Bergkamp is een waardeloze, vooringenomen voorzitter

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) heeft donderdagmiddag(9-9-’21) tot drie keer toe een debat stilgelegd. Aanleiding was de bijdrage van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die een vergelijking trok tussen de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het huidige coronabeleid.

Van Meijeren betoogde onder andere dat “een Kamerlid dat in de jaren ‘30 Adolf Hitler een ‘boef’ had genoemd werd gesommeerd die woorden terug te nemen”. Ondanks dat de Kamer in alle opzichten een andere Kamer is dan die van destijds (of misschien vergis ik mij?), toonde die zich toch ‘geschokt’. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemde het zelfs “doodeng dat we zo’n partij in ons Parlement hebben”. Dat pleit dan niet voor mevrouw Ellemeet, want een feit is het wel dat een Kamerlid destijds werd aangesproken op het feit dat hij de (Nationaal-) socialist Hitler een boef noemde. Als dat niet was gebeurd en men ook in Duitsland en andere Europese landen vrijuit had mogen spreken, dan was ons de Tweede Wereldoorlog mogelijk bespaard gebleven. Het mocht niet zo zijn, omwille van ‘politieke correctheid’.

Kamervoorzitter Bergkamp. Afb: Levien Willemse / wiki

Ook het feit wat Van Meijeren na de theatrale schorsing aan de orde stelde, was klaarblijkelijk buiten de Parlementaire orde van mevrouw Bergkamp; “In 2010 beweerde de heer Job Cohen. in een interview aan Vrij Nederland, en ik citeer; ‘moslims in Nederland worden buitengesloten zoals de Joden dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog overkwam’. Wáár was toen de verontwaardiging? Moslims in Nederland wèrden niet uitgesloten van het maatschappelijk leven en zijn altijd welkom geweest in ieder restaurant….” En daar greep Bergkamp warempel alwéér in.

Nu even voor de helderheid: beide feiten die Van Meijeren benoemde, zijn historisch volledig juist. Daar kan de boosheid van de Kamer of de voorzitter zich dus niet op hebben gericht. De conclusie van Van Meijeren, die hij dus niet mocht geven, dat dergelijke feiten vaak het startpunt vormen voor onverkwikkelijke zaken, is dus teveel voor de tere zielen in de Kamer. Dan hebben we een probleem. Want Adolf Hitler, die niet bekritiseerd mocht worden, heeft ons hele werelddeel op stelten gezet en er kwamen andere mogendheden aan te pas om ons te ontzetten. Dat waren landen die nu niet, dan niet en nooit niet, onderdeel uit zullen maken van de EU. Het tweede feit, de ‘woorden van Cohen’, markeren het beginpunt van het moslim-knuffelen; het begunstigen van mensen omdat zij een bepaalde ‘religie’ (in feite een ideologie) aanhangen. Dat dit ten koste ging van de Joden wil nu niemand voor zijn of haar rekening nemen, ook Cohen niet, maar een feit is het wel.

“Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.” Prachtige woorden, uitgesproken door Koning Willem-Alexander ter gelegenheid van de dodenherdenking op een wegens corona vrijwel lege Dam, op 4 mei 2020.

Die woorden bleken aan mevrouw Bergkamp niet besteed en volstrekt onbegrepen.

In de Tweede Kamer mag iedere politicus alles zeggen, tenzij hij of zij het staatshoofd, de leden van de Regering of Leden van de Staten Generaal schoffeert of beledigt. Daar was geen sprake van; Van Meijeren bediende zich van feitelijke argumenten om zijn standpunt duidelijk te maken. Het is niet aan een voorzitter van de Tweede Kamer, om op die plek de argumenten te wegen langs een lat van een verder niet bekende, noch in regels vervatte moraal of de mate van ‘geschoktheid’ die zich in de Kamer voordoet. Wat geschokte Kamerleden en bewindslieden voor dit land betekenen, hebben de Groningers, de boeren en de slachtoffers van MH-17 of moslimaanvallen in persoon kunnen ervaren: niets.

Mevrouw Bergkamp is misschien een aardig voorzitter voor voetbalvereniging Klokkentorense Boys, maar in de Kamer heeft zo’n vooringenomen nietsnut geen zin als voorzitter. “Het is ons al vaker opgevallen dat mevrouw Bergkamp”…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

Om niet in een discussie te vervallen van totale onzin, doe ik U een link toekomen waarin duidelijk blijkt hoe ziek het linkse blok is en dat hun intellectueel vermogen niet verder reikt dan ” een vertaling van onrustgevoelens”.

Dat de Kamervoorzitter, Mevr Bergkamp, D-66, een zeer eigenwijze tante is, komt exact overeen met wat andere D-66 figuren er uit kramen. “Ze” is een figuur die overloopt van eigendunk en valse redenatie en de voor-ingenomenheid is zelfs ziekelijk te noemen.

(1) Hele Kamer woedend. Gideon van Meijeren legt genadeloos mediacorruptie bloot – YouTube

Het wordt toch eens tijd een harde selectie te maken wie geschikt is voor de post ” volksvertegenwoordiger”.

mgjb
2 jaren geleden

Geweldig!!!!
Nederland heeft ‘rechts’ gestemd. En nog steeds heb ik geen enkele bobo in den haag horen voorstellen hier een regering van te maken.
De linkse politiek correcte doctrine heeft zich ingevreten in de haarvaten van de samenleving, de jeugd gehersenspoeld en nu gaan ze waarschijnlijk de geschiedenis herschrijven.
Daarom heb ik zo’n hekel aan die salonsocialisten. Ayn Rand en George Orwell hebben er lang geleden al voor gewaarschuwd.