Geen gelukkig Nieuwjaar 2050 – (2)

Probeert u zich voor te stellen waar u in 1993 was en wat u deed, terwijl Dr. John Coleman dit boek: ‘The Conspirator’s Hierarchy, The Story of Committee of 300‘ over de door die globalisten geplande genocide en slavernij schreef.

Bedenkt u zich dan ook dat dit boek inmiddels bijna drie decennia oud maar ongelooflijk actueel is. Bedenkt u dat dertig jaar later het duo Rutte en Kaag, voor wie Coleman ons toen al waarschuwde, zonder scrupules dagelijks collaboreert met hun misantropische ‘puppetmasters’ terwijl ‘ons’ slappe parlement ‘de boom in kan’ en zich dat ook laat welgevallen? Vergeet u ook niet hoe de meerderheid van die misbaksels al tientallen jaren open en bloot  hun gang gaan onder de vlag van de V.N., Europese Commissie, ‘Tavistock Instituut’ of ‘Bilderberg groep?

Een almachtige, totalitaire bende

Maakt u zich op onze bescheiden schaal niet druk over mogelijke ‘cancelling’ door laffe ‘deugers’ als u uw eigen mening vormt. Laat staan als u die vrijelijk verkondigt, dus kijkt u zèlf eens wat u vindt van John Coleman’s boek. Probeert u wèl op voorhandde vraag te beantwoorden of u zich zo een almachtige groep kunt voorstellen die geen nationale grenzen kent, van origine een soort parallelregering van de USA en de UK die zich in de loop der jaren als een inktvlek over de globe heeft verspreid en zich boven alle wetten verheven voelt, ieder aspect beheerst van politiek, religie, handel en industrie, bank- en verzekeringswereld, mijnbouw, big pharma en olie-industrie. Een cynische club psycho’s die ‘zich het recht toe eigent’ om moordaanslagen te plegen maar aan niemand verantwoording schuldig is behalve aan hun eigen leden. Het is één elitaire verknipte bende.

Mark Rutte blijft net zo lang aan als hij zelf wil

Afb: Amazon

Naïeve democraten denken dat nationale Grondwetten ons bescherming bieden tegen die perverse praktijken, maar wij zien dagelijks hoe onbeschaamd één verraderlijk VVD-radertje in dat corrupte netwerk onze Grondwet ongestraft met voeten treedt, keer op keer op keer…  De ‘eeuwige premier’ Mark Rutte wordt daarbij schaamteloos geholpen door een, zijn plicht bewust verzakende, D66 vicevoorzitter van de Raad van State en zowel de gelobotomiseerde makke schapen van 2e en 1e Kamers als onze rechterlijke macht. Stuk voor stuk verraden zij hun ambtseed, willens en wetens! Deze charlatans hebben vrij spel in onze democratie want in onze naïviteit staan wij toe dat ‘het globalistische manusje van alles’ doodleuk net zo lang premier blijft als hij zelf wil en zelfs, samen met Sigrid Kaag, naar willekeur en buiten het parlement om bindende afspraken maakt met openlijke communisten als Klaus Schwab. Zij lachen ons vervolgens vierkant uit in het door John Coleman geschetste ‘committee of 300’. Hijschetste destijds al, met naam en toenaam, wie die ‘schemerige figuren’ uit het bedrijfsleven en de politiek waren en wat hun funeste plannen (nog steeds) behelzen. Wij kunnen aan de hand daarvan makkelijk herkennen hoe zij en hun alom bekende opvolgers al ruim een eeuw onze samenleving ondermijnden en welke methodes zij nu hanteren om onze jeugd te ‘brainwashen’ teneinde onze culturele normen en waarden nog verder te verloederen. Maar dat moet stil blijven van Big Brother, dus ‘bek dicht’…

‘Bek dicht en luisteren’

Dat alles gebeurt dagelijks maar rationele kritiek wordt verdronken in botte mediacensuur van een virtuele ‘loge’ met  Ollongren’s obligate gewauwel van ‘desinformatie’ en ‘complottheorieën’. Laat u niet intimideren door inhoudloze aanvallen ‘ad hominem’ en ‘cancelling’, achterlijke intimidatie waar u collectief verondersteld wordt in te stinken. Een authentieke, vrijheidslievende liberaal hoeft nooit ‘te deugen’, laat staan bij de makke schapen te horen. Sterker nog, negeert u vooral hun vileine ‘bek dicht en doen wat je gezegd wordt ’. Dat is de laffe, globalistische versie van ‘Befehl ist Befehl’ waarop half Neurenberg zich vergeefs beriep.

Aan u de keuze, John Coleman geeft u een wegwijzer waarmee u alle politieke, economische, sociale en religieuze voorvallen moeiteloos kunt inpassen in de geplande marsroute van het globale complot dat iedere (desnoods zelfgemaakte) stok aangrijpt om de hond te slaan. Dat kwaad manifesteert zich in vele vormen, zoals nu weer het opgefokte narratief over het vrij onschuldige Omikron om de mensheid eindeloos met Big Pharma’s lucratieve ‘boosters’ te blijven terroriseren om ons zo gehoorzaamheid af te dwingen. Dom en immoreel, want dat kost ons ons dierbare immuunsysteem, waardoor men des te vatbaarder wordt voor ieder simpel kwaaltje en dat is precies wat zij willen met het oog op 2050…  Het gaat immers helemaal niet om de volksgezondheid, want ‘Corona is peanuts’.

Er wordt zelfs een, binnen Europa unieke, Hollandse ‘stikstof crisis’ uit de Haagse hoge hoed getoverd waarmee onze landbouw door D66 de nek kan worden omgedraaid zodat onze voedselvoorziening, net als het aardgas, volkomen afhankelijk van onbetrouwbare derden wordt … Dom van de kortzichtige Sigrid Kaag, maar wat kan men anders verwachten van zo een immorele egotripper die dè belichaming van de imaginaire klimaat- en stikstoframpen wil zijn? Hulde aan ex-minister Plasterk die haar stikstoffantasie in vlammen afschoot.

De globalistische tsunami

Maar de corrupte 2e Kamer zwijgt en stemt toe, iedereen wordt burgemeester zodat het politiekcorrecte kwaad vrij kan voortwoekeren. Denkt u daarbij vooral aan de door Mark Rutte en Sigrid Kaag omarmde V.N. met hun 2030 Agenda, het klimaatbedrog van de I.P.C.C., het coronabedrog van de W.H.O. en voornoemde ‘stikstof crisis. Denkt u ook aan de EU die ons kaalsteelt, het Marxistische W.E.F. dat ons tot de bedelstaf en abjecte slavernij wil reduceren, het ‘Tavistock Instituut’ met hun beangstigende Vaticaanse ‘brainwashing’ netwerk of  de ‘Bilderberg Groep’ waarin ons moreel failliete koningshuis hun verderfelijke rol speelt die niet onderdoet voor de globalistische dwazen par excellence in Buckingham Palace. Luistert u alleen maar eens naar de onverstaanbare onzin die prins Charles jaarlijks in Davos uitkraamt in navolging van zijn nog veel globalistischer moeder Elisabeth II en huiver van deze geborneerde, arrogante kreukels.

Globalisme en achterbaks gerotzooi

Een omineuze speler in deze tragedie is het Engelse ‘Tavistock Instituut’, dat zich vermomt als een ‘nonprofit’ die ‘sociale wetenschappen toepast op hedendaagse problemen’. Ha ha!  Je hoeft eigenlijk alleen maar hun website oppervlakkig te scannen, maar John Coleman fileerde hen tot op de graat via zijn geclassificeerde database als een globale fabriek voor ‘brainwashing’ van de massa en ‘social engineering’ zoals hun ‘Great Reset’ en ‘Building Back Better’. Het werd opgericht in 1921 door een Jesuit in het Vaticaanse streven naar globale alleenheerschappij met als doel de wereldbevolking tot willige slaven te maken en zij hebben het nooit meer afgeleerd.

Hun fascistische ellende sluipt nu zelfs in het door de kiezer ongewenste regeerakkoord. Dit groezelige gezelschap heeft onpeilbare financiële hulpbronnen en werkt samen met ‘ruimdenkende’ organisaties als ‘Committee 300’, de CIA, FBI èn MI-6. Vandaar dat Coleman in zijn professionele kwaliteit de vinger achter zoveel van hun achterbaks gerotzooi kon krijgen.

‘Tavistock’ werkt ook samen met media, communistisch Hollywood en niet te vergeten de grote PR buro’s om ‘culturele programmas’ erdoor te drammen. Zo denken zij iedereen te verblinden voor de giftige herkomst van hun rechtstreeks uit de ‘Frankfurter Schule’ geadopteerde actiepunten die identiek zijn aan de ‘2030 Agenda’ van de VN. U kent ze wel, maar er hangt nooit een afzender aan, dus hier nogmaals hun neo-communistische marsroute naar Utopia:

 • Bewuste creatie van rassenproblemen – een stokpaardje van Obama.
 • Verandering omwille van de verandering teneinde een chaos te creëren
 • Sex, homosexualiteit en transgender onzin op school voor kleine kinderen
 • Ondermijning van de autoriteit van scholen en docenten
 • Enorme immigratiestromen om onze identiteit te ondermijnen
 • Stimuleren van drank- en drugsmisbruik – ‘De Narcostaat aan de Noordzee’!
 • Permanente ondermijning van de kerk
 • Ondermijning van de rechterlijke macht (70% is pro D66, GL of PvdA).
 • Dominantie van een steeds grotere, allesverstikkende overheid
 • Controle en infantilisering der media (een doorslaand succes)
 • De sloop van het huwelijk als maatschappelijke hoeksteen
 • De sloop van de morele weerstand van een land door massawerkeloosheid te stimuleren
 • De sloop van het onderwijs in al zijn geledingen
 • Etc.

‘Liefdadige’ instellingen en kwallen

Coleman legde niet alleen het globale Tavistock netwerk en hun perverse ‘brainwashing’ bloot, maar toonde ook hoe zij via dat netwerk in onderzoekinstituten, ‘think tanks’ en ‘big pharma’ hun complot ontwikkelden, wie erachter zaten met welke langetermijn doelen èn, vooral, hoe wij hen anno 2022 een halt kunnen toeroepen! Eén van hen, Sigrid Kaag noemt Soros bijvoorbeeld een filantroop dus het zou interessant zijn voor parlementariërs als de voor haar veel te slimme FvD jongens, om haar incestueuze relatie met de ‘liefdadige’ Tavistock en Bilderberg organisaties tegen het licht te houden.

Die ‘charities’ willen het (nood-)lot van de planeet dicteren door paradigmata van de samenleving te manipuleren, een kolfje naar Kaag’s hand en die van haar kwallerige D66 collegae Ollongren en van Engelshoven. Kwallen zijn hersen- en ruggengraatloze schepsels, maar wist u dat zij zich al zo’n 165 miljoen jaren op deze planeet weten te handhaven? Dat voorspelt niet veel goeds voor de democratie want de uiterst besmettelijke ‘Haagse D66 kwallenvariant’ maakte een onverklaarbare bloeiperiode door in het groeizame Haagse klimaat en heeft de al even ruggengraatloze opportunist Rutte in de tang genomen, in ruil voor ‘zijn plekje op het pluche’, in hun openlijke greep naar de macht. Volksvijand #1 was maar al te zeer bereid tot dit kiezersbedrog in zijn habituele uitverkoop van onze democratie, het torentje lokt…

‘De Bilderberg groep’

Tot slot is er nog de ‘Bilderberg groep’, het met het ‘Committee 300’ nauw samenwerkende, ‘gedrocht’ uit 1954 van onze notoire prinselijke profiteur Bernhard en het latere troetelkindje van Beatrix en nu weer Willem Alexander als klinkklaar bewijs dat Nederland en de Nederlandse schatkist prima zonder het ‘zwarte gat’ der inhalige, over het paard getilde Oranjes kunnen. Waarschijnlijk zal niemand hen missen met hun sinistere jaarlijkse rituelen die een vrijmetselaarsloge niet zouden misstaan, met deelnemers uit de politiek zoals Amerikaanse presidenten, Europese premiers en de rijkste C.E.O.s ter wereld. Kortom, dezelfde kwallen als in het ‘Committee 300’ die in hun arrogantie menen te mogen beslissen over de economische en politieke toekomst van de mensheid, over leven en dood.

Nog voor Coleman’s boek hebben ouderen onder ons dit smerige spel al eens gezien in de brute misdaden van Licio Gelli’s fascistische vrijmetselaarsloge ‘Propaganda Due’ (P2) die zelfs een nefaste controle over het Vaticaan uitoefende en in hun overmoed niet terugdeinsde om 85 onschuldigen te vermoorden in een nietsontziende bomaanslag in 1985 in Bologna waarbij ook honderden gewonden vielen. In hun psychopathische streven om de macht in Italië over te nemen middels de politiek correcte Club van Rome organiseerden deze vrijmetselaars in 1978 de ontvoering van premier Aldo Moro, na de cynische moord op klaarlichte dag op al diens lijfwachten, om Moro zelf vervolgens op brute wijze af te slachten. Dat Moro’s constructieve beleid toevallig haaks op het per definitie op chaos gerichte nihilisme van de Club van Rome stond zal daar alles mee te maken hebben gehad. Die globalistische club wilde destijds al Italië destabiliseren door de-industrialisering en reductie van de bevolking.

Toen de door P2 gehuurde moordenaars van de Brigate Rosse bij hun proces wezen in de richting van ‘een belangrijk lid van de Olympians’ – alias het ‘Committee of 300’ – ene Henry Kissinger, viel voor velen het globalistische kwartje. Wat mij toen nog verbaasde was dat de Washington Post en de New York Times hier geen enkele aandacht aan gaven. Nu niet meer…  Zij staan nergens voor!

Dankzij het P2 schandaal werd ook de rol van socialistische partijen in noord Europa in andere schandalen zoals ‘Gladio’ begrijpelijk, maar zelfs voor de hen toegewijde media is ‘Bilderberg’ taboe. John Coleman zag echter kans om met gevaar voor eigen leven binnen te dringen achter de gesloten deuren van dit slangennest en laat u delen in zijn ervaringen. Zelfs dertig jaar na dato kunnen die een openbaring betekenen voor hen die door de bedrieglijk groene bomen het neocommunistische ‘donkere dierenbos’ niet meer konden zien.  Misschien wordt 2050 toch nog leuk… 


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
mgjb
2 jaren geleden

Geheel mee eens!
Ayn Rand heeft daar ook al in 1957 (Atlas Shrugged) voor gewaarschuwed. En eigenlijk nog eerder door George Orwell met Animal Farm. Eerst iedereen paaien met mooie praatjes, dan iedereen ontevreden en bang maken en opnaaien om de varkens te te steunen. Daarna nemen de varkens over en onderdrukken de rest.
Je ziet de overeenkomsten. Het wordt hoog tijd dat het volk gaat morren maar voorlopig zijn ze nog in slaap gesust of bang nog meer te verliezen. Een 11stedenwinter zou leuk zijn. Dan komt men er achter wat de echte reden voor de hoge energiekosten is. En dat is niet een klimaatcrisis want er is geen crisis!