Stijgend aantal besmettingen

Het kabinet wil het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan, maar blijkbaar vindt men het sentiment rondom de zomervakantie belangrijker dan het doel voor ogen te houden waar de restricties ooit voor in het leven geroepen zijn, namelijk de druk op de ziekenhuizen en de IC capaciteit in de hand houden.

Waar sommige horecabedrijven het weekend van 26 juni nog aanliepen tegen problemen met de testcapaciteit omdat het systeem niet werkte (Overheid & ICT: altijd fout), was dit afgelopen weekend op veel plaatsen gelukkig al wat beter geregeld. Het feit dat het kabinet het ‘testen voor toegang’ nu alweer afserveert omdat de besmettingscijfers oplopen, is voor veel (horeca) ondernemers onrechtvaardig. Zeker gelet op het feit dat het ministerie van VWS en het RIVM juist eerder hebben aangegeven dat àls je gaat versoepelen, de kans op besmettingen ook weer toeneemt. Dit scenario van een mogelijk stijgend aantal besmettingen was dus compleet ingecalculeerd.

Een groot deel van de risicogroepen is inmiddels (eindelijk!) gevaccineerd. Een aanzienlijke groep jongeren is dat nog niet, maar de risico’s onder die jongeren zijn te verwaarlozen. De klachten zijn veelal beperkt en de ernstige gevallen overstijgen die van een reguliere griepgolf totaal niet. Verder taxeerde Jaap van Dissel in januari nog dat circa 3 miljoen mensen in ons land besmet zijn geweest met corona en dus een verbeterde immuniteit tegen het virus hebben. Dan blijft een groep over die zich vanwege religieuze overtuigingen niet willen laten vaccineren. Dat is prima, maar niet het probleem van de gehele samenleving. Wanneer ‘religie-wappies’ een grote meerderheid van de samenleving in hun greep kunnen houden, dan wordt het tijd voor een ‘stevig gesprek’ met die groeperingen onder vermelding van de boodschap dat een religie afgeschaft kan worden door een samenleving die overlast van hen ondervindt.

Het draagvlak voor de ‘1,5 meter samenleving’ is inmiddels terecht ver te zoeken. Burgers zien het nut van de strikte regels in de horeca niet meer in, onder het motto: ‘ik ben toch gevaccineerd?’ Nu mensen weer gewend zijn aan hun vrijheid, is het een illusie om te denken dat mensen elkaar niet meer gaan opzoeken. De vraag is dus legitiem of het kabinet hiermee de daadwerkelijke besmettingen wil verlagen, of dat het is ingegeven om alleen minder positieve testen in de statistieken te zien. Maar de restricties zijn destijds in het leven geroepen zijn om de zorg te ontlasten en de druk op de ziekenhuizen en de IC capaciteit te verlagen. Dat is ook de Tweede Kamer nadrukkelijk voorgehouden. Echter: in heel Europa worden nog steeds beslissingen genomen op basis van besmettingscijfers, terwijl de vaccinatiegraad in heel Europa iedere dag toeneemt. De ziekenhuis- en IC-opnames stijgen echter totaal niet. We moeten in Nederland daarom snel stoppen met acteren op basis van besmettingscijfers; de ziekenhuis- en IC-opnames moeten leidend zijn. Een motie met die strekking is ook door de Tweede Kamer aangenomen.

Kortom: er is geen deugdelijke reden om de vrijheid weer te beperken. Alles waar we nu nog ziek van kunnen worden zit in het kabinet. Dat zou eenvoudig te isoleren moeten zijn…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
3 jaren geleden

Religieus of niet, zijn 9000 doden na vaccinatie valide anti-vax argumenten?

‘ the VAERS system (VAERS.HHS.gov) now reports over 9,000 deaths in the US following covid vaccination. ‘

Wim
3 jaren geleden

RIVM-baas Jaap van Dissel liet op 22 juni in de Tweede Kamer een grafiek zien waaruit blijkt dat er al sinds mei vorig jaar geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland. “Mijn adem stokte,” zegt professor Theo Schetters. Er is helemaal niks meer.
De artsen waar Schetters mee werkt, zeggen dat er op de IC’s mensen liggen die een positieve PCR-test hebben. Maar dat zijn niet per se mensen die daar met ademhalingsmoeilijkheden of met echte corona liggen. “Dat is namelijk niet waar.” Dat kan in een land waarin gezonde mensen (= zonder corona) tot asymptomatische zieken zijn verklaard.
RIVM was niet bereikbaar voor commentaar.

https://www.ninefornews.nl/van-dissel-probeert-ons-soms-iets-duidelijk-te-maken-wat-hij-niet-hardop-mag-zeggen/

Misschien de feiten (geen A-status, Geen hoge mortaliteit, geen bedreiging voor jongeren, geen geschikte test enz.) te laten spreken. Maar Ton never wastes an opportunity om mensen die een religie aanhangen te bashen. En zie! Ineens is het gedaan met de zelfbeschikking over het eigen lichaam of de vrijheid van mening/overtuiging. De almachtige staat schaft zulke onwelgevallige zaken gewoon even af als het aan Ton ligt. Waar zagen en zien we dat nog meer gebeuren?

Wim
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

“Wanneer ‘religie-wappies’ een grote meerderheid van de samenleving in hun greep kunnen houden, dan wordt het tijd voor een ‘stevig gesprek’ met die groeperingen onder vermelding van de boodschap dat een religie afgeschaft kan worden door een samenleving die overlast van hen ondervindt.”

1) U onderbouwt nergens dat of hoe een relatief kleine groep ‘hevig protestante mensen’ (door u ook religie-wappies genoemd) een grote meerderheid van de samenleving in hun greep kan houden en zelfs de gehele volksgezondheid kan bedreigen. Beschermt dat zogenaamde vaccin degenen die er zo blij mee zijn dan toch niet of niet voldoende?
2) U slaat de plank mis als u het vanwege godsdienstige reden weigeren van gentherapie weigert vertaalt als ritueel of voorgeschreven gedrag. Zelfs in de meest orthodoxe kringen wordt bij dit thema de persoonlijke keuze benadrukt en is er geen sprake van dwang of (groeps)drang; al helemaal niet in die mate als de overheid dit thans doet om hun experimentele (want niet een volledig testprogramma doorlopen) ‘vaccin’ te pushen.
3) Rituelen, gedragsleer en organisatie mogen onderdelen van religie zijn, maar zijn te onderscheiden van geloof. U stelt religie op een lijn met het geloven/geloofsovertuiging en dat is een ernstige denkfout.
4) Uw vergelijking tussen het om persoonlijke redenen die (mede) de integriteit van het lichaam betreffen, weigeren om mee te doen aan een (overigens zeer omstreden) vaccinatieprogramma en het gevolg geven aan oproepen tot discriminatie of geweldpleging, is niet alleen niet ter zake, maar zelfs abject.
5) Dat u meegaat in het negeren of wellicht ontkennen van de vele feiten die de ernst van corona ontkrachten, waardoor de maatregelen zoals de overheid disproportioneel te noemen zijn, is zwak. Of het moet komen doordat onze media (niet zelden op aandringen van de overheid) dergelijke feiten verzwijgen. Een ontwikkeling die bedreigender is voor onze ‘volksgezondheid’ dan het feit dat mensen (niet alleen gelovigen) uit innerlijke overtuiging weigeren om zich met een snel ontwikkeld, niet volledig getest en nieuw middel te laten inspuiten. Een middel, ook nog eens, waarbij de bijwerkingen zeker voor jongeren en ook voor gezonde mensen erger zijn dan de kwaal.