‘Consensus’ is géén wetenschap – 1

In ‘klimaatbedrog en fascisme’ (d.d. 7 & 9 augustus jl.) heb ik voornamelijk politieke aspecten van de paniekzaaierij van de V.N. en hun ‘klimaatsamenzweerders’ in de I.P.C.C. tegen het licht gehouden en een beeld geschetst van alle parasieten die op deze kar meeliften.

Geen toeval dat het voorspelbare NOS Journaal maandagochtend reeds in alle vroegte, lang voordat de nog slapende IPCC de leugens kon beginnen te spuien, dit ‘belangrijke rapport’ al aankondigde ter ondersteuning van hun dubieuze vriendjes… Van de 250.000 anti-vaccinatie-demonstranten in 150 Franse steden in het voorafgaande weekend werd uiteraard niet gerept. Nu de lang verwachte, frauduleuze IPCC propaganda inmiddels is uitgebraakt, wat de legitimatie moet vormen voor meer dan 120 landen om zichzelf een fascistische strop om de nek te hangen, wil ik u laten zien wat een hondsbrutale fraude hun pretentie is dat er ook maar een spoortje van serieuze ‘wetenschap’ ten grondslag zou liggen aan hun politieke volksverlakkerij en hoe die zich tot relevante wetenschap verhoudt.

De aarde gaat in rook op

Dat de aarde door de in zijn nadagen steeds meer uitdijende zon verzwolgen en tot een ziedende gaswolk gereduceerd zal worden is een objectief feit. Eeuwig zonde van zo’n imposant kunstwerk, maar dat vergt gelukkig nog miljarden jaren. Er bestaat ook wetenschappelijke consensus dat, voornamelijk onder invloed van fluctuerende zonneactiviteit, ons klimaat mee fluctueert. Maar als in die context de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer de laatste 141 jaren slechts 0,8° C is gestegen, proberen als wetenschappers vermomde politieke opportunisten als de IPCC daar alsnog een slaatje uit te slaan door een voor hen lucratieve ‘klimaatramp’ te fingeren, terwijl er notabene ook nog eens een dalende trend in de temperatuur is ingezet sinds 2016. Een kwaadaardig hersenspinsel waarmee zij proberen om de dwangneurose van hun Parijse Akkoord tot ‘wetenschappelijke consensus’ te verheffen. Uiteraard zonder discussie met ‘andersdenkenden’ of objectief bewijs hunnerzijds, met de strijdkreet ‘science is settled’.

In het lang verwachte IPCC rapport van maandag jl. staat niets nieuws. Er wordt, afgezien van het obligate geleuter van de IPCC over het ‘broeikasgas’ – N.B: CO2 maakt voor 0,0041 % deel uit van de atmosfeer en reageert slechts op temperatuurverandering, maar leidt pertinent  n  i  e  t  daarin! – wederom aan het dode paard getrokken dat ‘wanneer landen veel CO₂-uitstoot verminderen zal de opwarming van de aarde eind deze eeuw tot 1°C beperkt blijven’ – Wat is de aan hun projectie inferieure 0.8 °C in 141 jaar dan?

Dan volgt de klapper: ‘Mochten emissies verder stijgen – ‘ hoezo, nog verder dan de volkomen verwaarloosbare 0,8°C  in 141 lange jaren?’ –  dan zal in het slechtste scenario de temperatuur oplopen tot 5,7°C extra’. En-God-heet-Gerrit… Bewijs ontbreekt weer eens volledig, alles onder het motto ‘ éénmaal, andermaal …. wie biedt er meer ? ’ Wat zijn het toch een stel schooiers; dat zij daarvoor niet bij hun idolen in Peking durven aan te kloppen kunnen zij natuurlijk niet zeggen. Ook beweren zij dat ‘elk decennium sinds 1850 warmer was dan het voorafgaande’, quod non. Als zij elementair konden rekenen hadden zij gezien dat, ten eerste, een verwaarloosbare totale toename van 0,8 °C over 141 lange jaren in een praktisch onzichtbare, gemiddelde jaarlijkse stijging van 0,0053675886625 °C resulteert! Zo’n sterke leesbril hebt u niet eens om dat te kunnen aflezen.

Dit terwijl sinds 2015 al sowieso een sterk dalende trend door NASA zichtbaar is gemaakt van 0,5°C in 2016 en 2017 alleen; serieuze wetenschappers waarschuwen al voor de komende afkoeling!  Zie het artikel ‘Global cooling’ in de komende twintig à dertig jaar’ (d.d. 29 juli 2021). In blatante strijd met de feiten zoals NASA die presenteert, stelt de collectie fraudeurs van de IPCC dat CO2 momenteel op een gevaarlijk hoog niveau zou liggen, maar dàt is juist hun nog steeds onbewezen obsessie.  CO2 is namelijk altijd véél hoger geweest in de historie van de wereld, bijvoorbeeld zo’n 400 miljoen jaar geleden rond 4000 ppm (parts per million), reden waarom planten toen pas écht begonnen te groeien en te bloeien. Dat heeft niet geleid tot het uitsterven der dinosaurussen, maar planten sterven af bij CO2-waarden ónder 150 ppm. Kortom; onze actuele CO2 waarden van rond de 248 ppm zijn juist historisch erg laag, maar ook dat ontkennen die leugenaars glashard!

Tot slot zou de zeespiegel 20 mm gestegen zijn in de afgelopen eeuw, dus ook al helemaal niets interessants … Onze heks Sigrid Kaag eist reeds een leidersrol, met een nieuwe bezem, op om deze kans om ons om zeep te helpen te verzilveren. Die idioten zouden echt opgesloten moeten worden…

Greep naar de macht, greep in de kas

Met dit soort brutale fraude beogen zij een greep naar mondiale macht door op uw kosten een onbetaalbare en nutteloze, maar voor hen uiterst lucratieve ‘globale superthermostaat’ te bouwen die hun vermeende ‘opwarming van de aarde’ respectievelijk ‘de verandering van het klimaat’ tegengaat èn hun totalitaire greep op de mensheid verstevigt. U kent de hysterie wel van ‘allemaal van het schone aardgas af’, hun voor het milieu rampzalige verbranding van biomassa, windmolens, zonneparken, de arbitraire decimering van de boerenstand en vooral géén schone kernenergie in een wereld waarin de vraag naar (elektrische) energie dagelijks toeneemt. Niet omdat zij het zelf geloven, maar wèl om een greep naar de absolute macht te maskeren èn daar zelf liefst een leuk graantje van mee te pikken.

‘Pecunia non olet’. Het is een open deur dat hun ‘consensus’ een afgeleide van de kwaadaardige ‘idée-fixe’ van Karl Marx blijkt te zijn, een doortrapte ‘double whammy’, in de hoop dat de rest van de mensheid daar instinkt. Maar zelfs het zelfvoldane ‘ons soort mensen’ heeft wel eens lucide momenten om daar doorheen te prikken, want opportunistische ‘klimaatwetenschappers’ prostitueren zich jaar in jaar uit voor die linkse politiek om hen aan voorgekookte ‘wetenschappelijke consensus’ te helpen onder het motto ‘God zegen de greep, maar laat vooral de kassa rinkelen’.

Hoewel zij veelal nergens in geloven, behalve in hun eigenbelang, hebben hun ‘afnemers’ – met name de op alleenheerschappij beluste IPCC –  hun product  geannexeerd en ‘aangepast’ om het tot een lucratieve seculiere religie te kneden. Als die quasiwetenschappers eenmaal in de fatale linkse tredmolen zitten is ontsnapping vrijwel onmogelijk, zoals apostasie uit de Islam, op straffe van genadeloos ostracisme, want de goudmijn moet beschermd worden.

‘Gebakken lucht’

Hun onhoudbare postulaat van ‘global warming’ veranderde noodgedwongen in het volstrekt arbitraire ‘climate change’. Dat is zoveel als ‘gebakken lucht’, in een lucratieve nachtmerrie die hun boterham belegt. Ongeacht de gevolgen van hun ‘après moi le déluge’ attitude, een nihilistische uitdrukking die aan Louis XV wordt toegeschreven die weliswaar geen globalist was, maar wèl dezelfde egocentrische kijk op de wereld huldigde. Daarom verbaast het niet dat die quasiwetenschappers slechts één agenda hebben en dat is de eigen boterham steeds dikker beleggen door de ‘klimaathype’ steeds verder op te drijven zolang die kruik te water gaat. ‘Gebakken lucht’ is ook warm, maar hier één kritische noot voor wie niet onconditioneel in deze seculiere religie gelooft:  CO2 is een ’trace gas’ dat voor slechts 0.041 % van de  samenstelling van onze atmosfeer tekent! Dat moet mensen toch aan het denken zetten?

Wie daar zo een seculiere religie op bouwt – zoals de door de communistisch China gedomineerde VN, specifiek de IPCC – begeeft zich op dun, ideologisch ijs, maar creëert een handige stok voor de communisten om de kapitalistische wereld mee te slaan. Die IPCC pleziert hun ideologische meesters in Peking door serieuze wetenschappers het gras voor de voeten weg te maaien met hun zogenaamde ‘consensus’.  U kent die ‘bullies’ wel: ‘wie het hardst schreeuwt heeft gelijk’ en anders gaan wij over tot ‘cancelling’.

Albert Einstein geloofde
niet in semi-intellectuele
’consensus wetenschap’

Hun geborneerde kijk op de wereld gaat eraan voorbij dat het klimaat al miljarden jaren heeft gefluctueerd, dat nog steeds doet en blijft doen tot de aarde verdampt in een zinderende gaswolk. Sinds de uitgesproken warme periode van het Romeinse Rijk – waardoor Hannibal destijds met zijn olifanten over de groene Alpen kon trekken – tot de warme periode in de Middeleeuwen, via de Kleine IJstijd tot op heden wordt het klimaat van de aarde (door de linkse bolwerken NASA en NOAA) gedefiniëerd als ’ the long-term weather trend observed by measurements over at least three decades ’. Albert Einstein geloofde niet in armoedige, semi-intellectuele ’consensus wetenschap’ zonder plausibele, objectieve onderbouwing. Eenieder die deze loze kreet durft te lanceren geeft zichzelf een brevet van onvermogen.

Maar ‘global warming’ alarmisten proberen zichzelf en anderen, zonder één wetenschappelijk argument, aan te praten dat hun seculiere religie van de vermeende opwarming van de aarde respectievelijk de uit nood geboren klimaatverandering onaantastbaar is: ‘science is settled’

Alle serieuze wetenschap die op het tegendeel wijst moet worden onderdrukt en iedere daarmee verbonden wetenschapper moet kapotgemaakt worden in hun benepen denkraampjes. Wie daar schatrijk aan worden respectievelijk een héél dikke boterham aan verdienen zijn Al Gore, Frans Timmermans, Diederik Samsom en soortgelijke parasieten. U kent de slappe linkse kreet wel van ‘samen komen wij er wel uit’ als zij het helemaal niet meer weten; op dat punt zijn wij bijna aangeland.

Einstein’s scherpe intellect had geen plaats voor politieke toneelstukjes van quasiwetenschappers die geen idee hebben waarmee zij zich inlaten. Daarmee valt hun verhaal door de mand, wetenschap is exact en per definitie geen product van hun ‘politiek gemotiveerde quasi wetenschappelijke consensus’. Einstein stelde bijna een eeuw eerder, onder geheel andere omstandigheden, dat de natuur geen gokje waagt voor een aantal keuzes tussen meerdere schijnoplossingen voor één probleem. Maar het is en blijft een lucratieve tak van sport, juist voor gulzige amateurs als Al Gore en Frans Timmermans.

Het weer is geen klimaat

Hun Nederlandse ‘groupies’ Mark en Sigrid hebben niet de minste moeite om, te kwader trouw, over hun nakende ‘klimaatramp’ te wauwelen terwijl NASA, de grote boosdoener op de achtergrond, zèlf publiceerde dat tussen februari 2016 en februari 2018 de atmosferische temperatuur met zo’n 0,5 °C daalde…  Klimaatalarmisten, met als spreekbuis het subversieve NOS Journaal, kunnen geen onderscheid maken tussen een paar weken van warm weer en klimaat. Maar als NASA de eigen satellietdata èn historische data in een objectieve context aan een ‘wetenschappelijk integere actualisering’ zou onderwerpen, zou de illusoire opwarming sinds 1880 tot februari 2018 beperkt blijven tot slechts 0,23° C over – notabene – anderhalve eeuw!

Schokkend nieuws, derhalve ook krampachtig buiten de berichtgeving der linkse pers en van de NOS gehouden! (Deze data berusten trouwens op NASA’s eigen satellietmetingen, die door een serieuze wetenschapper genaamd Aaron Brown van de NASA site zijn aangehaald in diens klimaat- bevindingen, die u HIER kunt lezen.)

De planeet vergaat (nog niet)

Het is nu al een halve eeuw dat het linkse volkje ons probeert aan te smeren dat de planeet vergaat en dat alleen zij ons kunnen redden mits wij hen alle macht en al ons geld schenken. In de jaren ’60 was hun ’bull shit’ de ‘overbevolking’, in de jaren ’70 was het – let op – ‘global cooling’ dankzij verbranding van fossiele brandstoffen, resulterend in een nieuwe ijstijd en in de jaren ’80 en ‘90 waren het de ‘ozongaten’ en ‘global warming’. Sindsdien veranderde Big Brother’s ‘newspeak’ in ‘climate change’, waarvan nog nooit een sluitende definitie is geproduceerd, terwijl zij met massale verbranding van biomassa hun eigen gebrek aan integriteit en elementair denkvermogen etaleren.

De weinig lucide, onwetenschappelijke oplossingen voor hun zelfbedachte problemen waren altijd dezelfde: terug naar de middeleeuwen, alles inleveren en allemaal geitenharen sokken aan behalve de élitaire globalistische kliek, geboortebeperking, minder consumptie en vooral onze vrijheid inleveren bij megalomane tyrannen die nu proberen via hun Klimaat- en Coronabedrog vaste greep op de vrije wereld te krijgen. ‘Bewijsvoering’ voor dit bedrog staat gelijk aan veel lawaai en grove intimidatie die ervan uitgaan dat al hun vermeende ellende onze (anthropogene) schuld is en dat wij daarvoor zullen boeten. U kent de langharige, werkschuwe  baardmannetjes uit de jaren ’60 nog wel met hun spandoeken dat ‘de wereld vergaat’, de zeespiegel met meters stijgt en de ijskappen dramatisch smelten etc.  The great barrier reef blijkt nog nooit zo groot en gezond geweest te zijn…

Kortom, dat alles is achterbaks ge-OH, maar zij proberen met succes onze kinderen achter onze rug in het onderwijs te indoctrineren, resulterend in een generatie van veelal ignorante millennials die zich alles laten wijs maken over de noodzaak tot drie, vier of wellicht vijf Coronavaccinaties, de noodzaak de boerenstand te decimeren, de noodzaak onze eigen democratische verworvenheden te haten en ons te laten manipuleren door ‘bull shit’ van de  communistische BLM schooiers, van de psycho Bill Gates en zijn WHO intriganten, van transgenders en andere wonderkinderen… 

Feit is dat de inmiddels ingezette afkoeling van de atmosfeer ( zie: ‘Global cooling’ in de komende twintig à dertig jaar d.d. 29 juli jl.) voor de verandering geen cent kost. Hoeveel quasi ‘ hoog opgeleide ’ leden van de 2e Kamer, om maar niet te spreken van onze leugenachtige ‘altijd mooi weer in dit prachtland profeet Rutte’, hebben ooit NASA’s website doorgelezen inzake de klimaat-data? Wellicht één of twee verlichten, maar de rest is de moreel corrupte kliek die verantwoordelijk is voor de zieke klimaatwet.

Hoeveel van die hersendode Kamerleden en/of ‘journalisten’ hebben ooit de moeite genomen om onderstaande info van NASA over de sterke afkoeling van de atmosfeer tussen 2016 en 2018 te achterhalen? Mocht een enkeling dat al gedaan hebben, dan heeft ook hij of zij vervolgens slechts krampachtig moeite gedaan om die objectieve info coûte que coûte NIET bekend te maken aan hun kiezers, anders geen burgemeester!


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Turtle2
2 jaren geleden

Bedankt voor dit duidelijk artikel.
Doet me denken aan Mao alle mussen moeten dood ze eten het graan op het volgende jaar een insectenplaag en bijna geen oogst.
CO2 is nodig voor de planten geen CO2 en wij verhongeren