Iedereen zag het aankomen, niemand deed er iets aan.

Al bijna een jaar moeten wij toezien hoe een steeds meer totalitair optredende premier de ‘perfecte coronasmoes’ misbruikt om onze maatschappij te ontwrichten, meedeinend op de globalistische golven die George Soros en zijn maatjes een jaar geleden brutaal aankondigden in Davos om hun Nemesis Donald Trump kwijt te raken.

Door Bill Gates en de zijnen reeds lang ontworpen draaiboeken van een (merkwaardig genoeg niet zo imaginaire) wereldwijde epidemie werden met de hulp van de WHO in de praktijk gebracht en buiten proporties opgeblazen in een propaganda blitz waar Josef Goebbels trots op zou zijn.

Let wel, iedereen zag het aankomen maar niemand deed er iets aan ondanks legio waarschuwingen van president Trump over de ondermijning van de verkiezingen. Nu is het doek gevallen dankzij laffe Republikeinse politici – het uiterst arrogante deel van de partij dat neerkijkt op Jan met de Pet – die bang waren om voor ‘racist’ uitgemaakt te worden als zij zich zouden verzetten tegen het van fraude doordrenkte ‘in mail voting’ systeem. Dat werd door Democraten geactiveerd en ‘gerechtvaardigd’ met een beroep op ‘het gevaar van Corona’. Let wel, als iemand naar de supermarkt  wilde gaan was er uiteraard geen enkel probleem, maar in persoon een stem uitbrengen stond gelijk aan levensgevaar en elke conservatieve politicus die daar bezwaar tegen aantekende werd voor ‘racist’ uitgemaakt en liet zich dan notabene welgevallen! Daarbij hoefde niemand zich te legitimeren, waarna de kieswet nog eens verder verkracht werd door linkse politici waaronder zelfs voornoemde, laffe Republikeinen. Die saboteurs bleven, meerdere dagen na de wettelijke sluiting van de verkiezing, ‘onverwachte’ Democratische stemmen tellen die uit alle hoeken en gaten tevoorschijn werden getoverd, met hulp van de Republikeinse ‘swamp’.

Persoonlijke belangen

Diezelfde lafbekken zien wij in de Haagse Kartelpolitiek opereren om hun persoonlijke belangen  veilig te stellen, reden waarom de coalitie ongestoord zijn gang kan gaan om de samenleving en de economie om zeep te helpen en daarmee zijn persoonlijke verkiezingscampagne zonder de minste scrupules veilig te stellen in een Kartel dat steeds meer naar links afdwaalt.

In de chaos die momenteel in Washington heerst leek het nog denkbaar dat het Congres de resultaten van het Democratische bedrog in de ‘swingstates’ zou corrigeren, maar dat was ijdele hoop. De RINOs (Republicans In Name Only) lagen al weken lang wijdbeens op hun rug te spartelen en rekent u er maar op dat de poorten van de Marxistische hel nu wijd opengaan voor vele, ik vrees tientallen, jaren van ongeremd ‘cultuurmarxisme’. Als het extremisme van de Democratische linkervleugel carte blanche krijgt, zal het leven van honderden miljoenen Amerikanen verwoest worden, zoals wij in de 20e eeuw in communistische landen zagen. Voornamelijk dankzij de stuitende lafheid van de grote meerderheid der Republikeinse politici die dit communistische offensief, op de eerste rang, zagen aankomen maar te lamlendig waren om dit een halt toe te roepen. Net zoals de lafbekken in de 2e Kamer verzuimen om regeringspartij VVD, die al tien jaren een steeds linksere koers vaart in dit land, een halt toe te roepen.

Nu de verkiezingen in Georgia de Democraten een meerderheid in de Senaat opleveren is het hek van de dam. Zij denken niet aan flauwekul als standbeelden omgooien door Antifa en Black Lives Matter of straatnamen veranderen. Dat waren slechts door Soros georganiseerde schermutselingen om het land murw en rijp te maken voor deze misdadige greep naar de macht. Nu gaat het erom om de communistische greep op, in eerste instantie, de USA en vervolgens ook Europa te consolideren. Dat zal ertoe leiden dat procedures in het Congres verkracht zullen worden, dat er zoveel mogelijk (Democratische) staten bijkomen, dat de Supreme Court volgeplempt wordt met ideologisch tuig dat de Grondwet haat en dat tientallen miljoenen illegale immigranten als toekomstige Democratische kiezers binnengehaald worden. 

Verkiezingsfraude

L’hisoire se répète’, deze ‘fraude van de eeuw’ kan catastrofale historische proporties aannemen omdat de naïviteit der Republikeinse ‘never-Trumpers’ sterke overeenkomst vertoont met de naïeve zelfingenomenheid van de Tsaristische kliek in Sint Peterburg en Moskou in 1917. Die heeft hen allen, letterlijk, de kop gekost en vervolgens nog eens tot moord op ruim honderd miljoen onschuldigen geleid.

Amerikaanse Democraten zijn historisch de bron van alle grote ellende in de USA geweest. Aanvankelijk omdat zij als slavendrijvers schatrijk werden met die goedkope arbeiders op hun plantages in het zuiden, waar zij leefden als ‘God in Frankrijk’, reden waarom zij volledig bereid waren om de bloedige Amerikaanse burgeroorlog te ontketenen teneinde hun ‘white privilege’ niet te verliezen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren zi j de meest intolerante, racistische blanken die iedere intolerante vorm van raciale segregatie propageerden teneinde negers vooral geen fatsoenlijk bestaan te gunnen. Nu zijn zij net zo dol en dwaas als Lenin’s bolsjewieken in 1917, die nergens voor terugdeinsden in hun moordlustige fanatisme, reden waarom de Amerikaanse maatschappij volledig verdeeld is geraakt dankzij hun, mede dankzij Obama, van haat vervulde kleinzielige denkraampjes.   

Wat dit voor de Amerikaanse burger betekent laat zich raden, maar de hysterie van het cultuurmarxisme kent geen grenzen en de vraag is hoe lang de Grondwet nog overeind blijft. Nogmaals, het feit dat zelfingenomen, naïeve Republikeinse politici niet ‘de ballen’ hadden om dit tuig tijdig te lijf te gaan is de voornaamste reden dat het zover heeft kunnen komen. Dit verraad van hun kiezers leidde ertoe dat het Congres, zéér ten onrechte maar ook begrijpelijk, bezet werd door razende Trump supporters die niet langer accepteren dat hun land en hun toekomst naar de donder geholpen worden. Trump heeft hen terstond verzocht ‘to go home in peace’, maar dit was natuurlijk niets vergeleken bij de Antifa rellen die het Capitol building zonder twijfel volledig in vlammen had doen opgaan.

Bek houden: racisme!

Voor de corona-uitbraak  waren de uitslagen der verkiezingen op dezelfde dag bekend, hetgeen specifiek door de Grondwet en kieswetten vereist wordt. Dat kon omdat kiezers persoonlijk gingen stemmen en zich daarbij correct legitimeerden, terwijl de ‘watchdog’ Judicial Watch al in het voorjaar van 2020 signaleerde dat er zo’n 1,8 tot 2 miljoen valse stemmen boven de markt hingen dankzij Democratisch bedrog. Als iemand daar ook maar iets van durfde te zeggen stonden schuimbekkende Democraten in het Congres ‘racisme’ te gillen en ‘hielden laffe conservatieven hun bek’. Ook in Nederland zien wij anno 2021 dit destructieve fenomeen, nadat het verzet van Baudet tegen het Kartel van ‘ons soort mensen’ en hun vriendjes aanvankelijk massaal omhelsd werd. Hij was de  reddende engel voor een publiek dat de corruptie van dat Haagse Kartel spuugzat was. Maar vervolgens liet hetzelfde bange publiek zich manipuleren door de linkse NPO en andere media.

De Corona leugens van Rutte en de Jonge werden misbruikt door hordes cultuurmarxisten op het internet, die Baudet dagelijks demoniseerden in hun desperate poging om dit land steeds verder naar ‘totalitair links’ te duwen ter ondersteuning van de VVD-leider. U kunt in ‘het kapotte politieke kompas’ d.d. 6 januari van Charlef Brantz lezen hoe onze premier zo’n rotzooi heeft kunnen maken van het vertrouwen der kiezers door hen bij de neus te nemen met semiconservatieve beloften om vervolgens bij de communisten van GL en D’66 in bed te gaan liggen. Tot slot doet Rutte in persoon ogenschijnlijk waar hij zin in heeft ter meerdere persoonlijke glorie in het misbruik van zijn coronabedrog met arbitraire, contraproductieve lockdowns en zelfs krankzinnige hints naar een avondklok.

Haagse politici zijn te laf en te weinig integer om daar een einde aan te maken, terwijl de aartsdomme Minister van VWS schermt met de beperking van onze vrijheid met een vaccinatie paspoort! Als een Baudet dit wanbeleid aansnijdt springen alle linkse haatzaaiers onmiddellijk en kennelijk op afroep op zijn nek met hun obligate praatjes over complottheorieën, waarvoor zelfs een Hiddema is gevallen. Baudet’s argument heeft desondanks een zeker waarheidsgehalte. Voor wat dat betreft toont hij dezelfde rechte rug als Trump, die steeds weigerde opzij te gaan voor het extremistische gespuis.

Mochten de door de VVD ‘lamgeslagen’ kiezers desondanks eindelijk een eind maken aan het ideologische gebroddel, dan zal men moeten kiezen of zij zonder scrupules voortgaan voor de zieke  identiteitspolitiek van onze globalistische ‘would be’ premier Kaag en haar lichtende voorbeelden in Washington, of de eer aan zichzelf houdt en rustig gaan leven met b.v. een postzegelverzameling.

Valt wel mee?

De zelfingenomen volksvertegenwoordigers in Den Haag zijn een mistige afspiegeling geworden van laffe kiezers, van ‘ons soort mensen’ die blind op de VVD blijven stemmen ondanks de groeiende stapel bewijs van incompetentie, kwade trouw en gebrek aan integriteit. Het is hun naïeve aanmatiging -‘ het valt allemaal toch wel mee?’- die het hen keer op keer mogelijk maakt om geen enkele verantwoording te nemen voor het groteske falen waarmee wij nog steeds opgescheept zitten. Die laffe kiezers zijn een graadmeter voor het gestaag dalende democratische gehalte van onze vastgeroeste samenleving, waarin resp. Rutte en Baudet als tegenpolen staan van toenemende totalitaire trekjes versus steeds meer onderdrukte democratische vrijheidslievendheid. Nu het Amerikaanse Congres, dankzij de Republikeinse ‘swamp’, heeft gefaald om de verkiezingsfraude in de USA te corrigeren zal de Westerse wereld, te beginnen met de USA, een catastrofale prijs betalen en onze huidige premier is instrumenteel in de afspiegeling daarvan in ‘ons prachtige land’.

Een schrijnend voorbeeld van laffe politici in Den Haag die onze democratie en onze vrijheid zonder dralen uitleveren aan een manipulatieve premier met zijn totalitaire, Brusselse dubbele bodem.

Nog niet zolang geleden stipuleerde een Haagse rechter dat, conform de Grondwet, naar Nederland terugkerende reizigers niet gedwongen konden worden een negatieve Corona verklaring te overleggen. Let wel; een vonnis dat baseert op de Grondwet! Maar dankzij onze gedegenereerde politiek kon de premier een stukje onconstitutioneel broddelwerk als ‘noodwet’ door de 1e en 2e Kamers loodsen en zo Vrouwe Justitia gladjes verkrachten.

Dàt is Rutte’s concept van onze democratie, een ‘tijdelijke, totalitaire noodwet’ die ongelimiteerd verlengd kan worden. Dat strijdt natuurlijk 100% met de Grondwet, maar daar heeft hij kennelijk lak aan! Iedereen kon dit zien aankomen, ook in Nederland, en gelukkig worden de contouren van de slinkse diefstal van onze democratie, waar onze laffe wetgevers in de 2e Kamer totaal niet naar omkijken, langzamerhand steeds helderder, maar wat doen wij eraan?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anders
2 jaren geleden

Wat doen win eraan? Zorgen dat de grote groep slapers, die volledig vertrouwen op de MSM, de ogen worden geopend.

Dit lukt alleen met goed beargumenteerde reacties. Zodra je maar enigszins fel overkomt, gaan de luiken dicht en schieten ze terug in de loopgraaf.

De massa wint altijd. Dus met feiten de massa vergroten is imo de sleutel.

r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Anders

@ Anders: … ‘de ogen geopend’.

De politiek correcte MSM en idem Silicon Valley beginnen ‘leeg te lopen’ ten gunste van nieuwe internetplatforms als GAB en Parler met zaterdag een half miljoen nieuwe deelnemers op GAB en 10.000 nieuwe deelnemers per uur voor Parler…

Die komen van Facebook en Twitter, à raison van bijna 1 miljoen per dag! Men begint de terreur van de Big Tech kennelijk héél erg zat te worden.

r.dunki
2 jaren geleden

Vier jaren geleden zaten de samenzweerders Obama, Biden en Comey hun smerige plannen te maken voor ‘Russiagate’.
Nu hebben zij de verkiezingen gestolen en wordt Trump permanent van Facebook en Twitter gehaald om te voorkomen dat hier verder nog aandacht aan kan worden geschonken èn dat zijn machtige oppositie stem niet zal kunnen klinken in de komende jaren.

De kennelijk listig geënsceneerde rel in het Congres – waarbij met ‘facial recognition techniek notabene hele bossen Antifa gespuis werden herkend in de voorste gelederen der oproerkraaiers – staat uiteraard niet in verhouding tot de door Democraten geënsceneerde, maandenlange en nog steeds voortgaande plunderingen, brandstichting en moordpartijen van het tuig van Antifa en BLM.

Maar hoe harder je hier over schreeuwt of zelfs over impeachment, des te minder aandacht valt er op de ‘fraude van de eeuw’!

Conservatieven leren echter nooit van zich af te bijten, terwijl er in Georgia, bij de Senaatsverkiezingen van deze week – net als die van november, naar Judicial Watch meldt – nog steeds dezelfde, niet in de staat woonachtige 9.989 spookkiezers de zaak wéér net zo hard hebben geflest…

2 jaren geleden

Mooi , gedegen stuk. Alleen: Baudet’s argument heeft een zeker waarheidsgehalte? Heleboel denk ik.

r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Helena

er stond oorspronkelijk ook ‘een hoog waarheidsgehalte’, maar dat is kennelijk in de spellingcontrole gecorrigeerd…