Het IPCC op de tocht

U weet nog wel hoe wij van ‘luchtvervuiling’ naar ‘ozongaten’ en ‘global warming’ variëerden op een afgezaagd thema van bangmakerij, uitmondend in een nooit gedefinieerde ‘climate change’ – hetgeen al millennia het geval is in ons sterk fluctuerende ecosysteem. Ik schrijf ook al jaren over de krakkemikkige modellen van de IPCC klimaatmaffia en nu komt er weer een heel grote aap uit de mouw zoals de Epoch Times ons vertelt. Zie bijvoorbeeld HIER.

Een nieuwe studie in ‘Climate Dynamics’ kritiseert de hoeksteen van het dogma van de IPCC dat er sprake van serieuze opwarming zou zijn, laat staan dat die antropogeen (= door mensen veroorzaakt) zou zijn en als kers op de taart, dat die ook maar iets met broeikas gassen te maken zou hebben. Daarmee staat de volledige ‘research’ waarop de boevenbende van de IPCC zich beroept, op nogal losse schroeven en daarmee het hele klimaatsprookje waarop alle progressieve drammers zich beroepen, onder leiding van de grootste charlatan Barack Obama, de man van ‘science is settled ’.  

Illusoire opwarming

Geen ijs of sneeuw meer? Afb: Maxpixel.

Deze nieuwe studie staat op naam van de econoom Ross McKitrick, die ervan uitgaat dat zijn eigen historische resultaten leiden tot het ineenstorten van het huidige IPCC dogma, dat broeikasgassen de reden zijn voor de illusoire opwarming. Zijn historische methodologie, aangeduid als “optimal fingerprinting,” is misbruikt voor alle denkbare onzin om broeikasgassen te linken aan bosbranden, temperatuurstijging, neerslag en de dikte van het sneeuwdek.

McKitrick ging zover dat hij stelde dat de oude research, die hij nu op losse schroeven stelt – het uit 1999 daterende onderzoek naar Climate Dynamics Checking for model consistency in optimal fingerprinting”, de hoeksteen is voor alle ‘progressieve’ toewijzing van schuld voor van alles en nog wat aan het klimaat, en al helemaal de vermeende antropogene factor daarin. McKitrick zegt dat de auteurs van dat oude onderzoek, Myles Allen en Simon Tett, diverse fouten hebben gemaakt in de validatie van hun werk, want als je statistische analyses maakt is het onvoldoende om met wat cijfers te goochelen en te zeggen: “Dit is het”!  Je moet dan meerdere tests loslaten op je modellen, om te testen of het model waargemaakt kan worden.

Neo-wetenschappelijk

Zij claimden dat dit het geval was, maar daar zijn wetenschappelijke problemen mee, om te beginnen dat zij alle condities waaronder getest werd, incorrect weergaven, veel zaken die ‘niet pasten’ weglieten, om vervolgens een test/methodologie voor te stellen die volstrekt niet informatief is en nergens in verankerd is. Gewoon boerenbedrog dus; let wel, dit ‘onderzoek’ was en is de bijbel voor de IPCC waarop Rutte al zijn fantasieprojecties om onze staatskas te legen bouwt en dan nog eens de beurs van de burgers plundert om de politieke top van de VN en de IPCC een plezier te doen.

Het verhaal is dus vals op grond van wetenschappelijke redenen, maar was dat al lang geleden voor de goede lezer, omdat de oprichter van de IPCC – de criminele Maurice Strong die kort daarna in de bajes verdween, de IPCC als missie meegaf om de antropogene factor in de vermeende opwarming te bevestigen, niet om daar objectief onderzoek naar te doen!  Dat is iets wat ik al langer wist omdat ik het charter van de IPCC een keer heb nagepluisd. Het staat er gewoon, zwart op wit en wereldwijde regeringen lezen daar – willens en wetens – overheen omdat het hen wel goed uitkomt.

McKitrick doet het nog eens dunnetjes over met zijn bevindingen dat de corrupte ‘whackjobs’ die zich voor wetenschappers uitgeven per definitie uitgaan van onjuiste assumpties, verkeerde gegevens en uiteindelijk non-valide conclusies: “You’re dependent on climate model data to construct the test—and the climate model already embeds the assumptions about the role of greenhouse gases’, aldus McKitrick. ‘You can’t relax that assumption.

Wat er daarna nog gebeurde, typeert de linkse quasi-wetenschap van de IPCC, toen Allen de bevindingen van McKitrick in een email aan The Epoch Times afdeed als irrelevant, “because climate science has moved on.” Dat is er één uit het boek van ‘science is settled’, maar McKitrick pikte dat niet en reageerde als volgt: “Even if it were true that [Allen’s method] is no longer used and people have moved on to other methods, [given] its historical prominence, it would still be necessary as a scientific matter for Simon and Myles either to concede their paper contains errors or rebut the specific criticisms. And the reality is the climate profession hasn’t moved on. The IPCC still discusses the Optimal Fingerprinting method in the AR6 and relies on many papers that use it.”
Wij zijn allemaal belazerd door deze progressieve fascisten die niet kunnen accepteren dat wij in vrijheid en welvaart leven, maar let op:

Mark Rutte, Sigrid Kaag en vrijwel het hele Haagse zootje, zweert blind bij de corrupte IPCC en weigert naar serieuze wetenschappers te luisteren, omdat zij nu eenmaal dat boerenbedrog nodig hebben om hun eigen illusies in stand te houden en om ons het onze af te nemen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Buskens
2 jaren geleden

Meneer Daenen, ook wetenschappers zijn in dienst van overheden of in dienst van het bedrijfsleven. Want ook bij hun thuis moet “de schoorsteen blijven roken”.

Jo Daenen
2 jaren geleden

Ross McKitrick, is een econoom, geen wetenschapper, geen fysicus, geen klimatoloog, geen bioloog, geen geoloog, geen meteoroloog, kortom geen wetenschapper. Economen zoeken geen nieuwe kennis, zij weten hun doel op voorhand. Zij zijn in hun bevindingen altijd beïnvloed door het belang dat hun opdrachtgever moet dienen. Economen zijn academisch gediplomeerde hoeren, die perfect de kunst verstaan om voor de best betalende opdrachtgever dát rapport in elkaar de flansen, dat de financiële opportuniteiten van die opdrachtgever het best dient. Economen zoeken niet naar waarheid zoals een wetenschapper doet; zij verkopen één bepaalde potentiële waarheid, die het beste financiële resultaat oplevert.
De grootste onzin inzake negationisme van klimaatverandering kwam altijd van economen en diende vooral de belangen van energiewinning uit fossiele brandstof of verouderde kernenergie. Een echte wetenschapper zal zich ook verlaten op statistieken en actuariaat maar die legt zijn premisses op voorhand vast. Een econoom schrijft eerst zijn eindconclusie en zoekt dan de statistieken, die die conclusie bevestigen. Premisses worden door hem zelden op de rug van de frontpagina als handleiding afgedrukt.
Hoe komt het toch dat we dat van Ronald Dunki al lang hadden verwacht?

Buskens
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo Daenen

Meneer Daenen, ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik heb u geantwoord dat wetenschappers in dienst zijn van overheden of in het bedrijfsleven. De eerstgenoemde partij is uiterst onbetrouwbaar! Ik hoef u daar denk ik geen voorbeelden van te noemen. Dus als je als wetenschapper bij die partij in dienst bent is dat ook zeer dubieus!!!

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo Daenen

En daar is onze boze Jo weer met een volgende, intellectueel inconsistente, tirade waarvan de uitkomst al op voorhand vaststaat:‘leve het globalisme‘ en wie het daar niet mee eens is krijgt te maken met Jo’s zinderende toorn…  

Eigenlijk is mijn reactie daarom al zonde van de tijd, maar ik ben u erkentelijk dat u deze pagina’s illustreert met uw intolerantie en arrogantie waarvoor wij Sta-Pal auteurs keer op keer waarschuwen. De lezers kunnen zich zo tenminste ter plekke een beeld vormen van uw geconstipeerde kleingeestigheid en naargeestigheid, maar misschien steekt u er nog wat nuttigs van op. Zoals intellectuele nieuwsgierigheid en intellectuele eerlijkheid.
Blijft u het proberen, wellicht wordt u er een beter en plezieriger mens van.

Om te beginnen komt u uiteraard nooit met feiten, behalve de bevooroordeelde constatering dat Ross McKitrick een econoom is en dus niet terzake zou doen. Nu wil het toeval dat hij specialiseert in Mathematische Economie, een tak van sport die slechts is weggelegd voor weinig wetenschappers die begaafd genoeg zijn om zich in te laten met de vereiste hogere wiskunde. 

Dat professor Myles Allen en Simon Tett, uw beide IPCC kampioenen daar wèl moeite mee hebben is geen schande, want zelfs Albert Einstein verzuchtte vaak dat hij de meeste moeite had met de mathematische aspecten van zijn werk om zijn modellen te testen en te onderbouwen. Let u nu eens goed op: ‘testen en onderbouwen’ is datgene waar het Myles Allen en Simon Tett aan ontbrak volgens het verwijt van McKitrick aan hun statistische methode, die op zich superieure mathematische kennis vereist die ruim voorbij gaat aan de banale geometrie, differentiaal en integraal rekening die ik op school deed en ook gecompliceerdere mathematica, daar schieten Allen en Tett te kort. 

Nu zult u wel weer in een cholerische stuip verzeild raken omdat uw IPCC helden in uw geborneerde denkraampje geacht worden onfeilbaar te zijn, maar wat willen de feiten? Zij hebben zich, inmiddels ruim twintig jaar geleden, in ‘Climate Dynamics’ bediend van een statistische methode genaamd ‘Optimal Fingerprinting’, om allerlei fenomenen arbitrair toe te kunnen dichten aan broeikas gassen. Het punt is dat zij zich daarbij bedienden van een ‘Generalized Least Squares’ (GLS) regressie methodologie, waarbij zij ‘Optimal Fingerprinting’ misbruikten, een mathematisch model dat, mits correct toegepast, de variaties van gegevens in observaties accepteert en verdisconteert.

Wat wil nu het toeval? Ross McKitrick is toevallig zo’n exceptionele, hoog begaafde mathematicus cum econometrist waar Einstein jaloers op was, een wetenschapper pur sang die alles afweet van zowel de ‘Generalized Least Squares’ (GLS) regressie methodologie’ als ‘Ordinary Least Squares’ (OLS) en van statistische berekeningen en modellen meer vergeten heeft dan de twee IPCC kampioenen samen ooit geweten hebben.
Hij is één der weinigen die daarmee kan lezen en schrijven… Geen schande omdat zelfs Einstein hiermee worstelde, maar het komt tamelijk pedant over als u dan weer eens staat te stuiteren in uw desperate linkse gelijk, want u hebt natuurlijk altijd gelijk of anders gaat u zo hard stampvoeten dat u wel gelijk krijgt omdat de mensen van u af willen zijn.

Ter zake, McKitrick betoogt dat allerlei veranderingen in observaties die (bewust) genegeerd worden, wellicht omdat Allen en Tett slechts op één exclusieve test-statistiek bouwden die mathematisch nutteloos blijkt te zijn om de inherente fouten uit hun modellen te elimineren. Dat toont McKitrick aan in een wetenschappelijke mathematische berekening waar u geen snars van begrijpt en het duo Allen en Tett waarschijnlijk ook niet. Vandaar Allen’s arrogante maar weinig steekhoudende commentaar ‘dat de wetenschap inmiddels was voortgeschreden’, waarmee hij zichzelf slechts een brevet van onkunde verschaft en de toepassing van zijn model over de laatste twintig jaar als een lekke ballon leegloopt.

Net als uw typische vooroordelen over deze mathematicus cum econometrist, omdat u weer eens niet verder kijkt dan uw neus lang is, want u weet al op voorhand dat u gelijk hebt, maar ditmaal echt niet krijgt. Zoals de heer Buskens heel verstandig opmerkt : … ook wetenschappers zijn in dienst van overheden of in dienst van het bedrijfsleven. Want ook bij hun thuis moet “de schoorsteen blijven roken”. Wellicht kunt u nu nog even ‘ad hominem’ tegen hem van leer trekken, want de kans is groot dat hij ook al zo’n nare blanke heterosexuele man is die niet de hele dag gelijk heeft, maar dit keer wèl!

Beheerder
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo Daenen

Ik vind de bijdragen van (inmiddels ‘onze’) Jo wel boeiend en een gefundeerd tegengeluid moet natuurlijk wel gehoord worden. ‘Wetenschap’ bestaat alleen bij de gratie van mogelijke kritiek die het denken en weten verder helpt ontwikkelen. Anderzijds zullen we ook moeten erkennen dat de wetenschap grotendeels gepolitiseerd wordt: wetenschappers als Jan van de Beek en Jan Latten (ex-CBS) zijn niet gewenst (door studenten) aan de UvA als wetenschappers die een lezing geven op uitnodiging van de Universiteit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, namelijk dat kritische geluiden (om het even waarop) niet in een uitwisseling van gedachten en ideeën  gehoord mogen worden, omdat ze buiten een opgelegd curriculum vallen. Ik stel voor dat we hier tenminste die vrijheid aan elkaar gunnen, tenzij het een en ander een beledigend karakter krijgt of uitmondt in een scheldpartij.

Vrij denken, vrij spreken en schrijven. Maar wel netjes blijven en de code daarvoor is onze opvoeding vervat geweest. (en dat is vast wel een nieuwe discussie waard…)

😉