De nieuwe Davidster?

In het Europese Parlement en Den Haag gaan stemmen op om een Coronapaspoort uit te geven. Politici die niet gehinderd worden door enige medische kennis, noch ooit enig ander respectabel vak geleerd hebben, hebben weer eens een levensgevaarlijke vondst gedaan in de politisering van hun kwaadaardige  Coronahype. Alsof je een kleuter een pak lucifers geeft alvorens van huis te gaan.

Om te beginnen wil ik in herinnering brengen dat het aanmatigende duo Rutte/De Jonge eraan voorbijgaat dat dr. Kary Mulis – die de voor het vaststellen van Covid-19 de hoogst onbetrouwbare PCR test in 1983 uitvond, zij het voor geheel andere doeleinden – al een jaar lang bijna dagelijks iedereen die het (niet) horen wil bezweert dat zijn test volkomen ongeschikt is om Covid-19 vast te stellen. Het is een blunder om uit te gaan van zo’n door de uitvinder zelf totaal ongeschikt bevonden stuk gereedschap om het ‘fantastische’ Coronabeleid op te bouwen terwijl andere ‘tests’, die vanuit een open raam worden gedaan op automobilisten die voorbij rijden alsof het de ‘takeout’ van McDonalds is, hun tweede aanfluiting is. Voilà het duo De Jonge/Rutte ten voeten uit, zij staan nergens voor. Nu leuteren deze beunhazen verder over lockdowns, avondklokken en Coronapaspoorten.

Wat wil zo’n Coronapaspoort? Dwaallichten in de Brusselse èn Haagse politiek pretenderen dat hiermee de drager van het document ‘bewijst’ immuun te zijn omdat deze al eerder besmet respectievelijk ziek is geweest en hersteld, en derhalve geen gevaar oplevert voor hernieuwde verspreiding van het Covid-19 virus…  De redenatie is zo krom als mijn schoenzolen, maar er wordt gesuggereerd dat slechts zo iemand door de EU zou mogen reizen, liefst na (gedwongen) vaccinatie met het onbewezen Covid-19 vaccin. Dit quasi-medische sprookje van aanmatigende leken uit de politiek is waanzin. WHO en medici over de hele wereld maken immers duidelijk dat immuniteit na Coronabesmetting slechts van tijdelijke aard is en zelfs in hun ogen immune mensen kunnen het virus gewoon opnieuw oppikken op iedere straathoek. Net zoals iedereen die een griepje gehad heeft het virus kan oppikken en meedragen zonder ook maar één tel ziek te zijn! Er zijn ‘studies’ geweest die stellen dat herinfectering onmogelijk is na herstel, maar de praktijk wijst al lang uit dat dit onzin is en die ‘experts’ hebben categorisch vergeten dat hun ‘studies’ op apen gericht waren en slechts één maand na hun genezing werden uitgevoerd. Die ‘studies’ gaan er glad aan voorbij waarom zoveel mensen opnieuw positief testen en laten wij niet vergeten dat de Corona- hype inmiddels, net als het klimaat, één van de globalistische stokken is geworden om de kapitalistische hond te slaan.

Dàt gaat onze enthousiaste premier prima af getuige de onmetelijke schade die hij in ‘ons prachtige land’ zo enthousiast aanricht! Zijn beunhazerij wordt nog eens verergerd door het ontbreken van een coherente strategie om een griep – die, zoals inmiddels afdoende bekend, in feite helemaal niet dodelijker is dan iedere andere griep – te bestrijden. Het naïeve idee dat premier Rutte’s volstrekt arbitraire ‘benchmark’ van zijn futiele ‘strategie’ de beschikbare zorgcapaciteit is, die praktisch identiek is gebleven aan die van een jaar geleden, is letterlijk ‘om te janken’. Oog voor de immense schade die beide Haagse dilettanten hiermee aan de samenleving aanrichten hebben zij niet met hun politieke oogkleppen. In hun ignorantie kunnen zij dat ook niet bevatten en naarmate de gerechtvaardigde kritiek aanzwelt bijten deze twee ‘losers’ zich te kwader trouw vast in hun delusie; koersverandering is gezichtsverlies. Hun dagelijkse mantra gaat over ‘meer besmettingen’, maar daar is niets fout mee. Destemeer groepsimmuniteit voor een bevolking die niet of nauwelijks wordt aangetast door Covid-19 vergeleken met de griep in 2019 en al helemaal geen vergelijk kan doorstaan met de veel zwaardere mondiale epidemie van 2018.

Het onzalige idee dat beunhazen in zowel Brussel als in Den Haag met een Coronapaspoort de bewegingsvrijheid der, met recht, niet in vaccinatie geïnteresseerde Europese burgers zouden mogen ‘afknijpen’ strijdt met ieder rationeel rechtsgevoel èn met de Grondwet. Maar Rutte heeft altijd nog zijn schandalige ‘tijdelijke noodwet’ die, 100% in strijd met de Grondwet, onbeperkt verlengd en verlengd en verlengd kan worden…  Een gotspe, dit goedkope bedrog van zowel onze premier als van een moreel en juridisch corrupt parlement dat zich laat leiden door deze charlatan in plaats van hem tegen het licht te houden, zoals het wettelijk behoort, en hem keihard de laan uit te sturen!

Dit roept herinneringen op aan W.O.II toen Nederlanders verplicht werden om een ‘persoonsbewijs’ mee te dragen, waarbij op dat vodje voor Joden een grote letter ‘J’ werd gestempeld. Hun Davidster staat in het geheugen van miljoenen gegrift, maar niet in dat van de globalisten in het Haagse torentje en in Brussel.  Zij streven onbeschaamd naar een nieuwe Davidster voor diegenen onder ons die geen trek hebben om hun gezondheid te riskeren voor een gevaarlijke ‘haastklus’ van een vaccin waar reeds duizenden wereldwijd zware allergische reacties op vertoonden en waaraan onbekende aantallen gestorven zijn. En dan bevestigt een niet politiek gemotiveerde viroloog als prof. Dr. Theo Schetters (zie het artikel d.d. 14.01) ‘dat massa mRNA vaccinatie roekeloos en onnodig is’.

Nigel Farage heeft de socialisten in het Brusselse Parlement een bijzonder pijnlijke spiegel voorgehouden door hen, luid en duidelijk, te verstaan te geven dat Adolf Hitler’s Nazi’s ook linkse nationaal socialisten waren, net als zij, hetgeen nogal slecht viel. Gaat u nu in Brussel vertellen dat hun krankzinnige, totalitaire discriminatie met een Covid-19 paspoort verdacht veel lijkt op een 2e Davidster? Het huis zal te klein zijn. Maar socialisten maken altijd kabaal bij gebrek aan rationele argumenten en missen de elementaire eruditie om te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt want hun, impliciet al bijna verplichte, Covid-19 vaccinatiebewijs heeft  de kwaadwillige intentie om rationele ‘andersdenkenden’ te discrimineren en te straffen voor hun impertinentie om niet met Big Brother in de pas te lopen. Pure discriminatie, net als de Davidster!

Ik denk dat een Baudet hier wel gehakt van zal maken in de hersendode 2e Kamer, maar de manier waarop premier Rutte met zijn criminele ‘noodwet’ de Grondwet verkracht toont hoe hij staat te popelen om ons van onze vrijheid te beroven. Zijn wanbeleid wordt ondersteund door de activistische media die, net als met het klimaat, proberen de mensheid bang genoeg te maken om kritiekloos tot vaccinatie te besluiten met een vaccin waarvoor de farmaceutische industrie pertinent niet bereid is om verantwoordelijkheid te dragen…  Zoals prof. Schetters stelt in het artikel waarvan ik u op 14 jl. de link gaf, aarzelen inhalige fabrikanten en immorele politici zoals Rutte en De Jonge niet om onze gehele bevolking als proefkonijnen te behandelen…  Dat zij niet aarzelen om ons potentieel levensgevaarlijke vaccinaties door de strot te wurgen met hun gangsterpraktijken als het Corona paspoort is stuitend, terwijl zij ‘en passant’ de volledige economie over de kling jagen op weg naar een financiële crisis die zijns gelijke niet zal kennen, noch die van 1929 noch die van 2008.

‘Andersdenkenden’ leggen voortdurend harde, cijfermatige bewijzen op tafel en het feit dat in de USA  inmiddels duizenden artsen en verplegend personeel de vaccinatie pertinent hebben geweigerd omdat er al zoveel doden zijn gevallen onder collegae, raakt onze ‘mislukte schoolmeester’ en onze ‘eeuwige student geschiedenis’ niet. Zij hebben de hersendode coalitie achter zich en zijn te arrogant om zich te realiseren wat voor een globale ramp zij aan het creëren zijn.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties