Persconferences

Geleidelijk aan zijn de persmomenten rond het coronacircus verworden tot ‘persconferences’. Batman en Robin verschijnen in beeld als de redders die Gotham op het nippertje van de ondergang hebben gered en commissaris Gordon stelt de vragen zodanig dat ultieme glorie de beide helden niet meer kan ontgaan; zorgvuldig voorbereid, goed geregisseerd en subliem geacteerd.

Dat is allemaal spannend om te zien en te horen, maar spannender is of het ook van invloed zal zijn op de te verdelen zetels, straks na de verkiezingen. Het lijkt er namelijk op dat de roep van de kiezers voor meer vrijheid, ingevuld zal worden voor de – mogelijk – tijdelijke verruiming van de ‘lockdown’ en het afschalen van de spertijd. Kortom: het huidige partijkartel meent de bevolking te kunnen paaien met een sigaar uit eigen doos.

Ruim een jaar na de uitbraak van het coronavirus in ons land kunnen we toch een aantal dingen vaststellen. Het virus blijkt minder dodelijk dan aanvankelijk verwacht en de behandelmethoden zijn in de loop van het afgelopen jaar spectaculair verbeterd. Daarnaast – en dat is bijzonder teleurstellend – zullen we toch ook kunnen en moeten vaststellen dat onze overheid niet bijzonder consistent is geweest in haar aanpak, om niet te zeggen: fors heeft gefaald. Aanvankelijk meende het overheidsinstituut RIVM dat het virus in Nederland helemaal niet op zou duiken; “er zijn geen directe (vlieg-) verbindingen tussen virushaard Wuhan en ons land”. Toen dat een grove misvatting bleek, was het credo “handen wassen” en “mondkapjes zorgen voor schijnveiligheid”. Toen duidelijk werd dat in de gezondheidszorg (net als bij defensie) door de Kabinetten Rutte veel te veel was bezuinigd, bleken de weinige zorgmedewerkers ook nog eens niet te beschikken over voldoende beschermingsmiddelen. De ravage in de bejaarden- en verzorgingstehuizen was immens en heeft vele dodelijke slachtoffers geëist die rechtstreeks op het conto van de verantwoordelijke bewindslieden kunnen worden geschreven. En alsof het niet erg genoeg was, besloot de overheid in arren moede dan maar zoveel mogelijk MKB bedrijven te sluiten, daarmee de motor van ons land nagenoeg stil te zetten, in de ijdele hoop dat men elkaar dan tenminste niet kon besmetten in winkels.

Puinhoop

Het bleken allemaal vrij zinloze exercities, want waarom zou men in een supermarkt niet besmet raken en in b.v. een bouwmarkt, schoenen- of kledingwinkel wel? Het is op onze bevolking overgekomen alsof ons ‘oppermachtige’ leger in slechts vijf dagen compleet werd overlopen door ‘den vijand’, nadat onze regering zichzelf reeds 48 uur elders na de eerste schermutselingen op veilige afstand had begeven (met medeneming van de schatkist), om vervolgens van grote afstand te roepen: “houd vol, samen krijgen wij dien lelijke bezetter op den knieën”. Zelf houden ze kennelijk niet vol, zoals het Koninklijk gezin en de verschillende bewindslieden (Grapperhaus, De Jonge) keer op keer duidelijk maakten, door zelf een loopje met de maatregelen te nemen. Een behoorlijk beschamende vertoning, werkelijk een aanfluiting. ‘Het verzet’ moest – en moet – het doen met te weinig middelen. Mondkapjes (toch wel nuttig) werden te laat besteld; het testbeleid was – en is – een formidabele janboel; vaccins werden – eenmaal ontwikkeld – te laat besteld en in ontoereikende volumes; een vaccinatieplanning moest, toen de vaccins eindelijk beschikbaar kwamen, nog van de grond af aan worden opgezet; en zo verder, enzovoort. Een regelrechte puinhoop en een vertoon van stuitende onkunde. Dat mogen, nee moeten, de verantwoordelijke bewindslieden en ook de leden van de 2e Kamer, zichzelf ernstig verwijten.

En daarmee zijn we teruggekomen bij de ‘persconferences’. Het heeft er alle schijn van dat de huidige partijleiders en tevens bewindslieden, ondanks hun ernstig falen, het coronavirus nu nadrukkelijk gebruiken om er goede sier mee te maken. Namelijk door ‘verruimingen van de maatregelen’ in het vooruitzicht te stellen in de hoop dat het electoraat daarvan onder de indruk zal zijn. De belanghebbenden hopen, ondanks dat de bevolking door hen ernstig is beknot en benadeeld, dat het volk hen als elite zal blijven accepteren, zoals de laat-Romeinse senatoriale elite dat ook hoopte.

Het matige presteren van de overheid echter, moet wel een prijs hebben opdat ingezien wordt dat ons land, evenals andere Europese landen, geleidelijk aan ten prooi is gevallen aan een coöpterende elite die, daarbij terzijde gestaan en geholpen door publieke omroepen, marketeers en andere reclamemakers, slechts in het zadel willen blijven. In het beste geval om hun kiezers te bedienen; in het slechtste geval om er zelf beter van te worden.

Om weer controle te krijgen over de ministeries en instituties, is het nodig het roer radicaal om te gooien. Het is tijd voor een crisiskabinet wat in staat is om ons land – en zeker de overheid – te herstellen en nieuwe wegen in te laten slaan. Het voornemen van vele politici op ons continent om ‘beter op te bouwen’ (Build back better) geeft, gelet op de huidige resultaten van hun handelen, voldoende aanleiding om daar heel weinig vertrouwen in te hebben. Daarom is stemmen op 17 maart belangrijker dan ooit, zeker voor degenen die hun vertrouwen in overheid en rechtsstaat niet compleet willen verliezen.


Abonneer
Laat het weten als er
6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

“”Corona is een ongekende crisis die ons allemaal raakt. In de economie, in de samenleving, maar zeker ook in de wereld om ons heen. De opdracht om ons land uit de crisis te leiden is groot en komt bovenop de grote vraagstukken die er voor corona al lagen: het klimaat, de vergrijzing, migratie en de polarisatie van de samenleving. Niet eerder kreeg één generatie zoveel urgente keuzes voorgelegd als de generaties van nu.  Bron:”” Uit het verkiezingsprogramma van het CDA., 2021.

Als we de zin , alinea, even analyseren kom ik in ieder geval tot de slotsom dat “we” te maken hebben met een partij een ongelooflijk ziek moraal blijkt te hebben.
” De zin:” niet eerder kreeg één generatie zoveel urgente keuzes voorgelegd als de generaties van nu”.
En, zoals Ton Nijhof schrijft:” ” Het heeft er alle schijn van dat de huidige partijleiders en tevens bewindslieden, ondanks hun ernstig falen, het coronavirus nu nadrukkelijk gebruiken om er goede sier mee te maken. Namelijk door ‘verruimingen van de maatregelen’ in het vooruitzicht te stellen in de hoop dat het electoraat daarvan onder de indruk zal zijn. De belanghebbenden hopen, ondanks dat de bevolking door hen ernstig is beknot en benadeeld, dat het volk hen als elite zal blijven accepteren, zoals de laat-Romeinse “senatoriale” elite dat ook hoopte.””

Want, als we even doordenken, blijkt dus uit het verkiezingsprogramma, dat we “keuzes” hebben, terwijl de elite goede sier maakt en de bevolking ernstig wordt beknot. Wat die keuzes inhouden blijkt een raadsel, omdat het dictatoriale in hun beweringen er van afdruipt.
Hun moraal is om op te schieten en de letters CDA staan dus inmiddels NERGENS meer voor, behalve dan voor de macht. Ook het CDA is akkoord gegaan met het afschaffen van het referendum én heeft alle macht gegeven aan de VVD. We zien dus dat Dr Pieter Omtzicht het gelijk aan zijn kant heeft ALS HIJ MEENT DAT ER GEEN TEGENMACHT IS. Dat hij nu “kennelijk” de luis in de pels is bij het CDA , moet nog blijken, Maar, mij is het nu heel duidelijk dat het “dubbele moraal”, waarbij het CDA de minachting ten aanzien ” het volk” goed laat zien en voelen. Immers: Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra hebben expliciet verklaart NIET met de PVV van drs. Geert Wilders of met het Forum voor Democratie, met Mr dr. Thierry Baudet te willen regeren. Het is bij het CDA, mijns inziens, een elitaire bende. En van democratie hebben ze nog nimmer gehoord. En Wijlen Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo, zei in 1966, dat: ” Het niet mogelijk moet zijn dat het CDA zo lang in/bij de macht zit”.

Ravian
1 jaar geleden

Tsja, zolang driekwart van de bevolking overtuigd blijft van de waarheidsgetrouwheid van de NOS, en deze daarom ongezien knollen voor citroenen kunnen blijven verkopen, gaan incompetente jokers als Rutte en de Jonge electoraal bezien gewoon wegkomen met hun moordzuchtige faalbeleid.

Jos van Schie
1 jaar geleden

Bild back better betekent dat je eerst iets moet afbreken,(wat nu gebeurd met het kapot maken van de middenklasse)om daarna een ander systeem terug te plaatsen lees communisme. Own nothing and be happy.

r.dunki
1 jaar geleden

In China worden aankomende buitenlandse reizigers ANAAL op Covid getest!

Misschien moeten Mark en Hugo daar eens een kijkje gaan nemen?

Ravian
1 jaar geleden
Antwoord aan  r.dunki

Volgens mij wordt een groot deel van kiesgerechtigd Nederland sowieso al om de vier jaar “anaal getest”.

Boudica
1 jaar geleden
Antwoord aan  Ravian

Schijnt ook in koninklijke kringen een zeer gewaardeerde testprocedure te zijn.