Buikspreekpop en Marionet

In mijn vorige artikel “Klimaat hypocrisie in woord en beeld” stelde ik vast dat Corona en Klimaat een gemeenschappelijke noemer hebben die in twee termen kan worden uitgedrukt: hypocrisie en tweedracht.

Bij beide onderwerpen wordt gekleurd omgegaan met beschikbare data en De Jonge is in zijn onbegrensde geborneerdheid en stijgende arrogantie daarbij de meest onhandige fotograaf. Of zijn foto apparaat is kapot of hij kan niet met zo’n apparaat omgaan. Het resultaat is dat foto’s en woorden sterk van elkaar verschillen.

De ratelende leek

Herhaaldelijk wordt hem tijdens debatten door Kamerleden om een kwantitatieve onderbouwing gevraagd van zijn uitspraak: “de IC’s liggen vol met niet gevaccineerde COVID-19 patiënten”. Steevast is zijn antwoord “onbegonnen werk, een lastig karwei… wij laten jullie de juiste film zien, vertrouw ons nou maar”. Hugo wil graag de vragenstellers als onmondige kleuters neerzetten, want Hugo weet het beter. Hugo begrijpt blijkbaar nog steeds niet dat zulke antwoorden het wantrouwen in zijn teksten en het door hem gevolgde regeringsbeleid (nou ja) alleen maar vergroot. Inmiddels heeft bijna 70% van de ondervraagde Nederlanders bevestigd geen politicus meer te geloven en trakteren demissionaire bewindslieden op dikke onvoldoendes.

Hoe is het dan mogelijk dat het RIVM met scherpe conclusies kan komen? Die maken toch – hoop ik – gebruik van dezelfde data? Hoe kan het RIVM berichten de wereld insturen als “vier op de vijf opgenomen IC-patiënten met corona gerelateerde klachten zijn ongevaccineerd en drie op de vier patiënten op de verpleegafdelingen zijn ongevaccineerd”. Uitspraken die hoofdzakelijk dienen om stemming te maken tegen niet-gevaccineerden en nergens op gebaseerd blijken te zijn.  Door berichten uit de samenleving is het inmiddels helder geworden dat IC en ziekenzalen bevolkt worden door hordes gevaccineerden die toch een COVID-19 infectie hebben opgelopen. Als ze iets bevestigen, dan is het dat de beschikbare vaccins een beperkte immuniteitsduur hebben en dus heeft de QR code een beperkte geldigheid. 

Ondertussen is er weer een tweedeling is ontstaan door dit soort onbevestigde, demagogische teksten van politieke en zich wetenschapper noemende opportunisten. Deze groep machthebbers weigert stelselmatig zich te laten informeren over het valspositieve karakter van de PCR test, de waarde van het dragen van een mondkapje en de ongewenste effecten van vaccineren. Ze bestempelen personen graag als antivaccers als die niet aan de gerafelde leiband van de Driehoek – demissionaire regering, OMT en RIVM – willen lopen en zich op de hoogte stellen van die effecten.

Deze machtswellustelingen weigeren vanzelfsprekend de talloze wetenschappelijke onderzoeken te raadplegen. Bang als ze zijn te worden geconfronteerd met het feit dat ze de afgelopen twee jaar herhaaldelijk onzin hebben lopen bazelen. Slecht voor het zelfvertrouwen en het geeft vlekken op het inmiddels uitgeholde imago. Bovendien komen ze dan tot de ontdekking in zee te zijn gegaan met een bende wetsovertreders. Immers de drie mondiale top vaccin producenten – Astra Zenica, Pfizer en Moderna – hebben 58 strafrechtelijke vervolgingen tegen hen lopen. Uit de rechtsverslagen kunnen drie conclusies getrokken worden: er worden bergen goudgeld binnen geharkt; er wordt gerotzooid op de medicijnen markt en Nederland gooit voortdurend belastinggeld uit het raam. Hoe een Farma grootheid als Pfizer te werk gaat is te zien op een video van een prime time show in India waarin onthuld wordt hoe Pfizer landen intimideert en chanteert voor injecties.

De bedachtzame en waarschuwende wetenschapper

Het is al eerder benadrukt: er is voldoende wetenschappelijke informatie om een evenwichtig beeld te krijgen van de gevolgen van een mondiaal ronddwalend virus.

Zou De Jong het rapport CDC-006-00019, Revision: 05 van 13 juli 2020 van de Amerikaanse exponent van het RIVM, CDC, bestudeerd hebben en op blz. 39 e.v. hebben gelezen wat de waarde van de PCR test voor het concipiëren van beleid is:

  • Het lukt niet om het levende SARS-Cov 2 virus te isoleren en de aanwezigheid aan te tonen. PCR testen bevatten altijd onzuivere primers, die de oorzaak van valse positieve testen zijn en niets zeggen over de levensvatbaarheid van het virus;
  • PCR testen kunnen niet worden gebruikt als bevestiging dat mensen met griepachtige verschijnselen het SARS-Cov2 virus onder de lendenen hebben en in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. De test kan geen andere ziekten uitsluiten die veroorzaakt worden door andere bacteriële of virale ziekteverwekkers;
  • De PCR test zoekt naar RNA deeltjes die misschien van een virus komen waarvan het bestaan dus nog steeds niet objectief is aangetoond.

Zou hij ook weten wat John Ioannides, de beroemde wetenschapper van de Sandford Universiteit, over de PCR test als vertrekpunt voor beleid zegt? Die gaat in tegenstelling van de Driehoek niet uit van de grote aantallen vals-positieven ontdekt met de PCR test, maar van het IFR wat wordt uitgedrukt in percentages. Vanuit die invalshoek bekeken is het verklaarbaar waarom het demissionaire Kabinet voortdurend paniekberichten de wereld instuurt. Want, als het levend houden van de angst onder de bevolking om de volgzaamheid te intensiveren, de doelstelling van de Driehoek is, dan, is het hanteren van grote aantallen effectiever dan het werken met percentages. Daarom gebruikt het Kabinet PCR resultaten en niet de IFR data.

Zou hij ook de vaststellingen van beroemde wetenschappers over de (on)zin van de ontwikkelde vaccins gelezen hebben? Dat ze volgens geen enkele wetenschappelijke methodologie veilig, zijn; dat ze bewijzen niet te doen wat ze zouden moeten doen; dat ze kanker en mutagene cellijnen, gifstoffen, dierlijke genomen en nanotechnologie en roboteffecten in het lichaam brengen? Dat ze permanente en onbekende genetische veranderingen kunnen veroorzaken door recombinante RNA en recombinante DNA technologie. Zodra het DNA is veranderd, is er geen weg terug. Zou hij dat gelezen en nagetrokken hebben?

Zou hij de inhoud van de Great Barrington Declaration bestudeerd hebben? Een verklaring opgesteld door 6000 artsen en wetenschappers die in een petitie uitleggen dat lockdowns, social distancing en mondkapjes ‘onherstelbare schade’ toebrengen aan samenleving, economie en ‘fysieke en mentale gezondheid’. De petitie is ondertekend door meer dan de 170.000 mensen waaronder ruim 5000 medische – en volksgezondheid wetenschappers o.m. van absolute topuniversiteiten en 11.000 artsen en ander medisch personeel ondertekenaars. Zou hij de verklaring van “Ärtze für Aufklärung” uit mei 2020 bestudeerd hebben? Een initiatief van vier onafhankelijke artsen (Walter Weber, Heiko Schöning, Olav Müller en Marc Fiddike) die waarschuwden voor de in hun ogen grootscheepse Coronazwendel en onderbouwden waarom de getroffen maatregelen irrationeel zijn en een politieke agenda vertegenwoordigen. Heeft De Jonge de inhoud bestudeerd?

Getoetst aan het chaotische beleid met het opleggen van niet-effectieve ondoelmatige maatregelen, moet het antwoordluiden: nee! De Jonge ontbeert het intelligentieniveau, inzicht in de materie en het overzicht om de juiste aspecten voor beleid eruit te halen. Hugo laat liever zijn oren hangen naar het gefluister van de leden van OMT ondersteund door het RIVM.

De kwaliteitsadviseurs van de demissionaire Regering

In januari 2021 bleek uit een onderzoek van Nieuwsuur hoe het met de kennis en kunde van het OMT gesteld is. Uit een reconstructie van Nieuwsuur bleek uit het advies om scholen open te houden, hoe erg het OMT, het RIVM en Jaap van Dissel de boel hebben verknald. Dat gebeurde niet alleen tegen het WHO-advies in maar werd ook nog eens op een belabberde manier door Van Dissel onderbouwd, op basis van verzonnen studies die het RIVM niet kon tonen! Middelbare scholen hoefden van hen niet te sluiten, omdat ze beweerden dat tieners “een vrij kleine, misschien zelfs wel verwaarloosbare rol” speelden bij de verspreiding van het virus. Besmette jongeren kwamen thuis en besmetten zo hun familie. Daar gaat je effect! Iedereen zat dus eigenlijk wekenlang voor niks binnen, alleen omdat het OMT en het RIVM het beter dachten te weten en zich druk maakten over “draagvlak in de samenleving” en de moeite die scholen anders zouden krijgen met het maken van roosters. Nieuwsuur vroeg om een onderbouwing en kreeg uiteindelijk een studie vanuit het RIVM toegestuurd die pas vier maanden ná de uitleg van Van Dissel (!) is gepubliceerd. En die ging niet eens over middelbare scholen maar over basisscholen.

Na twee jaar kan worden geconcludeerd dat de Driehoek het wel vaker mis heeft gehad: geen uitbraak van het SARS-CoV-2 virus in Nederland, omdat er geen rechtstreekse vlucht vanuit Wuhan naar Schiphol vloog; mensen die niet besmettelijk zouden zijn als ze niet ziek waren; Nederland zou prima in staat zou zijn om een eventuele besmettingshaard snel te traceren en te isoleren en natuurlijk een beleid gebaseerd op de pijlers testen- testen-testen m.b.v. een kreupele diagnostische test en vaccineren m.b.v. vaccins die een beperkte immuniteit hebben en bijwerkingen voor de Driehoek nog steeds onbekend zijn.

Wanneer de laatste uitspraken van De Jong als graadmeter voor zijn instelling en opstelling genomen worden dat is het duidelijk dat hij niet meer is dan een buikspreekpop van OMT en RIVM en een marionet van de criminele Farma industrie. 


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
9 maanden geleden

Charlef, jouw volledig correcte stelling …’ dat Corona en Klimaat een gemeenschappelijke noemer hebben...’ werd al meermaals door het OMT onderschreven! Dit bij monde van de ‘vogelverschrikster’ – als variant op een ‘buikspreekpop’ – Marion Koopmans, die insisteert dat corona het gevolg is van, wat zij omschrijft als, de ‘klimaatramp’.