Hoe vergrijpt een globalist zich aan kleine kinderen?

Het ongekozen, totalitaire regime van de Verenigde Naties heeft al sinds 2014 een misdadige vaccinatiestrategie zwart op wit op de plank liggen – tot onze eeuwige schande gesanctioneerd door Mark Rutte – om wereldwijd weerloze kinderen van 6 tot 17  zonder  medeweten en/oftoestemming van de ouders met hun mRNA te vaccineren.

Ik veronderstel gemakshalve de zieke globalistische intentie om kinderen zo jong mogelijk aan de ouderlijke macht te onttrekken – een op zich strafbaar feit – als inmiddels overbekend bij de lezers, of het nu gaat om linkse politieke indoctrinatie, verknipte ‘sexuele voorlichting’ over homofilie, transgenders en andere perversiteiten op lagere of middelbare scholen. De prealabele voorwaarde is dat de ouders zover mogelijk van de kinderen worden gehouden zodat dit Nazistische regime de handen vrij krijgt voor hun smerige praktijken, zoals nu al gebeurt met de ‘Critical Race Theory’ waarover een complete oorlog in de USA is ontstaan tussen ouders en verknipte schoolbesturen. De daaraan schuldige Democraten hebben dit vorige week al bekocht met een spectaculair verlies in de tussentijdse verkiezingen voor gouverneurschap en senaat in Virginia en New Jersey.

Hopelijk is dit een omen voor de tussentijdse landelijke verkiezingen komend jaar voor de ‘House &  Senate’ in Washington DC.  In het verlengde hiervan pretendeert dit totalitaire gespuis dat een 5 of 6 jarig kind hen – rechtsgeldig – toestemming (‘assent’) kan geven voor hun (te) vaak middels chantage afgedwongen vaccinaties met een  experimenteel product voor een genetische therapie tegen een virus dat niet dodelijker is gebleken dan een gewone griep! Volgens ‘white papers’ van de door Bill Gates en China geïnfiltreerde WHO hoeft het minderjarige slachtoffer niet eens toestemming te geven waarbij zij in hun arrogantie achteloos locale wetgeving in tientallen landen met voeten treden! Ieder gezond mens zal toch beamen dat noch 6 jarigen noch 17 jarigen bestand zijn tegen de malafide manipulatie en niet zo stille dwang door misdadige  volwassenen? De VN hanteert de ongebruikelijke term ‘assent’ die naar hun eigen definitie inhoudt dat kindertjes géén ouderlijke toestemming nodig hebben voor hun vaccinatieneurose, laat staan dat die ouders erbij mogen zijn.

De funeste rol van de grootste vijand van het Nederlandse volk

Het ergste is dat deze perverse praktijken al sinds 2014 vastliggen in een acht pagina’s tellend VN-document genaamd ‘Considerations regarding consent in vaccinating children and adolescents between 6 and 17 years old’, dat helaas meeondertekend is door onze regering onder leiding van ‘de grootste vijand van het Nederlandse volk.’De abjecte leugenaar Pinokkio zal zich dit ook wel ‘niet meer herinneren’, maar het geeft wel aan tot wat voor immorele praktijken hij dagelijks zonder de minste scrupules in staat is. Daarbij pretendeert de VN dat kindertjes van 6 tot 17 jarige pubers dit soort krankzinnige keuzes, bij voorkeur zonder hun ouders zelfstandig kunnen maken. Sterker nog, dat dit anno 2021 de norm zou zijn.

In dit ziekmakende, pornografische document staat letterlijk:  The use of the word assent is “the process of children’s and adolescent’s participation in the decision-making on vaccination.” Om van kwaad tot erger te geraken schrijven deze psychopaten: ‘international law provides strong support for children’s rights to participate in decisions about their health and health care, and also in the planning and provision of health services relevant to them and based on their evolving capacity’.

Op pagina 3 staat te lezen wat ‘implied consent’ van een kind zou inhouden, d.w. z. de te kwader trouw, impliciet veronderstelde toestemming van een 6 tot 17 jarige om buiten de ouders om de ‘prikkers’ hun gang te laten gaan. Sterker nog, als e.e.a. buiten de ouders om zou geschieden, construëren deze Nazi’s zelfs schuld der nietsvermoedende ouders aan hun kwaadaardige manipulaties en misleiding, omdat die onwetende ouders ervoor verantwoordelijk zouden zijn dat dit niet mag geschieden. Franz Kafka zou griezelen van de doodzieke geesten die het globalisme, waarvan Mark Rutte en Sigrid Kaag openlijke sympathisanten zijn, als seculiere religie omhelzen. Dit terwijl louche, collaborerende overheden – Rutte en de Jonge voorop – hardnekkig proberen alle (betrouwbare) feiten over corona te verbergen maar zodra iemand vraagt naar de hoed en de rand is hij/zij een ‘antivaxxer’ en een ‘wappie’.  

De CEO van Pfizer wenst geen vaccinatiepolonaise aan zijn lijf!

Maar wat is dan de èchte reden dat de feiten zo panisch verzwegen moeten worden? Wist u dat de CEO van Pfizer openlijk heeft toegegeven dat hij zelf absoluut géén vaccinatie accepteert? Verstandige man die slapend rijk wordt. Maar past u goed op want deze criminelen zijn de broodheren van Mark Rutte en Sigrid Kaag, het immorele duo dat de leugens van de ‘klimaatramp’ en de coronapandemie’ bekokstooft en in stand probeert te houden. Datzelfde slag psycho’s – lees V.P. Kamala Harris en haar vriendjes in het Witte Huis – gaan nu proberen om, nadat honderdduizenden ouders in opstand kwamen tegen de introductie van hun ‘Critical Race Theory’ aan hun schoolgaande kinderen, deze criminele vaccinatieactiviteiten van de VN achter de ruggen der ouders in de USA te introduceren. Hoe kunnen zulke geperverteerde ellendelingen hun medemens toch zo haten?

Totalitaire beestenbende

De trieste conclusie luidt dat organisaties die na WO II werden opgetuigd ‘om de wereldvrede te bewaren’ – met name de EU en de VN plus àl hun dochterondernemingen in Parijs, Genève, London, Straatsburg of waar dan ook -de grootste totalitaire beestenbende sinds het begin van de jaartelling en een acute bedreiging voor ons en onze (klein)-kinderen zijn geworden. Pas dus op, want zij tellen de trouweloze Mark Rutte en Sigrid Kaag onder hun meest toegewijde volgelingen.

NB: Leedvermaak is misplaatst, maar niet geheel toevallig verdween één der grootste Democratische haatzaaiers tegen de anti-vaxxers terstond na zijn vaccinatie spoorloos uit de publiciteit. Twee weken later blijkt dat Gavin Newsom, de activistische gouverneur van Californië, daags na zijn ‘veilige vaccinatie’ een complete aangezichtsverlamming heeft opgelopen die hem hopelijk doordringt van de grote gevaren van de mRNA  vaccins. 


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9 maanden geleden

“”Het gebruik van het woord instemming is “het proces van participatie van kinderen en adolescenten in de besluitvorming over vaccinatie.” Om van kwaad tot erger te krijgen schrijven deze psychopaten: ‘internationaal recht biedt krachtige ondersteuning voor de rechten van kinderen om deel te nemen aan beslissingen over hun gezondheid en gezondheidszorg, en ook bij de planning en levering van gezondheidsdiensten die voor hen relevant zijn en op basis van hun evoluerende capaciteit ‘.“”( Aldus het Engelstalige in het artikel.)

Dat het hierboven schuin geschreven gedeelte uit het brein van Psychopaten komt, is omdat er te weinig tegenstand is de waarheid naar voren te brengen.

Immers: “””Maar wat is dan de èchte reden dat de feiten zo panisch verzwegen moeten worden? Wist u dat de CEO van Pfizer openlijk heeft toegegeven dat hij zelf absoluut géén vaccinatie accepteert? Verstandige man die slapend rijk wordt. Maar past u goed op want deze criminelen zijn de….. broodheren van Mark Rutte en Sigrid Kaag, het immorele duo dat de leugens van de ‘klimaatramp’ en de corona-pandemie’ bekokstooft en in stand probeert te houden””.”” ….. En, hebben we eens niet eerder Mark Ruitte een “sociopaat ” genoemd??

Is het dan toch juist dat er zéér veel Psychopaten zijn die een bestuursfunctie hebben?
En……. het is dan toch logisch dat, wereldwijd , het een politieke bende is en dat de ratio geen kans heeft zich te “manifesteren” omdat Psychopaten mentaal ziek zijn en slechts hun verbale capaciteiten gebruiken om de boel te belazeren én daarmede hun ziekte verbloemen?

De omschrijvingen van de heer Dunki doet mij denken aan de beschrijvingen in geschiedenisboeken, waarbij geen mening wordt weergegeven, maar slechts een opsomming is van feiten. Toch…….. het karakter ( de portée) exact past bij de omschrijvingen die de heer Dunki geeft.

Het is droevig alweer te moeten constateren dat zoals: “” De imaginaire orde die de Amerikanen in 1776 instelden vestigde ook een hiërarchie ondanks het feit dat alle mensen gelijk werden verklaard. Hij, Hammurabi creëerde een hiërarchie tussen tussen mannen, die “”” er beter van werden””, en vrouwen die geen enkele macht kregen. “””

Psychopaten zijn er altijd al geweest en die zullen er altijd ook blijven, helaas. Ook in 1776 waren er dus psychopaten.

Begrijpen we NU beter waarom Mr Dr.Thierry Baudet en Drs. Geert Wilders worden aangevallen? De WAARHEID is een fenomeen en ontpopt zich steeds opnieuw, edoch ………””” Wie de waarheid zegt,…… is onmiddellijk een gemeenschappelijke vijand geworden en durft niet meer over straat te gaan:””
Zelfs de dood ,als “harde waarheid”, wordt verbloemd en verpakt in geloofskwesties en in reïncarnatie modellen geperst…… !