De gedeelde macht van ‘woke’

In de jaren ’50 waarschuwde president Eisenhower voor de macht van het ‘militair industriële complex’. Anno 2021 heerst het ‘woke-politiek-industriële complex’.

Dat maakt gebruik van de opening die politiekcorrecte politici bieden met hun creatie van een ‘identiteitscrisis’ op de intersectie van corruptie tussen politiek en bedrijfsleven dat als een onzichtbaar onkruid door ons economische en culturele bestaan woekert. U ziet het elke dag zonder dat het u opvalt in advertenties of op websites van bedrijven zoals banken met ‘familieplaatjes’ met kennelijk typisch Nederlandse gemengde gezinnen, van verzekeraars met schielijke scènes van homofiele dames die gelukzalig in een close-up zoenen, zelfs in reclames voor koffie tot schoenen. 

‘Stakeholder-kapitalisme’ belooft ons Utopia dat uiteraard meer ‘divers’ is en milieuvriendelijker, maar in feite puur ideologische manipulatie door zakelijke en politieke leiders. Zij stelen ons kaal, niet alleen door ons geld waardeloos te maken maar ook door onze identiteit te verwateren en te vervangen door hun dwingende ideologische schrikbeeld dat moraliteit (‘het deugen’) mengt met gewetenloos consumentisme.  De kassa moet rinkelen en het doel heiligt de middelen.

Erbij horen en cancelen van
andersdenkenden is uit angst geboren

Deze elite verdeelt de samenleving door in te spelen op de innerlijke leegte die vele brave borsten ervaren in een poging om die innerlijke leegte vol te plempen met hun sociale idealen en quasi-identiteiten om hen een roeping in dat lege bestaan te geven en ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ en de ‘cancelling’ van andersdenkenden is uit angst geboren, maar zet de deur ook wagenwijd open voor corrupte politici en grote bedrijven springen in het gat dat veroorzaakt wordt door de ‘indentiteitspolitiek’ in hun agitatie langs onsmakelijke scheidslijnen van ras, sekse en sexuele voorkeur. ‘Wokeness’ manipuleert makkelijk beïnvloedbare jongeren (en millennials) langs die scheidslijnen van linkse sociale verdeling, die op schaal vergroot wordt door al even linkse media, waartegen geen tegengif bestaat. Waar militaire dienstplicht jongeren met twee voeten op de grond placht te zetten, worden huidige ‘sneeuwvlokjes’ gezaaid en gecultiveerd in de illusie van ‘deugdzaamheid’ die de morele degeneratie aan de bron verhult. 

Globale bedrijven profiteren volop van zowel klimaat- als coronabedrog, dwingen zelfs werknemers in de USA en verschillende Europese landen tot vaccinatie op straffe van werkeloosheid en brodeloosheid. Zij doen dat als verlengstuk van een fascistische centrale overheid die door de ene Amerikaanse – en recentelijk ook Belgische – rechter na de andere wordt teruggefloten in die misdadige praktijk die in Nederland ook al de kop opstekt. Als voorbeelden hiervan mogen o.a. Coca-Cola, Nike en Apple dienen als hypocrieten die ‘antiracisme’ en ‘Black Lives Matter’ campagnes steunen om de aandacht van zichzelf af te leiden. Het ‘business model’ van Coca-Cola’s is immers gebaseerd op mierzoete drankjes die diabetes, obesitas en metabolische ziektes veroorzaken terwijl zij van de daken schreeuwen wat wij moeten eten. Nike’s ‘business model’ steunt voor de volle 100% op slavenarbeid in Azië, net als dat van Apple.

Het ‘woke-industriële complex’ verruimt zo de mogelijkheid tot corruptie door regeringen om in hierboven geschetste wantoestanden te acteren onder de dekmantel van ‘Big Tech’ om grondwettelijke beperkingen te omzeilen, zoals Mark Rutte dat doet met de hulp van Big Pharma, middels een rammelende ‘Noodwet’, om zijn ondemocratische macht over de bevolking te vergroten in zijn existentiële bedreiging van ons land. Met onze corrupte Volksvertegenwoordiging en rechterlijke macht, inclusief de Raad van State, is de weg voor een politieke reddingsactie van de democratie welhaast uitgesloten. Zie hoe opnieuw de rechterlijke macht die zich woensdag opstelde, zoals te verwachten, lijnrecht tegenover Baudet’s recht van vrije meningsuiting in de 2e Kamer.

Meer van die ‘woke’ onzin zien wij in het miljoenen verslindende Europarlement, een nederzetting van politieke zakkenvullers waar deze week de  woorden ‘kerstfeest’ en ‘huisvrouw’ formeel afgeschaft moesten worden als uitsmijter voor het politieke jaar… Al deze scharrelaars gebruiken dezelfde ‘woke’ vorm van retoriek om op het pluche te kunnen blijven zitten, terwijl juist dankzij hen en niemand anders een steeds groter deel van het land de (gas-)rekening niet meer kan betalen.

Ook de onduldbare verhoging van de belastingdruk op de AOW-ers staat nu al vast teneinde de ‘woke’ nachtmerrie van D66 te bekostigen met een geschatte teruggang van hun toch al zo beperkte koopkracht van rond de 16%! Dat daarvoor slechts door één verdwaalde Vijftig Plus senator aan de bel wordt getrokken is tekenend voor het meedogenloze ‘woke’ dat in ons land niet alleen gestalte krijgt in D66 maar zelfs in de verdwaalde CU.

Politieke mores en integriteit verplichten tot aftreden

De politiekcorrecte kliek is als de dood voor verkiezingen omdat kiezers in maart nog niet wisten wat  hen met de leugenachtige premier Rutte te wachten stond – niet alleen in zijn brutale leugens over zijn serieuze concurrent Omtzigt, maar ook met de ontkenning daarvan terwijl e.e.a. zwart op wit stond, nèt als zijn leugens over zijn haperende herinneringen aan eerdere wandaden. Politieke mores en persoonlijke integriteit verplichtten hem zonder meer tot aftreden. Maar ondanks de naar buiten komende details over zijn instrumentele, in feite criminele, rol in het  toeslagenschandaal volhardt hij tot op de dag van vandaag in zijn kille cynisme dat ieder spoortje van empathie en integriteit ontbeert. Wat deed de onbeschaamde hoofdschuldige?

Op een vroege  zondagochtend werd een NOS camera op de Haagse stoep gepoot waar onze nederig glimlachende premier toevallig voorbij kwam fietsen om, desgevraagd, nog een uit te leggen wat een prima kerel hij in feite is: ‘Mark, de man van het volk op zijn fietsje…’.

Nieuwe verkiezingen?

Ondertussen volhardt hij glashard in een immoreel politiek trapezenummer dat in de Europese politiek zijn weerga niet kent. Alles, maar dan ook alles, wordt uit de kast gehaald om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Hoewel steeds meer VVD-ers gaan inzien wat voor rot vlees zij in de kuip hebben, heeft het verleidelijke pluche meer aantrekkingskracht dan integriteit en eerlijkheid. Zij blijven hem willens en wetens steunen uit eigenbelang en angst voor de toekomst zonder Mark.

Het is onze politieke cultuur die hiervoor opdraait. Rutte’s wanbeleid gedurende tien jaren komt zodoende steeds dieper in de la te liggen die al boordevol zat met zijn doofpotten van het genre Joris Demmink als de meest onschuldige, al zijn brutale leugens en de niet getrokken consequenties daarvan. De sleutel voor een traditionele oplossing ligt wellicht bij een Pieter Omtzigt, reden waarom er per se geen verkiezingen mogen komen, en bij naïeve partijleden en moreel corrupte VVD insiders die nog steeds blijven profiteren, dus wederom geen verkiezingen svp.

Dit resulteert al jaren na Rita Verdonk’s demise en het recente wegwerken van Klaas Dijkhof in Rutte’s politieke uitholling van een partij, resulterend in een verschraalde partijtop waarvan de overspannen sprinkhaan Sofie Hermans de belichaming is. Mensen gaan zich toch een keer afvragen wie nog competent en betrouwbaar is en hoe het mogelijk is dat er nu een kabinet komt dat een trouwe copie is van Rutte 3…

Moreel failliete boedel

Deze boedel vol van farizeeërs is al moreel failliet voordat zij op het bordes staan in een nieuwe poging om een illusie van deugdzaamheid te creëren die steeds meer de ‘woke’ kant opgaat waar Mark Rutte al lang staat te lonken. Vanuit die positie wijst hij, verscholen achter de ruggen van Hugo en andere ‘adviseurs’ met zijn vingertje naar landgenoten die niet geloven in zijn ‘woke’ sprookje. Dit terwijl profiteurs van het  ‘woke-industriële complex’ met grote scheppen de buit binnenhalen en hem in ruil daarvoor hand- en spandiensten aanbieden door zijn – voor hen zo lucratieve – machtsmisbruik te steunen. Ongeacht het feit dat zij haat en polarisatie aanzwengelen, samen met de ‘woke’ media die zo vol kwaadaardigheid zitten dat onze  maatschappij ervan staat te suizebollen.

Tientallen jaren geleden werd gesteld dat politiek geen plaats had in de sport, maar nu liggen politiek en bedrijfsleven bij elkaar in het ‘woke’ bed.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Buskens
2 jaren geleden

We worden belazerd en bedonderd en ik heb me gisteren avond weer eens verwonderd. en wel om het volgende: Na een leuke documentaire gevolgd te hebben op TV5 Monde te heten des racines&des ailes zat mijn echtgenoot nog even te zappen en ja hoor daar zaten de kersverse oudgedienden Rutte en zijn gevolg. Miss Kaag werd door Sven Kockelman bevraagd over de instroom asielzoekers. Volgens Kaag geen enkel probleem nee, pas op, we hebben ze hard nodig voor de vacatures die nu niet ingevuld worden. Toen ik dat hoorde dacht ik ho, maar wacht even want…. voor de verkiezingen in maart zat deze mevrouw in een talkshow te beweren dat haar kinderen moeite hadden met het verkrijgen van een baan vanwege hun Palestijnse achternaam. Nou dan lijkt het mij toch knap lastig worden om die grote instroom Afghanen, Eritreeers enz, aan het werk te krijgen want de achternamen van die mensen zijn geen Jansen, Pothof, enz. Het is net zoals iemand die veel liegt, die weet op een gegeven moment ook niet meer wat hij nou eerder precies gezegd heeft.

A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

Dat er een “moreel failliete boedel ” zich in Den Haag heeft gemanifesteerd is duidelijk. MAAR……. hoe duidelijk is dat? En, hoe duidelijk is het, opdat de Nederlandse burger het kan begrijpen dat ” we worden belazerd, bedrogen tot op het bot én dat het morele besef van ” het behoud en integriteit” totaal is weggevallen, waarvoor de “onwelgevallige slaafsheid” er voor in de plaats is gekomen. ” !!!!!
Immers: Zoals de heer Dunki ons meldt: “”Het is onze politieke cultuur die hiervoor opdraait. Rutte’s wanbeleid gedurende tien jaren komt zodoende steeds dieper in de la te liggen die al boordevol zat met zijn doofpotten van het genre Joris Demmink als de meest onschuldige, al zijn brutale leugens en de niet getrokken consequenties daarvan.””

En, dat is allemaal geaccepteerd door de burger? Neen, natuurlijk……. de burger heeft er zelfs geen weet van dat Mark Rutte de boel belazerd en afstevent op deelname aan een ” Superstaat Europa” en dat de belangen van de burger nu in handen is van ” sukkels, domkoppen en geborneerde kwakzalvers in Brussel.”

Op het eerste gezicht zou ” men” kunnen denken dat er een “slim spelletje” in Den Haag wordt gespeeld, maar de “eenvoudige geest” zal er geen kwaad achter zoeken.
En “”DAT”” is nu juist het grootste probleem. Want……….”””””Ook de onduldbare verhoging van de belastingdruk op de AOW-ers staat nu al vast teneinde de ‘woke’ nachtmerrie van D66 te bekostigen met een geschatte teruggang van hun toch al zo beperkte koopkracht van rond de 16%””””. Aldus de heer Dunki.

We hebben nu in feite te maken met de resultaten van 50 jaar politieke terreur om de bevolking murw te maken én om de “wil des volks” te breken én machteloos te stellen , zoals dat met de invoering van de Euro is gebeurd en de door de burger “afgewezen Europese Grondwet”, desondanks nu het “Verdrag van Lissabon” heet, op een ondemocratischer manier tot stand gekomen en Mark Rutte dat gewoon accepteert?
En…… staat ‘ men”: er wel eens bij stil dat er nu een hele grote massa van ” incompetente bestuurders” is aangesteld, dewelke in feite parasiteren op belastinggelden? En….. waarom zijn de pensioenen niet geïndexeerd?
Hoe komt het toch de Mario Draghi met zijn Europese Centrale `Bank er een puinhoop van heeft gemaakt door een zéér bizar opkoop- programma van schulden in Zuid Europa?

En……. Waar militaire dienstplicht jongeren met twee voeten op de grond placht te zetten, worden huidige ‘sneeuwvlokjes’ gezaaid en gecultiveerd in de illusie van ‘deugdzaamheid’ die de morele degeneratie aan de bron verhult……/? (Aldus de heer Dunki )

Wat “men” ook onder “WOKE” verstaat …… het is niet méér en niet minder en vorm van maatschappelijke “zwakzinnigheid”.

Immers: Het is nog slechts ” Het brood en spelen” en dat was ook het geval …….. enkele honderden jaren geleden en ……….. in 1933-1940 waren die symptomen…….. duidelijk te herkennen.

Tigron
2 jaren geleden

Vlak na het aantreden van het “nieuwe” kabinet meteen een motie van wantrouwen indienen, zou al een mooi begin zijn.
Het zal zeer waarschijnlijk wel vergeefse hoop zijn.