Vergelijkingen met WO2

FvD-voorman Baudet mag geen vergelijkingen meer maken over enerzijds de manier waarop ongevaccineerden behandeld worden en anderzijds de Jodenvervolging. Dat heeft de rechter beslist in een door het CIDI aangespannen rechtszaak tegen de FvD-leider. Bovendien moet hij vier tweets verwijderen met betrekking tot dat onderwerp. Als hij daaraan geen gevolg geeft, kan hij een dwangsom opgelegd krijgen van maar liefst 25.000 euro per dag.

Het voeren van rechtszaken tegen politici – vooral als die van een zekere politieke schnitt zijn – is ogenschijnlijk een inmiddels geaccepteerd verschijnsel en dat zou niet zo moeten zijn. Een politicus die zijn politieke standpunten kracht wil bijzetten, of hij dat op een smaakvolle wijze doet of niet, moet dat altijd kunnen doen in zijn rol als politicus; ook buiten het Parlement. Rechters kunnen en mogen zich, als rechtsprekende macht, niet uitlaten over de inhoud van het politieke debat binnen de wetgevende macht, ongeacht of dat debat plaatsvindt in het Parlement of daarbuiten. Daarmee zou de rechtsprekende macht immers treden op het terrein van de wetgevende macht. De uitspraak kan in zichzelf dus al niet juist zijn, maar er is ook wat empirische ‘jurisprudentie’ wat Baudet vrij pleit:

Rede fan Fryslân

Commissaris van de Koning Arno Brok wilde een prikkelende tiende Rede fan Fryslân. Nou, die kreeg hij op donderdag 28 oktober 2021, en wel van de Joodse publiciste en rabbijn Tamarah Benima. Benima citeerde in haar rede onder andere de Brits-Amerikaanse auteur Aldous Huxley (1894 – 1963), omdat deze schrijver in zijn boek ‘Brave New World’ (1932) “voorspelde dat totalitaire regeringen in de toekomst met de belofte van veiligheid de vrijheid van hun ingezetenen zouden inperken; met instemming en tot volledige tevredenheid van die ingezetenen.”[1] Vervolgens vroeg zij het publiek: “Roept dat associaties bij u op? Bij mij wel.” Bij de na-borrel zei ze te beseffen dat het vergelijken met nazi-Duitsland “ernstig” was. “Maar ik denk dat mensen erover moeten nadenken.” En tijdens haar rede: “Ik zie het totalitaire om zich heen grijpen. Bij de politiek, maar ook bij de wetenschappers die hand- en spandiensten verlenen.”

De eveneens bij de lezing aanwezige burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma, was het daarmee faliekant oneens: “We proberen een samenleving te maken waarin het virus weggaat. Daar past geen vergelijking met de wijze waarop de Joden in de oorlog zijn vermoord. Nederland is een democratie. Ik wil de vergelijking met nazi-Duitsland niet zien. Het emotioneert me. Ik vind het een stuitende vergelijking”, zei Buma. “De Nederlandse regering ziet dat mensen die niet gevaccineerd zijn een risico vormen.” “Nee meneer”, reageerde Benima. “De ongevaccineerden, zoals ik, kunnen zich laten testen en zijn geen gevaar voor de volksgezondheid, zoals de Joden dat ook niet waren.”

Van aanwezigen kreeg Buma een daverend applaus. En toen Benima vertelde wel te snappen dat de burgemeester zijn ,”oud-collega’s in Den Haag verdedigde,” volgde geroezemoes. “Wat u doet is zo onheus”, zei Buma. “Waar gaat dit over? Ik ben hier samen met andere mensen die verantwoordelijkheid hebben voor de samenleving. Iedere vergelijking met wat de Joden is aangedaan, of met Huxley, faalt.”

Het ziet ernaar uit dat Sybrand Buma (“Daar past geen vergelijking met de wijze waarop de Joden in de oorlog zijn vermoord “) de door Benima gemaakte vergelijking met het totalitarisme niet helemaal begreep, ofwel weinig historisch besef heeft. Benima vergeleek de huidige situatie met het geheel aan handelingen van de nazi’s, inclusief de opmaat naar de Jodenvervolging, wat Buma verbaal handig vervormde in een vergelijking tussen de huidige situatie nu en de Joden in de nazikampen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sterker: Buma zei letterlijk dat “ongevaccineerden een risico vormen”. Laat dat nu globaal de tekst zijn die Adolf Hitler in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog al vaak reserveerde voor de ‘Judenfrage’ in zijn schuimbekkende en van ongebreidelde razernij doorwrochte redevoeringen. Pijnlijk, heel pijnlijk, in het bijzonder voor de Joodse rabbijn Benima die deze woorden door Buma kreeg toegevoegd. Benima verhaalde van de wijze waarop de nazi’s zichzelf langs (aanvankelijk) democratische weg in een positie hadden gemanoeuvreerd om de wetten zodanig te kunnen veranderen dat zij uiteindelijk hun gruwelijke plannen ten uitvoer konden brengen.

Job Cohen

Zo zijn talloze andere voorbeelden van deze vergelijkingen:

Job Cohen op 15 december 2010:

‘Cohen vertelt hoe zijn Joodse moeder aan den lijve ondervond hoe Joden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog langzamerhand werden buitengesloten. Met moslims gebeurt nu hetzelfde, zo constateert hij. “De PVV zegt gewoon tegen moslims: we willen liever dat jullie weggaan. Maar je kunt dé islam niet de schuld geven van het extremisme. Er zijn zoveel moslims die gewoon huisje-boompje-beestje willen en niks anders. Die mensen worden er nu bang van dat Wilders deel uitmaakt van de macht.”[2]

Laten we het nu eens omdraaien in termen van corona en dan kijken wat Cohen in 2010 gewoon tegen AT5 kon zeggen:

‘Cohen vertelt hoe zijn Joodse moeder aan den lijve ondervond hoe Joden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog langzamerhand werden buitengesloten. Met ongevaccineerde Nederlanders gebeurt nu hetzelfde, zo constateert hij. “De regering zegt gewoon tegen ongevaccineerden: we willen liever dat jullie weggaan. Maar je kunt vaccinatiefobie en religie niet de schuld geven van het extremisme. Er zijn zoveel ongevaccineerden die gewoon huisje-boompje-beestje willen en niks anders. Die mensen worden er nu bang van dat CDA/CU/D66/VVD deel uitmaakt van de macht.”

Merk eerst en vooral op dat Cohen de daadwerkelijke vergelijking met de Tweede Wereldoorlog (in Nederland) maakte met de klaarblijkelijk heikele positie van moslims in ons land, toen de PVV zelfs helemaal nog geen deel uit ging maken van de macht, maar de toenmalige coalitie steunde mits zij maatregelen tegemoet konden zien die in het PVV-verkiezingsprogramma waren opgenomen. Of die positie van de moslims zich ook daadwerkelijk liet vergelijken met de situatie van de Joden in WO2 staat overigens te bezien. Mij althans, zijn geen kampen bekend waar moslims werden of worden opgesloten en ook zien we geen legerauto’s vol met militairen voorrijden om razzia’s in moslimse wijken uit te voeren. Er zijn geen aparte wetten gemaakt die alleen op moslims van toepassing waren, noch kennen we die nu en ook in winkels of restaurants hangen geen bordjes met de tekst “moslims niet gewenscht”.

Kortom: de rechter (die zich over standpunten van de wetgevende macht beter niet uit kan laten) heeft zich een minuut belangrijk kunnen voelen, maar blijkt bij nader inzien totaal ongeschikt voor haar functie.


[1] Aldous Huxly & Linda Cookson: ‘Brave New World’, 1932

[2] AT5, ‘Job Cohen: moslims zijn de nieuwe Joden’, 15 december 2010. Zie ook: www.at5.nl/artikelen/54017/job-cohen-moslims-zijn-de-nieuwe-joden


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Johan
2 jaren geleden

De ongevaccineerden zijn doorgaans gezonde mensen,waar niets mee aan de hand is. De gevaccineerden daarentegen kunnen met hun QR-pas ongecontroleerd overal alles en iedereen besmetten. Zij mogen immers overal naar binnen.
Nu is het een feit, dat de vaccins niet goed werken. Gevaxten kunnen nog even hard besmet raken, de ziekte overdragen of er zelfs aan dood gaan.
Daarnaast hebben de gevaxten nog een extra nadeel ten opzichte van ongevaxten : Een groot deel van de gevaxten zal last krijgen van allerlei bijwerkingen. Met name de boosterprik zal hier voor gaan zorgen. Het is nu al zo dat de oversterfte in Nederland enorm is. (Dank zij de vaccinaties). Met de invoering van de boosterprik zal dit probleem alleen nog maar groter worden.
Op termijn zullen gevaxte probleempatiënten met hun bijwerkingen zelfs de gehele zorgsector stuk laten lopen. Maar ook hiervan zal men weer proberen de ongevaxten de schuld te geven. Zij blijven de grote zondebokken, wat er ook gebeurt.

Tigron
2 jaren geleden

Rechters gaan niet tegen de mensen in die hun op de stoel van Vrouwe Justitia hebben gezet.
Recht hebben is heel wat anders dan recht krijgen.