De relatie tussen menselijke en artificiële intelligentie

Slim is lang niet altijd hetzelfde als intelligent, het omgekeerde geldt evenzeer. Slim is manipulatief en daarmee vaak succesvol op korte termijn.

Maar het gaat een keer gloeiend fout, of het nu in het toeslagendossier danwel het Coronadossier gebeurt, getuige de jarenlange manipulatie van onze premier brokkenpiloot. Op de langere termijn zal intelligentie de boventoon voeren, ook al verzetten premier Rutte en het Kartel zich daar met hand en tand tegen.

Recentelijk zagen wij hoe het gedweeë Haagse Gerechtshof maar al te bereid was om ‘met de hielen te klikken’ zodra de slimme Mark Rutte met zijn ‘noodwetje’ door een intelligente rechter verrassend  gefrustreerd werd in zijn neurotische drang om de burgers van Nederland te laten zien dat er maar één de baas kan zijn. Het Hof negeerde correcte juridische argumenten van de Voorzieningenrechter en koos, onverbloemd politiek, partij voor de onderdrukker. Die kan nu, dankzij de beruchte D66 rechters , weer heel  Nederland laten zien ‘wie de baas is’ en ons naar hartelust blijven treiteren met zijn algemeen gehate, puur politiek gemotiveerde avondklok. Op langere termijn lijkt dat niet erg slim, maar wat kan het leven mooi zijn als je geen ander leven hebt dan dit lege bestaan…

Zo hebben laffe en corrupte rechters ook hun stempel op de Amerikaanse politiek gedrukt tijdens en vooral na de verkiezingen, door categorisch te weigeren om de logische eisen van Donald Trump ook maar in overweging te nemen, tot en met de hoogste rechter (SCOTUS) toe, zonder op de sterke argumenten in te gaan. De verliezers hebben er recht op dat hen een eerlijke kans op gerechtigheid gegund wordt, maar dat was er niet bij, net zoals de Nederlandse burgers in Den Haag een héél groot oor werd aangenaaid door een slimme maar niet al te intelligente Pinokkio. Nu wordt er in Nederland, met dezelfde Corona smoes als in de USA, ook een mogelijkheid gecreëerd om per post te stemmen, waarbij kiesformulieren gesepareerd worden van iedere vorm van identificatie èn er wordt en passant ook al een extra dag toegevoegd aan het proces der telling van de stemmen…  Zet dat de deur open voor soortgelijk misbruik als in de USA? Zonder meer! Zoals een overgrote meerderheid van Amerikaanse Republikeinse kiezers plus 34% van alle kiezers plus 36% der onafhankelijken van mening zijn dat Joe Biden de verkiezingen niet eerlijk gewonnen heeft, zo neemt in Nederland de weerstand tegen premier Rutte’s arbitraire Corona wanbeleid toe.

In de polls levert de VVD in, de Kartelcoalitie komt nu al tekort voor een Kamermeerderheid.

Mogen wij er dan gerust op zijn dat de recente veranderingen niet ten koste zullen gaan van de transparantie van het verkiezingsproces?  En zullen wij in geval van nood nog wel kunnen vertrouwen op de D66 rechters die van hun hart geen moordkuil en van hun politieke ideologie geen geheim maken? De bittere Amerikaanse ervaring leert dat het makkelijker is om verkiezingsfraude te plegen dan te voorkomen. Het probleem is dat ongeïnteresseerde kiezers zo snel vergeten wat voor streken politici uithalen, zoals Mark Rutte nu weg dreigt te slippen met het toeslagenschandaal omdat de Procureur Generaal bij de Hoge Raad tussen neus en lippen decreteert dat er geen gronden zijn om hem strafrechtelijk te vervolgen…

Géén kritisch woord hierover in de pers, zoals ook het feit dat een strafklacht van de Staatssecretaris van Financiën tegen de criminele ambtenaren van de belastingdienst achteloos van tafel is geveegd en de politiek activistische pers daar doodleuk geen aandacht aan wenst te geven. De Nederlandse kiezers worden niet alleen gemanipuleerd door de corrupte politiek maar ook door de door premier Rutte c.s. met ons belastinggeld omgekochte pers. Ook de Big Tech manipuleert naar hartelust wat de kiezer denkt met behulp van artificiële intelligentie (A.I.) en probeert met name onwelgevallige denkprocessen van ‘andersdenkenden’ te onderdrukken met hun hondsbrutale gedachtenpolitie en indoctrinatie op universiteiten.  

Sinds Hillary Clinton werd afgestraft voor haar dédain jegens de ‘tokkies’, is de vraag relevant hoe de ‘domme massa’ vanuit het bijna goddelijke, elitaire oogpunt eruit ziet en of die elite het op de ‘tokkies’ gemunt heeft? Voor een antwoord refereer ik u aan de praktijken van Google, Facebook en Twitter, om een paar zijstraten te noemen, die massieve databases vergaren. ‘BigData’ om daarin maatschappelijke patronen te onderkennen met Artificiële Intelligentie (A.I.). Specifieke inhoud van wat Jan en Alleman te melden heeft op het internet is niet erg relevant voor BigTech, hun analisten of hun algoritmen. Wat zij doen is grote patronen herkennen en de mate van engagement der individuen daarin, maar daarin zit het grote, ethische gevaar voor misbruik. Denk aan China met het pestilente systeem van ‘social credits’ dat miljoenen mensen ‘social outcasts’ maakt, terwijl westerse bedrijven meer interesse hebben in uw aantal ‘clicks’.

Met die databases staat de mogelijkheid voor actieve en passieve manipulatie wijd open. Actief vanaf het moment dat u een TV aanzet middels marketing en reclame, passief in de zin van wat een bedrijf toestaat aan algoritmische aanpassing en verandering van de info die op ons wordt losgelaten op hun site. In een leerproces bepaalt de frequentie waarmee info ons bereikt de mate waarin die ‘blijft hangen’ en wij dus ‘leren’. Als Facebook niet wil dat wij leren wat Thierry Baudet te melden heeft zorgt Facebook dat zijn info zijn doelgroep niet kan bereiken, variërend van ‘shadowbanning’ tot ordinaire sluiting van een account, zoals dat van Trump. Zij bedienen zich daarbij van de dooddoener ‘hatespeech’ terwijl het gaat om ‘speech which they hate’ en dat is geen subtiel verschil want het zijn altijd de linkse globalisten die zich van deze praktijken bedienen, maar waarom zouden conservatieven hen niet een pak rammel geven met diezelfde Marxistische stok die ook prima geschikt is om een linkse hond te slaan? Kunstmatige Intelligentie (A.I.) wordt namelijk allang gebruikt door de gedachtenpolitie van BigTech, die op Facebook ‘automatisch’ voor 90% der rode vlaggen zorgt. De logische vraag is wie die A.I. bouwt, en dat is maar al te vaak Karl Marx of één van zijn nazaten die nu eenmaal gauw ‘gekwetst’ zijn, ten ongerieve van conservatief denkenden. Omdat A.I. gecreëerd is om van zichzelf te ‘leren’ in het dagelijks gebruik komt het bedrieglijk dicht bij de werkelijkheid van hun scheppers, bij wie ook de grootste schreeuwlelijken het meest gehoord worden.

Daarom is het ietwat infantiel aandoende ‘duimpjessysteem’ belangrijker dan veel conservatieven denken, omdat zij ‘door niet mee te doen aan die flauwekul op het internet’ het A.I. systeem permitteren om de ‘verkeerde kant’ op te leunen in het ‘leren’ en bepalen van wat al dan niet getolereerd zal worden door de linkse gedachtenpolitie.  Kortom, aarzelt u niet om allerlei linkse ideologische flauwekul – over klimaat of Corona – die u dagelijks tegenkomt op uw tochten door het internet met zoveel mogelijk negatieve duimpjes te scoren, in uw eigen belang!

Zo zou u op uw beurt de algoritmen op linkse sites kunnen ‘aanleren’  dat hun ’politiek correcte speech’ feitelijk ‘hatespeech’ is, een interessant sociaal experiment om aan te tonen dat uw menselijke intelligentie superieur is aan hun artificiële intelligentie. En dat is eindelijk eens niet racistisch…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
3 jaren geleden

Duimpjes omhoog voor deze bruikbare tip. Nu massaal de algoritmes van deze onwettelijke censuristen aanpakken, een 1e stap naar verlossing.

a.r.girbes sr
3 jaren geleden

**Het probleem is dat ongeïnteresseerde kiezers zo snel vergeten wat voor streken politici uithalen, zoals Mark Rutte nu weg dreigt te slippen met het toeslagen-schandaal omdat de Procureur Generaal bij de Hoge Raad tussen neus en lippen decreteert dat er geen gronden zijn om hem strafrechtelijk te vervolgen…** Aldus de heer Dunki.

  1. Rutte gaat dus vrijuit en hij kan dus zijn ” destructief ” beleid rustig voortzetten waarbij de ” moraliteit” geen rol speelt.
  2. Procureur van de Hoge raad is het dus eens met de absolute ,meest schandalige beleid van de afgelopen jaren van de Kabinetten Rutte I,II,III, “Het toeslagen-schandaal”.
  3. De “ongeïnteresseerdheid” bij de kiezer is dus waarop Rutte zijn beleid bouwt.
  4. Is er dan GEEN strafbaar feit gepleegd? En, kan het huidige kabinet rustig de burger belazeren en criminaliseren? De interpretatie van een **ambtsmisdrijf ** is kennelijk nimmer uitgeloogd zodat de betekenis van een ” ambtsmisdrijf” eigenlijk geen enkele waarde heeft.

Het gehele beleid wijkt dus af van het ” normale beleid” dat de burger moet dienen. De conclusie is dus:***Ook de Big Tech manipuleert naar hartelust wat de kiezer denkt met behulp van artificiële intelligentie (A.I.) en probeert met name onwelgevallige denkprocessen van ‘andersdenkenden’ te onderdrukken met hun hondsbrutale gedachtenpolitie en indoctrinatie op universiteiten. *** aldus de heer Dunki.

Moeten we nu spreken van een ” criminele organisatie” dat deze coalitie over zich heen roept.? Ook al heeft deze ‘ classificatie” een beladen betekenis?
Wat ik opmerk, is dat het “kartel” alles uit de kast trekt om de ” tegenstander” te demoniseren en ” Kalt Stellen” om de macht te behouden. Het is een ” Claudicatie”, mijns inziens, van een bijeengeraapte zooi van luitjes die lijdende zijn aan “incomprehen’sie”.

r.dunki
3 jaren geleden

Inmiddels blijkt dat het doortrapte D66, tegen betaling, bijna 160.000 ‘fake accounts’ heeft gecontracteerd – o.a. uit China, Turkije en andere landen om op hun site en aanverwanten zoveel mogelijk ‘duimpjes’ omhoog te laten steken

Die moeten de naïeve kiezers in de waan brengen dat er honderduizenden positieve followers van D66 zijn, maar deze ‘fakeaccounts’ blijken ruim 3/4 van de ‘fake’ achterban van deze ‘fake’partij te vormen… Oplichters zijn het!