Bananenrepubliek Nederland

Sinds Joop den Uyl en zijn ‘10 over rood’ trawanten er nèt niet in slaagden om Nederland tot het niveau van een bananenrepubliek te reduceren dreigen anno 2021 twee desperate pluchezitters ons land alsnog op de knieën te brengen.

Omdat de meerderheid der kiezers duidelijk stelling nam tegen alle linkse waan van de dag mogen Mark Rutte en Wobke Hoekstra geen aanspraak maken om in Den Haag aan hun lucratieve positie aan de ruif – zowel voor hen in persoon als voor al hun lobby- en industriële vriendjes – vast te houden door zich schaamteloos te prostitueren voor de globalisten van D66 en hun ‘groupies’ van GL en PvdA. De eerste heeft zich volledig gediskwalificeerd in zijn nooit aflatende achterbakse leugens en bedrog, de tweede staat voor een leeglopende partij die langzaam aan de horizon verdwijnt omdat hun leden niet belazerd wensten te worden door een ‘progressieve’ fractie die slechts oog had voor ideologie en persoonlijke belangen in plaats van landsbelang.

Nederland voerde principieel een conservatief financieel beleid in een internationale politieke kermis  die leeft naar het socialistische motto ‘geld is gratis’. Dat is de strijdkreet van het Brusselse complot om eerst zoveel mogelijk activa der noordelijke lidstaten naar mediterrane profiteurs te sluizen en om vervolgens de geldpers van de ECB ongelimiteerd te laten draaien ten koste van de stabiliteit van de balans van die ECB en de dreiging van de – inmiddels losgebrande – inflatie. Kortom, een bewuste ondermijning van de Euro nadat het voor de kiezer onverklaarbare meest linkse kabinet ooit in Den Haag plots 180° van koers verandert en nu zelfs om het hardst meedoet aan de linkse potverteerderij ten gerieve van stuitende persoonlijke ambities van H.H. Rutte en Hoekstra, niets anders!

Het bedrog van de kiezers

Terwijl de Nederlandse kiezers zich duidelijk hebben uitgesproken voor een conservatiever beleid, prostitueren de moreel corrupte H.H. Rutte en Hoekstra zich voor de linkse verliezers ter meerdere eigen glorie om maar op het pluche te kunnen blijven zitten… Het resultaat? Een extreem links kabinet waar Joop jaloers op zou zijn! Over ‘de Narcostaat aan de Noordzee’ staat geen woord in het regeerakkoord, maar dit zijn pure ‘narco-praktijken’ van Rutte en Hoekstra! Plots draait een in essentie financieel behoudend land 180°, alsof de voortgaande illegale transfer van onze activa naar de bananenlanden en de uitholling van onze pensioenen nog niet genoeg is.

De levensgevaarlijke ECB gaat steeds verder buiten zijn boekje door de geldpers nog steeds aan te laten staan, resulterend in een politieke tijdbom op hun balans en een daardoor losgebrande inflatie die per de jaar-ultimo waarschijnlijk al tussen de 7% en 7,5 % eindigt. Het momenteel extreem linkse Nederland loopt – in strijd met de duidelijke wens van de kiezers – nu zelfs vooraan tussen die potverteerders met arrogante pretenties inzake klimaat- en stikstofbedrog die u en uw kinderen gaan betalen, terwijl de schuldigen al lang met de buit verdwenen zijn. Onder het motto dat het allemaal ‘gratis geld’ zou zijn, storten de abjecte leugenaars Rutte en Hoekstra ons in de linkse race naar de bodem om de heks Kaag te paaien uit ordinair eigenbelang! Een kiezersbedrog van de eerste orde, een ware gotspe!

De inflatie gaat een eigen leven leiden

Rutte c.s. spelen met vuur, want inflatie heeft gevolgen, hoge inflatie heeft grote gevolgen en hyperinflatie sloopt landen, maar daar begrijpt de beste man van personeelzaken niets van. In de USA heeft de linkse orgie binnen één jaar voor een nog hogere inflatie dan in Europa gezorgd en dat is en blijft de trend die na de jaarwisseling gestaag verder schrijdt. Na alle leugens van Biden c.s. en Brussel wordt duidelijk dat de door de EU èn Den Haag willens en wetens veroorzaakte inflatie niet tijdelijk is om de eenvoudige reden dat de levensgevaarlijk opgeblazen balans van de ECB momenteel al zo’n 80% + bedraagt van het totale BNP der EU lidstaten. Uw Euro is een papieren fictie geworden zonder enige ‘back up’ en feitelijk al morsdood dankzij de zomaar loslopende socialisten!

Desalniettemin schreeuwt onze verdwaasde premier van de daken dat er genoeg geld is om € 60 miljard te verbranden aan zijn corona- en klimaatbedrog terwijl er, bijvoorbeeld, al jarenlang geen AOW indexering af kan… Wie voor ‘progressieve’ waanideeën van het duo Rutte/Kaag kiest – en dat was zeker niet de bedoeling van de kiezers in maart jL. –  snijdt zichzelf de benen af. Deze linkse horde raakt er kennelijk langzaam van doordrongen dat monetaire verkrapping onvermijdelijk is, althans in de USA en de UK.

In Frankfurt en Brussel lijkt dat helaas nog steeds niet erg door te dringen, met funeste gevolgen voor de ontwaarding van uw Euro waarin de ‘green deal’ instrumenteel wordt terwijl alles wat ‘progressief‘ is zich in Brussel uit pure hufterigheid wanhopig verzet tegen de ‘groenverklaring’ van kernenenrgie en gas als schone energiebronnen. Waarom? Ik zei het al…

De ‘heilige graal’ der ignorante politici

Mogelijk herkennen zelfs die potverteerders het zwaard van Damocles. Renteverhogingen in de USA en de UK zullen dodelijk worden voor de EU, maar chaos is hun ‘heilige graal’. Zolang Joe Biden’s  Federal Reserve het sprookje in stand hield dat er slechts van tijdelijke inflatie sprake was konden EU en ECB de economische signalen negeren die wereldwijd veroorzaakt werden door logistieke aanvoerproblemen als gevolg van lockdowns ten gevolge van coronamaatregelen waarin Nederland zo excelleert. Ignorante politici, Mark Rutte en Sigrid Kaag voorop, negeren al deze economische signalen die zij sowieso niet begrijpen, in een monetaire context die hun pet te boven gaat.

De ECB lijkt nu echter door angst verlamd en is niet bereid noch in staat om de rente aan te passen omdat dit het faillissement der zuid Europese potverteerders betekent, het einde van de Monetaire Unie, zelfs de EU en daarmee hun goed betalende gans met de gouden eieren.

Hollende inflatie is hun blijvende ‘bijdrage’ aan een steeds duurder wordend dagelijks bestaan dat in Nederland nog eens wordt verergerd door excessieve accijnzen en belastingen op energie zoals benzine, electriciteit en gas, die in andere EU landen veel minder spelen. Van voornoemde producten bedraagt de eigenlijke, commerciële prijs slechts een fractie van de uiteindelijke, met tientallen procenten fiscaal belaste, prijs voor de consument. U betaalt vele malen meer belasting dan de feitelijke commerciële prijs van uw aardgas of uw benzine in een vicieuze cirkel aan een tergend incompetente overheid. Die begrijpt niet dat prijsstijgingen van grondstoffen met name veroorzaakt worden door aanvoerproblemen die weer veroorzaakt worden door hun eigen coronamaatregelen zoals hun domme lockdowns.

De overheid – dus Mark Rutte – is het probleem

De vraag is hoe vaak de kiezers in de maling genomen kunnen worden. Het Kartel is niet voor niets als de dood voor verkiezingen want de bijziende, steeds linksere overheid is hèt grote probleem in het geïnstitutionaliseerde, jarenlange  verraad van de kiezers door Mark Rutte! Het ‘prachtige land’ dendert met hem naar een knallende inflatie, wellicht een zware recessie.

Zelfs prijzen van boodschappen voor eerste levensbehoeften blijken 4,5% gestegen te zijn, terwijl logistiek en industrie nog lang niet alle onkosten hebben doorbelast…. dat komt nog! Dat Nederland nu al bedenkelijk in die richting achteruit kachelt is te wijten aan één man en de gevolgen voelt Nederland al in de beurs nu de inflatie een eigen leven is gaan leiden en mogelijk in het eerste semester van 2022 de 10% bereikt. Dan krijgen wij te maken met druk op de gestaag achterblijvende salarissen en de (uitgeholde) pensioenen en sociale voorzieningen in de bekende spiraal van lonen en prijzen. Dat worden zuid Amerikaanse toestanden in de Narco Staat aan de Noordzee dankzij één sociopaat die al jaren over zijn houdbaarheidsdatum heen is.…

Centrale Banken zouden hun balans moeten verkorten, maar hebben zich zo in de nesten gewerkt dat zij zelfs de Delta van de groei van hun rotte balansen niet kunnen stabiliseren op een 0 niveau, terwijl de EU willens en wetens een energiecrisis veroorzaakt met veel te lage gasvoorraden en ons met hun ‘green deal’ in handen drijft van de lachende derde in Moskou. Alles met dank aan de egocentrische premier Rutte, die geen idee heeft van de ellende waarvoor hij tekent en daar ook niets van wil weten. Dat leer je niet bij personeelszaken. Het doel heiligt zijn middelen, dus wellicht gaan wij een winter in met mogelijke energietekorten en gegarandeerd astronomisch stijgende energieprijzen omdat onze incompetente premier zich omgeeft met een collectie nog grotere middelmaat en geen van hen verder kijkt dan zijn neus lang is. Nu liquideert zelfs het in neocommunistische handen gevallen Duitsland nog eens zo’n 4 gigawatt aan energieproductie terwijl in Frankrijk veel kernreactoren door achterstallig onderhoud  tijdelijk gaan uitvallen.

Samengevat is Europa in handen van linkse poseurs die tussen hun oogkleppen door slechts hun – straatarm en verloederd – Utopia zien en van een opportunistisch bedrijfsleven dat juichend inspeelt op waanideeën die een pot goud aan de horizon voorspiegelen, of het nu vaccins of windmolens zijn.

Maar wat brengt de toekomst nu de Federal Reserve de geldkraan gaat afknijpen? Als de ECB nog langer op hun handen blijft zitten implodeert de Euro subiet en is het einde oefening voor het globalisme. Dat is als politiek symbool fataal voor de EU, dus de ECB zal de rente wel moeten verhogen om niet ‘kopje onder’ te gaan, op het gegarandeerde gevaar af dat de economische zwakke broeders tranen met tuiten huilend om opname in de Brusselse Intensive Care zullen smeken.

Het is altijd goed om te weten waar je aan toe bent, en hier heeft de EU tenminste de zekerheid dat zij zowel van de hond als de kat gebeten zullen worden… Het is hen van harte gegund, want arrogante politici moeten dan met de billen bloot. Zij hebben de Euro waardeloos gemaakt, de ECB om zeep geholpen, de inflatie aangejaagd en moeten daarom alle wankele lidstaten aan de beademing leggen. Zou u dat aan kneuzen als van der Leijen en Timmermans toevertrouwen?

Ik denk dat wij veel beter af zijn door tijdig afstand te nemen van die EU middels een keurige Nexit en dan doen wij hen Mark Rutte cadeau om de sloop van Brussel te voltooien.


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
7 maanden geleden

Het hele kartel en hun handlangers van de mee stem partijen kunnen het beste opstappen zij hebben elke geloofwaardigheid verloren en hebben van Nederland een bananen monarchie gemaakt.
Ook vele ministeries zijn tot op het bod verziekt zoals de belastingen, volksgezondheid en de rechtspraak die tegenwoordig politiek gekleurd is.enz, enz.