Monddood gemaakt en murw geslagen

Professor Dr. Theo Schetters, bioloog, immunoloog en vaccinexpert, is al 40 jaar actief in de vaccinindustrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus net als de schrijver van dit artikel niet tegen vaccins en ontkent niet dat SARS virussen een bedreiging voor de mensheid kunnen betekenen.

Schetters maakt zich grote zorgen over het huidige m(essenger)RNA vaccin van Pfizer dat nog nooit op mensen is gebruikt. De korte testperiode die het heeft doorlopen, waarbij heel veel zaken onzeker zijn door het gebrek aan data o.m. waar het de veiligheid en effecten van het vaccin betreffen; de niet voor de Nederlandse samenleving representatieve doelgroep en het gegoochel met het via een persbericht gepubliceerde 90% resultaat zijn de belangrijkst redenen van zijn zorgen.

Het immunisatie proces

In deze video legt hij uitgebreid uit hoede mens een virale immuniteit kan krijgen.

DNA de basis voor de genetische structuur, codeert en levert informatie voor de aanmaak van proteïne. Die informatie wordt via een mRNA overgebracht. Een mRNA moet worden beschouwd als een transporteur/intermediair tussen DNA/gen en proteïne. Niet meer en niets minder. De proteïne die op die manier wordt aangemaakt, genereert een immuun response, de bescherming tegen virus effecten.

Een vaccin moet dus proteïne toedienen om een immuun reactie op te wekken. Omdat het geen immuun response stimuleert, is een RNA vaccin per definitie geen vaccin, maar een vorm van genetische manipulatie. Het plaatst genetisch materiaal van een RNA virus in de menselijke cellen en vraagt aan die cellen om het RNA proteïne aan te maken om een immuun response te stimuleren. Die cellen produceren zelf al proteïne om een immuun response op te wekken en daar ligt het probleem. De ingebrachte proteïne die aan de cellen om een immuun response vraagt versus de proteïne van de cel die ook een immuun response genereert. Het gevaar is aanwezig dat die twee botsen en de cel proteïne op het vaccin proteïne reageert als een gevaar voor de gezondheid van de persoon. Niet alleen kan de celproteïne de vaccin proteïne aanvallen, maar kan ook gezond weefsel aantasten. Dat wordt een auto immuun ziekte genoemd. Mocht dat inderdaad het geval zijn of in de loop der tijd gezondheidsproblemen veroorzaken dan is de ellende niet meer te overzien, omdat het eenmaal ingebrachte vaccin proteïne er niet meer uitgehaald, afgeremd of gestopt kan worden.

Het Pfizer vaccin

Er is een studie gedaan waarin wordt vastgesteld dat het Pfizer vaccin voor 95% zou werken. Die studie strekt zich uit over 40.000 personen uit diverse landen (Brazilië, Argentinië, Duitsland en USA) waarvan de helft wel en de andere helft niet met het vaccin geïnjecteerd zijn geweest en gevolgd werden of ze ziekte verschijnselen zouden vertonen (minimaal een symptoom als koorts, loopneus, hoofdpijn etc.). Had een persoon een of meer van die verschijnselen, dan werd een PCR test gedaan om vast te stellen of iemand besmet was geraakt. Inmiddels is ook duidelijk geworden hoe we de geloofwaardigheid van die test moeten inschatten.

Uit het onderzoek bleek een beschermingsgraad van 75%: vier van de 150 met ziekte verschijnselen gevolgde proefpersonen werden echt ziek. Die werden gevolgd en de rest werd buiten beschouwing gelaten. Dat resultaat beantwoordde feitelijk niet aan de vastgestelde norm van 90%. Ook was het 40.000 volume niet representatief voor de gezondheidstoestand van de Nederlandse samenleving. Die studie werd in november 2020 niet vrijgegeven en het bleef beperkt tot een persbericht. Wetenschappers waren niet in staat om de waarde middels een peerstudy vast te stellen en het gros was kritisch op de veronderstelde 95% effectiviteit. De studie kreeg binnen de wetenschappelijke wereld het etiket “science by press release”.

Merkwaardig genoeg accentueert de verantwoordelijke Nederlandse minister in zijn brief aan de kamer: “het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, is een risico”. Ook het CBG dat vorige week op een persconferentie bekend heeft gemaakt dat het Pfizer vaccin wordt vrijgegeven voor de Nederlandse markt, erkende: “er zijn nog geen gegevens hoe goed het vaccin beschermt tegen infecties…we weten ook niet of personen die het vaccin gekregen hebben, het virus na besmetting niet meer zullen verspreiden…ook is niet duidelijk of het beschermt tegen ernstigere vormen van het SARS-COV- virus, omdat daarover te weinig bruikbare informatie beschikbaar is…dat we dat niet weten, betekent niet dat het vaccin niet werkt …er ligt onvoldoende data voor om een uitspraak te doen..”

Het is dus onduidelijk of het beschermt tegen de ziekte COVID-19, het is onduidelijk hoe lang een eventuele bescherming effectief is en het is onduidelijk of de verspreiding van het SARS-Cov-2 virus daardoor wordt gestopt. Samengevat: “we dienen een vaccin toe, waarvan we niet weten of die effectief is!!! Door het gebrek aan metadata heeft de EMA een voorlopige vergunning aan Pfizer gegeven met de clausule/ op voorwaarde dat het bedrijf frequent moet rapporteren aan de EMA over data die nu nog niet volledig zijn of zelfs ontbreken. Aan die voorwaarde heb je niet veel als blijkt dat het vaccin de verkeerde immuun reacties oproept.

De heilloze regeringsroute

Schetters (en hij niet alleen) is daarom kritisch op de gekozen strategie van het Nederlandse regering om de effecten van het SARS-Cov-2 virus de baas te worden. Hij vindt dat de regering zich niet de vraag gesteld heeft waarom in 2020, 30.000 personen daadwerkelijk besmet zijn geraakt en 11.000 personen (het gros was oud, verzwakt, had een onderliggende aandoening en een afgekalfd immuun systeem) aan COVID-19 zijn gestorven (waarbij het nog steeds onduidelijk is of die zijn gestorven aan of met COVID-19)[1]. Het Kabinet heeft om onduidelijke redenen geen onderzoek daarnaar laten doen en heeft zich vastgebeten in de aantallen middels een PCR test vastgestelde besmettingen en gekozen voor massa vaccinatie in de hoop dat het SARS-Cov-2 virus daardoor wordt uitgebannen. Dat is volgens Schetters een utopische gedachte.

Vanuit zijn vakgebied ziet Schetters geen urgentie, omdat het grootste deel van de samenleving geen COVID-19 zal krijgen wat bevestigd lijkt te worden door de beschikbare data: van de 800.000 met de PCR test vastgestelde besmettingen, waren er 30.000 daadwerkelijk besmet en stierven er 11.000 aan resp. met COVID-19. Uit de gepubliceerde wetenschappelijke informatie naar SARS-Cov-2 virus en de ziekte COVID-19 (ongeveer 85.000 wetenschappelijke publicaties) inmiddels onderschreven door de WHO, blijkt dat een lockdown begin 2020 te billijken was, omdat toen nog weinig bekend was omtrent de kenmerken en effecten van het virus. Uit die publicaties is inmiddels gebleken dat het virus niet zo virulent noch dodelijk is als aanvankelijk werd verondersteld en is het twijfelachtig of die afgekondigde lockdowns de gewenste medische resultaten zullen hebben. .   

Volgens Schetters blijven SARS virussen door de wilde dier populatie verspreid worden onder de mensen en zullen er steeds weer mutaties ontdekt worden. Binnen de huidige strategie moeten dan opnieuw vaccins ontwikkeld moeten worden en mensen massaal gevaccineerd moeten worden. Dat is een heilloze route. Bovendien ziet hij vaccinatie met mRNA – en virale vaccins niet als enige of als de oplossing. Er zijn opties die overeenkomsten vertonen met griepprikken en effecten van SARS virussen verzwakken door een immuun reactie te versterken.[2]

De Regering blijft volharden in het massaal injecteren met het Pfizer mRNA vaccin. Ondanks de wetenschappelijke informatie dat het virus niet zo virulent en dodelijk is als werd verondersteld, het resultaat van een niet-sluitend onderzoek dat niet aan de norm voldeed en in het verlengde de onduidelijkheid of de aangeboden vaccins wel beschermen dan wel de verspreiding stoppen en de onbekende effecten die een botsing van cel proteïne en ingebrachte proteïne zouden kunnen veroorzaken, Ondanks de informatie van de Minister aan het Parlement en de uitspraken van de vertegenwoordiger van de CBG tijdens de persconferentie. Het lijkt er daarom sterk op dat de Nederlandse samenleving wordt onderworpen aan een groot experiment, waarbij de deelnemers niet vrijwillig maar gedwongen worden mee te doen en vooraf niet adequaat geïnformeerd worden.

Schetters stelt daarom in het bovenstaande video-interview: “Vaccinatie tegen Corona is onnodig en massa vaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk”. Omdat hij weet waarover hij praat, kritische kanttekeningen plaatst bij het huidige regeringsbeleid en een andere koers adviseert dan de hoogwaardige adviseurs van de Regering, zal ook hij wel weer weggezet worden als corona-ontkenner en anti-vaccin wappie.


[1] Die aantallen kunnen gewijzigd zijn.

[2] In de video noemt hij  het GSK vaccin, maar ook het GSK vaccin blijkt ongewenste effecten te genereren. Een klokkenluider die door de presentator David Knight wordt geciteerd, waarschuwde dat het GSK vaccin onvruchtbaarheid en overlijden heeft veroorzaakt Een andere wetenschapper noemt het middel invermectine.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anders
3 jaren geleden

Het is meer dan duidelijk dat rutte en consorten een agenda aan het doorvoeren zijn waar wij geen onderdeel van uitmaken.

Er zijn zoveel schapen die alles vreten wat wordt voorgehouden. Onbegrijpelijk. Hier kan je ondertussen, na zoveel informatie, een goed onderscheid maken tussen mensen en hoe ze in het leven staan. Ook van vrienden en familie.

Competenties zoals: scherp, achterdochtig, kritisch, moedig, laf, slim, dom, verdedigend, aanvallend, enz. komen nu naar voren.

r.dunki
3 jaren geleden

… en wat blijft er over van alle drogredeneringen van Rutte als de nieuwe vaccins geen vat op de Britse Coronamutant blijken te krijgen…?

Nog maar een jaartje in lockdown wachten op een tweede vaccin, terwijl er intussen 5 nieuwe mutanten de kop opsteken?