Prikbord nr 797

Het is bijna niet te geloven, maar er zouden ongeveer 10.000 GGZ-instellingen in ons land bestaan en desondanks wachtlijsten. Bovendien worden er naar verluidt patiënten geselecteerd, waardoor je zou vermoeden dat aan bepaalde patiënten niet genoeg te verdienen valt?

Heeft hier iedere psycholoog/psychiater zijn eigen ‘instelling’ en eigen contracten met  ‘prestatienormen’ en eigen patiënten die jarenlang in behandeling blijven; al dan niet met groepstherapie? Met name, indien ze verslaafd zijn, want verplicht afkicken bestaat hier niet. Wel ‘begeleiding’ voor bankzaken, woonruimte, e.d. alsmede een (Wajong-)uitkering met toeslagen waar een Poolse ZZP-er jaloers op is. Waar blijft de parlementaire enquête?

Incompetent of corrupt?

Telegraaf-lezers die zich verbazen hoe een graaiende ondernemer 9 miljoen aan de staat kan verdienen met (overbodige?) mondkapjes, weten kennelijk niet hoe incompetent of corrupt onze ambtenaren zijn.

Bouwbedrijven, ict-bedrijven, adviesbedrijven, energiebedrijven, bepaalde politiebazen,  ontwikkelingshulporganisaties, bedrijven die gedetineerden te werk stellen, zorgverzekeraars/zorgverleners, waterschappen, gesubsidieerde advocaten/voetbalclubs/activisten/ cultuurbobo’s/ natuurbeheerders, de  EU-politici/ambtenaren, de VN-organisaties,  sommige accountantskantoren, de landsadvocaat, bepaalde curatoren en topambtenaren doen al tientallen jaren aan oplichting, machtsmisbruik dan wel ongerechtvaardigde zelfverrijking zonder dat iemand dat aan de kaak stelt als diefstal uit de staatskas.

Miljardenpotjes

Water verdampt bij 100 oC, Euro’s bij 20. Want waar zijn de miljarden gebleven, die de scholen hadden opgespaard van de extra fondsen voor leerkrachten? In ieder geval geen ionisatie-apparatuur of vaccins van gekocht. Waar zijn de miljardenpotjes van de provincies gebleven na de verkoop van ‘onze’ energiebedrijven? Waar zijn de extra miljarden voor de Jeugdzorg gebleven? Waar zijn de miljarden voor Suriname gebleven, die pas zouden worden uitbetaald na het vertrek van Bouterse? Waar zijn de miljarden van de geheime gemeentelijke reserves gebleven, nadat onder meer de illegale betalingen in Tilburg werden onthuld door Hans Smolders? En de miljarden van Kaag, waardoor ze honderden miljoenen ‘tekort’ kwam? En de 2,5 – 5 miljard bij onze medische bureaucratie? Doch vooral, waar zijn de EU-miljarden gebleven, waardoor de ECB zijn archieven geheim houdt en Brussel al jaren geen goedkeuring van de jaarrekening  kan verkrijgen. Inmiddels moet worden gevreesd voor de corona-miljarden, de Turkije-miljarden, de SintMaarten-miljarden, onze innovatiepot, onze pensioenpotten en de milieu-miljarden, want belastingbetalers laten zich eenvoudig intimideren en misleiden. En graaien is het nieuwe ‘normaal’…  zelfs onder toezichthouders  en directies van bedrijven met overheidssteun.

Möllenkamp

De uitspraak van het Hof in de zaak tegen de corrupte Möllenkamp, lijkt me een novum in (financiële) omkoping. De bedragen die hij ontving, waren deels rentevrije ‘leningen’ die hij echter niet terugbetaalde.  Aannemende dat het Hof het bewijs daarvan heeft onderzocht in de vorm van de leenovereenkomsten, moet het voor de Belastingdienst eenvoudig zijn om de werkelijke datum daarvan te verifiëren bij de gulle crediteuren onder het kopje Vorderingen van de jaarrekeningen. Zo niet, dan hebben ze ook bij de strafrechter iets uit te leggen, bijv. meineed of valsheid in geschrift. Dat het Hof desondanks ongeveer een miljoen ‘teruggeeft’ aan Möllenkamp door diens schuld aan de staat niet te innen, is goed nieuws voor de overige schuldeisers én andere fraudeurs.

Naïef

Telegraaf-lezer Timmermans beweert in feite (2/6) dat de EU protesteerde tegen de Mexico-muur van Trump en Nederland ‘schijnheilig’ is . Neen, niet Nederland, maar de gesubsidieerde asielindustrie, de Trump-haters en de linkse Gutmenschen, want de rest van onze bevolking is niet naïef meer en weet dat bijna 90% van de ‘vluchtelingen’ gelukszoekers, criminelen of medische toeristen zijn. Terecht dat ook de EU het steeds moeilijker maakt om hier binnen te komen en nooit meer weg te gaan.  En Nederland heeft tevens het probleem van de gastarbeiders uit de EU – 120.000 per jaar – die hier willen wonen, werken, medische verzorging krijgen, hun kinderen naar school sturen, een auto rijden, straks AOW ontvangen en zoveel mogelijk geld naar het land van herkomst sturen. Terwijl er geen huizen zijn en naar verluidt 70% van de toegelaten ‘asielzoekers’ werkloos is, maar wel familie hier naartoe wil halen.

Nep-asielzoekers

Denemarken lijkt een oplossing te hebben gevonden voor de vele nep-asielzoekers die Europa overspoelen. Bij een goedgekeurde asielaanvraag krijgen ze toegang tot een veilig land in Afrika op kosten van Kopenhagen, maar geen toegang tot Deens grondgebied. Of dit gaat werken hangt wellicht van Brussel af, maar nog meer van degenen die de asielaanvraag gaan beoordelen en van de bereidheid van het Deense parlement om zo nodig het vluchtelingenverdrag op te zeggen. Dit laatste had allang moeten gebeuren door de EU, gezien het grootschalige misbruik en de miserabele gevolgen ervan, ook voor de gelukzoekers zelf.

Intussen heeft Duitsland kennelijk zoveel spijt van de honderdduizenden indringers die Merkel ‘ruimhartig’ heeft toegelaten, dat hun voormalige tolken in Afghanistan – die werkelijk te vrezen hebben van de Taliban – kunnen barsten.

SER-advies

Kennelijk bij gebrek aan echte onderzoeksopdrachten, komt de SER met het onbegrijpelijke advies om ook ouders zonder baan een kinderopvangtoeslag te geven. Ter ‘geruststelling’ van de argeloze lezer, wordt erbij vermeld dat ze een eigen bijdrage moeten betalen. Voor welk probleem is dit een ‘oplossing’? De capaciteit van de kinderopvang is al niet meer toereikend zonder absurde prijzen te betalen. En ouders zonder baan hebben een uitkering; waarvan dan die eigen bijdrage betalen? En als het ‘eenvoudiger’ is om iedereen met kinderen die toeslag te geven; wie controleert dan de besteding ervan, met name bij verslaafden, asocialen, mensen die buiten de gewone uren (moeten) werken als de kinderopvang gesloten is, ouders waarvan de kinderen in het buitenland (Polen) verblijven etc. Dus gaat het in feite om een verkapte verhoging van de kinderbijslag en waar dit toe kan leiden is vooral zichtbaar in de achterstandswijken. Kortom, weer een ‘linkse’ proefballon zonder over de realiteit na te denken, want ook een beoogd streven naar een tweede (parttime) baan per gezin is nu al zinloos gezien de arbeidsmarkt, de hoogte van de eigen bijdrage en de afstand tot de arbeidsmarkt van vele statushouders.

Suriname

Gezien de verdwenen 2,5 –  5 miljard bij ons volksgezondheidsministerie en de vele verdwenen miljoenen in Suriname door de Bouterse-maffia, rijst de vraag waarom er vrijwilligers vanuit Nederland daar moeten gaan helpen in de gezondheidszorg. Kan ons ministerie niet gewoon een aantal artsen en (IC-)verpleegsters/verplegers extra op de loonlijst zetten als een soort ‘ontwikkelingshulp’, zodat hier opgeleiden uitwisselbaar worden met Surinaamse/Antilliaanse  zorgwerkers. Daarmee kan geleidelijk een ‘buffer’ worden opgebouwd van ervaren medisch personeel dat overal inzetbaar is en bij (inter-)nationale calamiteiten zo nodig ook bij Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis of de krijgsmacht kan worden ingedeeld.

Rutte-onderzoek

Premier Rutte heeft, net als destijds president Trump, zijn eigen feiten. Want kennelijk heeft hij een veel ‘beter’ onderzoek gedaan naar de verdwenen miljarden bij het Ministerie van VWS en kan nu te vertellen dat het om niet meer dan 590 miljoen zou gaan(?) Welke bonnetje zijn er dan boven tafel gekomen, die de Algemene Rekenkamer niet mocht zien? Of moet worden voorkomen dat de Kamer aangifte doet en er nog meer strafbare feiten worden ontdekt, waardoor het niet meer mogelijk is de administratie en jaarrekening ‘op te schonen’?  In ieder geval vindt ook minister Hoekstra de geloofwaardigheid te laag en kwam naar verluidt met een eigen toelichting: er moest in de haast zoveel mogelijk worden ingekocht. Van wie moest dit en waarom zijn er dan geen bonnetjes? Want het ging niet om rotzooi in te kopen, maar om zoveel mogelijk goede beschermingsmiddelen te verstrekken. En dit is precies wat NIET gebeurde, terwijl de magazijnen vol lagen totdat… minister de Jonge zelf ging kijken. Stiekem doorverkocht aan het buitenland; afgevoerd naar de milieustraat; nooit geleverd, maar wel betaald? Wie het weet, mag het zeggen, doch niet premier Rutte. Want zolang zijn neus niet groeit, moeten in ieder geval kinderen in sprookjes kunnen blijven geloven.

UNHCR

Gezien het politieke commentaar van UNHCR op de Deense asielzoekerswet, is er nog niets veranderd bij deze VN-organisatie. Net als bij de milieumaffia en de (ongecontroleerde) ontwikkelingshulporganisaties zoekt men politieke macht en ondemocratische invloed op de geldstromen. Waar dit toe leidt ziet men in de kampen vol kinderen die daar vaak ook geboren zijn; kansloos, maar dat is de ‘schuld’ van het Westen. Misschien is het toch beter om condooms te verstrekken in plaats van telkens de media en vertegenwoordigers van de zieligheidsindustrie uit te nodigen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties