De antiracist is de grootste racist

Veel auteurs hebben geprobeerd om duidelijk te maken dat het streven naar inclusiviteit en diversiteit, het instellen van een quotum voor vrouwen en niet-blanke medewerkers een uitermate ongewenste vorm van discriminatie is.

Een persoon wordt geselecteerd resp. uitverkoren omdat die zielig is. Door zijn gender, huidskleur, religie of achtergrond. Niet op basis van zijn talenten. Een slechtere vorm van het waarderen van een individu kun je niet bedenken. Je bent zielig en dus kiezen we jou; een voorbeeld van een neerbuigende vorm van discriminatie.

Afb: Facebook

Het stopt helaas niet bij dat ongezonde en gekunstelde streven naar inclusiviteit en diversiteit. De deugsamenleving doet er dagelijks nog een schepje boven op door te streven naar het tot zwijgen brengen van de stem van de tegen- en andersspraak zoals bij klimaat- en migratie discussies herhaaldelijk blijkt. Maar er is nog meer. De leden van de deugsamenleving ondersteunen en propageren vaak gepassioneerd de beginselen van de Islam en dat is voor een persoon die ernaar streeft om racisme en fascisme in te dammen, een merkwaardige opstelling.

“De koran is een gebundelde
oproep tot discriminatie”

Koran, Sira (de levensbeschrijving, de biografie van Mohammed) en Hadith (tradities van Mohammed) vormen één gebundelde oproep tot discriminatie van andere gelovigen m.n. het judaïsme en christenen, van ongelovigen, van geloofsverlaters, van moslims met een niet-Arabische achtergrond en/of donkerder huidskleur. Die groeperingen, de Kafirs, moeten in de boeien geslagen worden, lijfelijk en geestelijk onderdrukt worden; met geweld gedwongen worden om een keuze te maken tussen de islam of het zwaard. Binnen de islam zijn discriminatie, racisme, fascisme, antifeminisme en anti-LBGTI geïnstitutionaliseerd en er wordt gestreefd naar een bepaalde vorm van lichamelijke en geestelijke slavernij. Wie dat weigert in te zien, moet maar eens door de voorsteden van Franse hoofdsteden lopen of de centra van Duitse en Nederlandse Randstad steden.

Ook binnen de moslimwereld wordt driftig gediscrimineerd. De Tunesische Ibn Khaldun, die binnen de moslim wereld wordt beschouwd als een van de grootste geleerden in de islam en de vader van de geschiedfilosofie en de sociologie, schetste in zijn boek Muqaddimah hoe hij over de zwarte medemens dacht: “Zwarte mensen zijn onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren.” De uitspraken van Khaldun en andere islamitische geleerden worden door veel moslims gerespecteerd en uitgedragen. In Somalië wordt de Bantoe gediscrimineerd en vermoord door de Arabische meerderheid. In Mauritanië en Niger worden anderhalf miljoen zwarte Afrikanen als slaven gehouden door Moren en Touaregs. Ze worden daar gedwongen om zich te bekeren tot de islam en alleen nog Arabisch te spreken.

Ziekelijk

Ook in Nederland is die ziekelijke neiging tot discriminatie en racisme herkenbaar. De leiding van Nederlandse moskeeën is zeker niet divers; is bijna altijd gevuld met Marokkaanse of Turkse Nederlanders. Zwarte moslims zijn niet welkom. In de leer van de islam zijn vooral de vrouwen de Sjaak. Meisjes en jongens krijgen niet samen onderwijs en meisjes moeten via een andere ingang de school ingaan en verlaten. In de rangschikking van het World Economic Forum staat wat het doorvoeren van vrouwenrechten betreft, geen enkel Arabisch land in de top 100. De onderdrukking van de vrouw en de scheiding van mannen en vrouwen zijn in strengislamitische gezinnen ook in Nederland herkenbaar. Daar horen we de doorsnee deugmens niet over en blijkbaar zijn de islamknuffelaars het daarmee eens.

Wat ze ook proberen te negeren, is de manier waarop de blanke mens in Afrika wordt behandeld. Sinds Mugabe aan de macht kwam worden de blanke boeren in Zimbabwe van hun boerderijen weggejaagd, decennia lang aangevallen, vermoord en etnisch gezuiverd. Ook in Zuid-Afrika worden blanken door ‘black empowerment’ wetten buitengesloten van bepaalde publieke functies en krijgen zwarte Zuid-Afrikanen de voorkeur bij vacatures. Duizenden blanke boeren zijn sinds eind jaren negentig vermoord. Over deze heftige discriminatie spreekt de deugmens geen woord en ook de deugmedia zwijgt, omdat het niet past niet in hun narratief van ‘de onderdrukker, ‘de’ blanken’ versus ‘de’ onderdrukte mensen van kleur.

Een partij als D66 zegt openlijk: “er zijn te veel witte gezichten op de ministeries”. Dat is een racistisch gekleurde observatie met racistische en fascistische doeleinden. De zich als antiracist beschouwende deugmens is in feite de grootste racist die de Nederlandse samenleving herbergt.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
2 jaren geleden

Ik denk dat ze dat zelf niet zo zien, die mensen van D66. Zij hebben hun ideaal van de diverse multiculturele samenleving, en dat betekent dat nagestreefd moet worden: minder wit en meer zwart. Op die manier is ook discussie over de islam taboe, want binnen dit multiculti-dogma is de islam per se een ‘culturele verrijking’ waar niet in kritische zin over gesproken mag worden. Het punt is dat men zich een bepaald ideaal denkt, een utopie, een heilstaat, een heile welt van mensen van alle kleuren en culturele herkomsten. En deze heilstaat denkt men zich als Absolute Waarheid, en iedereen die er kritiek op heeft, die is nazi, fascist, racist, islamofoob, antisemiet, enzovoort. En discussie over deze kwestie is onmogelijk. Je ziet ook nergens in de grote media discussie hierover, en ook niet op de universiteiten, niet in de Tweede Kamer, niet in filosofische cafes, nergens. Ja, in de marginale samizdat op internet mogen mensen zich er over beklagen, maar het is de vraag hoelang dat nog mogelijk is. Ik vrees dat we al deugend een totalitaire dictatuur in zijn geschoven, een softe totalitaire dictatuur, een toestand van dwang die de meeste mensen niet eens in de gaten hebben, behalve dan dat ze zien om zich heen dat de wereld in rap tempo verandert, en dat het zeer de vraag of dat wel ten goede is.

Hein
2 jaren geleden

Daar is zeer recent een nieuwe vorm van discriminatie, apartheid en uitsluiting bij gekomen:
Gevaccineerden vs niet-gevaccineerden mensen.
Geteste vs niet geteste mensen.

Deze vorm van discriminatie, apartheid en uitsluiting is zeer bewust gecreëerd door Pinokkio en zijn lakei de Jonge. Deze “heren” maken zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid.