Wij kunnen Corona niet wegvaccineren

In Australië – de onbetwiste wereldleider in de Corona hysterie – hebben recentelijk 30 artsen meer dan 600 COVID-19 patienten behandeld. Hun strategie was behandeling met Ivermectin (IVM), Doxycycline en zink.

Vijf patiënten daarvan moesten in een ziekenhuis opgenomen worden voor progressieve symptomen maar niemand overleed. In een even grote tweede groep die niet met IVM behandeld werd, eindigden 70 in het ziekenhuis waarvan 6 overleden. Uit wereldwijde databases rollen vergelijkbare resultaten:  31 gerandomiseerde proeven toonden 62% succes met IVM en zeven meta-analyses stelden een afname vast aan overledenen tussen 57% en 83%. Ervaren artsen zijn, wereldwijd, ertoe overgegaan om IVM te combineren met breed spectrum antibiotica als Doxycycline en zink die beiden het virus om zeep helpen.

De ‘progressieve pers’…

Een logische conclusie zou zijn dat dit goede nieuws wereldwijde aandacht krijgt, maar de pers …

Afb: Pxhere

Zoals gebruikelijk haalt dit nieuws de MSM niet omdat in 2020 ‘progressieven’ Corona gekaapt hebben als politiek wapen in hun hetze tegen Trump en sindsdien is Corona een politieke stok om ‘andersdenkende, niet gevaccineerden’ mee te slaan. Sterker nog, onder de bezielende leiding van een eminente domkop die het door gebrek aan gewicht tot minister geschopt heeft werd aan behandelende Nederlandse artsen vorig jaar verboden om patiënten met IVM te behandelen zodat tientallen, wellicht honderden, jammerlijk en volstrekt onnodig aan hun eind kwamen. Zoals FvD’s rijzende ster Gideon van Meijeren al stelde in de Kamer moeten hier feitelijk strafrechtelijke gevolgen aan verbonden worden, maar de eminente domkop gaat door om IVM tot de ‘antichrist’ van het medicijnkastje te bestempelen. Niet in het belang van zieken, laat staan de volksgezondheid waar hij totaal niet om maalt, maar in zijn globalistische ijver om ‘andersdenkende’ artsen en hun zieke patiënten zijn drammerige, progressieve lesje te leren.

Terug naar Australië, dat reddeloos in handen is gevallen van zelfverklaarde ‘progressieven’ die ook in Nederland een greep naar de macht doen maar nu, dankzij moedige mensen die hun kop niet langer onder het maaiveld houden, beginnen te twijfelen aan hun eigen overmoed. In Sydney en Melbourne presteerde de ‘ Therapeutic Goods Administration’ (TGA) het om, net als onze Haagse dwaas al vorig jaar deed, IVM te verbieden, evenals hydroxychloroquine (HCQ), het andere succesvolle ‘off label’ medicament dat Covid patiënten redde. Volstrekt arbitrair wanbeleid zoals wij dat ook in Den Haag dagelijks zien, met de argumentatie dat IVM ‘de mensen in de war zou brengen en vaccinatiebereidheid zou tegengaan…’

Hugo, dè personificatie van de teloorgang van het CDA

Vervolgens was het hersenloze, ‘progressieve’ groepsdenken der deugmensen, gesteund door een juichende MSM die (andermans) bloed wilde zien, voldoende om deze letterlijke moordaanslag op zieke mensen landelijk te omhelzen en hun behandelende artsen te dwingen om machteloos toe te zien hoe hun patiënten moesten creperen. Kortom, niet alleen de ‘Australian Academy of Science’ maakt zich hier schuldig aan, op niets meer of minder dan politieke gronden. Wij hadden als lichtend voorbeeld Hugo, dè personificatie van de teloorgang van het CDA!

Toen in Sydney en Melbourne haatdragende deugmensen zich in hun collectiviteit veilig begonnen te voelen was het hek van de dam en gaf ‘Australian Health Practitioner Regulation Agency’ een waarschuwing af dat niet alleen het voorschrijven van IVM, maar zelfs de publieke discussie ervan, compromised expected standards of practise’ en dreigde artsen zelfs met disciplinaire straffen waardoor tientallen artsen hun bevoegdheid om mensen te redden verloren. Domme Hugo deed in zijn overmoed exact hetzelfde, zonder enige medische argumentatie! Tot zover de Hippocratische eed en het gebrek aan respect daarvoor van Hugo en de achterbakse deugpolitiek.

Licht aan het eind van de tunnel?

Plots is in de Amerikaanse staat Nebraska gouverneur Pete Ricketts als één der eerste politici wakker geworden die decreteerde dat het voorschrijven van IVM voor COVID-19 een prerogatief is van arts en patiënt, niet van ongekozen, op macht beluste bureaucraten, terwijl wereldwijd de steun voor IVM toeneemt. Dit ging ‘viraal’, behalve in het NOS Journaal en uw lokale sufferdje. Ook al heel recent schoot in Engeland een groep strikt wetenschappelijk georiënteerde epidemiologen – geen zakkenvullens zoals Ab Osterhaus – een serie grote gaten in het semi-wetenschappelijke ‘Cochrane report’ (de linkse, onwetenschappelijke bijbel, annex ‘stok om de andersdenkende hond te slaan’).

De voorspelbare, primitieve reactie van de anti-IVM kliek was om meteen de man en niet de bal te spelen, te beginnen door dit onderzoek als frauduleus te bestempelen en vervolgens de wetenschappers die zich achter de IVM behandeling schaarden als ‘New Age quacks’ te bestempelen, de doodzieke BBC voorop.

Voor wie zich voor objectieve feiten interesseert: kijkt u svp op de site van ‘ IVMMETA.com ‘. Daar wordt hun valse kritiek drastisch weerlegd op grond van objectieve feiten. Maar, zoals ook Hugo afgelopen week weer presteerde op vragen van FvD’s van Houwelingen, heeft op de man gericht, tendentieus kabaal zijn primitieve voorkeur. Sinds Donald Trump behandeling met  IVM en HCQ aansneed als mogelijke medicatie zijn beiden ‘ge-cancelled’, ondanks een globale meta-analyse van 32 WHO-studies die een 64% protectie graad aantoonden.

Maar er zijn veel meer objectieve feiten: Om te beginnen een WHO studie in de Indiase staat Uttar Pradesh met een bevolking van 230 miljoen. Medische WHO teams bezochten 98,000 dorpen om IVM kits – dezelfde als in Australië – af te leveren voor behandeling van Corona patiënten. Binnen vijf weken waren de nieuwe besmettingen met 97% teruggelopen! In Kerala, met een bevolking van ruim 20 miljoen, werd géén IVM gebruikt en liefst 31.000 COVID-19 gevallen werden per dag geregistreerd, net als in Peru of Mexico; alles volgens de WHO database…

Vervolgens refereer ik aan een recente Franse studie onder 8.300 patiënten met HCQ, die een 93 % reductie in mortaliteit aantoonde. Een meta-analyse door dezelfde auteurs van 32.000 patiënten in 5 landen toonde een mortaliteitsreductie van 69 %. De onontkoombare conclusie dat de gewetenloze, politiek geïnspireerde negativiteit jegens IVM en HCQ behandeling van Hugo en zijn collaborateurs in de pers en politiek geen poten heeft om op te staan kijkt ons hier recht in de ogen, maar Mark Rutte is niet geïnteresseerd in volksgezondheid… Hij wil slechts dat de – door hem en zijn medeplichtige MSM gelobotomiseerde – gewillige massa gewoon op zijn bevel ‘gaat zitten en een pootje geeft’, desnoods weer met zijn smerige, inefficiënte monddoekjes, QR en lachwekkende 1,5 meter. ‘Ons soort mensen’ vindt het prachtig!

Een derde ontwikkeling betreft ‘Molnupiravir’ – verzuurde wijn in nieuwe zakken – in een verse campagne van Merck om ons, zoals gebruikelijk,  zonder adequaat onderzoek een nieuw ‘anti-viraal’ middel door de strot te wurgen en – hoe is het mogelijk? – overheden en pers staan alweer te stampvoeten om dit laatste gif op de mensheid los te laten. Roche en Pfizer storten zich ook al op deze pot met honing met hun pretenties van een ‘wonderpil’ die niets anders is dan oude troep die, notabene bewezen, minder werkzaam is gebleken dan IVM èn absoluut niet veilig!

Wie staat er wéér voor in de rij? De Amerikaanse kloon van Josef Mengele, Tony Fauci, terwijl feitelijk bekend is dat Molnupiravir acht keer minder bescherming geeft dan IVM. Merck heeft dit, oorspronkelijk door de Emory University ontwikkelde, ‘wondermiddel’ gekocht nadat het volkomen gefaald had tegen ander RNA virussen en heeft notabene al een subsidie van US $ 300 miljoen binnengesleept bij hun goedgelovige Australische politieke collaborateurs, nadat het daags tevoren te kwader trouw pagina’s grote advertenties had geplaatst over ‘de grote gevaren van IVM’.

‘Money speaks’, iedereen kan
er goudgeld aan verdienen

Weet u wat het mooie is van deze stuitende vertoning? Iedereen kan er goudgeld aan verdienen, of je nu Siewert heet, Osterhaus of Merck: ‘Molnupiravir’ is de directe afgeleide van ‘Remdesavir’, een ‘RNA polymerase inhibitor’ die bij clinische tests in vlammen werd afgeschoten. Maar tegen een zacht prijsje van US $ 4.000 per behandeling heeft de doorgeslagen ‘progressieve’ Australische regering er al 300.000 stuks van betaald, terwijl dezelfde potentieel dodelijke troep in de USA ‘slechts’ $ 1.000 per portie kost. Ziet u hierin enige logica, of steken ‘handige jongens’ weer eens tientallen miljoenen in hun zak terwijl de volledig ontbrekende veiligheid van deze troep de bekende ‘olifant in de kamer’ is?  ‘Money speaks’, dus houdt u profiteurs als  Osterhaus maar in de gaten.

Ik heb liever het natuurlijke RNA

Tot slot is er het uiterst beperkte nut, zo niet levensgrote gevaar, van genetische vaccins, die langzamerhand overal rode vlaggen doen verschijnen gezien de miljoenen doden en gewonden die wereldwijd gevallen zijn na vaccinatie met het DNA-vector vaccin van AstraZeneca en de mRNA vaccins van Pfizer en het inmiddels in Zweden verboden Moderna. Voor zover deze vaccins werken, bieden zij bitter weinig bescherming van de luchtwegen waarvoor zij aangeprezen werden terwijl de menselijke natuurlijke afweermechanismen er zelfs zwaar door worden beschadigd. Tel uit je verlies, zoals in Israël waar 6 maanden na een vaccinatiegolf met Pfizer geen mens meer bescherming had tegen infectie of zelfs milde ziektebeelden, terwijl bescherming tegen zwaardere aandoeningen korte tijd op 85 à 90% scheen te balanceren om daarna razendsnel te verdwijnen.

Resultaat is een, op termijn, ziekelijke natie waar in de toekomst mogelijk miljoenen IC bedden nodig zullen zijn voor de vaccinatieslachtoffers van een verdwaasde regering die door domme  lockdowns de verspreiding van de superieure, natuurlijke immuniteit heeft gesaboteerd. De ervaring in Ijsland en Israel leert dat, met > 85% vaccinatiegraad, een doemscenario de kop opsteekt: Israëls‘ bevolking van 10 miljoen ziet (in september) dagelijks > 1500 nieuwe besmettingen en dan ook nog eens > 30 doden, terwijl nieuwe (Delta-) varianten op zich niet heel veel extra impact lijken te hebben. Maar zowel in Engeland als in Zweden blijken oudere gevaccineerden juist een hogere COVID-19 besmettingsgraad te hebben dan diegenen die niet gevaccineerd zijn, dankzij de levensgevaarlijke overmaat van antilichamen in hun afweer systeem die door de riskante genetische vaccins worden veroorzaakt.

Niemand kende de werking van deze genetische manipulatie en Rutte en de Jonge wilden het zeker niet weten, nog steeds niet… Omdat op deze wijze de artificiële bescherming van vaccinatie snel en sterk terugloopt worden mensen gedwongen om nog veel gevaarlijker ‘booster shots’ halen die op (korte?) termijn hun natuurlijke afweer mogelijk volkomen onderuit halen. Het gewetenloze Big Pharma weet dit beter dan wie ook maar probeert nu hiervan te profiteren door een ‘wonderpil’ te lanceren die mogelijk nog gevaarlijker is dan hun mRNA vaccins.

Eugenetica? Nachtmerrie of realiteit?

‘Progressieve zeloten’ als Rutte en de Jonge vinden alles prachtig zolang zij hun artificiële pandemie maar in stand kunnen houden en misbruiken voor ‘the great reset’…  Dat daarmee de deur wagenwijd open staat voor de eugenetica van de maniak Bill Gates is bijzaak. Zolang Rutte het belangrijk vindt om diens echtgenote op de koffie te ontvangen is het irrelevant dat wereldwijde ‘postmortem’ rapporten wijzen op specifieke veranderingen in het menselijk weefsel.

Het maakt Rutte geen bal uit of de dwaze Hugo nu zelfs kindertjes van minder dan twaalf jaar en zwangere vrouwen te lijf wil gaan met zijn genetische gifmengerij. Alles voor de goede zaak.

Hugo kan ons niet uit ‘zijn eigen pandemie’ wegvaccineren

Om te beginnen omdat er geen sprake is van een pandemie maar slechts van een grote griepgolf, waarbij bijvoorbeeld in Engeland pas dit jaar de meeste doden zijn gevallen, onder gevaccineerden – de mysterieus oplopende ‘oversterfte’. Maar het dringt ook niet door ‘de personificatie van de teloorgang van het CDA’ dat WHO-studies in 68 landen bevestigen dat er geen relatie bestaat tussen toename van coronabesmettingen en vaccinaties. In de door Pfizer geïnfiltreerde Amerikaanse Food & Drug Administration gaan al geluiden op over toenemende toxiciteit van ‘boostershots’ dankzij notabene door Pfizer aangedragen data over ‘enhancing antibody’, terwijl zij er desondanks lustig op los vaccineren. Er moet toch rook uit de schoorsteen komen?!

De politiek en het grote geld corrumperen de medische wereld

Er schijnt een nieuw, ‘antigen gebaseerd’ vaccin NovaVax op komst te zijn waarvoor eergisteren een patent is aangevraagd in de Australische TGA dat niet genetisch werkt, maar ook daarvoor ontbreekt iedere vorm van gedegen tests onder wettelijk voorgeschreven condities. De weinig scrupuleuze Rutte zal met het misbruik van zijn permanente tijdelijke machtigingswet wel weer proberen om deze rommel ook door de wettelijke goedkeuringsprocedures te jagen. Hij heeft de mond altijd vol van transparantie, eerlijkheid, communicatie etc. maar als puntje bij paaltje komt klikt hij keurig met de hakken voor het ‘progressieve’ groepsdenken van zijn globalistische ‘puppetmasters’ in de VN en Big Pharma.

Dàt zijn de jongens die de globale touwtjes in handen hebben, de politiek en de medische wereld corrumperen en het refrein van de ‘lof der zotheid’ door een triest OMT inspireren met het hersenloze vaccinatie mantra van een epische domkop als Hugo, een als IC arts vermomde Gommers en een cynische profiteur als Osterhaus. Dàt is de politieke façade waarachter de laffe Mark Rutte zich, als altijd, verschuilt en daarom is het zo goed dat een FvD Kamerlid als Gideon van Meijeren nu het aspect van hun aller een strafrechtelijke aansprakelijkheid introduceert.

Bijltjesdag…


Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties