Doorgeslagen groene gekte

PVV-leider Geert Wilders is des duivels op de, zoals hij dat noemt, compleet doorgeslagen ‘groene gekte’. Hij heeft een sterk punt te pakken, nu het voorjaar genadeloos koud is en iedereen dat met alles in verband kan brengen, maar niet met ‘global warming’. Het enige wat stijgt is de rekening van de gasboer.

Het uitblazen van CO2 gaat wereldwijd nog steeds door. Logisch; in ontwikkeling zijnde landen, vooral Aziatische, laten zich door het IPCC niet dwingen om de verdiencapaciteit van hun landen op te schorten. Zo wordt alleen al in de ‘volksrepubliek’ China maandelijks wel een kolencentrale geopend en die zijn bepaald niet zuinig met de uitstoot van CO2. Toch wil de temperatuur maar niet stijgen, zoals we nu merken, maar daalt die juist. Op het moment van schrijven, 25 mei 2021, trekken zware hagel- en onweersbuien over het land – zoals zo vaak dit voorjaar. De reden: het is al maanden intens koud boven ons continent. Afgelopen winter nog, werd nota bene de luchthaven van Madrid (!) in subtropisch Spanje gesloten vanwege sneeuwjachten met een sterk Siberisch karakter.

Afb: pxhere

Er is tot dusver (ook niet door het IPCC) ooit ook maar één model gepresenteerd wat de werkelijkheid zelfs maar benaderde. Steeds opnieuw bleken de modellen er faliekant naast te hebben gezeten en soms bleek er zelfs sprake van regelrechte fraude. De Amerikaanse paleoklimatoloog Michael E. Mann publiceerde in 1999 de zogenaamde ‘Hockeystickcurve’,[1] een wiskundig model waaruit zou blijken dat de Aarde steeds sneller opwarmde. Strikt genomen heeft Michael Mann geen model gepresenteerd, maar een meetreeks, voornamelijk op basis van proxies[2], vooral boomringen. Dat zijn op zichzelf al niet erg betrouwbare en nauwkeurige indicaties van temperaturen in het verleden. Bovendien heeft hij daar nog een aantal statistische trucs op losgelaten, op grond waarvan vele wetenschappers hem van fraude betichten en anderen weer van – het mildere – wetenschappelijk onethisch handelen. Wéér anderen beschouwen hem nog steeds als held, ikzelf beschouw hem als een notoire bedrieger, een soort van ‘Xynix’ (de ‘ziener’ uit een stripverhaal van Asterix) met een rekenmachine. Niettemin nam de VN maatregelen en intensiveerde het in 1988 opgerichte ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC, Nederlands: ‘Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering’), een instituut wat sinds de ‘Club van Rome’ – op basis van modellen – overheden adviseert over de te nemen maatregelen, teneinde die opwarming te ‘stoppen’. Het IPCC ging, en gaat nog steeds uit van AGW (Anthropogenic Global Warming), ofwel een door de mens veroorzaakte, catastrofale opwarming. Enkele jaren na 1999 echter, kwam e-mailverkeer op straat terecht, waaruit bleek dat collega-wetenschappers het model/meetreeks van Mann c.s. niet mochten controleren. De ophef die daarna ontstond, zorgde ervoor dat de modellen en meetreeksen alsnog gecontroleerd mochten worden. Hieruit bleek dat welke getallen er ook in het model gestopt werden, er altijd een Hockeystickcurve tevoorschijn zou komen. Zelfs al zouden de leeftijden van kinderen op een gemiddelde basisschool worden vermenigvuldigd met die van hun grootouders, dan nog verschijnt er een hockeystickcurve uit het model. Het IPCC is gewoon een obscuur clubje beroepsgoochelaars die miljoenen euro’s aan samengeraapt belastinggeld van anderen opslurpen met hun valse voorstellingen van zaken; een stel flessentrekkers.

“Klimaatmodellen zijn er alleen om
voorgenomen ‘beleid’ te rechtvaardigen”

De ‘klimaatmodellen’ kloppen niet. Nu is dat al jaren zo en het heeft er alle schijn van dat de ‘modellen’ slechts benut worden om voorgenomen ‘beleid’ te rechtvaardigen en af te dwingen. Dat betekent in dit geval dat overheden dus kennelijk een andere agenda hebben dan die ons wordt voorgehouden, namelijk die van de ongekende ‘opwarming’. Maar wie de gasmeter eens een paar dagen in de gaten houdt, zal zien dat het gasverbruik ruim 20% hoger ligt dan enkele jaren geleden, vanwege het extreem kille voorjaar. Het ‘model’ van het door menselijk toedoen opwarmen van de Aarde, klopt dus niet en de door de praktijk achterhaalde ‘modellen’ halen helaas ook niet de nieuwsuitzendingen van de staatsmedia. Sterker: de enkele warme voorjaarsdag wordt meteen verkocht als “de warmste laatste zaterdagmorgen in maart sinds 19….”. Op de puntjes mag u van alles invullen, als u ’19’ maar intact laat natuurlijk…

Maar als de Aarde niet spectaculair opwarmt zoals het IPCC en ‘EU klimaat-kluns’ Timmermans ons bijvoorbeeld ‘geheel duurzaam’ voorhouden door middel van hun ‘modellen’, dan houdt een eventuele toe- of afname van de CO2 uitstoot daar dus veel minder verband mee. Wat heeft het geknutsel met de uitstoot dan tot gevolg? Moeten we dergelijke mensen nog wel op die materie los laten en hen bovendien in staat stellen een deel van de natuur te verwoesten, door bomen te gaan verbranden in ‘biomassacentrales’? Laten we de volskverlakkers dan liever voor het gerecht dagen; wat in Neurenberg kon, kan nog steeds. En mineure clubjes als ‘Urgenda’ -kennelijk slechts opgericht om de milieusubsidie op de eigen bankrekening bij te schrijven – eveneens.

Knutselen aan het klimaat en het verwoesten van de natuur zijn gewoon misdaden tegen de mensheid. Het is goed dat de PVV dat onomwonden aan de orde stelt.


[1] www.blogs.nature.com/climatefeedback/2007/05/the_decay_of_the_hockey_stick.html

[2] Proxies: ‘aanwijzingen’.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

“Rutte ontwortelt de Parlementaire Democratie [1]Door Charlef Brantz • 12 januari 2021″”

Het bovenstaande is de aanhef boven een uitstekend artikel over democratie en ook de heer Dunki plaatste een aantekening, als reactie op het artikel:

“” De mensheid zou in zijn dichtgegroeide denkraampje liever die lastige vrijheid moeten laten schieten ten faveure van het superieure lot dat hij hen meent te moeten gunnen. Het motto ‘eet meer Rutte’ zou eigenlijk veel beter voor hen zijn dan die vrijheid tot eigen wilsbeschikking in een vrije samenleving. Ik zou zeggen: ‘dank u, wij hebben genoeg gegeten van die onverteerbare kost’” aldus de heer Dunki.

Nu onlangs een Kamerlid van Forum voor Democratie, Mr Gideon van Meijeren, minister Ollongren genadeloos aanpakte, én ons meldde dat de democratie in Nederland “”PURE SCHIJN”” is. Ollongren zou de democratie herstellen maar met een minimale marge. Immers: Ollongren was toch de minister, dewelke het referendum afschafte? Hét bewijs dat Ollongren niets met democratie te maken wil hebben, ondanks het feit dat ze D-66 vertegenwoordigd. “Democraten 66” Het groene boekje van D-66, van Mr H.A.F.M.O. van Mierlo, heb ik nog in mijn bezit én de denkwijze van van Ollongren, komt niet, zelfs bij benadering niet, bij die van van Mierlo ter zake DEMOCRATIE.

De doorgeslagen GROENE GEKTE én, “”de ‘klimaatmodellen’ kloppen niet. Nu is dat al jaren zo en het heeft er alle schijn van dat de ‘modellen’ slechts benut worden om voorgenomen ‘beleid’ te rechtvaardigen en af te dwingen”, is dus eigenlijk, de ernstige tekortkomingen in het huidige “ niet democratisch stelsel“” , de schijn-democratie, die de GROENE GEKTE veroorzaakt.

Zelfs in een briefwisseling tussen Albert Einstein en Sigmund Freud in de jaren dertig ( 1934) maakten de beide heren gewag van psychologische dilemma’s en ook het ambitieuze streven naar het “”grotere en betere” dat de mens ” vleugels heeft gegeven is gevaarlijk geworden. Het “”blinde” streven naar meer mensen meer producten meer oogsten en machines, zou ons in de toekomst ons tamelijk snel te gronde richten”.
Ook toen al was de democratie niet goed in beeld. En, was de doctrine van een starre ” economische doctrines” er niet de oorzaak van dat de slaafsheid daaraan de intolerantie ten grondslag ligt.

Dat er nu een “Groene Gekte ” heerst en ““Klimaatmodellen zijn er alleen om voorgenomen ‘beleid’ te rechtvaardigen”, is toch gewoon een VERDIENMODEL en er niet wordt gekeken naar de dilemma’s die dan opduiken én hetzelfde effect hebben als de industriële revolutie. ?
Immers: het is hetzelfde als “Knutselen aan het klimaat en het verwoesten van de natuur zijn gewoon misdaden tegen de mensheid.”

Een echte democratie zou daar een stokje voor kunnen steken, maar Ollongren denkt niet, ze kletst maar wat. Een ” schijndemocratie” is het resultaat, waarbij Mark Rutte als leugenaar, en als volksverlakker, toekijkt.