Een mankerende klimaatexpert in New York.

Rutte had nog even tijd om in New York zijn kennis en inzichten in de klimaatproblematiek aan het internationale volk uit te venten. Even op en neer met een kerosine vretend platform en naar de UN en naar Den Haag spoeden in een stinkende benzine vreter. Moet kunnen. Tussendoor even brallen over het naderden onheil.

Het blijkt dat regelmatige ontmoetingen met dolende klimaatadepten Nijpels, Klaver en Kaag bij hem het klimaatlicht hebben doen branden. Waarom hij voor zo’n belangrijke toespraak over een mondiaal onderwerp zich niet liet informeren door echte wetenschappers, laat zich raden. Rutte aan het hoofd van een demissionair Kabinet sorteerde alvast voor op de invoering van klimaatverordeningen van de door de narcistische en stuitend ondeskundige Timmermans bedachte maatregelen door een nieuw (of oud) door hem geleid kabinet.

Discutabele informatie

Vanzelfsprekend baseerde hij de rode draad van zijn betoog op de strekking van de nieuwe versie van het IPCC-rapport, die de Kabinetten kritiekloos, bijna slaafs volgen. Hij vergat dat zelfs gesubsidieerde wetenschappers die aan deze versie hebben bijgedragen als Gavin Schmidt, directeur van het Goddard Institute for Space Studies van NASA inmiddels hebben ontdekt dat ze toch wel erg overdreven hebben met hun voorspellingen. Schmidt liet in zijn interview met het gerenommeerde tijdschrift Science zelfs de tekst “Je krijgt zelfs op korte termijn cijfers die waanzinnig eng zijn – en fout”. Geen wonder als die voorspellingen niet uitkomen en ver afwijken van daadwerkelijk gemeten resultaten. Maar wat deert het. Voor een ondeskundige menigte deugdenkers de oude Joris Goedbloed spelen doet het altijd goed op het internationale politieke podium.

Min. Pres. Rutte. Afb: Pixabay

Om een reden te geven waarom met enig wantrouwen met de inhoud van het nieuwe IPCC-rapport omgegaan moet worden, dit voorbeeld. De hockeystickgrafiek waarvan voor de rechtbank is bevestigd een frauduleuze weergave van historische gegevens te zijn, duikt weer op. Opeens zijn de goed gedocumenteerde Middeleeuwse Opwarming (ca. 800-1200) en Kleine IJstijd (ca. 1300-1850) verdwenen, waardoor het net lijkt of pas na 1850 – de start van de Industriële Revolutie buiten Groot-Brittannië – een ongeëvenaarde opwarming optrad. Een zwaktebod van het IPCC nu de feiten de stelligheid van the science is settled onderuit hebben gehaald.

Kort terugkomend op die weermannen die als een verlengde van de Haagse elitocratie functioneren, kun je je afvragen waarom die mannen en vrouwen zich laten inkapselen door het heersende machtsmechanisme en onderdeel zijn geworden van de links liberale machinaties. Je zou toch zeggen dat ze met hun kennis en ervaring wel zelfstandig kunnen nadenken. Bepaalde weermannen gooien buiten hun optreden op het scherm, regelmatig onjuiste alarmeringen de samenleving in om het overheidsbeleid een ietwat wetenschappelijke bodem te geven. Het lijkt er sterk op dat zij (wel of niet in opdracht van de media zender) bang zijn dat de subsidiestroom kan opdrogen als een tegengestelde mening wordt verkondigd? Dat het anders kan hebben de Franse weerman Philipp Verdier, de Australische wetenschapper Peter Ridd bewezen. Ontslagen, omdat zij een afwijkende op wetenschappelijke data gebaseerde mening uitdroegen. Ook de gestrande poging om Björn Lomborg na de publicatie van zijn boek The sceptical environmentalist uit te schakelen, is daarvan een bevestiging.

In zijn toespraak haalde Rutte natuurlijk de overstromingen in Nederland, België en Duitsland aan en orakelde dat die bevestigingen zijn van groeiende extreme klimaatveranderingen. Paniekvoetbal dat zelden tot resultaten leidt. Immers zelfs het IPCC ontkent dat er een groei van extreme weersomstandigheden is.

Meer dan de mens

Hele hordes wetenschappers hebben onderbouwd, door argumenten aangetoond dat het klimaattraject van de planeet, waarvan de wisselvalligheden al duizenden jaren van opgetekende geschiedenis en nog miljarden jaren op natuurlijke wijze hebben plaatsgevonden, te is wijten aan een groot aantal factoren die veel verder gaan dan het gebruik van fossiele brandstoffen door de mensheid.

(F)actoren die door klimaat fatalisten angstvallig buiten de klimaatdiscussies en debatten gehouden worden zoals de invloed van de zon (aantal zonnevlekken); stand van de aard- en rotatie-as; waterdamp als belangrijkste component voor het broeikaseffect, die door wetenschappers als een wild card voor klimaatverandering wordt beschouwd; atmosferische schommelingen, die een cyclisch karakter hebben en interacteren met andere veranderende ontwikkelingen op aarde zoals El Nino en de invloed van het wolkendek. Dergelijke planetaire realiteiten zullen niet worden beïnvloed door extra miljarden dollars vers van de drukpersen uit te geven. 

Door die factoren is klimaat een uitermate ingewikkeld fysisch-chemisch systeem en zijn voor het begrip van hoe het klimaat zich gedraagt en ontwikkelt, nogal wat vaardigheden nodig. Een onvolledige lijst zou in elk geval de subdisciplines thermodynamica, statische fysica, atmosferische chemie en fysica, statistiek, oceanologie, geologie, glaciologie, dendrologie, moleculespectroscopie, archeologie, modellering van complexe systemen, en dateringtechnieken omvatten.

Deskundigen op al deze terreinen tegelijk bestaan niet. In veel gevallen gaat het om aandachtjunks die over de rug van gekwalificeerde wetenschappers en met medewerking van een groot deel van de media, ondersteund door argeloze politici, de publiciteit proberen te verwerven die ze op eigen kracht nooit zouden halen. Wat zij van klimaat menen te begrijpen achten zij relevant. Wat gerenommeerde fysici van Nobelprijsniveau en met een grote reputatie wereldwijd te zeggen hebben, wordt door deze lieden zonder of met niet meer dan een gebrekkig wetenschappelijk oeuvre, weggehoond. Over een gebrek aan respect gesproken, maar dat lijkt ingebakken te zijn in de linkse en liberale wereldverbeteraars en Nederlandse deugdenkende politici als Rutte maken daar deel vanuit.

En in New York

Het alarmisme dat de media, mankerende deskundigen, gesubsidieerde instanties, goedgelovige, luie politici en Nederlandse weermannen- en vrouwen uitdragen, stoelt op aanvechtbare aannames. In het verlengde van deze constatering was Rutte in New York gewoon aan het doen wat hij wekelijks in Nederland doet: nepnieuws verspreiden


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties