Rutte’s Apartheidsbeleid

Dinsdag gaat de 1e Kamer stemmen over een historische wet die Big Brother’s handlanger Mark Rutte in staat moet stellen om gezonde Nederlanders uit te sluiten van onze samenleving in een nieuwe vorm van apartheid, met een soort van medische Davidster.

Het is weer eens één van Rutte’s zeldzaam achterbakse streken met een ‘tijdelijke wet’ die zijn testsamenleving moet legitimeren. De ‘Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19’ gaat Rutte’s globalistische streken nog zichtbaarder maken met zijn medische apartheid en uitsluiting van grote delen van de bevolking, dit terwijl Denemarken in de afgelopen week de hele Corona kermis – inclusief Corona paspoort – definitief beëindigd. Na een jaar van incompetent wanbeleid wil deze sociopaat ons nu ons laatste spoortje vrijheid en waardigheid ontnemen als wij niet toegeven aan zijn vaccinatie-chantage. En volgende maand moet ook de permanente ‘ tijdelijke noodwet’ die, dankzij een volstrekt corrupte 1e en 2e Kamer, het Rutte mogelijk maakt om de Grondwet met voeten te treden, ook verlengd worden…

Afb: pixabay

Let wel, noodmaatregelen gelden ‘normaal’ voor een maand of een paar weken langer, maar deze machtswellusteling schrikt er niet voor terug om een met de Grondwet strijdige noodwet nog eens glashard te laten verlengen en onze immorele volksvertegenwoordigers doen mee! Ook het medisch beroepsgeheim gaat eraan als het op preventief gezondheidsonderzoek aankomt, terwijl het nog lang niet adequaat geteste Covid vaccin al is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, maar de essentiële onderzoeksperiode notabene doorloopt tot 2023! De onbeschaamde Mark Rutte probeert hier samen met zijn handlangers in de EU de bevolking via pure chantage te bewegen zich te vaccineren met experimentele vaccins, om kerngezonde mensen te laten bewijzen dat zij gezond zijn op straffe van discriminatie, pure apartheid.

De ‘ Stichting Artsencollectief ‘ telt inmiddels meer dan 1.500 medische specialisten die zich luid en duidelijk uitspreken dat zij pertinent niet achter deze waanzin van Rutte staan ‘ omdat het Coronavaccin een experimenteel middel is waarover nog weinig bekend is wat betreft de effectiviteit, de bijwerkingen en de langetermijngevolgen. Het is niet bewezen dat het vaccin effectiever is dan het doormaken van een virusbesmetting op een natuurlijke manier. Het Artsen Collectief is voor het vaccineren van risicogroepen met een bewezen veilig en werkzaam medicijn ’.

Daar is geen woord Frans bij maar Franz Kafka is bij de psychose van dit stel zieke globalisten een héél kleine jongen, wanneer wij onze gezondheid moeten bewijzen omdat de bevolking zich de Corona angst door Rutte steeds minder laat aanpraten – op straffe van manipulatieve quasi-juridische dwang. Die ‘nep-wetjes’ verkrachten de Grondwet en houden geen stand bij toetsing van deze rammelende noodwet door een objectieve rechter, maar de 2e en 1e Kamer plus Raad van State hebben er niet de minste moeite mee om onze Grondwettelijk gegarandeerde vrijheid op te offeren aan het Rutte-Kartel. Het ‘Artsencollectief’ stelt duidelijk dat de Corona vaccins slechts tijdelijk zijn toegestaan in een (door Mark Rutte c.s. zèlf gecreëerde) noodsituatie, waarvan hier per se geen sprake meer is. Wij hebben het al eerder gezien met de avondklok die door één objectieve rechter werd af geserveerd, waarna het hele D66 apparaat werd gemobiliseerd om dat vonnis stante pede te laten vernietigen zonder sluitende juridische motivatie. Is er nog wel één objectieve rechter te vinden in dit bananenland, na 10 jaren met de sloper van de democratie Mark Rutte, die hem terugfluit?

Hoe lang mag deze narcist zijn naargeestige karaktertrekjes nog ongestoord op ons botvieren? Om u te tonen wat voor malafide beunhazen ons lot in handen hebben gekregen wil ik u hier laten zien wie Kary Mullis was en waar de waarheid over Mark Rutte’s ’fake’ testsamenleving ligt. Mullis, de met een Nobelprijs beloonde uitvinder van de PCR test, is in augustus 2019 overleden. Nog voor de in Wuhan gefabriceerde Corona-uitbraak, reden waarom hij nooit gezegd kan hebben dat zijn PCR test totaal ongeschikt is voor de detectie van Corona. Feit is echter dat de PCR totaal ongeschikt is voor de detectie van Corona. Waarom? Het globalistische Corona-complot – laten wij er niet omheen draaien – is door tientallen eminente wetenschappers ontmaskerd en daarbij worden de woorden van Kary Mullis over zijn intentie met de PCR test letterlijk aangehaald, uiteraard niet door de politiek gemotiveerde OMT-activisten die zich als virologen voordoen maar zich wijselijk verre houden van dit voor hen spekgladde ijs. Ik haal hieronder enkele relevante passages aan uit een interview van wetenschapster Celia Farber met enkele eminente collegae in het Corona veld.

David Crowe, een Canadese bioloog en mathematicus, gastheer in “The Infectious Myth” podcast, èn president van de think-tank ‘Rethinking AIDS’, heeft de problematiek met de op de PCR gebaseerde Corona tests helder uiteengezet: Hij stelt dat ‘the problems with the PCR based coronavirus testing reveal a world of unimaginable complexity, as well as trickery’. Let op het sleutelwoord ‘trickery’! ‘Om te beginnen moeten wij weten dat de test niet binair is. In feite denk ik dat er geen tests bestaan voor het vaststellen van besmettelijke ziekten die positief of negatief zijn. Wat zij doen is op hoogst arbitraire wijze een of ander continuum nemen en dan op een willekeurig punt beweren dat daar het verschil ligt tussen positief en negatief…’

Let nu goed op zijn uitleg : ‘PCR is in werkelijkheid een productie techniek. Je begint met één molecuul. Je begint met een kleine hoeveelheid DNA en in iedere cyclus verdubbelt die hoeveelheid, hetgeen niet veel lijkt, maar na 30 cycli krijg je ongeveer een miljard keer meer materiaal dan waarmee je begon. Dus het is fantastisch als een productie techniek. Wat men doet is een fluorescerende molecuul aan het RNA koppelen ( Sars/Covid is geen DNA maar RNA – voor ingewijden) om het daarna op één bepaalde golflengte te belichten om een reactie te krijgen op een andere golflengte, waarvan de hoeveelheid licht hun surrogaat is voor de aanwezige hoeveelheid DNA. Ik gebruik de term DNA omdat er een stap in dat proces is waarin je RNA naar DNA converteert , dus de PCR test gebruikt eigenlijk niet de virale RNA. De test gebruikt DNA in plaats van de complementaire RNA. Logischerwijze hetzelfde, maar verwarrend. Waarom plots DNA? In essentie is er een aantal cycli in dit proces.

Over de intentie van Kary Mullis met PCR zei David Crowe het volgende: ‘Zonde dat Kary er niet meer is om zèlf zijn werk te verdedigen. Hij heeft géén test uitgevonden. Hij heeft een uiterst krachtige productietechniek uitgevonden die misbruikt wordt. Wat is de beste applicatie voor PCR? NIET de medische diagnostiek! Hij wist dat en heeft dat altijd gezegd. Ik denk dat men zich niet realiseert waarmee men bezig is, het onttrekt zich aan iedere controle. Men weet niet hoe men hier een punt achter moeten zetten. Ik denk dat dit speelt: men heeft gedurende jaren een “pandemie machine” gebouwd en er was, zoals u weet, kort voor de Corona uitbraak een pandemie-oefening ( door de globalistische kliek onder leiding van Bill Gates ).

Dr. David Rasnick, biochemicus, protease ontwikkelaar en voormalig oprichter van een EM laboratorium genaamd ‘Viral Forensics’, stelde: ‘You have to have a whopping amount of any organism to cause symptoms. Huge amounts of it. You don’t start with testing; you start with listening to the lungs. I’m skeptical that a PRC test is ever true. It’s a great scientific research tool. It’s a horrible tool for clinical medicine. 30% of your infected cells have been killed before you show symptoms. By the time you show symptoms…the dead cells are generating the symptoms’. Desgevraagd door Celia Farber wat zijn advies is voor mensen die een COVID-19 wensen, antwoordde hij: ‘Don’t do it, I say, when people ask me. No healthy person should be tested. It means nothing but it can destroy your life, make you absolutely miserable. Every time somebody takes a swab, a tissue sample of their DNA, it goes into a government database. It’s to track us. They’re not just looking for the virus. Please put that in your article.’ Hij voegde daaraan toe: ‘PCR for diagnosis is a big problem. When you have to amplify it these huge numbers of time, it’s going to generate massive amounts of false positives. Again, I’m skeptical that a PCR test is ever true.’

Voilà, het démasqué van de charlatan Mark Rutte en zijn globalistische kliek in OMT en RIVM.
Zie ook HIER.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

 “”Elke keer dat iemand een uitstrijkje neemt, een weefselmonster van hun DNA, gaat het naar een overheidsdatabase. Het is om ons te volgen. Ze zijn niet alleen op zoek naar het virus. Zet dat dan in uw artikel. ’Hij voegde voorlopige toe:‘ PCR voor diagnose is een groot probleem. Als je het zo enorm veel tijd moet versterken, zal het enorme hoeveelheden false positives genereren. Nogmaals, ik ben sceptisch dat een PCR-test ooit waar is. “” Aldus het laatste stukje, de vertaling uit het Engels, uit het artikel.

Veel mensen begrijpen “ het vileine beleid niet van de overheid” en dat het soms kan worden gelijkgesteld met criminaliteit. Maar de bewijslast is moeilijk te verkrijgen omdat ook de uitleg van dat beleid vaak multi -interpretabel is.
Dat de PCR TEST klaarblijkelijk ONZIN is, en dat mogelijk gezonde mensen tocht een positieve uitkomst krijgen ná de test, de valse positives, is ook besproken door het Hoofd van de IC-in Amsterdam. Ook hij verklaarde ondubbelzinnig, dat een “Test-samenleving” grote onzin is en zelfs gevaarlijk kan zijn door valse veiligheid.

We zien dus dat het ” vileine” beleid van ” de overheid” ook bedoeld is om de burger klein te houden en gegevens te verzamelen over de burger.

En, “””Wij hebben het al eerder gezien met de avondklok die door één objectieve rechter werd af geserveerd, waarna het hele D66 apparaat werd gemobiliseerd om dat vonnis stante pede te laten vernietigen zonder sluitende juridische motivatie. Is er nog wel één objectieve rechter te vinden in dit bananenland, na 10 jaren met de sloper van de democratie Mark Rutte, die hem terugfluit?“” Aldus de heer Dunki.

Recapitulerend, is de uitkomst, ter zake het beleid van huidige kabinet, dat de ” duistere bedoelingen” worden verzwegen én de burger zonder enig pardon, in een dictatuur wordt getrapt, opdat het huidige KARTEL aan de macht kan blijven.

Ik schrijf het maar nog eens: Alle ellende is het resultaat van ziek altruïsme, naïviteit, incompetentie, belangen verstrengeling, nepotisme, machtsmisbruik en de argeloosheid van de ” gewone burger” dewelke, kennelijk uit gewoonte, toch maar weer op de VVD of het CDA stemt. De massapsychologie heeft zijn werk gedaan.

Ook ik moet dus”ruiterlijk” toegeven dat Thierry Baudet het gelijk aan zijn zijde heeft, en in zijn poging óók de burger te willen betrekken bij politieke besluitvorming, door het zieke kartel onverbiddelijk zijn voorstel door de Tweede Kamer is weggestemd. Wie goed oplet zal bemerken dat er “parasitaire” elementen aanwezig zijn, zowel bij het CDA als wel bij de VVD.
Het voorbeeld mag dienen dat de CDA-er Sywert van Lienden een tiental miljoenen aan mondkapjes heeft verdiend, volgens columnist Jan Maarten Slagter, in de Telegraaf, d.d. 25 mei 2021.

En, zoals de heer Dunki schrijft: “”Voilà, het démasqué van de charlatan Mark Rutte en zijn “Globalistische” kliek in OMT en RIVM.

“”Hoe lang mogen deze narcist(en) hun naargeestig karaktertrekje nog ongestoord op ons botvieren?””

Ik denk ….. heel lang….. omdat de Democratie ten grave is gedragen!!!

Krontjong
2 jaren geleden

 
De tronie van de machthebber en zijn grote muil (de media).

Verbazingwekkend hoe makkelijk de monopolisering van ‘hoe het nu eigenlijk zit’ onopgemerkt plaatsvindt.
 
Opmerkelijk hoe we worden geterroriseerd door monopolistische visies en beleid. Elk uur ‘nieuws’ op de radio met als hoogte punt het 8 uur journaal.
 
Massaal krijgen we dit geweld voor onze kiezen. In diverse gemoedstoestanden, waaronder angst de voornaamste is.
 
Als je hier iets van vindt, dan krijg je, volgens goed inquisitie gebruik, het stigma ketter of in huidige termen wappie opgeplakt. Nou dan ben je daar mooi klaar mee.

Is het een wonder dat dit maar niet wil stoppen?

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Krontjong

N.a.v. uw ‘Als je hier iets van vindt…’ Kijk hier hoe Facebook iedereen die twijfels heeft of uitspreekt over vaccinering boycot en op ‘de shitlist’ zet:
https://www.breitbart.com/tech/2021/05/25/project-veritas-reveals-facebook-internal-documents-on-censoring-vaccine-hesitancy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20210525

Boudica
2 jaren geleden

Rutte’s bedenkelijke gedachtengoed over globalisering kan gestuurd zijn door de theorieen van Saskia Sassen hoogleraar die veel onderzoek heeft verricht naar globalisering en deskundige is geweest in de documentaire ‘Zandkastelen’ 2002 van Alexander Oey, familie van de filmmaker Robert Oey?(man van Femke Halsema).