De valse Klaas

De coronacrisis heeft bevestigd dat Nederland wordt geleid door een stel incompetente toneelspelers dat zich door gebrek aan kennis, gewogen informatie, daadkracht en inventiviteit liever laat sturen door een groep experts en lobbyisten die niet vies zijn belangenverstrengeling.

Dat groepje opportunisten kiest voortdurend voor de eenvoudigste oplossing: vrijheidsbeperkende maatregelen. Je kunt je afvragen waarom? Met de vorige lockdown periode bereikte de regering niet de gewenste doelen en de verwachting is dat ook de lopende lockdown niet de gewenste oplossing biedt. Toch dreigt de Nederlandse samenleving nog meer lockdown perioden te moeten ondergaan. Waarom komt er geen Plan B  op tafel? Dat antwoord kunnen de verantwoordelijke politici niet geven, omdat er geen Plan B is.

Gisteren worstelde een politicus (ik ben zijn naam vergeten) met de vraag van de WNL interviewer van dienst, over de effecten van een lockdown en de reden waarom die niet het beoogde resultaat heeft bereikt. De manier waarop de man stond te schutteren verhoogde spontaan mijn bloeddruk en ik heb hem weg geschakeld. Hij was en is niet de enige bewoner van de gebouwen aan het Binnenhof die diverse segmenten van de Nederlandse samenleving weinig of geen perspectief kan en wil bieden.

Misschien dat de intelligentsia die zich lid van de elitocratie waant, de uitspraken van de heer Andreas Gassen in Bild tot zich kan laten  doordringen. De man is in Duitsland als Hoofd van de Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)[1] een prominent op het gebied van gezondheidszorg. Op basis van de beschikbare data concludeert hij:

“Der Lockdown, der jetzt seit Anfang November anhält, hat quasi nichts gebracht. Die Todeszahlen sind unverändert erschreckend hoch. Der Schutz der Risikogruppen ist immer noch beschämend schlecht…. Man könne nicht ein Drittel der Menschen einsperren, darum ging es auch nie – jetzt sperrt man quasi alle ein, ohne dass es einen echten Effekt hätte.“

In het verlengde stelt hij vast dat het steeds maar weer instellen van een lockdown in termen van tijdsduur en verscherping van maatregelen, resulteert in veranderingen in het maatschappelijke gedrag. De samenleving gaat zich steeds meer tegen een verscherping en verlengde tijdsduur verzetten en het omgekeerde is het resultaat: meer mensen naar het ziekenhuis en op de IC.

Hij oordeelt dat het doel dat de Bondsregering (zeg Merkel) nastreeft – 50 besmettingen op 100.000 inwoners in een periode van 7 dagen – onrealistisch is. In oktober 2020 heeft de KBV samen met de wereldberoemde virologen Professor Christian Streeck en Jonas-Schmidt-Chanasit de regering Merkel opgeroepen om te stoppen met de lockdown strategie op basis van PCR besmettingen en een langere termijn strategie te ontwikkelen waarbij de bescherming van de kwetsbare segmenten (vooral ouderen, artsen en verzorgend personeel in verpleeg en verzorgingstehuizen) van de Duitse samenleving prioriteit heeft. Merkel c.s. reageerde op die oproep met een nieuwe lockdown.

De zich doof houdende elitocratie in Nederland is er in geslaagd om de samenleving te verlammen en honderdduizenden Nederlanders het brood uit de mond te stoten. Maar wat lees ik tijdens de gespannen debatten over de het gevoerde Corona beleid en de Toeslagen affaire in de krant van Wakker Nederland?: “I&O Research (uit Enschede. Ik heb er nooit van gehoord, maar dat is – wonend in Duitsland – niet verwonderlijk)[2] heeft bij een peiling onder 2300 personen vastgesteld dat 90% van de Nederlandse bevolking (ja, ja) vindt dat het Kabinet niet moet opstappen…die 2300 willen wel een gebaar bijvoorbeeld het ontslag van een hoge ambtenaar en/of een verantwoordelijke politicus als Asscher en Hoekstra”. Rutte moet blijkbaar een uitweg geboden worden om zijn geloofsbrieven niet op Huis Ten Bosch te hoeven aanbieden. Ik vermoed dat onder die 2300 geen gedupeerden van de Toeslagenaffaire, lid van de Horeca, het MKB, recreatie instanties en sportclubs te vinden zijn. Wellicht alleen familieleden van de regenteske elite.

Door te accepteren dat het bestaan van een deel van de bevolking door het beleid van bewindslieden ernstig is bedreigd, is een dergelijke oplossing een uiting van onbehoorlijk bestuur. Geef de bevolking een doekje voor het bloeden, dan kan de regering gewoon tot maart aanblijven en kunnen de leden van de regering zich rustig voorbereiden op de volgende verkiezingen. Ik denk dat het zo niet gaat werken, omdat het CDA en PVDA de hakken in de grond zullen zetten om hun lijsttrekkers binnen boord te houden. Het past niet in het door PVDA prominenten omarmde lerend leiderschap beginsel.

NB: Ik had de bovenstaande tekst nog niet geschreven of ik lees in de Krant voor Wakker Nederland dat Asscher toch onder druk is bezweken en het lijsttrekkerschap neerlegt. Slim? Het zal wel een zet zijn die past in de aanloop naar de verkiezingen.  

De constatering van I&O Research past overigens in de lijn die de media de afgelopen jaren regelmatig hebben gevolgd: het bewieroken van Rutte als de grote Staatsman en het in het zadel houden van zijn Kabinetten. Juichkreten over de manier waarop de Corona crisis door deze eminente regering en het adviserende team van experts werd aangepakt resoneren blijkbaar nog steeds onder de hersenpan van het gros van de Nederlanders. In een en dezelfde zucht werden en worden  criticasters betiteld als corona ontkenners, complottheorie bedenkers en oliedomme wappies? Die blinde volgers van het Rutte beleid vragen zich blijkbaar nog steeds niet af waarom Nederland na twaalf maanden nog steeds geen strategie resp. beleid heeft dat de Nederlandse samenleving enig perspectief biedt. Twaalf maanden lang wordt de Nederlandse samenleving gegeseld met vrijheidsbeperkende maatregelen, dreigementen en het ontzeggen van ontspanningsmogelijkheden.  

Rutte heeft 10 jaar de tijd gehad om welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving te beschermen en heeft daarin gefaald. Ik hoor de man nog juichend ons toeroepen: “het gaat weer lekker met de economie, maar de hardwerkende burger merkt er helaas niets van. De kosten voor huisvesting, voor boodschappen, energie, brandstof, vakanties stegen en er gaat daardoor meer uit de beurs dan er in bleef. “Twee miljard is goed voor het vestigingsklimaat,” maar dat was niet terug te zien in een banengroei, verhoging van de lonen en een stijging van de koopkracht. De zorg, het onderwijs en de veiligheid op straat en thuis werden er geen haar beter van. “CO2! Opwarming van de aarde! Energietransitie!” boerde hij uit het raam. Het was geen warmte dat de consument kreeg, maar de kou van hogere energiekosten, aantasting van het ecosysteem en bedreiging van de overlevingskansen van flora en fauna.

Hij heeft het Staatsschip met teveel brekebeentjes bemand waardoor het uit de koers is geraakt. Het kompas is stuk en de bemanning heeft te weinig intelligente bagage om het weer op koers te krijgen. Met een grijnslacht de problemen proberen weg te lachen, heeft niet gewerkt. Elma van Hees drukte het als volgt uit:
De in de den haag zetelende maffia gedraagt zich als in het Russisch Tsarenrijk, ze verrijken zichzelf ten koste van de bevolking. Door de civilisatie zijn de meeste mensen die in de armoede zijn gestort door “den Haag” nog zo fatsoenlijk om niet in opstand te komen, maar ik denk dat het ooit zover zal komen dat zij, al dan niet in Gele Hesjes de straat op zullen gaan, aangevuld door mede-burgers, die deze Haagse Maffia helemaal beu zijn. Zonder het geld van belasting betalende burgers komt een kosmopoliet niet ver. Zonder een regelmatig (ieder belastingjaar) gevulde schatkist kan een kabinet het wel schudden. Dan gaat Rutte-III failliet de boeken in”. “Brood en Spelen” orakelde de Romeinse dichter Juvenalis in zijn Satire X, maar blijkbaar hebben Rutte c.s. dat advies bewust naast zich neergelegd.

De praktijk heeft bevestigd dat doorgaan met de huidige strategie een heilloze route is. Maatschappelijk daalt de Nederlandse samenleving in een snel tempo naar een bestaansdieptepunt en de veroorzakers van de huidige problemen kunnen en mogen niet de oplossers zijn.  Zoiets als een slager die voortdurend zijn eigen kwaliteitszorg voor zijn rekening mag nemen. De mannen en vrouwen die de problematiek hebben veroorzaakt, mogen m.i. nooit meer met hun handen aan het roer van het Staatschip komen.

Maar… als de vaststelling van I&O Research inderdaad de realiteit weerspiegelt,dan begrijp ik wel waarom de bevolking zich regelmatig bij de neus laat nemen door een valse Sinterklaas. Die bevolking moet voortaan even dimmen als ze wijst op het volgzame kritiekloze gedrag van de doorsnee Duitser, het succes van een STASI regime en een gretige verwijzing naar het Interbellum en de Koude Oorlog.


[1] Het overkoepelende orgaan van alle 17 deelstaat instanties waaraan alle aan de wet verbonden artsen deel van uitmaken.  

[2] De overheid en andere publieke organisaties willen Nederland beter, mooier, gezonder, welvarender en duurzamer maken. Dat willen wij ook. We kennen de uitdagingen waar de overheid en publieke organisaties voor staan. Met onze betrouwbare en onafhankelijke onderzoeken en aanvullend advies helpen we onze opdrachtgevers beter onderbouwde beslissingen te nemen. Daarbij staan proactiviteit, informatieveiligheid en transparantie altijd voorop.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
2 jaren geleden

De lockdown, in al zijn vormen, heeft maar één daadwerkelijk aantoonbaar effect; de totale afbraak van de middenklasse.
Van welke ideologie was dat ook al weer een cruciaal onderdeel?
Oh, ja, dat waren de socialisten/communisten/marxisten/etc.
Komt er toch weer wat duidelijkheid in het verhaal…