Politiek en de klimaatarresten van de Hoge Raad -2-

…. “Als de beroepseed serieuzer genomen zou worden had menig rechter al voor het leven geschorst kunnen worden…. Omdat het de uitvoerende macht en de wetgever wel erg goed uitkomt dat ze zich wegens de scheiding der machten nooit met partijdige rechters mogen, willen en hoeven te bemoeien, kunnen misstanden zoals hierboven beschreven blijven voortbestaan“. (Lees HIER deel 1)

Aanschuiven aan de ruif van de ‘deep state’.

Het ergste is dat ‘progressieve’ clubs als Urgenda zonder uitzondering worden gesubsidieerd door onderling concurrerende ‘progressieve’ ministeries die niet schromen om – met ons geld – hun corrupte agenda via de rechter door te drukken via hun favoriete geitenharensokken, om zo de wetgevende 2e Kamer handig te omzeilen. De ‘deep state’ is totaal verrot maar Mark Rutte vindt dat er geen namen van corrupte ambtenaren mogen vallen in naam van zijn ‘transparantie’!

Het infame Urgenda Arrest van 2019 toont enerzijds hoezeer ons maatschappelijk bestel ondermijnd is door activisten en anderzijds hoe zij zelfs voet aan de grond hebben gekregen in ons hoogste rechtsorgaan, dat al jaren gemanipuleerd is door een onethische ‘pro-klimaat’ Advocaat Generaal. De H.R. toonde hier bitter weinig gezond verstand en realiteitszin, noch onpartijdigheid door de brutale pretenties van een paar activisten niet keihard onderuit te halen. Dat was nodig om de simpele, waterdichte reden dat die intriganten absoluut niets met ‘het algemeen belang’ ophebben. Of zij nu ‘à titre personnel’ procederen danwel zich in een rechtspersoon verstoppen, dat is slechts een juridisch rookgordijn achter een formele vlag die de feitelijke lading geenszins dekt!

Als één belastingbetaler zijn vermogen in een Angelsaksische ‘Trust’ onderbrengt is de staat er als de kippen bij om dat aan te vechten. Maar hier wordt te kwader trouw misbruik gemaakt van een obscuur wetsartikel, hetgeen de Hoge Raad terstond in vlammen had moeten afschieten omdat drie of vier charlatans geen algemeen belang kunnen vertegenwoordigen. Als gezond verstand èn integriteit bij de Hoge Raad wijken voor ideologie is het eind zoek. Hun obligate ‘pro Urgenda’ argumenten om, bewust, de Trias Politica in Nederland aan te tasten waren o.a. een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en op het activistische Hof in Straatsburg! Dat is nooit de bedoeling geweest, maar zeer zeker wèl die van het perfide Brussel! De Hoge Raad, die het verschil nog niet kent tussen CO² en NOx, verwijst zelfs naar irrelevante, 100% fictieve percentages broeikasgas die Nederland volgens het corrupte IPCC klimaatpanel van de Verenigde Naties in 2020 en later zou moeten reduceren!

Den Haag als dépendance van de Communistische Internationale?

Let wel, die communistische internationale van de IPCC maakt hier dus nu de dienst uit, terwijl zij mala fide fantasten zijn, met gelogen cowboy verhalen zonder enig bindend karakter die hun autoriteit ontlenen aan intimidatie en’cancelling’ van ‘andersdenkenden’. De van zijn voetstuk gevallen Hoge Raad is geen uitzondering…  Laten wij niet vergeten dat – vermeend objectieve – Nederlandse rechters hun evidente politieke voorkeur toonden door in Polen mee te demonstrereen met linkse Poolse rechters. Wat zegt hun ambtseed daarover? Goed dat die arme vrouwe Justitia geblinddoekt is.

Het absurde is dat de Nederlandse staat of de Hoge Raad niet probeert om, ‘in het algemeen belang’, ons te beschermen tegen de gigantische mondiale uitstoot van giftige wolken van NOx en fijnstof van de mondiale smeerlappen China en India, die tot in de Amerikaanse MidWest neerslaan. Welnee, het verdwaasde ‘progressief’ Nederland probeert die wereld kennelijk te beschermen tegen onze minimale en op zich volstrekt onschuldige CO² uitstoot die alleen maar in duizendsten van procenten van die Chinese / Indiase ellende kan worden uitgedrukt!

Dat is puur links nihilisme en de H.R. heeft hier alle schroom overboord gezet door zich schuldig te maken aan het favoriseren van een politieke agenda. Dit door meer dan alleen een juridisch oordeel te vellen op de vereiste merites der oordelen der lagere rechters, zonder enig steekhoudend juridisch argument maar kritiekloos leugens van de eisers te laten passeren zonder bewijslast te eisen.

Gerechtvaardigde kritiek op de H.R.

Vanuit de juridische en academische wereld is sinds januari een stroom van harde kritiek losgebarsten, kort daarna voelde de verongelijkte President van de H.R. zich geroepen om de onpartijdigheid van zijn partijdige instituut te verdedigen… Hij was notabene verontwaardigd over de storm van kritiek op het Urgenda arrest dat de regering instrueert om kost wat kost binnen een jaar aan krankzinnige wensen van een handjevol activisten te voldoen die slapend rijk worden aan hun klimaatzwendel. De toon was gezet en enkele maanden later was het een verdwaasde D66-dame  rechter van de Haagse rechtbank die Shell veroordeelde, uiteraard op verzoek van het steeds overmoediger Urgenda, als aanloop naar nieuwe rechtszaken, terwijl natuurlijk niemand kan vertellen of voldaan is aan de illusoire klimaateisen die voor de ultimo 2020 stonden. Wat doet het er ook toe in hun strijd om de macht waarin ‘het klimaat’ slechts een stok is om de kapitalistische hond te slaan? Dat de rechterlijke macht samen met een handvol activisten op de stoel van de uitvoerende macht gaat zitten deert Mark Rutte niet, maar als iemand aan ‘zijn avondklokje’ komt worden alle Haagse rechters terstond uit hun bed gehaald… Na Shell is het nu ABP dat in het vizier van de overmoedige activisten komt te liggen. Deze narcisten kennen geen grenzen want de rechterlijke macht werkt mee, terwijl CO² in principe een weldadig drijfgas is in onze atmosfeer dat geen enkele rol mag spelen in het gigantische bedrog van de door de Chinezen gemanipuleerde V.N. en hun IPCC.

En wij zitten erbij en kijken ernaar…

De linkse hysterie is véél te ver gegaan, het heeft ook geen zin meer om te proberen in discussie te gaan. Feiten tellen toch niet voor hen, integendeel en na de CO² komt de NOx en dan de volgende gestoorde trouvaille. Als al hun onzin van tafel geveegd is beginnen zij gewoon weer van voren af aan. De enige oplossing is dat onze laffe politiek niet langer obligaat met deze drammers meeleutert in de 2e Kamer en verduidelijkt dat zij de boom in kunnen. Pinokkio mogen zij meenemen, hij speelt slechts spelletjes in de polder ter meerdere eigen glorie. Waar blijft de C.E.O. die dit bedrog doorziet en met de vuist op tafel slaat? Achter het cordon sanitaire…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties