelijk zijn dat daar de basis ligt van aanzienlijke militaire macht van China en een enorme economische macht is geworden.

Het leidde in de jaren zeventig tot het aangaan van diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China ten koste van het nationalistische regime in Taiwan. In het geheim werd ook het wapenembargo van de westerse atoommachten tegen China gedeeltelijk opgeheven. Henry Kissinger is door mensenrechtenadvocaten veroordeeld als oorlogsmisdadiger.

Een andere inspiratiebron van Klaus Schwab was de Braziliaanse Katholieke Bisschop Hélder Câmara. In 1972 was deze socialistische Bisschop te gast bij Klaus Schwab in Davos. Zoals Klaus Schwab aangaf, ‘the meeting with Brazilian Archbishop Hélder Câmara was ‘a crucial moment in his life and the Socialist archbishop inspired architect of the ‘Great Reset’ . Klaus Schwab had (en heeft) dus ‘goede’ connecties.

De Bisschop verbindt Schwabs uitgestrekte globalistische netwerk met de machtige politieke invloed van de huidige paus Franciscus. Hélder Câmara maakte een overgang tussen de twee uitersten van het politieke spectrum. In 1934 was Câmara een leidende figuur in de pro-Mussolini beweging, de Braziliaanse Integralistische Actie of Acao Integralista Brasileira (AIB). Een beweging die fascisme probeerde te verenigen met kerkelijk, doorgaans rooms-katholieke, uitgangspunten. Hetgeen klerikaal fascisme wordt genoemd.

Het is zeker niet zo dat Klaus Schwab een brood socialist is, het marxisme openlijk omarmt of een klerikaal fascist is. Schwab is de ‘Godfather van de globalisering’. Zelf zie ik hem als cultuur marxist. De versmelting van de ideologieën van Franciscus, Hélder Câmara, Henry Kissinger, Kenneth Galbraith en Schwab is een slimme manier om massale steun te creëren.


Onder jongere en armere mensen over de hele wereld, voor de grootschalige aanval op privébezit en op een stabiele middenklasse die nodig is voor de wereldwijde corporatistische Great Reset, een wereldwijd technocratisch totalitarisme van bovenaf.

De Corona/COVID19 crisis biedt volgens World Economic Forum (WEF) directeur Klaus Schwab van het World Economic Forum kansen voor een hervorming van de wereldeconomie. Vooruitlopend op de publicatie van zijn boek COVID-19: The Great Reset op 9 juli 2020, presenteerde World Economic Forum (WEF) voorman Klaus Schwab in juni 2020 zijn voorstel om de COVID-19-pandemie aan te grijpen voor een hervorming van de wereldeconomie.

De theorie over de Great Reset houdt in dat we vanuit de economische puinhoop die de Corona/COVID19 crisis heeft veroorzaakt een nieuwe economie opbouwen, maar dan meer gericht op klimaat en gelijkheid. Het concept was het thema van het World Economic Forum (WEF) van 2020. Om de Great Reset mogelijk te maken is volgens Schwab een “nieuwe economische en politieke orde” noodzakelijk; een nieuwe maatschappelijke orde dus.

De bestaande nadruk op de soevereine natiestaten wat betreft het nemen van economische en politieke beslissingen – al dan niet in supranationale verbanden – moet volgens de theorie van de Great Reset worden vervangen door een bestuur op wereldschaal, ook wel een wereldregering of ‘New World Order’ genoemd.

Overigens, wie denk dat we na de persconferentie van 15 februari 2022 versoepelingen en we na 25 februari 2022 alle vrijheid terug hebben, die kunnen na de gemeenteraadsverkiezingen wel eens bedrogen uitkomen. Ernst Kuiper moet worden gestopt door OOK hem te dwingen af te treden.

Een geweldig resultaat voor lokale partijen met een ideologische grondslag zoals Verbindend Enschede geven meer zekerheid, meer visie en meer leiderschap. De traditionele partijen (landelijk en lokale) moeten worden afgestraft. Geen landelijke politbureau’s die in de nek hijgen van de lokale politiek.

Er zal een nieuwe balans moeten komen tussen het rijk en de gemeente met een democratie van onderaf en met erkenning en herkenning van de lokale identiteit.

Meer Twentse nuchterheid en visie op ‘werk en inkomen’. Dat kan……
https://verbindend-enschede.nl/visie-op-werk-en-inkomen/

Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer, raadslid in de Gemeente Enschede en sinds maart 2018 en voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties