Lamlendig falen

Terwijl onze kranten en televisiezenders van de NPO mooie plaatjes van militairen met baby’s in de arm laten zien om het ‘belangrijke werk’ van Buitenlandse Zaken en Defensie in Kaboel te benadrukken, is de werkelijkheid er een van falen en lamlendigheid. Niet door de militairen, maar van onze bewindslieden en hun ‘topambtenaren’ die de schuld overigens graag aan de militairen wijten.

Terwijl onze Minister van Buitenlandse Zaken uitgebreid zat te dineren en onze Minister van Defensie wegdroomde in de bioscoop, vochten mensen met een Nederlandse connectie op en rond de luchthaven van Kaboel voor hun leven. Om weg te komen uit de aanstaande islamitische hel die de stad te wachten staat na de verovering door de grondtroepen van Allah. Behoudens een paar verdwaalde semi-intellectuelen is vrijwel iedereen inmiddels wel doordrongen van het feit dat de ‘religie van de vrede’ weinig op heeft met beslommeringen als diversiteit, genderneutraliteit, pluriformiteit, milieu en klimaatverandering, maar meer met dood en verderf. De islam brengt het geloof met het zwaard in de hand en wie niet spoorslags ‘gelooft’ is zijn hoofd kwijt; letterlijk.

Nieuw leiderschap: liegen

Minister Kaag in de Kamer. Afb: scr. Youtube

Op 4 mei j.l., liet Minister van Defensie Bijleveld (CDA) via social media weten dat men bezig was om de mensen die de GroenLinks missie in Afghanistan ondersteunden, daar weg te halen. Toen de Minister van  Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) op 17 augustus j.l. meldde “volledig verrast” te zijn door de veiligheidssituatie in Afghanistan, stond ze dus te liegen alsof het gedrukt stond. De website NieuwNieuws heeft dat uitgebreid onderzocht en geanalyseerd. Mevrouw Kaag heeft nog steeds geen lijsten die compleet zijn en inmiddels kunnen we ervan uitgaan dat die mensen op lijsten van de Taliban en daarna in een graf zullen eindigen. En als klap op de vuurpijl evacueert deze Minister zichzelf naar Pakistan, Turkije en Qatar, beweerdelijk om “de evacuatie en humanitaire toegang te kunnen hervatten” (opm. redactie: probeer dat nu eerst even op het vliegveld van Kaboel s.v.p.), maar belangrijker is dat ze het aanstaande debat over de kwestie op die manier ontloopt. Dat zou een fraai voorbeeld van haar ‘Nieuw Leiderschap’ zijn, waarin zij dan in al haar lef en grootsheid zou schitteren door afwezigheid.

Patroon

Het is een patroon: bewindslieden die elke generatie verder degenereren en topambtenaren die middels een ‘banencarrousel’ van topfunctie naar topfunctie  huppen als een stelletje kangoeroes. Maar kangoeroes kunnen toch alleen maar hoog springen als de spreekwoordelijke zak leeg is? Dat blijkt dus nog te kloppen ook, want zowel de bewindslieden als de zogenaamde topambtenaren presteren niets, geen bal. Afghanistan-correspondent en politiek journalist Nathalie Righton probeerde  een telefoontje met de secretaris generaal (de hoogste ambtenaar – red) van Buitenlandse Zaken, Paul Huijts, te plegen “en die wordt woedend  dat ik hem bel, dat ik hem stoor op zijn vakantie”. Een mooie boel is dat; de beweerde werknemers in Kaboel die mede onder zijn ‘leiderschap’ ressorteren kunnen dus letterlijk en figuurlijk doodvallen, ‘want meneer is op vakantie’. Dat moet je nu eens in een gewoon bedrijf proberen; je eindigt geheid met je hoofd tussen de spijlen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling onder het motto: “Blijf daar maar even wachten tot de smid terug is van vakantie”.

Dus de één zit een beetje te dineren, de ander sukkelt wat weg in de bioscoop en weer een ander is op vakantie. Daarna concluderen ze met z’n allen dat ze zijn overvallen door de gebeurtenissen. Nee: niks ervan. Jullie hebben geen bal uitgevoerd en de boel naar de bliksem laten lopen. De voorman van dit demissionaire Kabinet, verklaarde eerder in de Kamer met een brede grijns dat hij en zijn partners het in de demissionaire status eigenlijk wel gemakkelijk hadden; “we kunnen toch niet meer weggestuurd worden”.

Ik denk dat dat heel goed kan. En ik zou het maar doen ook.


Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jo Daenen
1 jaar geleden

Beste Ton, de gemakkelijke kritiek op eigen bewindvoerders vanaf de spreekwoordelijke wal, laat ik voor jouw rekening. Dat is goedkope politiek, passend in het rechtse anarchisme dat ontstond na mei 1968. Wat mij meer stoort, is jouw kwaadaardige anti-Islam leugenpropaganda, die geen andere grond heeft dan de status van slechte verliezer. Je weet werkelijk niets over de Islam en je valt het geloof van anderen in een opperwezen aan door een karikatuur te schetsen van wat de Islam net niet is. Laten we duidelijk zijn: persoonlijk ben ik geen voorstander van de Islam omdat ik mijzelf als agnost zie. Als er al een opperwezen bestaat, waar anderen nood aan hebben om hun bestaan zinvol te weten, dan is het iets dat wij niet kunnen vatten en dan heeft het weinig zin daar tijd en moeite aan te besteden. Dat “niet kunnen vatten” is belangrijk. Het betekent dat iedere poging om “God” te beschrijven een daad van “schepping” ervan zou zijn en dat is een “contradictio in terminis”. De mens schept zich een God naar eigen beeld en gelijkenis. Dat is volgens de leer van Mozes afgoderij. De God van Abraham mag niet worden afgebeeld en wanneer Mozes van de berg Sinaï komt met zijn eerste versie van de stenen tafelen en vaststelt dat een deel van het godsvolk vervallen is in het aanbidden van de Egyptische god Apis (gouden kalf), dan ontsteekt hij in woede en stelt de jihad in. Hij beveelt Aaron van zijn getrouwen bijeen te roepen, zich te omgorden met hun zwaard en al de afvalligen te doden. Er sterven dan 3 á 4 duizend afvalligen. Dat verhaal is door de overlevering ook opgenomen in de Qoráan en later op schrift gesteld. De profeet Mohammed, zelf analfabeet, kende het uiteraard door overlevering vanuit de rollen van de Hebreeuwse schrift-geleerden van het Joodse volk, door hem “mensen van Het Boek” genoemd. Ook de oorspronkelijke Christenen zijn “Mensen van het boek” en worden dus niet beschouwd als ongelovigen. De leer van Mozes is fundamenteel het geloof in één God, die noch beschreven noch afgebeeld kan/mag worden. Hij is zelfs onnoembaar (Yahweh) voor ongelovigen maar met El Eloah (Allah) aangesproken door gelovigen. Geloven is voor waar aannemen wat zintuiglijk niet waar te nemen is. Voor de Hebreeuwen is dat opperwezen vooral macht en wraak. Farizeeën bewaken de regels, die de basis worden voor de latere Arabische Sharia. De rijke Joden met goud, hebben zich na de val van Jeruzalem verspreid over de streken rond de Middellandse zee (Diaspora) De volgelingen van Christus, sedert het jaar +/- 36, leggen de nadruk op “liefde en vergiffenis”. Mohamed predikt een geloof zonder moeilijke regels onder controle van een hiërarchische structuur. De eredienst is een zaak van individu naar Allah. Dat slaat aan bij de arme achtergebleven paria´s in Palestina, die zich van Jood naar Moslim bekeren.
Een basisbegrip in de Islam is het respect voor het leven. Wie één mens doodt, doodt de mensheid!
Jij, Ton Nijhof, schetst een leugenachtige karikatuur van de Islam. Wat jij beschrijft is vergelijkbaar met “Gott mit Uns” of “In God we trust”, bloeddorstige strijdkreten van veroveraars zonder scrupules en zonder respect voor het leven van andersdenkenden, die er niet voor terugdeinzen om hun egoïsme en roofzucht in woongebieden van anderen te gaan afdwingen. ISIS en Taliban zijn ook GEEN Moslims maar politiek extreem rechtse organisaties in een ander leefgebied, waar de U.S.A. en de O.T.A.N. niets te zoeken hadden en dat moeten zij nogmaals tot hun scha en schande erkennen.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  Jo Daenen

Geachte heer Daenen,

Met verbazing uw reactie gelezen. Ik dacht in eerste instantie “daar ga ik niet op in” maar… de emotie wint het dit keer. Allereerst de opmerking “goedkope politiek en rechts anarchisme. Het heeft niets en dan ook niets te maken met rechts of links. Er zijn hele grote fouten gemaakt mbt het evacueren van Afghanen. Met wie ik ook spreek op straat ik hoor alleen maar kritische geluiden. Frankrijk en Engeland waren in april al bezig orde op zaken te stellen. En nu reist Bep Kaag vlug af naar Quatar om het stoepje waar ze over heen moet lopen alvast schoon te vegen. Want ze voelt de bui al hangen. En dan over de Islam. Niet het boek gelezen van Lala Gul zeker en geen boeken van Ayaan Hirsi Ali? En natuurlijk zijn er gelukkig veel gematigde Moslims. “Onder alle koren zit kaf” Maar het is toch frappant dat in veel Moslimlanden geen vrede is. Al die verschillende groeperingen zoals soennieten, sjiieten, alewieten vliegen elkaar naar de strot. Zijn dat allemaal rechts extremisten dan? En dat er na de vreselijke aanslagen in Frankrijk jonge moslims in ons land stonden te dansen en juichen van vreugde. Ook rechts extremisme? Ga eens praten met de mensen die dierbaren zijn verloren met de aanslagen die toevallig op de verkeerde plek waren.En dat ook nog uit de naam van die zgn vredesstichter Allah. Ik vind de kritiek op de column van de heer Nijhof slecht politiek correct geklets. Waar ik het wel mee eens ben is dat we er nooit naar toe hadden moeten gaan. Amerika had er ook niets te zoeken. Had al een goed voorbeeld met Rusland.

Jo Daenen
1 jaar geleden
Antwoord aan  Buskens

Beste Buskens, je hebt evenmin iets begrepen van mijn betoog als Ton iets van geloof in het algemeen en van de Islam in het bijzonder. Jullie redeneren over extreem rechtse, fascistische groeperingen gelijklopend met het beeld dat zij over zichzelf willen ophangen. Isis, Al Qaídah, Boko Haram e.d. zijn helemaal geen Islamieten, evenmin als Hitler, Mussolini, Salazar, Franco noch Stalin Katholieken waren. Dacht jij dat Netanyahu ooit enig godsdienstig motief had? Rechtse regimes worden nu eenmaal geleid door narcistische psychopaten en die kunnen zichzelf niet veroorloven van enig godsdienstig doel na te streven. Het gaat hen om macht. Het is een oeroude truc van rechtse fuhrers om de minst kritische bevolking achter zich te krijgen en dat zijn nu eenmaal “gelovigen”, minder begaafden, die voor waar aanvaarden wat niet bewezen wordt. Iedere oplichter weet dat hij geacht wordt de waarheid te spreken als hij de toehoorder vertelt wat die graag hoort, zodat die dus niets controleert. Cfr Trump & Wilders. Iemand met een linkse instelling gelooft niet. Die is nieuwsgierig, kritisch en assertief. Wie nu uit Afghanistan weg wil, is zeker niet rechts. De Russen kwamen van 1979 tot 1989 het Afghaanse modernistische lekenregime ter hulp om de conservatieve rurale krijgsheren, mujahideen te bestrijden. De U.S.A. en Saudi Arabië bewapenden en steunden de majahideen, waar Osama Binladin zich bij aangesloten had. De Taliban waren gelovige studenten uit Pakistan, die niet onder leiding van de lokale krijgsheren, noch onder Al Qaidah stonden. Na de uittocht van de Russen grepen zij de macht. Al Qaidah werd door hen gedoogd. De inval van de U.S.A. maakte opnieuw een einde aan de macht van die conservatieve Taliban, die door een typisch Westers corrupt regime werden vervangen, zodat de modernistische en socialistische partij haar werk van vóór de Taliban toch niet kon hervatten. Het linkse modernisme beperkte zich tot Kaboel en werd gedoogd door het corrupte regime dat door het “Westen” aan de macht was gebracht. Met uitzondering van de “nuttige idioten”, die de Taliban nog altijd zijn voor de Saoedi, heeft dit alles niets maar dan ook niets met de Islam te maken. Alles ging en gaat nog steeds om geld en macht. Biden is de eerste, die daaraan een einde wil stellen.
P.S. Ayaan Hirsi Ali is een gehaaide opportunist, die zéér goed weet hoe zij hier in het veilige Europa invloed en vooral geld kan kloppen uit het drama van de onderdrukking van de rurale vrouwen in Iran. Zij vond haar inspiratie bij andere, activistische echte slachtoffers. De modernistische strekkingen in Teheran kijken geamuseerd toe hoe zij een schare van nuttige rechtse idioten achter zich wist te krijgen in Europa.
Ik raad jou aan van “Ik (Ali)” van Günter Wallraff eens te lezen.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  Jo Daenen

Heer Daenen nog even het volgende: u schrijft in uw reactie twee keer over rechts extremisme wat mij trouwens nog het meeste stoort in uw column. Het is gewoon een etiket plakken. Maar ik adviseer u om het boek eens te lezen van Peter Siebelt “Eco Nostra” dan weet u na het lezen van dit zeer interessante boek gelijk wat links extremisme is. Weer een etiket erbij.

Jo
1 jaar geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Dacht je nu echt, Ton, dat ik dit soort van “debat” zou aangaan, zonder daarover ooit de nodige kennis opgedaan te hebben?
Ik ben héél nieuwsgierig naar de definitie, die jouw studies over het “Godsbegrip” dan wel opgeleverd hebben. God kan je niet “begrijpen”. Persoonlijk hou ik het liever bij een “Godsbesef” en dat sluit het best aan bij de oorspronkelijke Hebreeuwse en Islamitische benaderingen. Nooit gehoord over het “tetragrammaton”?
Om een godsbegrip te hebben, begin je bij het oorspronkelijke jodendom.” schrijf je. Wanneer was dat dan wel? Het Jodendom ontstond véél later dan jij denkt, vermoed ik; volgens de meest orthodoxe rabbijnen (Karaïten) zelfs later dan de Islam.
De meest gangbare versie zegt na de dood van Mozes, bij de intrede in Erets Jisraël, anderen bij de aanduiding van koning David, die de grote groep van diverse stammen verenigde.
Het Godsbesef, dat de mens nietig maakt, De Grote Manitou, vind je ook terug bij de Noord Amerikaanse Endogene bevolking, door het Christelijke soldatenhandboek, bijbel genoemd, haast uitgeroeid.
De Christelijke en vooral de katholieke leer is inderdaad ten prooi gevallen aan wereldlijke heersers, die te vuur en te zwaard “bekeerd” hebben als mentale bezegeling van de slaafse onderworpenheid van ingelijfde slaven, eerst in eigen en later in veroverde gebieden. Dat hebben Jodendom noch Islam ooit gedaan. Beide waren slachtoffers van de katholieke moord- en plundertochten achter de banier van het kruis, gedragen door een holbewoner uit Bouillon, in opdracht van de bankier van Rome.
Je hebt blijkbaar ooit wel ergens iets gelezen over de jihad, maar je weet er het essentiële niet over. Dat de bedreigde Mohammed door de krijgsheren die hem welgevallig waren, uit voorzorg van Mekka naar Medina werd gebracht, heeft ongetwijfeld het succes van de prille Islam sterk beïnvloed maar de connotatie die jij daar aan geeft is ronduit belachelijk. Jouw kennis beperkt zich blijkbaar tot de rechts politieke propaganda van een bepaald kamerlid met drie nationaliteiten: Oost-Indisch, Israëlisch en ook een beetje Nederlands; een met een bijzondere opdracht belaste mossad-agent, die hier, in een geblondeerde Nederlandse schapenvacht, een pro-zionistische haatcampagne moet voeren om hun terroristische verovering en bezetting van Palestina te vergoelijken. Van “soldatenhandboeken” gesproken.