“Op d’ongewisse baren van ´t stromend grijze vocht …”

Die titel? Dat is de start van mijn foetlied uit oktober 1968, dat als volgt verder gaat :”….Komt een stiertje aangevaren verrukt aan ´t vocht verknocht. Erdoor ontstaan, er in vergaan dat is zijn lot. Hij gaat er aan, ik geef het nimmer op. Die stier ben ik en ik ga voort tot mijn laatste snik..” En dat is precies wat ik tijdens de 37 plus jaren van mijn aanwezigheid bij Defensie hebben gedaan.

Twee kritische adviezen weken weggemoffeld

Het had ook voor de demissionaire minister De Jonge een prima leuze kunnen zijn. Zeker na al zijn misstappen, onjuiste informatie en niet uitgekomen voorspellingen. Zeker na het wegmoffelen van het advies van de  Raad voor de Rechtspraak die een hard oordeel velt over de onderbouwing van een mogelijke inzet van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer. Van 2G in het algemeen. Dat advies dateert van 17 november 2021.

Volgens de Raad is onduidelijk “wanneer de actuele epidemiologische en maatschappelijke omstandigheden een noodzaak creëren” voor de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Het feit dat de besluitvorming grotendeels wordt gebaseerd op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) zorgt ook voor opgetrokken wenkbrauwen bij de Raad. „Het is niet de taak van het OMT, maar van de wetgever om te toetsen aan mensenrechten”, aldus het advies. Over die wereldvreemde adviezen van OMT en RIVM verderop meer.

De Raad vindt het ook niet duidelijk wanneer er een einde komt aan de noodzaak van de maatregelen, die inbreuk maken op de grondrechten van burgers. In het wetsvoorstel wordt elke drie maanden opnieuw bepaald of de maatregelen nog nodig zijn, en “in dit verband mist de Raad een stip aan de horizonwanneer is de epidemiologische situatie zodanig dat een dergelijke beperking van grondrechten niet meer proportioneel is?” Mocht het coronatoegangsbewijs op de werkvloer worden ingevoerd, dan zijn de gevolgen voor werkgevers en werknemers bovendien onduidelijk.

Afb: pixabay

Omtzigt, het politieke geweten van Nederland heeft ontdekt dat De Jonge niet een, maar twee ongunstige adviezen over de 2G maatregel wekenlang in de bureaulade heeft laten stoffen. Dat tweede advies  is afkomstig van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 dat adviseert over een mogelijke uitbreiding van het gebruik van de Corona Check-app in een 2G systeem. Dat advies dateert van 19 november 2021 en is net als het advies van de Raad van de Rechtspraak als bijlage op 21 december 2021 naar de Kamer gestuurd. De afsluitende conclusie luidde: “de commissie adviseert om de coronapas te blijven gebruiken voor uitgaansgelegenheden maar roept op tot terughoudendheid voor een grootschalige uitrol. Omdat dit het huidig en toekomstig vertrouwen in digitale overheids-hulpmiddelen ter bestrijding van ziektes (of andere calamiteiten?) blijvend zou kunnen schaden. En nodigt uit om de mogelijkheden van een optimalisering van de functies van de coronapas te onderzoeken”.

Het feit dat die twee adviezen dateren van 17 – resp. 19 november en pas door de Jonge drie dagen voor de Kerstviering naar de Kamer als bijlagen aan de Kamerbrief “Reactie op motie-Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmetting” werden gestuurd, verdient niet de schoonheidsprijs. De Jonge besefte terdege dat er problemen zouden komen als de Kamer dat advies al eind november in bezit had gekregen. Het is niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat deze brokkenmaker in zijn eigen valkuil stapt.

De man die zich de laatste twee jaar heeft geprofileerd als een ondeskundige charlatan die zich gewillig liet leiden door OMT, RIVM en de top van het ambtenaren apparaat in het Kabinet Rutte IV aan het huizenprobleem gaan sleutelen. Gezien zijn duistere prestaties in de achterliggende Corona jaren, hoeft de samenleving daar niet veel van te verwachten en zal hij opnieuw veel scheve schaatsen rijden.

De Corona-oogst van RIVM, OMT en De Jonge

Op de website OpinieZ staat een aantal merkwaardige adviezen die OMT en RIVM de Minister hebben aangereikt. Gelet op het gebrek aan inzicht en overzicht en vooral de vertaling van de juiste observaties in beleid, weiger ik zoals de bedenker van deze lijst op de genoemde website wel heeft gedaan, de term “deskundigen” te gebruiken. Ik betitel die subsidiepakkers als “wensdenkers”. Een paar opgelijnd: 

De meeste ´besmettingen´ vinden binnenshuis plaats.Blijf binnen.
Er vinden weinig ´besmettingen´ plaats in de horecaSluit de Horeca
Mondkapjes bieden een vorm van schijnveiligheidMondkapjes plicht
PCR test is geen betrouwbare methode om ´virussen´ op te sporen.Testplicht
We zien in landen zonder lockdown geen verschil qua besmettingen.Lockdown
Beweging is erg belangrijk om het immuunsysteem gezond te houdenAlle sportscholen sluiten en sportwedstrijden beperken
Te weinig bekend over de bijwerkingen van nieuwe injecties. Het onderzoek is nog niet afgerond, het is nog niet veiligZoveel mogelijk mensen injecteren

Frisse gezichten, nieuw elan?

In de krant van Wakker Nederland las ik de volgende zinsnede: “De aanstaande ploeg van bewindspersonen in kabinet-Rutte IV wordt een mengeling van vakinhoudelijke deskundigen zonder politieke ervaring enerzijds en bekenden met het Haagse spel die niet per se experts zijn op hun nieuwe portefeuille anderzijds”. Ik verdenk de verantwoordelijke eindredacteur ervan dat hij de zinsnede “gevuld met een aantal personen die bewezen hebben het vak van volksvertegenwoordiger niet in de vingers te hebben, sterker, met de voeten getreden te hebben”. Rutte is er in geslaagd een aantal bevestigde brokkenmakers op sleutelfuncties te plaatsen die noch kennis, noch enige affiniteit met de inhoud van de post hebben die ze gaan bekleden.

Kaag op Financiën? De Minister die zo gul islamitische extremistische bewegingen sponsorde? Bewegingen die staan op de terroristenlijst van de VN? En links en rechts activistische bewegingen beloonde voor hun weinig opbouwende activiteiten? Wat te denken van Hoekstra op Buitenlandse Zaken? Geen enkele ervaring en dan op zo’n stevige sleutelpositie waar een aantal politici het laatste decennia hun Waterloo hebben gevonden. Twee politici verantwoordelijk zijn voor de Toeslagen affaires, neergesabeld en weggestuurd wegens incompetentie, mogen op een ander departement opnieuw bewijzen weinig competent te zijn.

Olongren op Defensie? Arme militairen. Wat zeggen hun vakbonden? Ze zijn sceptisch, ze moet ons eerst nog overtuigen?Hebben die de laatste jaren in een grot geleefd? Vakbonden die niets hebben geleerd van de dwalingen van Hennis en Bijleveld komen met zo’n tekst op de proppen? Een vrouw die niet stressbestendig is, voortdurend slechte beslissingen nam en gefaald heeft als Minister van Binnenlandse Zaken? Mevrouw Dilan Yesilgöz, geen jurist van huis uit, die tijdens een discussie over TBS klanten de zaal uitgepraat werd door een advocaat, omdat ze weinig kaas van de wet had gegeten. Die komt op Justitie? Over Jetten zeg ik niets meer.

Kuipers wordt door die Krant afgeschilderd als een expert die bij VWS op zijn plaats is. Geen politieke ervaring is geen probleem, maar heeft die man de laatste twee jaar niet voortdurend het wanbeleid van Rutte III verdedigd? Was hij niet voor de harde lockdowns? Was hij niet de objectieve expert die op het scherm voortdurend naar voren werd geschoven. Kuipers wordt beloond met een ministerspost. Moest nog wel ven lid van D66 worden.

Frisse gezichten, nieuw elan? Vergeet het maar. Denk aan deze uitspraak van Hillen:” Als je bij Ajax een heel redelijke korfballer inzet, heb je schade tijdens de wedstrijd.”

Feitencontrole?

Facebook heeft eindelijk bekend: de ‘fact checks‘ die sociale media gebruiken om te controleren wat Amerikanen lezen en bekijken zijn slechts een ‘opinie’. Dat is te danken aan een rechtszaak aangespannen door gevierd journalist John Stossel, die de vermeende strijd van links tegen desinformatie heeft blootgelegd als een farce.

Stossel postte een paar video’s die het derde hete hangijzer van de linkse politiek raakten: klimaatverandering. Geen van deze video’s betwijfelde of klimaatverandering reëel is, maar ze hadden het over andere zaken, namelijk bosbeheer en het gebruik van technologie om zich aan klimaatverandering aan te passen. Toch heeft de derde partij die Facebook heeft ingehuurd om deze video’s te beoordelen, Science Feedback, ze beoordeeld als ‘onjuist’, of de favoriete ontbrekende context. Waarom? Science Feedback vond de ’toon’ van Stossel niet goed.

Dat wil zeggen, je kunt niets schrijven over klimaatverandering tenzij je zegt dat het de ergste ramp is in de geschiedenis van de mensheid en dat we triljoenen moeten uitgeven om het te bestrijden. Daarom verbiedt Facebook de berichtgeving van Stossel of minimaliseert die, waardoor hij lezers en inkomsten misloopt.

De fact-check industrie wordt gefinancierd door liberale mogols zoals George Soros, door de overheid gefinancierde non-profitorganisaties en de techgiganten zelf. De checkers zijn niet de onbevooroordeelde scheidsrechters van de waarheid; het zijn nuttige afleidingen, groepen die Facebook kan gebruiken om zichzelf vrij te pleiten van verantwoordelijkheid. Vrijheid van meningsuiting wordt niet getolereerd. Dat heeft de Stossel rechtszaak bevestigd.

Het nieuwe Kabinet gedragen door de Samenleving?

Bij NPO Radio 1 dachten ze dat leuk zou zijn om de nieuwe ministersploeg van Rutte IV te promoten. Helaas voor de staatsradio dachten gewone luisteraars daar anders over. Liefst 91% liet weten ‘het nieuwe kabinet’ walgelijk te vinden. Juichend plaatste de Telegraaf de tekst dat er een evenwicht was tussen mannelijke en vrouwelijke bewindslieden. Aslof dat iets zegt over kwaliteit en handelen in belang van de Nederlandse samenleving. Ik denk dat Frits Bosch gelijk heeft als hij stelt dat veel bewindslieden op plaatsen terecht zijn gekomen die inhoudelijk niet sporen met hun opleiding en ervaring. Dat ze als een kat in een vreemd pakhuis zijn. Dat er vooral gekeken is hoe posities ingevuld kunnen worden met het oog op macht in plaats van competentie.

Misschien heeft Ines van Bokhoven het wel bij het rechte einde als zij stelt dat “zuchtend onder linkse ideologie dreigt het democratische, kapitalistische en vrije Westen in een neofascistische nachtmerrie te veranderen. Imago en narratief voeren de boventoon in een mediastrijd, die hoofdzakelijk om propaganda en het eeuwige pushen van die ene agenda draait en niet om feiten…. we worden behandeld als vijanden van ons eigen land, en dat alles omdat we niet mee willen in een stroming die ons, dat kan een kind zien, alleen maar ellende gaat brengen”. Je mag demonstreren als je het eens bent met dat linkse narratief. Zo niet dan mag je niet demonstreren en protesteren en doe je het toch dan wacht een afranseling met de wapenstok of de tanden van een politiehond. De rest van de wereld heeft de beelden met afgrijzen bezien, maar onze politici gaven geen kik. Vonden het begrijpelijk. Eigen schuld Dikke bult.

Riemen vast, Rutte IV wordt gelanceerd en waar we terechtkomen weet alleen de grote roerganger. Tenzij de haan bij het ochtendkrieken oproer kraait. Bij nader inzien past mijn KMA foetlied toch niet bij de leden van de politieke elitocratie.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
1 jaar geleden

“Kaag op Financiën? De Minister die zo gul islamitische extremistische bewegingen sponsorde?”

. Kaag die als jonge meid in Caïro ging ‘studeren’,
. daar de kringen van Arafat’s terroristen opzocht,
. zich daar dermate thuisvoelde dat zij met één van hen trouwde,
. ontslagen werd door B.Z. omdat zij dat niet meldde,
. jaren in de club der uitvinders van the Great Reset potverteerde,
. minister werd zonder antecedentenonderzoek door de AIVD,
. in die positie Palestijnse moordenaars financierde,
. honderden miljoenen wegsmeet naar donker Afrika voor ‘klimaathulp’,
. maar niets ondernam om corruptie en geboortebeperking aan te pakken,
. aftrad in het collectief der slapjanussen om Rutte te redden,
. nogmaals aftrad wegens eigen verregaande incompetentie,
. buiten het parlement om Nederland verkoopt aan het communistische WEF,
. tientallen bijbaantjes heeft in allerlei linksextremistische organisaties, maar geen tijd voor Afghanistan…

kortom, een kneus die volledig is afgefakkeld als moreel slecht mens en professioneel als een pedante politica, is het boegbeeld van al het andere brandhout waarmee D66 Rutte 4 verrijkt…

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door r dunki
J.Blaak
1 jaar geleden

Ik denk dat het een goede weergave betreft van feiten.
We gaan ten onder aan links geleuter en achterlijk gedoe over klimaat en stikstof idioterie.
Vandaag de grootste mafklapper bij de knmi de machiavelli prijs gekregen.
alles devalueert naar nul en niks.
waardeloos k.t land