Prikbord nr 787

In het tv-programma M (neen, niet Mathijs; wel Meer van hetzelfde) had op 12 januari de Amsterdamse wethouder voor onderwijs zich uitgenodigd vanwege haar brief aan het kabinet over de financiële gevolgen van de Corona-maatregelen.

Ze gaf daarbij toe dat de die problemen in Amsterdam en drie andere grote steden al eerder bestonden, maar toch moest het kabinet met miljarden over de brug komen volgens de econoom van een grote bank. Tja, als de DNB zich al met het regeren bemoeit, dan ben je als bank natuurlijk ook een beetje bekwaam. Dus zoals gewoonlijk werd er niet doorgevraagd: bijv. hoe er een geldtekort kan zijn als er naar verluidt te weinig leerkrachten zijn om te betalen? Of waaraan de extra (totaal honderden) miljoenen voor kwaliteitsverbetering en leerkrachten zijn besteed? Of waarom Amsterdam wel miljoenen beschikbaar heeft voor illegalen en krakers, en hoeveel leerkrachten er ‘ziek’ thuis zitten dan wel vroegtijdig in de WAO resp. prepensioen zijn beland? Intussen moeten er persoonlijke (!) leerlingbegeleiders worden ingezet, komen kinderen naar school zonder ontbijt en moeten leerkrachten steeds vaker als sociaal werker  functioneren.

En tot slot welke werksfeer er op bepaalde scholen heerst, waardoor stagiaires moeten worden ingezet, die vervolgens niet solliciteren. Uit eigen ervaring weet ik dat het management van bepaalde onderwijsfabrieken zelden wordt doorgelicht en er op klachten nauwelijks wordt gereageerd. Zou het net zo gaan met hun jaarrekeningen? En moeten straks scholen sluiten,  omdat ze na maanden stilstand nog steeds niets hebben gedaan aan de ventilatie? Is dit laatste misschien het probleem waar Amsterdam geen geld voor heeft… of kent de wethouder de werkelijkheid gewoon niet? Want het extra geld voor verlichting van de werkdruk heeft tot dusver weinig effect gehad.

Britse mutatie

Indien zelfs niet te achterhalen is hoe de Britse virusvariant hier een school en een zorginstelling hebben bereikt, naast andere merkwaardige plaatsen, welk nut hebben dan de ‘app’ en de lock-down maatregelen? Zou het niet beter zijn om de samenleving te leren omgaan met specifieke voorzorgen bij de gefaseerde versoepeling van de maatregelen, zodat een betere analyse mogelijk wordt van de effecten van een bepaalde maatregel. Uiteindelijk zal de terugkeer naar normaal geleidelijk moeten zijn onder het accepteren van risico’s die voortkomen uit kennis-/informatiegebrek. En inderdaad, sommige mensen kunnen dan de dood van anderen op hun geweten hebben, net als in het verkeer, de luchtvaart, de drugshandel, de begeleiding van psychopaten, gevechtsoperaties, gerechtelijke fouten,  brandstichting, medische fouten, besmette zorgverleners, honderden zelfmoorden in gevangenissen en door foute curatoren, rookverslaving, falende kinderbescherming,  alsmede door terreur. Het leven is gevaarlijk en geen enkele dreiging kan volledig worden uitgebannen.

Geestig

Nooit geweten dat Richard Groenendijk als conferencier geestiger is dan Youp van ’t Hek. En ook iets minder grof, hoewel dit laatste beter helemaal kan worden weggelaten. Smaken verschillen, dus gelukkig valt er nog iets te kiezen, want zelfs de Vlaming Philippe Geubels die graag Nederlanders ‘portretteert’, kan het niet laten de nodige(?) gvd’s en geslachtsdelen te laten rollen. Jammer, want verder is zijn humor ook hier te waarderen.

Horeca

Nu duidelijk wordt dat niet de horeca (zonder mondkapje) de grootste oorzaak was van de hoge besmettingscijfers, rijst de vraag welke conclusies de analisten van het RIVM inmiddels hebben getrokken. De horeca kan weer open of het mondkapje maakt geen verschil? Want naast de Zweedse statistieken over de daar vastgestelde besmettingsbronnen, kunnen de analisten hier beschikken over de oorzaken van tienduizenden nieuwe gevallen per week. Waarom horen we het OMT hier niet over: bang dat dan nieuwe blunders worden onthuld?

Naief

Zeker niet als eerste meent dhr. van der Weide (Tel. 6/1), dat iedereen een ‘basisinkomen’ moet krijgen van de overheid zonder arbeidsverplichting. Dit zou de vaste lasten moeten dekken, alsmede de ziektekosten (eigen risico) en levensbehoeften, zodat er geen voedselbanken en toeslagen meer nodig zijn. Onbegrijpelijk naïef beweert hij, dat dan de 500.000 arbeidsmigranten deels zullen worden vervangen door degenen die nog meer inkomen willen. Waarschijnlijker is echter dat er dan een miljoen arbeidsmigranten nodig zijn, die zich vervolgens hier vestigen met het gratis basisinkomen. Die verdubbeling is een ‘rekenvoorbeeld’ op grond van de conclusie dat werken tegen minimumloon dan niet meer aantrekkelijk is voor Nederlanders. Die zullen dus vacatures achterlaten voor weer nieuwe gastarbeiders en zelf een beetje bijklussen (zwart).

Ook de ‘asielzoekers’ en illegalen uit omringende landen weten Nederland dan nog beter te vinden, terwijl de belastingen voor de werkenden aanzienlijk omhoog moeten, waardoor hun extra inkomen verdampt. En wat doen we dan met al die overtollige ambtenaren die geen toeslagen, armoedebestrijding, kindertoeslag,  sport-/schoolkostentoeslag, UWV/WAO- en bijstandsuitkeringen, Wajong- uitkeringen en arbeidsbemiddeling meer moeten beoordelen/verstrekken? En hoe hoog wordt de AOW dan? Het basisinkomen bestaat al en heet bijstand. Het kan niet de bedoeling zijn dat die toereikend is voor elke huurprijs, telefoon- en autogebruik, rookverslaving, eetgewoonten, cultuur- en vakantiebehoeften, gezinsomvang etc. zonder enige stimulans tot werken of andere tegenprestatie en zonder controle!

Noodverordening

Naar verluidt wordt het oordeel van de rechter gevraagd ter zake de eis om bij terugkeer in Nederland een PCR-test te ondergaan, indien men uit een ‘oranje’ risicogebied komt. Dit is interessant, omdat er straks eveneens weigeraars zullen zijn bij een verplichte Corona-vaccinatie. En ook dan kan de wettigheid van een noodverordening getoetst (moeten) worden. De vraag in beide gevallen is echter, welke sanctie staat hier op bij weigering?  Verplichte quarantaine in een ‘staatshotel’ zoals bijv. in Thailand? Of weigering van een IC-bed, indien betrokkene toch besmet blijkt te zijn?

Want vrijblijvendheid bij de handhaving van Corona-maatregelen kan uiteindelijk de samenleving zodanig ontwrichten, dat er sprake is van een ramp waarbij persoonlijke of religieuze overwegingen geen rol meer (mogen) spelen.

Ongeloofwaardige overheid

Ook burgemeester Wienen van Haarlem heeft weer eens getoond waarom het vertrouwen in de overheid sterk is afgenomen. Waar hij als woordvoerder van de VNG-asielcommissie altijd zo goed weet wat er moet gebeuren, blijkt in de praktijk toch iets anders. Waarom werd vuurwerk verboden? Inderdaad: vooral wegens het samenkomen van mensen zonder mondkapjes. Maar een demonstratie in Haarlem was kennelijk zo urgent, dat een verbod, arrestaties en boetes niet werden toegepast. Een voorbeeld van bestuurlijke incompetentie waarvan politie en hulpverleners telkens letterlijk het mikpunt worden.  De ‘straat’  heeft geen enkel respect voor een overheid die telkens ‘robuuste’ maatregelen belooft, maar vervolgens wegduikt als het tuig moet worden opgepakt. Intussen wordt hij naar verluidt persoonlijk bedreigd (en dus beschermd), maar ook daar heeft de overheid – lees AIVD – geen antwoord op. Helaas geldt dit niet alleen voor Nederland waar het aantal beschermde personen inmiddels in de tientallen loopt.  

Schooluitstel

Bij de voorstellen om op de basisscholen de klassen te laten doubleren met uitzondering van groep 8,  wordt weinig rekening gehouden met de capaciteit van de kinderdagopvang. Een oplossing kan worden gevonden in een half jaar uitstel en een kortere zomervakantie waarbij per school/regio een periode wordt toegewezen doorlopend tot 1 oktober. Een nieuw schooljaar begint dan voortaan op de basisscholen op 1 maart en ‘iedereen’ in dezelfde overlappende periodes op vakantie wordt dan beperkt. De docenten van de huidige groep 8, die dan na de extra inspanning  eenmalig een half jaar vrij zijn, zullen even moeten bijspringen in de groepen 1 die tijdelijk overvol kunnen zijn en in de groepen 7 die leerachterstand hebben opgelopen. Bij de volgende crisis kan met de opgedane ervaring een nieuwe verschuiving worden doorgevoerd.

Schuldbewust

Politici die nu met veel kabaal verwijten uiten over de toeslagenaffaire, zijn zich kennelijk onvoldoende bewust van hun eigen rol. Hoe vaak worden ze niet door klokkenluiders op misstanden geattendeerd en weten dan geen ‘beter’ antwoord dan: voor kennisgeving aangenomen of op de agenda van de Kamercommissie geplaatst en – erger nog – wij zijn niet geïnteresseerd in individuele gevallen. Hoeveel individuele gevallen zijn er nodig op de Kamerleden in beweging te krijgen en welk aantal betroffen de brieven over de toeslagen? In ieder geval is 2000 niet voldoende zoals bleek bij een klacht over machtsmisbruik door politie, OM en rechters. Dat de politie inmiddels onder Justitie valt, waardoor de macht van dit gecombineerde ministerie, onaantastbaar is geworden – met misstanden tot op het niveau van Hoge Raad en Europees Hof – wordt door de politiek gewoon genegeerd, inclusief de publicaties die hierover zijn verschenen onder meer van gezaghebbende hoogleraren. Wat is er voor nodig om méér dan 2 Kamerleden schuldbewust te maken en eindelijk een onderzoek te doen naar de vele klachten over Justitie, (lands)advocaten, curatoren en de Europese instituten? Eerst dan mag het parlement afkeurend wijzen naar klokkenluiders die de publiciteit zoeken, verantwoordelijke kabinetsleden en Oost-Europese EU-landen als het gaat om de rechtstaat.

Tuig

Het valt te hopen dat het management van zorginstituten, die zieke medewerkers opriepen om aan het werk te gaan dan wel kantoorpersoneel op de voorrangslijst voor vaccinaties zette, met aanzienlijke boetes worden gecorrigeerd. Want ook eindeloos leuteren over een avondklok, zonder dat er sancties worden toegepast, heeft weinig zin als het tuig weet dat er niet wordt gehandhaafd. En degenen die van de vaccinatievoorrang misbruik hebben gemaakt, zouden zich moeten schamen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties