Een ‘ernstige onvolkomenheid’

In de moordende Haagse concurrentiestrijd van het nitwitten-klassement liep D66 parmantig voorop  met de aanstelling van o.a. Kaag, Ollongren, Koolmees, van Engelshoven en van Huffelen.

Maar CDA’s Hugo de Jonge – wiens simplistische temperament strijdt om voorrang met zijn incompetentie – veegde hun greep naar onsterfelijkheid in één grote geste van tafel. Deze levensgevaarlijke schoolmeester, die al vèr boven zijn stand leefde in de Rotterdamse gemeenteraad, werd onder het motto ‘armoe troef’ door het verdwaasde CDA partijbestuur naar voren geschoven als minister om vooral hun positie aan de Haagse ruif te bewaren. 

Afb: Only4men

De opwinding van Hugo over dit geschenk uit de hemel – met visioenen van latere baantjes als voorzitter van een zorgverzekeraar of, wie weet, burgemeester – steeg de arme man volkomen naar de bovenkamer en zo stortte hij zich op zijn missie als schildknaap van Ridder Mark. Hij deed dat door de mensheid, met verve, onnodige angst aan te jagen over Mark Rutte’s globalistische griepepidemie, maar viel terstond door de mand omdat hij plots constructief beleid moest gaan maken, iets waar hij uiteraard geen kaas van had gegeten nadat hij jarenlang voor een – lagere – schoolklas gestaan had. Dat fatale gebrek manifesteerde zich in een ‘hapsnap wanbeleid’ zonder weerga waar geen enkele lijn in zit maar wèl, naar goed Haags gebruik, bakken vol geld kost. Uiteraard zonder dat hij achteraf kan verklaren waaraan hij de plots ontbrekende twee of vijf miljard Euro – wat maakt het nog uit zolang het CDA maar aan de ruif kan blijven zitten? – zonder enige (parlementaire) controle had ‘weggepist’. Hugo, de leidende nitwit in het Haagse klassement, is voor geen kleintje vervaard en pretendeert ‘niet verrast’ te zijn door  het keiharde oordeel van de Rekenkamer dat elke CEO in het bedrijfsleven zonder meer de kop gekost had: ‘Het was nou eenmaal crisis’. Inderdaad zal zoiets zich niet gauw voordoen in de derde klas van de lagere school waar hij zijn onschatbare management ervaring opdeed en de rijke ervaring van onze CEO Mark Rutte op de afdeling personeelszaken van een landelijke pindakaasfabriek kon ons hier evenmin voor behoeden…

Enig blijk van introspectie valt niet te ontwaren bij Hugo, die hierin zijn lichtende voorbeeld Mark Rutte op de voet volgt, terwijl de Rekenkamer gehakt maakt van het financieel wanbeleid van deze narcist, die minimaal twee miljard aan corona-uitgaven niet kan verantwoorden, want ‘het was nu eenmaal – een zelfgemaakte –  crisis’!


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

de Rekenkamer gehakt maakt van het financieel wanbeleid van deze narcist, die minimaal twee miljard aan corona-uitgaven niet kan verantwoorden, want ‘het was nu eenmaal – een zelfgemaakte – crisis’“” Aldus het artikel.

Twee miljard…..€ 2.000.000.000,– is dus zoek……. en Hugo de Jonge, als een incompetente minister, lacht zich te barsten. En,  “””pretendeert ‘niet verrast’ te zijn door het keiharde oordeel van de Rekenkamer dat elke CEO in het bedrijfsleven zonder meer de kop gekost had: ‘Het was nou eenmaal crisis’.”””

Tja, wat moet er NOG MEER GEBEUREN om een dergelijk figuur een schop te verkopen?

Het wordt zo langzamerhand een ” dagelijkse ergernis”, de coalitie zo te zien knoeien met ONS geld. Hebben “we” er we; eens bij “stil” gestaan hoeveel arbeidsuren de Twee miljard Euro vertegenwoordigd?

Een advocaat kast € 250,- per uur: Een registeraccountant kost € 175,- per uur: een werknemer in de bouw kost ongeveer € 55,– per uur: Een schoonmaker kost ongeveer € 12,50 per uur.

En, Hugo de Jonge walst daar dus zo over heen. Zijn geborneerdheid is kennelijk grenzeloos en als narcist ( zoals de heer Dunki hem classificeert ) scoort hij dus ook goed. Uit fatsoen zal ik de mij beschikbare invectieven niet gebruiken.

Maar, wat het artikel van de heer Dunki aanwijst, is de absolute ONGESCHIKTHEID én de achteloosheid van de huidige coalitie, ter zake ons belastinggeld, dat op een gewelddadige manier van ons wordt afgenomen.
In dit “licht” gezien, mijns inziens, een zuiver criminele handeling van een overheid omdat belasting betalen geen recht is. De machtspositie van ” de overheid” begint zeer ernstige dictatoriale trekjes te vertonen.

En……. zelfreflectie is mogelijk een vies woord geworden als ook Hugo de Jonge niet weet dat er een handvest voor belastingplichtigen is.

  1. En…….””De belangrijkste doelstellingen van dit Handvest zijn het bevorderen van een relatie van wederzijds vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid enerzijds van belastingplichtigen voor hun verplichtingen jegens de Staat, en anderzijds van de Staat voor de rechten van de belastingplichtigen, het codificeren van het gedrag en de taken van de Belastingdienst, en op deze wijze de kosten van naleving te verminderen, de vrijwillige naleving te vergroten en te waarborgen dat alle belastingplichtigen gelijk en zonder vooringenomenheid en willekeur worden behandeld. koddebeier
2 jaren geleden

Over het algemeen stoot een ezel zich niet twee maal aan de zelfde steen……..op naar Rutte4 !!

koddebeier
2 jaren geleden

En weer vierde achterlijkheid hoogtij onder de bevolking en maakte ze van de VVD weer de grootste partij, dom, dom volk !!