Toeslagenaffaire

Vanwege zijn rol in de ‘Toeslagenaffaire’ is vanmorgen Lodewijk Asscher opgestapt als PvdA lijsttrekker. In een videobericht aan zijn achterban, gaf Asscher te kennen “op een ander moment, op een andere tijd”, het land opnieuw te willen dienen. Het ziet er dus niet zo best uit voor dit land.

Even terugspoelen; De Toeslagenaffaire is een affaire waarbij ongeveer 26.000 ouders onterecht slachtoffer werden van fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en slachtoffer werden van een keiharde fraudeaanpak bij de Belastingdienst van 2013 tot en met zeker 2019. Dit kwam aan het licht in september 2018 en heeft onder andere geleid tot het aftreden van staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66). Onderzoekers van de toeslagenaffaire spraken van ‘institutionele vooringenomenheid’, schending van ‘de grondbeginselen van de rechtstaat’, ‘bestuurlijk onvermogen’ en noemden de werkwijze ‘discriminerend’. Dat onze Belastingdienst nagenoeg beter functioneert dan destijds de Gestapo, mag bekend worden verondersteld en bijster veel kritiek kan een burger daar niet eens op hebben; iedereen betaalt of niemand betaalt. Meer smaken zijn er rond belasting en innen niet.

Proces van Neurenberg. Afb: wikimedia.

Wanneer echter met het oog op dat doel de hele rechtsstaat opzij wordt gezet door bestuurlijk onvermogende overheidsdienaren, dan moet de bevolking niet alleen afscheid nemen van deze ‘institutionele vooringenomenheid’, maar ook van de politieke kopstukken die leiding hebben gegeven aan, respectievelijk verantwoordelijk waren voor het schenden van de rechtsstaat. Overigens staat voor volgende week niet alleen de toeslagenaffaire op het menu van de Kamer, op het blok ligt ook het ‘voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten (beide D66) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie’. Verhoeven en Jetten lokken daarmee handelingen uit die de soevereiniteit van ons land bedreigen en een andere bestuurlijk inrichting willen opdringen. (NB: de aspecten in deze hele alinea vormden in iets andere vorm o.a. de grondslagen voor de ‘processen van Neurenberg’)

Als de voormannen en -vrouwen van CDA, D66 en ChristenUnie uiterlijk vrijdag 15 januari a.s. niet vooraf tekenen bij het kruisje, komt er volgende week helemaal geen Kamerdebat over de Toeslagaffaire. Dan stapt het voltallige kabinet Rutte meteen op. Kortom: de politieke chantage gaat dus gewoon door. Onze minister-president verklaarde eerder voor de onderzoekscommissie dat hij bereid was de wet te omzeilen als dat politiek beter uitkwam. Hij werd, merkwaardig genoeg, niet ter plekke opgepakt en geboeid afgevoerd. Klaarblijkelijk kwamen de leden van de Tweede Kamer, uiteindelijk toch de baas van vak K, niet op dat voor de hand liggende idee bij deze erkenning of aankondiging van machtsmisbruik.

Dit kabinet en de prominente hoofdrolspelers (Rutte, Hoekstra, Asscher, Wiebes en een groot aantal topambtenaren) moeten niet alleen opstappen; zij moeten levenslang verbannen worden uit bestuur en politiek van dit land. De thema’s waaruit bestuurlijk onvermogen blijkt, zijn er inmiddels teveel om op te noemen. Te pas en te onpas worden er op basis van vage aanwijzingen en zonder ordentelijk ‘peer reviewed’ onderzoek besluiten genomen die alles van doen hebben met een omvangrijke zakelijke lobby (lees: subsidiestroom) en volmaakt niets met de primaire belangen van de bevolking. Denk maar aan Europa, milieu, vreemdelingenbeleid, et cetera, enzovoorts.

Wie bepalen wat dit land van koers zal kiezen? Zijn dat politici of zijn dat de gewone burgers die ’s morgens met hun broodtrommeltje onder de snelbinder op weg gaan om dit land overeind te houden? Of is dat het rapaille dat moedwillig onze straten en pleinen onveilig laat maken, ons Europa op wil dringen, onze grenzen openzet, belasting oplegt tot de dood erop volgt, het leger, de politie en de zorg tot de grond toe afbreekt? Op 17 maart a.s. kunt u dat duidelijk maken. De partijen die ons ernstige schade hebben toegebracht, zelfs tot in de genen van deze natie, behoren geweerd te worden uit de politiek. Hun onkunde is afdoende bewezen en vastgesteld. Alle deelnemende partijen aan de laatste twee kabinetten kunt u gewoon overslaan.

Het is genoeg geweest.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
2 jaren geleden

Vlag uit, Rutte is demissionair en volgens RIVM en GGD peilingen is de publieke steun voor zijn Corona gebeunhaas van 64% in november gezakt tot 45% vandaag de dag.

Als deze lijn zich voortzet komen wij in maart van deze bijbelse plaag af…

2 jaren geleden

 “”Onze minister-president verklaarde eerder voor de onderzoekscommissie dat hij bereid was de wet te omzeilen als dat politiek beter uitkwam. Hij werd, merkwaardig genoeg, niet ter plekke opgepakt en geboeid afgevoerd. Klaarblijkelijk kwamen de leden van de Tweede Kamer, uiteindelijk toch de baas van vak K, niet op dat voor de hand liggende idee bij deze erkenning of aankondiging van machtsmisbruik.”” Aldus Ton Nijhof.

De ongelooflijke ” brutaliteit” van Rutte CS is stuitend. “Ze” Willen. alleen de macht, want, het volk is maar lastig. “ZE” willen alleen maar de beschikking hebben over de belastingcenten om vriendjes, de Europese Unie, Multinationals en hun dienaren, de ambtenaren, tevreden te houden om de macht te continueren.

Dat D-66 Nederland wil ” verkopen” en/of wil dat Nederland slechts een provincie van de Europese Unie wordt, waarbij de Euro’s vanuit Nederland rijkelijk naar de Zuidelijke landen stroomt, zonder rekening er mee te houden dat de belastingen een “gedane arbeid” vertegenwoordigd én de armoede steeds meer voelbaar wordt. Het zal de ” megalomanen” een zorg zijn wat de consequenties zijn van hun handelen, als het politieke beleid maar voldoet aan hun ziekelijke ambities.

“”Op 17 maart a.s. kunt u dat duidelijk maken. De partijen die ons ernstige schade hebben toegebracht, zelfs tot in de genen van deze natie, behoren geweerd te worden uit de politiek. Hun onkunde is afdoende bewezen en vastgesteld. Alle deelnemende partijen aan de laatste twee kabinetten kunt u gewoon overslaan.””…… Maar……Nijhof toch, als realist moet ook U weten dat ” Wishful Thinking”, altijd de vader van de gedachten is en, een gewone burger met zijn broodtrommel, helaas soms te veel van de ” Mandragora-wortel ( slaapverwekkend kruid) heeft gegeten, waardoor er “allolatie” ( gebrekkig spreken) ontstaat en óók de assertiviteit ontbreekt. Dit is geen minachting maar een vaststelling ,omdat er al gedurende veertig jaar er een overheidsterreur is, waardoor de burger uit zijn/haar evenwicht is geraakt. Wijlen Prof dr. Bob Smalhout beschreef dit al in zijn column bij de Telegraaf in 2008. Smalhout schreef zelfs dat het hem verbaasde dat de burger nog niet in opstand is gekomen en dat de belastingdienst ook als een ” jager op wild” te keer is gegaan.
Dat de burger zijn interesse in de politiek heeft verloren, blijkt nu aan zijn gedrag, omdat velen onbedacht en uit gewoonte toch nog op het ongeregelde zooi stemt en er mogelijk een kabinet Rutte IV zal komen. Immers: De 44 virtuele ( peilingen) zetels voor de VVD is, mogelijkerwijs, het resultaat van overheidsterreur. Ook al is de onkunde van het Kabinet Rutte III, vastgesteld, dan zijn de “zetels” voor de VVD mogelijk “koopzetels”???

2 jaren geleden

Ja, het is inderdaad meer dan genoeg geweest. Het volk lijkt wel bevroren ( van angst?) Hoe ging dat ook weer met de gebroeders de Wit?