Prikbord nr 811

De klimaatmaffia hanteert momenteel 2 leugens om de biomassasubsidies – ondanks de schadelijke (neven)effecten – door te drukken. Er zou geen alternatief zijn om de periode te overbruggen: de periode tot wat; kernenergie, warmtepompen, Nederland en de Noordzee vol windturbines, nieuwe hoogspanningsleidingen, laadstations? En de industrie dan: alle agrarische gebieden vol zonnepanelen nadat de boeren zijn weggepest?

Terwijl in werkelijkheid gas een schonere energiebron is totdat de nieuwe kerncentrales zijn gebouwd, zoals in de ons omringende landen wordt erkend. De tweede leugen betreft de ‘vervanging’ van iedere verbrande boom door nieuwe aanplant. Waar dan: in Zweden of Canada of Polen of… waar al die schepen vol pellets vandaan komen? En er wordt toch ook veel houtafval verstookt en rotzooi; waar en door wie wordt dat dan ‘gecompenseerd’?

Complotdenkers

Hoewel slechts weinigen weten wat er op Bilderberg-conferenties e.d. wordt besproken en besloten, vinden sommige dissidenten genoeg bewijzen voor de conclusie dat bepaalde ontwikkelingen en onbegrijpelijke beslissingen geen toeval zijn, maar deel uitmaken van een plan met een lange geschiedenis en een onaangename toekomst voor hen die niet tot de ingewijden behoren. Kortom, dat we gemanipuleerd worden als samenleving en als individuen. Reeds na de Eerste Wereldoorlog waren er geruchten dat Britse elites niet zoveel compassie hadden met het sneuvelen van vele arbeiders die steeds meer rechten wilden en invloed op hun levensomstandigheden. De demonstraties van klimaatactivisten, zoals de 30.000 in Glasgow, zouden derhalve zeer welkom kunnen zijn bij de machthebbers die door hen worden bestreden. Deze vrijwillige onderwerping aan de klimaatdictatuur kan gevolgen hebben, die vergelijkbaar zijn met reeds bestaande dictaturen zoals Turkije, Noord-Korea, China, Gaza, Venezuela, Wit-Rusland, etc. Het is niet allemaal onzin wat de complotdenkers ons voorhouden; alleen zou de uitkomst weleens zeer onvoorzien kunnen zijn.

ECB

Wederom een president van de Bundesbank die het beleid van de ECB kennelijk wantrouwt en vertrekt. En terecht, want dossiers die zo geheim zijn dat zelfs het Europese Parlement ze niet mag inzien, verhullen besluiten waarvoor de Noord-Europese landen nog jaren moeten bloeden zodat men in Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland op tijd met pensioen kan en de verspillingen kunnen doorgaan. Intussen wordt hier bezuinigd op Defensie, kan niemand vertellen tegen welke vijand wij moderne onderzeeboten nodig hebben en beschikt Polen over meer tanks dan Frankrijk en Duitsland samen. Dus waarom er een Europese krijgsmacht moet komen en welke landen die moeten betalen, is een vraag die zelfs de ECB niet kan beantwoorden. Net als de vraag wie de energietransitie gaan betalen en de immigratiestop, de bestrijding van de georganiseerde/ internationale criminaliteit en de coronamaatregelen. Intussen hebben we ons kwetsbaar gemaakt voor cyberaanvallen, gasleveringen, activisten die de woningbouw belemmeren en het elektriciteitsnet kunnen saboteren, alsmede door de garanties die we aan de ECB hebben gegeven. Zou het wellicht de ECB zijn, die bepaalt of onze pensioenfondsen mogen indexeren?

Green Deal

Eurocommissaris Timmermans heeft kennelijk weinig vertrouwen in zijn geloofwaardigheid, en terecht. Daarom geeft hij even 16 miljoen uit aan het manipuleren van de publieke opinie en daarmee regeringen. Naast de nationale subsidies aan de vele milieuclubs. Zelfs de deelnemers aan de Postcodeloterij steunen activisten die op ondemocratische wijze doordrammen. Doch ook Timmermans weet dat alles te koop is; zelfs ‘wetenschappelijke’ rapporten. En zouden al die activisten die nu menen inzicht te hebben in de klimaat-’oplossingen’ ook de gevolgen daarvan kennen voor hun eigen levensomstandigheden en (gesubsidieerde) inkomen?

Idioot

Zoals eerder werd bewezen, is het asociale gedrag van voordringers een belangrijke reden dat files bij wegversmallingen volledig tot stilstand komen. Zo ook afgelopen week bij een verkeersongeluk; de hufter die door mij werd geblokkeerd op de inhaalstrook, bleek een ‘Nederlander’ met 2 paspoorten te zijn, die zijn mediterrane cultuur geweld aandeed door mij via zijn portierraampje een ‘oude man’ en een ‘idioot’ te noemen toen de file weer op gang kwam. Zijn eigen gebrek aan respect-beschaving ontging hem kennelijk, net als een paar Roemenen die zelfs op de strook met rood kruis doorscheurden tot de ongevalsplek om in te voegen. En geen der motoragenten daar kwam op het idee hieraan iets te gaan doen. Inderdaad, te idioot voor woorden.

Kinderbescherming

De bewering dat in ons land niet centraal wordt bijgehouden hoeveel kinderen uit huis zijn geplaatst, kan niet anders dan een leugen zijn. Om te beginnen betekent opnemen in een pleeggezin hoge kosten voor zowel de vergoeding als de begeleiding (soms door vele instanties), maar bovendien is hiervoor een rechterlijk uitspraak nodig en een uitgebreide rapportage van de Jeugdzorg. Ook die kosten moeten door de minister van Justitie en Veiligheid worden vergoed. En tot slot moet worden aangenomen dat de Kinderbescherming de jaarrekeningen leest en daarbij zeker aandacht heeft voor het tegengaan van een ‘verdienmodel’ dat in strijd is met de belangen van kinderen resp. gezinnen en met mensenrechten. Dus als toezichthouder en budgettoekenner, maar ook als bewaker van kinderrechten, moet het ondenkbaar zijn dat het Justitie-apparaat zelf niet weet wat de kinderrechters beslissen en waar de miljoenen blijven.

Onderzoek

Het is een grof schandaal dat privé personen via een rechtszaak moeten afdwingen dat de staat uitlegt waarom en hoe de oplichting van 28 miljoen voor naar verluidt 40 miljoen ondeugdelijke mondkapjes kon plaatsvinden.

Intussen wacht de samenleving ook nog steeds op de resultaten van het onderzoek naar 5 miljard die door vermeende Corona-maatregelen zouden zijn verdampt, de collectieve bestedingen (vaccinaankopen) door de EU en de sterftecijfers in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Daarnaast is onderzoek nodig naar het negeren van de ionisatie-/ventilatiemaatregelen door scholen, de werkweigering door leerkrachten, de besteding van de extra gelden en de door scholen opgebouwde reserves. Want scholen worden per leerling betaald, dus bij het beweerde tekort aan personeel blijft er geld over. Overigens merkwaardig dat er wel personeel te vinden zou zijn door de scholen extra geld te geven. Of gaan dan gepensioneerden weer aan het werk wegens de pensioenproblematiek?

Een vergelijkbaar onderzoek naar de ziekenhuizen die beweren dat er personeel is vertrokken(!), terwijl er al tekorten waren, doet de vraag rijzen waar dat deel van het budget dan is gebleven. Want voor de bewering dat het allemaal komt door de bezuinigingen zijn weinig gronden te vinden. In tegendeel; de verspillingen en graaicultuur (pardon, verdienmodellen) in de zorg zijn alleen toegenomen. En het falend toezicht op ministerieel niveau doet een niet-integere belangenverstrengeling vermoeden dan wel bureaucratische incompetentie.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties