Prikbord nr 796

Wie ooit met BuZa heeft gewerkt weet dat soberheid daar een onbekend begrip is. Het onderzoek door de Algemene Rekenkamer komt dan ook veel te laat en de verbijsterende resultaten illustreren deze ‘staat in de staat’.

Niet alleen de kennelijke incompetentie, fraude en corruptie, maar vooral de arrogantie tegenover de belastingbetaler kenmerken de bedrijfscultuur. Dat er in het nieuwe gebouw (wat was er mis met het oude?) te weinig pracht en praal zou zijn voor ontvangsten van buitenlandse bezoekers, dient dan ook genegeerd te worden, omdat die persoonsverheerlijking vooral dient om de eigen belangrijkheid te onderstrepen. Bovendien staat er in de hoofdstad een voor vele miljoenen verbouwd paleis waar ook staatshoofden zich ‘thuis’ kunnen voelen, behalve misschien het corrupte tuig uit bepaalde ‘bevriende’ landen, dat zich hier meldt om te horen hoe rijk Nederland wel niet is.

Criminele mentaliteit?

De laconieke reacties van ministers De Jonge, Van Ark en Hoekstra op de conclusie van de Algemene Rekenkamer, dat het ministerie van VWS naar verluidt ruim 5 miljard (!) onnodig heeft uitgegeven, waarbij van ongeveer 2,5 miljard geen deugdelijke verantwoording is te vinden, zijn onthutsend. Want juist bij grote bestedingen – waarover ook de Kamer geïnformeerd dient te worden – kunnen betalingen alleen worden gedaan door bevoegde functionarissen die daarbij in alle gevallen tenminste de factuurreferte en leverancier vermelden. Drukte of het ‘zoekraken’ van facturen of het niet registreren van goederen zijn slechts domme uitvluchten, omdat die informatie eenvoudig bij de leveranciers kan worden opgevraagd als kopie-factuur; zelfs als die in een complot zitten. En daar begint het op te lijken, indien dergelijke geldstromen kennelijk ongecontroleerd kunnen ‘verdampen’. Nog verontrustender is de vraag om welk totaalbedrag het bij die aanschaffingen ging – volgens de media ruim 9 miljard – en wie die hebben goedgekeurd? Want de bijna criminele onzorgvuldigheid, waarvoor reeds 17 maal eerder werd gewaarschuwd, die nodig is om vele miljarden belastinggeld te laten verdwijnen, ontstaat niet van de ene dag op de andere. Die mentaliteit moet er vóór de Coronacrisis al zijn geweest. Reden voor een grondig rechercheonderzoek, ook bij de leveranciers. Dus niet afhandelen zoals destijds, toen er 5 miljard bij Ontwikkelingssamenwerking ‘zoek’ was, want de begroting van VWS omvat meer dan 300 miljard en ook de jaarrekeningen lijken niet vlekkeloos te zijn.

Discriminatie

Mag de aanduiding moslim straks nog wel worden gebruikt in de EU, gezien de negatieve emoties die dit kan oproepen? Niet alleen in het Midden Oosten, maar ook in Europa. Wellicht moet Brussel kiezen voor mohammedaan(s) of iedere religieuze aanduiding uit de politiek schrappen. Want ook christelijke schijnheiligheid en verkapt antisemitisme heeft een smet veroorzaakt, die kan leiden tot vooroordelen. Bovendien hoeven demonstraties op semi-religieuze gronden niet langer te worden toegestaan, zodat de werkelijke redenen tot demonstreren dan herkenbaar worden en tot een verbod kunnen leiden. Zoals bij het Palestijnse tuig dat alleen zgn. Joodse terreur wil zien, maar op tv toegeeft al 73 jaar te streven naar het van de kaart vegen van Israël en geen enkel respect te hebben voor de internationale rechtsorde.

Rijksbegroting

‘Bouwbaas’ M. Verhagen is kennelijk niet tevreden over de begroting voor het wegennet en andere infrastructuur. Doch het zijn niet de aannemers die met al dan niet bevriende ambtenaren de projecten kunnen regelen, want dat heeft telkens tot aanzienlijke kostenoverschrijdingen geleid. En klagen over de minister helpt evenmin, want die heeft al genoeg uit te leggen. Zo zou de Utrechtse Baan in Den Haag na 45 jaar voor de 2e maal gerenoveerd moeten worden; nu omdat de betonconstructies naar verluidt aan ‘vervanging’ toe zijn(!) Als dit werkelijk waar is, valt het ergste te vrezen voor al die andere betonplaten, pijlers en fundamenten in het land en heeft Verhagen straks niets te klagen. Verder moet de belastingbetaler reeds voor veel meer ‘onvoorziene’ kostenposten en overschrijdingen opdraaien, mede door falende gemeenteambtenaren en adviseurs. Zoals te lage brughoogte, Schiphollijn, A4, dijkverhoging, overloopgebieden, Maastrichtse tunnel, ‘nieuwe’ Maasroute, Tilburgs kanaal, Utrechtse kadewand en omgeving Hoog Catharijne (incl. Tivoli-Vredenburg), Groningse en Eindhovense binnenstad, Rotterdamse torens en nieuw stadion, boulevardverbreding, renovatie paleizen, tunnels en stations, nieuwe gerechtshoven en gemeentehuizen, nieuwbouw gevangenissen en ziekenhuizen, peperdure Floriade- en Tour de France evenementen, Betuwelijn, nieuwe sluizen, extra onderhoud voor Koningsdag, grootschalige rioolvervanging etc. etc.

Staatsschuld

De fantasten die beweren dat NL financieel voordeel heeft van de EU, moeten hun berekening snel herzien. Naast de tientallen miljarden die in de bodemloze put van de zuidelijke landen en de Coronacrisis zijn verdwenen, zijn onze ECB-verplichtingen al zo hoog dat de staatsschuld met bijna 250 miljard is toegenomen. En het einde is nog lang niet in zicht; in tegendeel, de milieu-eisen zullen tot een nieuw fonds (moeten) leiden voor ‘arme landen’ met een corrupte elite.

Subsidies

Er was een tijd dat personen onder 18 jaar en handelingsonbekwamen geen juridische beslissingsbevoegdheid hadden. Gelet op recente rechterlijke uitspraken rijst de vraag, hoe handelingsbekwaam was het parlement bij de goedkeuring van het akkoord van Parijs? Kende men de inhoud en gevolgen van dat akkoord wel? Of was dit helemaal niet van belang, omdat Brussel en de milieumaffia beslissen? Met name Milieudefensie vangt jaarlijks miljoenen(!) belastinggeld om de wereld te dwingen in hun leugens te geloven, doch zelfs met dit ‘geloof’ zijn ze niet tevreden: er moet ook een overeenkomst worden getekend, anders kun je niet naar de rechter. En zo krijgt een ondemocratische activistenclub met steun van onze regering, de macht om de welvaart van ons land op grond van luchtkastelen om zeep te helpen.

Ook de Kaag-subsidie aan een terroristenbende met Palestijnse ‘boeren’ en ‘aannemers’ gaat gewoon door, want er komt nu accountantscontrole. Was die er eerst niet dan? Bovendien is dit niet het kernpunt, want het onderzoek loopt nog. De overweging moet zijn dat de EU reeds heeft vastgesteld dat het om een terroristische organisatie gaat; of is Brussel nu opeens niet doorslaggevend?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties