Korte metten met de avondklok

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft korte metten gemaakt met de ingestelde avondklok; de rechter wees de eis van ‘viruswaarheid’ tot beëindiging ervan toe en vordert “uitvoering bij voorraad”. Dat wil zeggen dat het per direct moet zijn afgelopen met deze onzinnige maatregel.

Op deze website zijn we bepaald geen hartstochtelijke fans van het clubje rond de gewezen dansleraar Willem Engel, waar merkwaardige fobieën rond allerlei thema’s een hoofdrol lijken te spelen. Dat neemt niet weg dat deze groepering waardering verdient voor het initiatief en complimenten voor het resultaat. De avondklok is een paardenmiddel wat in geen verhouding staat met de problematiek. De rechter wijst fijntjes naar de situatie rond de ‘eerste golf’, waar de zorg onder veel grotere druk stond en die de staat desondanks toen niet noopte tot het instellen van een avondklok. Er is nog geen dijk doorgebroken en ook hebben Turkse grondtroepen Rotterdam nog niet ingenomen, althans nu nog niet.[1]

De staat reageerde direct en in een zogeheten ‘schorsingsincident’ vroeg de overheid vanmiddag aan het gerechtshof de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest, waaraan ook de rechterlijke macht nagenoeg sneller dan het licht invulling wist te geven. Die ongekende snelheden leiden waarschijnlijk tot gefronste wenkbrauwen onder de slachtoffers van de toeslagenaffaire of b.v. de Groningers… Nadat de rechter van dienst aangaf vandaag slechts te willen concluderen over de kwestie of het eerdere vonnis ‘bij voorraad uitvoerbaar’ kon blijven of niet, en na commentaar daarop van vertegenwoordigers van ‘viruswaarheid’ dreigde hen de zaal uit te zetten, werd onmiddellijk wraking ingesteld. Dat wil zeggen dat viruswaarheid de indruk heeft dat de rechter de schijn van vooringenomenheid toonde. Dat heeft er, gelet op de merkwaardige chicane van het gerechtshof inderdaad veel van weg en het vermoeden dat de rechtelijke macht – evenals in de toeslagenaffaire – niet meer onafhankelijk genoemd kan worden, wordt hierdoor versterkt. Ook dat mogen we een ‘bijvangst’ noemen die een hoofdrol in de verkiezingen zou moeten spelen.

Het lijkt erop dat vanavond iedereen vooralsnog de straat op kan.

Electoraal belang

De maatregelen die door de regering zijn genomen op dit terrein, hebben ogenschijnlijk meer van doen met de wens het pluche na 17 maart – of zoveel later – bezet te kunnen houden. Zelfs intensivist Gommers – lid van het OMT – mengt zich momenteel in de discussie of de datum van 17 maart voor verkiezingen wellicht te vroeg komt. Hij vreest dat de stemlokalen een groot gevaar voor besmetting opleveren. Het vermoeden dat het OMT of leden daarvan, vooraf ingefluisterd krijgen welke ‘adviezen’ zij publiek hebben te maken (zoals in Duitsland) is daarmee afdoende aangetoond. Wanneer stemlokalen overigens al een gevaar vormen, dan mag het OMT zich toch warempel wel eens achter de oren krabben of het openhouden van supermarkten wel zo’n goed idee is geweest.

Als er al sprake is van een ernstig volksgezondheidsrisico dan is het niet dit virus, maar het handelen van deze regering en de bedenkelijke bestuurlijke moraal. Wanneer dit een landelijke of continentale oefening in EU-verband zou zijn, dan legt die oefening slechts pijnlijk bloot dat onze instituties veel geld kosten en weinig opleveren. De aanpak van het virus faalt op ieder front en ons land bungelt op alle lijstjes onderaan, tussen andere ‘bananenmonarchieën’. Verschillende ministeries zijn het afgelopen jaar op zinderende wijze door de mand gevallen: ons land is inmiddels een puinhoop en stevent, dankzij corona ook nog eens af op de grootste economische crisis ooit.

Het is daarom tijd voor een terzake kundige kabinetssamenstelling die niet zozeer het spel maar liever de knikkers honoreert.


[1] https://www.hpdetijd.nl/2021-02-15/geheime-turkije-analyse-nctv-lekt-uit-grote-rol-erdogan-bij-opkomst-salafisme-in-nederland/


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Schermers
3 jaren geleden

Geachte heer Nijhof,

Als u zich aan die idiote coronamaatregelen blijft houden, zoals bezoekadvies 1 persoon, dan komen we natuurlijk nooit van die idioterie af. Daar waar de Staat onze grondwetten terzijde schuift, dus illegaal bezig is, is burgerlijke ongehoorzaamheid een plicht. Dat als eerste wat ik op uw reactie wil zeggen.

U spreekt over het ”slordige, ordinaire uiterlijk” van Willem Engel. Dat deel ik niet. Het hoort bij een dansstijl van zijn dansschool. Bovendien doet het niet ter zake. Als het over corona gaat, dan is uiterlijk niet van belang, maar de inhoud van argumenten. Ik heb die argumenten van Engel een jaar gevolgd, en die snijden hout. Dat hij ‘’te weinig representatief (is) voor de kritische Nederlander’’ is ook een ad hominem argument. Hij is meer representatief om een oordeel over corona te hebben, dan vele anderen vanwege zijn afgeronde studie in een daarvoor relevant vakgebied: Hij is afgestudeerd Biofarmaceutisch wetenschapper. Ook gaat hij via Zooms het gesprek aan met vele andere deskundigen. In tegenstelling tot het kabinet Rutte dat blindelings het OMT navolgt, staat Engel open voor weerwoord.

Hetzelfde geldt voor Jeroen Pols. Hij is jurist. Na zijn gevangenisstraf zo’n 20 jaar geleden, weet hij daardoor wat het is om je vrijheid te moeten inleveren. Hoewel hij volgens een interview (zie link hieronder) de rechtvaardigheid van zijn straf inziet, zag hij in die periode ook dat de Staat zelf zich niet (altijd) aan de (grond)wetten houdt. Dat heb ik zelf ondertussen tijdens demonstraties (is een grondrecht) ook gemerkt. En ondertussen vele mensen die opkomen voor onze burgerrechten en hun kinderen. Tijdens zijn gevangenisstraf studeerde Pols rechten en studeerde af op strafrecht. Hij kreeg na vrijlating een VOG. Iemand die zijn straf heeft uitgezeten dient een herkansing op een nieuw leven te krijgen. Daar lijkt de Staat niet altijd aan mee te werken, begreep ik uit onderstaande video interview met Pols. Zijn herkansing heeft Jeroen Pols met beide handen aangegrepen, en hij komt sindsdien op voor onze mensenrechten, door tegen de Staat te procederen als die wetten overtreedt.

Ondertussen proberen de kranten zoals vandaag (20/2) De Telegraaf Jeroen Pols in een kwaad daglicht te plaatsen door zijn verleden van 20 jaar geleden erbij te slepen. Dat zijn de ondertussen gebruikelijke staatstactieken (met al die door ons betaalde staatsvoorlichters) om iemand die de Staat of de macht bekritiseert een kopje kleiner te maken. Niet argumenten tellen dan voor de Staat, maar demonisering van de persoon. Verdachtmakingen, Ad hominem argumenten. U doet daar ook aan mee. Pols dient beoordeelt te worden op zijn gedrag en inhoud van het heden. Niet op zijn verleden waarvoor hij zijn straf heeft uitgezeten. Dat verleden hoeft er niet steeds aan de haren te worden bijgesleept, zoals de (staats)kranten dat graag wensen om iemand als verdacht te kunnen wegzetten en daarmee de mond te snoeren. Ik vind dat zeer kwalijke praktijken. Het is vaak smaad en laster.

Pols procedeert tegen de Staat die door de coronamaatregelen het burgerrecht met voeten treedt. Dat doet Pols pro-deo tegen de illegale, onbewezen en onnodige, vrijheidsberoving door de Staat van de gehele bevolking. Het merendeel van de bevolking loopt geen of weinig gevaar voor corona. Ik beschouw Pols samen met Engel als verzetshelden die opkomen voor onze burgerlijke vrijheden. Die vrijheden mag de Staat niet afnemen, want die zijn niet van de Staat maar van de burger. Waar zijn al die (zgn. witte boorden) advocaten en juristen zonder paardenstaarten? Die zgn. volgens u wellicht wel representatieve mensen? Welke agenda en belangen dienen zij? Van de Staat of van de burger?

U zou het Hoger beroep Avondklok voor het Hof van 19/2/2021 eens kunnen bekijken. De argumenten van Pols en Engel zijn to the point en correct. Zij doen een beroep op Internationale mensenrechten waar de Staat aan is gehouden, ook als het Parlement een wet zgn. democratisch goedkeurt. De rechter dient de Avondklok af te wijzen is hun pleidooi wegens strijdigheid met de Internationale mensenrechten waar de Staat zich aan dient te houden. Wat doen Rutte/Grapperhaus? Die jagen snel even een nieuwe illegale wet door het Parlement die evident strijdig is met die Internationale mensenrechten/verdragen/wetgeving en met onze eigen Grondwet.  

Jeroen Pols en Willem Engel waren de enige die over de coronamaatregelen gingen procederen tegen de Staat. Uit noodzaak omdat niemand anders het deed. Vele juristen, advocaten laten zich niet horen. Wereldwijd klinken protesten. Demonstraties worden hier in Nederland echter de kop ingedrukt. Rutte maakt snel een nieuw wetje om het volk nog langer van zijn vrijheid te kunnen beroven. Pols en Engel staan op om onze rechtsstaat te verdedigen die door de Staat wordt afgebroken. We mogen beide heren dankbaar zijn. Ook vechten zij voor uw burgerlijke vrijheden.

Bekijkt u ook eens de volgende video’s, dan ziet u Pols en Engel acteren. Mijn petje af voor deze mensen.

KIJK TERUG: Hof behandelt opheffen avondklok
•Live gestreamd op 19 feb. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zdNEz9_iSd4

Zeven vragen aan Jeroen
•20 feb. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=l1Xtqgo4tdk

met vriendelijke groet,

Paul Schermers, Apeldoorn

Paul Schermers
3 jaren geleden

Geachte heer Nijhof,

Met instemming las ik uw artikel over de avondklok. Het volgende moet me echter toch van het hart. En dat gaat over de volgende woorden van u over Willem Engel die ik onterecht en van (enige) minachting jegens Engel vind getuigen:

U schrijft:

”Op deze website zijn we bepaald geen hartstochtelijke fans van het clubje rond de gewezen dansleraar Willem Engel, waar merkwaardige fobieën rond allerlei thema’s een hoofdrol lijken te spelen”.

  1. ”Het clubje” is de Stichting Viruswaarheid die al bijna een jaar processen voert tegen de Staat in het belang van onze burgerlijke grondrechten en de waarheid rond Covid-19. Veel rechtszaken tegen de Staat werden ten onrechte verloren. Feiten over sterftecijfers lijken voor de Staat niet meer te tellen. Wel ficties en gegoochel met getallen over zgn. ”besmettingen” op grond van dubieuze PCR-testen om angst te kunnen blijven zaaien (met hulp van de staatpropaganda media). De avondklok was de tweede zaak waar Viruswaarheid in het gelijk werd gesteld. De Stichting komt ook op voor uw vrijheden die door de Staat met voeten worden getreden. De coronamaatregelen zijn illegaal, want er is geen noodsituatie. Covid-19 is geen killervirus gebleken. Er spelen bij het kabinet heel andere belangen en globalistische agenda’s zoals ik ook op Sta-Pal voortdurend lees.
  2. ”Gewezen dansleraar Willem Engel” is drs. Willem Engel, Biofarmaceutisch wetenschapper, Oprichter Stichting Viruswaarheid. Hij heeft nog steeds een dansschool voor zover ik weet. Er is overigens niets mis met dansleraars. Vanaf april/mei 2020 zet hij zich in voor de waarheid rond het coronavirus, en hij werd bekend via een interview in Cafe Weltschmerz. Sindsdien geeft hij wekelijks interviews, verzorgt uitzendingen en organiseert gesprekken vaak samen met jurist Jeroen Pols via Zooms, waarin ook internationale deskundigen (epidemiologen, juristen, virologen, enz. enz) door hem aan het woord worden gelaten. Dat zijn de deskundigen die u niet of zelden via de mainstream media hoort, en die worden gecensureerd door de staatsmedia. Ik heb Willem Engel nu zo ongeveer een jaar gevolgd, ook ontmoet op demonstraties tegen de coronamaatregelen die vredelievend zijn. Althans totdat de politie en ME onterecht intimiderend met geweld ingrijpen met een horde aan paarden, honden, waterkanonnen en niet te vergeten undercoveragenten die de onrust laten ontstaan, waarna de ME alibi heeft om in te grijpen. Vredelievende mensen worden daar met knuppels bewerkt, terwijl politiegeweld tegen vredelievende burgers verboden is. Willem Engel benadrukt tijdens zulke demonstraties altijd vrede, liefde en hij wijst geweld af, maar hij is geen doetje die zich door de Staat en door rechters van alles zomaar laat aansmeren. De media framen Willem Engel doorgaans als vijand van het staatsbeleid over corona. Kennelijk bent u hierdoor (enigszins) beïnvloed. Tijdens de rechtszaak werd Viruswaarheid door de advocaat van de Staat als virusontkenners neergezet. Willem Engel protesteerde daar terecht tegen. Want dat is de (gebruikelijke) staatsleugen, want Willem Engel weet dat virussen bestaan, hij heeft ervoor gestudeerd. We hebben jaarlijks te maken met luchtweginfecties door allerlei virussen. De frame van ”gewezen dansleraar” die u gebruikt past in de demoniseringstaal van de Staat waarin iedereen die de Staat bekritiseert zowat als Staatsvijandig of incompetent wordt neergezet. Kritiek op de Staat is legitiem. Willem Engel is niet staatsgevaarlijk maar vredelievend. Rutte/de Jonge zijn staatsgevaarlijk door onze grondrechten opzij te zetten.
  3. ”Hartstochtelijke fans van het clubje”: Mag ik u oproepen om ook hartstochtelijk fan te worden, wat niet betekent dat u alles onderschrijft van Viruswaarheid. Hun website zou u eens kunnen raadplegen, dan ziet u dat ze voor uw vrijheden opkomen door de leugens van Rutte te ontmaskeren. Met negatieve framing van Viruswaarheid speelt u de staat in de kaart.
  4. ”Merkwaardige fobieën (die) rond allerlei thema’s een hoofdrol lijken te spelen”, zegt u. Een angststoornis bij Willem Engel? Waarvoor dan? Welke thema’s dan? Engel maakt zich inderdaad zorgen en keert zich tegen de overheidsleugens, de disproportionaliteit en de illegaliteit van de coronamaatregelen. U heeft volgens uw schrijven toch ook angst voor de overheidsdictatuur die Rutte en Co over ons uitrolt. U leest toch ook op Sta-Pal over de agenda van WHO en WEF etc? ”Merkwaardige fobieën” heb ik Willem Engel nog niet kunnen bespeuren. Misschien wat (te) veel optimisme over het nog kunnen keren van het tij. Dat soort optimisme is nog het enige wat de tegenstrevers van het absurde totalitaire coronabeleid op de been houdt. Want het lijkt nogal zinloos omdat de rechter (bijna) altijd de kant van de Staat kiest. Grondwetten die de gedragsregels zouden moeten zijn voor de staat om de burger tegen machtsmisbruik door die staat te beschermen, zijn aan de kant geschoven waar de overheid dat goed uitkomt. Als dat optimisme van Willem Engel en demonstranten wegvalt, dan is Nederland in elk geval als zelfstandige natiestaat, met onze vrijheden en economisch verloren. Na het afschaffen van het referendum is er dan geen enkele burgerlijke tegenstem meer die een (disfunctionerende kartel) Parlement nog tot de orde kan roepen.

Steun daarom in uw artikelen Viruswaarheid liever dan hen in een hoek te zetten van ”fobieën” of zoals de Staat hen demoniseert met termen als: wappies, complotdenkers. De complottheorieën van bezorgde mensen zijn tot nu toe wat de maatregelen betreft alle uitgekomen: mondkapjesplicht, avondklok, illegaal (zinloos) testen, straks direct of indirecte vaccinatieplicht met een gentherapie (geen normaal vaccin) wat ons niet zal verlossen van de maatregelen.

Kortom, uw artikel kan ik waarderen, maar uw minachtend framen van Willem Engel vind ik contraproductief en daarmee het streven van Viruswaarheid in het opkomen voor onze burgerrechten geen recht doen. Mag ik u adviseren de zooms van Viruswaarheid te gaan volgen? Dan krijgt u wellicht een andere indruk van Viruswaarheid en Willem Engel.

met vriendelijke groet,

Paul Schermers, Apeldoorn

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Paul Schermers

Beste Paul,
Het is jammer dat we door (soms idiote – zoals een avondklok) coronamaatregelen nog niet gezellig even in Twello bij elkaar konden zitten om dit en andere koddige zaken door te nemen. Willem Engel is te weinig representatief voor de kritische Nederlander. Zijn slordige, ordinaire uiterlijk en soms weinig doordachte optreden trekt alleen volle zalen in kringen van ‘wappies’ die vrijwel overal een complot in zien.
Direct na het optreden van Van Dissel had er onmiddellijk een nieuwe wraking ingesteld moeten worden. Ten eerste met het oog op de beschikbare tijd en ten tweede omdat die wraking alsdan succesvol zou zijn geweest; het gerechtshof overschreed immers de eigen gestelde regels…
Overigens is over juridisch adviseur Pols inmiddels ook het een en ander duidelijk geworden, zoals uit dit artikel blijkt: https://www.ad.nl/dossier-teruglezen/plots-zat-activist-engel-in-een-zaal-met-rivm-baas-van-dissel-er-komt-niets-uit-van-uw-grafieken~a85a1eaf/
Een carrière als pandjesbaas in een rosse buurt en een veroordeling wegens criminele activiteiten lijken mij geen aanbeveling voor een ordentelijke club.

Groet’n uut Twello!
Ton.

r.dunki
3 jaren geleden

John Steinbeck schreef: “ een trieste ziel kan u sneller doden, véél sneller, dan een virus.” Het misbruik van de – ideologisch gemotiveerde – litanie van oppressieve “maatregelen” van een steeds tirannieker wordende premier Rutte tegen een ordinair griepvirus heeft de bevolking inderdaad zwaar gedemotiveerd, steeds triester gemaakt en soms de hand aan zichzelf doen slaan.
 
Een golf van opluchting overspoelde het land toen een eenzame voorzieningenrechter de integriteit en intellectuele moed opbracht om de juridische incorrecte en politiek achterbakse motivering voor de arbitraire avondklok te ontvlechten. Maar tirannen dulden geen gezichtsverlies en zien de bevolking als tegenstanders, dus moest het vonnis stante pede ongedaan gemaakt worden.
 
Het was voorspelbaar dat het, terecht gewraakte, laffe Hof de beslissing nam om hier Mark Rutte’s irrelevante politieke argument te verkiezen boven het toegewezen juridische argument dat de moedige voorzieningenrechter zo helder had gearticuleerd. Wat maken Mark Rutte en D66 ons toch tot een triest landje…
 

Boudica
3 jaren geleden

Mevrouw de rechter zit of heeft gezeten samen met Jaap van Dissel in het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag. Lijkt me niet integer en een obstakel voor onafhankelijke rechtspraak. Dit had zij moeten melden bij de president van het gerechtshof. De wraking was terecht maar op verkeerde grond. Haar verklaring van niet-vooringenomenheid is daarmee ongeloofwaardig.

Johan
3 jaren geleden

Wat heeft het nog voor nut om naar de rechter te gaan ?
Een haar onwelgevallige uitspraak wordt door de regering binnen een paar uur onderuitgehaald en weggestreept.
’s morgens bepaalt de rechter dat de avondklok van tafel kan en moet.
Dat maakt niks uit : ’s avonds wordt dat vonnis al onderuitgehaald.
Wat een bananenrepubliek is Nederland toch geworden.

r.dunki
3 jaren geleden

In het Urgenda arrest koos de H.R. de zijde van het klimaatbedrog, nu kiest de Rb. de zijde van het Coronabedrog. Héél consequent…

r.dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  r.dunki

Excusez: de Rb. = het Hof