Prikbord nr 816

Door wie worden alarmcentrales eigenlijk betaald, want bij het minste (vermeende) ongeluk komen, naast politie, vaak meerdere ambulances en zelfs de traumahelikopter aanstormen.

Dit overdreven opschalen kan tot komische of idiote situaties leiden, niet alleen als iemand al overleden is, maar naar verluidt ook bij de ‘vermissing’ van de machinist van een maai- en vuilophaalbootje. De man was lunchen, al dan niet vloeibaar, maar de motor draaide nog stationair. Gevolg: meerdere politieauto’s en ambulances, de traumahelikopter en de brandweer met duikers voor iemand die al verdronken zou zijn. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze onzin?

Emissieloos

Het is al vele malen voorgerekend, maar het nieuwe kabinet gaat gewoon door met de milieusprookjes. Een emissieloze auto in 2030 bestaat niet: niet bij de constructie, niet bij het gebruik, niet bij het verschroten en evenmin bij het zware vrachtverkeer. Elektriciteit wordt alleen emissieloos met kerncentrales, maar dan nog moeten eerst de extra netwerken worden gebouwd. Windturbines en zonnepanelen zijn volstrekt ontoereikend, onbetrouwbaar en duur. En biomassa is allang ontmaskerd als grote vervuiler, net als het bouwen met hout in plaats van stenen en beton. Ooit zal dat hout weer als brandstof worden gebruikt; zeker als gas en stroom onbetaalbaar worden. Terug naar oliestook zou interessant kunnen zijn, ook voor biomassacentrales, indien heel zuivere brandstof wordt gebruikt zoals bij vliegtuigen. Maar hun CO2-uitstoot blijft, net als het reductiesprookje in een groeiende Europese samenleving, terwijl de rest van de wereld zich weinig aantrekt van de loze beloften in Parijs over een minimale temperatuurbeperking zonder beperking van de wereldbevolking. Doch ook het strategische inzicht ontbreekt als het gaat om de kwetsbaarheid van een moderne samenleving zonder fossiele brandstoffen. Niet alleen de krijgsmacht is dan verlamd, maar ook de economie, energievoorziening, (lucht)verkeer/wegtransport, ziekenhuizen, banken, winkels en het politieapparaat kunnen eenvoudig worden uitgeschakeld door criminele hackers of (staats)terroristen. En dat is wél bewezen, zelfs zonder het opblazen van hoogspanningsmasten en distributiepunten.

Het moet nog erger worden, voor het beter wordt

Dit is geen gezegde dat op allerlei penibele situaties van toepassing is, zoals fatale ziektes of belastingheffing. Maar wel op problemen die pas worden aangepakt als de ellende bijna onoplosbaar wordt. Kortom, er is altijd nog hoop als het gezond verstand tot de conclusie komt dat het zo niet langer kan. Dan komen de echte vrijwilligers in beeld; niet roepende activisten die hun mantra’s zo lang herhalen tot ze er zelf in geloven. Maar artsen, onderzoekers, soldaten, verpleegsters, bouwers en integere politici. Die zullen zich bijv. niets aantrekken van wat de heer Versteeg (Tel. 20/12) vindt van de dappere lockdown-besluiten van dit kabinet, maar rekening en verantwoording eisen. Om te beginnen hoe het mogelijk is dat die onbegrijpelijke besluiten niet tot gevolg hebben dat de ic-opnamen tot nul worden gereduceerd, zodat daar kennelijk heel andere oorzaken een rol spelen. Hoe groot het verschil is tussen ic-opnamen vóór en tijdens de lockdown, want dat is het netto-effect van de ellende die honderdduizenden moeten verdragen, omdat RIVM (naar verluidt 2000 ??? ambtenaren), OMT en regering twee jaar lang de echte besmettingsoorzaken hebben genegeerd, ontkend of verzwegen. Sommige ‘voorspellingen’ bleken gewoon de weergave van situaties en cijfers die in het buitenland al zichtbaar waren.

Terwijl het onderzoek in China, op vliegvelden, in scholen en in stadions zo amateuristisch was, dat de ‘resultaten’ als ongeloofwaardig kunnen worden aangemerkt. Intussen werden onderzoeken door (huis)artsen, farmaceuten, luchtbehandelingsbedrijven (ventilatie/ionisatie), mondkapjesexperts en laboranten weggewuifd, terwijl er geen bewijzen worden geleverd over de risico’s van horeca, openbaar vervoer, vervroegde winkelsluiting, musea etc. etc. Het moet eerst nog erger worden… maar dan is er hoop dat eindelijk de ic-capaciteit wordt verdubbeld en COVID-patiënten de bewijzen leveren over de oorzaken van hun besmetting, de vaccinatiediscussie wordt beëindigd en ionisatiesystemen serieus worden geëvalueerd. Ik wens u een hoopvol 2022 waarin uw boosheid over deze regering en de onvoorstelbare verdienmodellen, waarbij werkelijk geen sprake is van bezuiniging in de zorg, maar van verspilling, alsnog wordt getemperd door beslissingen van competente politici. Alleen dan zullen COVID-maatregelen en al die andere dossiers erin resulteren dat het beter wordt.

Kerncentrale

De angst voor de afvalproducten en veiligheid van een moderne kerncentrale wordt soms overdreven. Niet alleen waren in Tsjernobyl en Fukushima uiterst zeldzame omstandigheden aan de orde, maar ook de blijvende radioactiviteit is veel beperkter dan verwacht, net als in Hiroshima. En natuurlijk kan ook een thorium-centrale door een fout of sabotage mogelijk gevaar opleveren, maar dat geldt ook voor medische fouten (4000 slachtoffers per jaar), verkeersfouten, kankerverwekkende bedrijven en (verf)stoffen, virusbesmettingen en aardbevingen, terrorisme en oorlog, tornado’s en tsunami’s, honger en staatsterreur, constructiefouten bij vliegtuigen en (elektrische) auto’s, etc.

De angst voor kernenergie is zo lang door activisten aangewakkerd, dat in het Nederlandse klimaatbeleid, gebaseerd op ondemocratische en schimmige klimaattafels, het woord niet eens voorkomt en Duitsland in paniek gaat overstappen op gas! Laten we deze slechte raadgever(s) vergeten en slechts de feiten beoordelen. Zonder vooroordelen.

Moedeloos

Bezorgde Nederlanders die laten weten moedeloos te zijn over de kabinetsplannen en niet langer geïnteresseerd in schimmige (machts)politiek, dienen te bedenken dat de Haagse politici dat niet erg vinden. Dan hoeven ze voortaan alleen rekening te houden met linkse activisten en D66-uitverkopers die ons land graag overdragen aan de milieumaffia, de EU en de gelukzoekers, mits hun eigen baantjes intact blijven. Naar verluidt staan er in het regeerakkoord nauwelijks voorwaarden, bijv. over het toelaten en huisvesten van asielzoekers op voorwaarde dat ook Nederlanders een woning hebben. Het opsluiten van illegalen die weigeren te vertrekken en het sluiten van de grenzen voor gelukzoekers en inwoners uit criminele EU-landen. Misschien zou de regering eens getallen moeten noemen over het aantal statushouders, dat in de afgelopen 10 jaar voorrang heeft gekregen. Ook bij het beoogde rekeningrijden geen echte voorwaarden, terwijl een kind kan uitrekenen dat het heel veel geld gaat kosten, plus rechtszaken over schending van de privacy, ruzie met werkgevers over vergoeding van reiskosten, het gebruik van valse kentekenplaten, besteding van de inkomsten etc. Zelfs de woning in box 3 belasten zal tot rechtszaken leiden, want dan wordt rendementsheffing weer vermogensbelasting met nog meer bezwaren tegen de taxatie dan bij de WOZ-heffing. En met verwijzing naar andere vermogensbestanddelen (met name van de elites) en naar ongegronde vrijstellingen. Ook het verhogen van de hypotheek (door de kinderen die dan gezamenlijk de woning van hun ouders overnemen) of voor onderhoud/verbouwing, blijft een optie. Bij de lage rente en de afbouw van het belastingvoordeel is het niet meer nodig dat de bewoner ook de eigenaar is. Kortom, het nieuwe kabinet geeft zichzelf een blanco cheque zodat iedere bestuurlijke ‘vernieuwing’ bestaat uit lastenverhoging. De burger moet dus niet afhaken, maar protesteren en vooral de eigen gemeenteraad de maat nemen, want ook daar worden de burgers te weinig beschermd tegen de Grote Graaiers in Den Haag en Brussel, en opgezadeld met bouwbelemmeringen, (subsidie)verspillingen, milieuhobby’s/windturbines en databedrijven.

Tarieven

Een concrete vergelijking van de basisleveringstarieven 2021 en 2022 voor energie levert het volgende beeld: stroom was 0,08 en wordt 0,28 (ruim 3x zo duur); gas was 0,25, en wordt 1,0 (4x zo duur) !

Dit is een (voorspeld) gevolg van de privatisering van staatsbedrijven, waardoor de overheid de ‘marktwerking’ niet meer kan beïnvloeden, en tevens de geplande terugbetaling (‘compensatie’ voor energiebedrijven) door de burgers van de vele miljarden aan verkoopopbrengsten van staatsbedrijven, die reeds in zwarte gaten zijn verdwenen. In beide gevallen wordt u bestolen, maar de Kamer zwijgt en politici praten liever over het aantal baantjes in het komende kabinet, zodat het nieuwe falen aan meerdere personen kan worden verweten of de incompetentie van (te) veel bewindslieden verhuld. En mocht u denken dat dit een uitzondering is, dan moet u alle voormalige (semi-)overheidsbedrijven en – instanties eens op een rijtje zetten. Ook de bedrijven die nog steeds gesponsord worden of zelf geld mogen innen, zoals KLM, ProRail, NS, Waterschappen, KPN/PostNL, Publieke Omroepen, openbaar busvervoer, voetbalclubs, musea, Jeugdzorg, Schiphol etc. etc.

Triage

Volgens een Duitse bron is het niet ondenkbaar dat in Duitsland de grens is bereikt, waarop keuzes moeten worden gemaakt bij het opnemen van COVID-patiënten. De reserves zijn nagenoeg op; niet omdat er geen ic-bedden zijn, maar vooral voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel ontbreekt. Helitransport naar ziekenhuizen met enige nog beschikbare capaciteit, kost steeds meer tijd om het rond te krijgen. Managers bouwen naar verluidt het aantal ic-bedden af op grond van het personeelstekort en te verwachten is dat ook Nederland straks geen patiënten meer over de grens kan brengen. Hoeveel patiënten door deze situatie zijn ‘afgeschreven’ is niet bekend, want de ziekenhuizen zwijgen hierover.

Wegkijken

‎Naar verluidt is de Nationale Ombudsman ontstemt, omdat minister Ollongren nog niet heeft gereageerd op zijn jaarverslag. Merkwaardig, want als onderzoeker van misstanden bij de overheid moet hij toch weten dat wegkijken een normale reactie is bij incompetent bestuur. Zelfs de toezichthoudende politici geven het voorbeeld, zoals bij de rapporten van de Algemene Rekenkamer, de fouten bij DNB, AFM en Kifid, de tientallen miljarden van de woekerpolissen, de signalen over biomassa, elektrische auto’s en windturbines, de (criminele) gelukszoekers en overige illegalen, de geheime reserves van gemeentes (rapporten Verhoef), de geheime reserves van scholen en de besteding van extra subsidies, de ict-blunders, de cultuur in de politietop en het UWV, de signalen vanuit Defensie, de peperdure Corona-blunders, de absurde kosten van pensioenbesturen en – beheerders, de ‘bewerkte’ rapportages van parlementaire enquêtes, adviesorganen en het NIOD, de toestanden in gevangenissen, de misstanden binnen de advocatuur en de rechterlijke macht, de immigratieblunders, de bestedingen door de waterschappen, Spoorwegen en Staatsbosbeheer, de meerkosten bij waterstaatswerken, paleizen en musea, de houding van de Staat (en haar landsadvocaat) bij EHRM-procedures en het uitbetalen van schadevergoeding na vonnis, het toezicht op machtsmisbruik door banken en verzekeraars, de bestedingen/verspillingen in de gezondheidszorg (waarvan de oppositie niets lijkt willen te weten), de ‘interne’ uitgaven en verspillingen van ministeries, provincies en gemeentes, de miljarden aan budgetoverschrijdingen zonder bewijsstukken, de misstanden in de Jeugdzorg, de blunders bij de verkoop van ons aardgas en de schadecompensatie in Groningen, de stikstofwaanzin en tot slot de werkelijke kosten en financiële privileges van het ‘heilige’ koningshuis. Een ombudsman die kennelijk niet weet in wat voor maffialand we leven, waar vele overheidsinstanties zelfs geen integriteitsfunctionaris (willen) hebben, kan beter een andere baan zoeken, want ook hij heeft dan te lang weggekeken en het nieuwe regeerakkoord toont zeker geen verbetering als het gaat om verspillingen en absurd beleid. ‎


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties