Klimaathypocrisie in woord en beeld

Als het voor de naïeve demonstrant en protester nog steeds niet duidelijk is dat ze worden gebruikt om de rijkdom van de rijken en de macht van politici te vergroten, dan moeten ze de studie die twee respectabele onderzoeksinstituten onlangs in opdracht van OXFAM hebben uitgevoerd, maar eens goed bestuderen.

Op 8 november 2021 heeft de NOS op zijn website een samenvatting van die studie met de titel “Rijkste 1 procent stoot twee keer zoveel uit als de armste helft” en wekt daarbij de indruk dat of kerosine- diesel- en benzine slurpende politici buiten schot te houden of vooraanstaande politici te scharen onder de categorie “rijken”.  Dat eerste zou een nogal merkwaardige voorstelling van zaken zijn gelet het reisgedrag van de voorzitter van de Europese Commissie. En zij is, gelet op gelijksoortige hobby’s van andere leden van de Europese Commissie, niet de enige die het terugdringen en liefst stoppen van de CO2 emissie wel met de mond belijden, maar niet in de praktijk uitvoeren. 

Hypocrieten en tweedracht zaaiers

Klimaat en Corona hebben een gemeenschappelijke noemer die in twee termen uitgedrukt kan worden: hypocrisie en tweedracht. In Glasgow verzamelden zich 30.000 personen waarvan de (V)VIPs zich lieten vervoeren met 400 privé vliegtuigen en brandstof slurpende auto’s. Het was voor het grote publiek toen nog niet duidelijk hoe het uitstoot gedrag van deze machtigen der aarde geschat kon worden. Op die vraag geeft de studie van het Institute for European Environmental Policy (IEEP) en het Stockholm Environment Institute (SEI) deels een antwoord.

We – de doorsnee gedisciplineerde belastingbetaler – worden er bijna dagelijks door de machtigen der aarde aan herinnerd dat in Parijs was besloten om de opwarming van de aarde, in vergelijking met de pre-Industriële periode in de 19de eeuw, niet de 1,5 graden te laten overschrijden. Veel gejuich en applaus vloeiden uit de monden en handen van die machtigen der aarde. Hadden ze op papier toch aardig voor elkaar gekregen. Het werd daar in Parijs voor personen met een realistische kijk op de haalbaarheid van dat voornemen ook duidelijk dat het rijke westen de kar moest trekken. China, India, Rusland en Afrikaanse landen wilden weliswaar wel meelopen, maar de eigen welvaart niet op het spel zetten. Dat is sinds 2015 ook wel gebleken. In Azië schieten de steenkool centrales als paddenstoelen uit de grond en Afrikaanse landen lopen bedelend de deuren van Europese landen plat om een bijdrage, teneinde hun – niet bestaande – klimaatmaatregelen te kunnen financieren.

De twee instituten gingen onderzoeken in hoeverre de juichende en klappende meute zich daadwerkelijk aan hun eigen beloftes hebben gehouden en hoe de uitstoot van de rijken en minder rijken van de aarde daardoor werd beïnvloed. Om het overzichtelijk te houden werd de wereldpopulatie en de te bestuderen inkomstengroepen beschouwd als inwoners van een land en werd de uitstoot-streefdatum op 2030 gezet. Wat stelde de onderzoekers vast?

  • De uitstoot van het minder gelukkige deel blijft ruim onder de 1.5 graden lijn.
  • De rijkste 1% en de 10% minder rijkeren overschrijden resp. 30 keer en 10 keer dat streefniveau.
  • 40% van die populatie behorende tot de middenklasse – de gedisciplineerde belastingbetaler die in een aantal Europese landen dreigt te verarmen en op te gaan in de onderklasse – zullen in 2030 er wel in slagen om hun CO2 uitstoot met 9% te beperken en het gewenste niveau wel te bereiken.

Kijkend naar de uitstoot per hoofd van de “bevolking” zal de rijkste 1% – iets minder dan 70 miljoen mensen- in 2030 verantwoordelijk zijn voor 16% van de totale CO2 uitstoot. Dat blijkt een stijging van 3% te zijn in vergelijking met 1990 (13%) en 1% in vergelijking met 2015 (15%). De rijkste 1% van de wereldbevolking stoot twee keer zoveel CO2 uit als de armste helft. Vaststellend: 70 miljoen mensen veroorzaken dus twee keer zoveel uitstoot als de armste 3,5 miljard mensen. Daardoor komen de Parijse klimaatdoelen en ook die van Katowice en Glasgow in het gedrang.

De buikriem aanhalen?

Wanneer de 10% rijksten/rijkeren hun gedrag niet aanpassen, zal de uitstoot in 2030 de 1,5% stijging lijn overschrijden ongeacht wat de resterende 90% aan maatregelen zal nemen. Volgens Oxfam heeft de groep uitzonderlijke rijken een buitensporig consumptiegedrag. Ze vliegen veel, bezitten veel CO2 uitstotende luxeartikelen, maken $28 miljoen per persoon kostende ruimtereizen etc. Bezittingen, die enorm veel CO2 uitstoten. De verwachting is dat het aandeel van die rijkste groep alleen maar zal groeien in de toekomst en naar verwachting is hun CO2-uitstoot over negen jaar 30 keer te groot om de klimaatdoelen van Parijs te halen

Kortom, leden van de 1% rijken (en hun gezinnen/families) zouden hun CO2 uitstoot in vergelijking met de huidige uitstoot met 97% naar beneden moeten schroeven: geen privé vluchten, geen dikke auto’s, bescheidener wonen, minder luxe CO2 uitstotende artikelen etc.  De buikriem moet stevig aangehaald worden! Dat zal alleen gebeuren in Utopia. De machthebbers van deze aarde hebben namelijk besloten dat de middenklasse en de armeren van deze aarde de buikriem moeten aanhalen en hebben zich uitgesloten van de maatregelen die ze zelf hebben doorgevoerd.

Sujetten als Timmermans, Von der Leyen, Gore, Bezos, Gates, Biden, Merkel en onze eigen Rutte en in zijn  spoor Nijpels en Klaver past het om een minder demagogische toon aan te slaan en de middenklasse op te dragen diens CO2 emissie patroon stevig aan te passen. Zolang die 1% rijksten doorgaan met hun stijgende consumptie gedrag en Aziatische en Afrikaanse landen niet van plan zijn om de klimaatmaatregelen in de eigen samenleving door te voeren is, alle mooie praatjes van politici ten spijt, het streven naar een mindere opwarming dan 1,5 graden, een kansloze onderneming. 


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties