Geert Wilders: “De PVV is er voor u”

Voor mensen die in een Nederland willen wonen waar ze weer veilig zijn, een land waar we trots zijn op onze eigen cultuur en ons geen racisme laten aanpraten.

Geert Wilders. Afb: Peter van der Sluijs – Wikipedia.

Waar goede zorg als nationale topprioriteit wordt gezien. Een land waar we minder van ons inkomen aan belastingen hoeven te betalen omdat we stoppen met de miljardenuitgaven aan het buitenland, de kostbare massa-immigratie en klimaatsubsidies. Een land waar de overheid dienstbaar is aan burgers en geen onschuldige mensen criminaliseert, zoals bij de Toeslagenaffaire.

Nederland wordt weer een soeverein land dat economisch samenwerkt met andere landen maar afscheid neemt van de onbetaalbare en corrupte politieke unie genaamd de EU. Waardoor we weer de baas worden over ons eigen geld. En weer een eigen immigratiebeleid kunnen voeren en onze grenzen kunnen sluiten voor gelukzoekers en immigranten uit islamitische landen. Want Nederland is overbevolkt en de islam hoort niet bij Nederland.

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is lef nodig.
Er moet een einde komen aan de politieke lafheid in Den Haag.
Politici zonder lef en ambitie die elkaar naar de mond praten en onderling de baantjes en de macht verdelen, heeft Nederland al genoeg. Het kabinet en parlement zitten er vol mee.
Het wordt tijd voor gedurfde keuzes en daadkracht.

Inwisselbare Nederlandse politiek

De meeste politieke partijen in dit land zijn onderling inwisselbaar geworden. Ze staan voor dezelfde massa-immigratie, voorliefde voor multikul, zelfhaat, diversiteitsgeneuzel, islamisering en de EU. De verschillende politieke partijen mogen dan een andere naam hebben, de smaak is hetzelfde: zoutloze middelmatigheid. Ons land betaalt daarvoor al jarenlang een hoge prijs. Echte problemen worden niet benoemd, laat staan aangepakt. Men houdt zich liever bezig met het vervolgen van een oppositieleider en het om zeep helpen van onze tradities.

Gelukkig is er ook nog een ander Nederland. Daar wil ik voor opkomen!

Het Nederland van u, van mensen met realiteitsbesef. Mensen die niets voor niks krijgen en na een zware coronatijd willen werken aan een betere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Mensen die geen vreemden in hun eigen land willen worden. Maar vast willen houden aan onze tradities en vrijheden. Mensen die weten dat de beloftes van Mark Rutte niets waard zijn. En dat er niets onverstandiger is dan vrij baan te geven aan de islamitische ideologie die ons onze vrijheid wil afpakken. Mensen met ruggengraat, die verlangen naar een sterk, soeverein, sociaal en trots Nederland.

“Dát Nederland
wil ik terug”

Een land waar mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, waar onze straten weer veilig zijn. Waar ons geld gebruikt wordt voor onze eigen mensen. Een land zonder hoofddoekjes maar met oer-Hollandse gezelligheid en respect voor ouderen. Een land waar buitenlanders niet langer worden voorgetrokken en onze eigen mensen niet meer worden gediscrimineerd.

Ik heb de PVV opgericht om te strijden voor zo’n vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland. En ik beloof u: daarvoor zullen we alles doen wat binnen onze democratische macht ligt. Al 16 jaar ben ik geen vrij man meer, maar ik zal nooit zwijgen. Nooit buigen. Voor niemand. Met opgeheven hoofd zal ik blijven vechten voor Nederland en voor u. Politieke spelletjes, corrupte rechtszaken en islamitische fatwa’s zullen mij niet stoppen.

Lijst 2

Ik hoop dat de PVV op uw steun kan rekenen op 17 maart. Maak ons zo groot dat andere partijen niet meer om ons heen kunnen. Zodat we kunnen afrekenen met de puinhopen van tien jaar links-liberale afbraak. En geen vreemden worden in ons eigen land.

Wij gaan Nederland weer opbouwen en sterker maken dan ooit tevoren.

Om het aan u terug te geven. Want het gaat om u. Het is uw land.

Het is tijd voor een nieuw begin.

——————–

Lees HIER de rest van het PVV programma 2021 – 2025


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
1 jaar geleden

Ik zou graag leven in een land waarin in politiek en grote media weer open en deugdelijke discussies mogelijk zijn over diep ingrijpende maar op dit moment onbespreekbare kwesties zoals daar zijn de massa-immigratie, de islamisering, de klimaatopwarming en de EU. De huidige politiek van VVD t/m GL, met daarachter de druk van multimiljardairs, banken, multinationals en links- en islamfascisten, lijkt er op uit om Nederland binnen korte tijd te veranderen in een afrikaans-islamitisch kalifaat dat afgeladen vol staat met zonnepanelen, windmolens en warmtepompen, en dat een wingewest is van de EU die trekken toont van een Sovjetunie 2.0.De moderne democratische rechtsstaat bestaat dan enkel nog in naam of zelfs dat niet, en reeksen van moderne verworvenheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting, algemeen de rechten van de mens, kiesrecht, inspraak, democratie, enzovoort, zijn tegen die tijd allang afgeschaft. Trouwens, wetenschap, vrije kunstbeoefening, humor, sport, alcohol, geemancipeerde vrouwen, lhbt, deugdelijke geschiedschrijving, kerken, synagoges, filosofische cafe’s, musea, popconcerten, klassieke muziek, honden, varkens, enzovoort, zijn dan grotendeels verdwenen of staan onder druk om te verdwijnen. De vraag is eigenlijk of je als bewoner van dit land nog iets te zeggen hebt over de verdere ontwikkeling ervan, of dat elke inspraak in deze bij voorbaat kansloos is, aangezien de grote lijn zich via de politiek en de hersenspoelende grote media gewoon doorzet. Men lijkt elders besloten te hebben dat massa-immigratie, islamisering, klimaatwaan en EU topprioriteiten zijn waarvan niet mag worden afgeweken en waarover een open en deugdelijke discussie, dus zonder stromannen e.d. en op basis van steekhoudende argumenten, moet worden vermeden. Karl Popper wees er al op dat de moderne open samenleving zich slechts kan handhaven als het intolerant is jegens al datgene dat weigert in te gaan op redelijke argumenten en dat daarentegen met inzet van macht de eigen doeleinden wil doorzetten. Mij komt het dan voor dat we al enige tijd niet meer in een moderne open samenleving leven, maar in iets anders, iets dat slechts de schijn ervan wil ophouden.