Over Haagse domkoppen en coronaprofiteurs

In de afgelopen week schreef ik op deze pagina’s ‘Je kunt je afvragen of de in alle haast geproduceerde vaccins OK zijn èn of Corona vaccinaties nut hebben of niet’ en, met referte aan de door de WHO geconfirmeerde geringe sterftecijfers bij Covid 19, vergeleken met de griep epidemie van 2018 of de Mexicaanse dodelijke epidemie van 2009 : ‘Dat brengt mijns inziens de principiële discussie over vaccinatie terug naar het niveau of de jaarlijkse griepprik al dan niet verplicht gesteld kan worden èn of weigeraars dan voor het blok gezet mogen worden met dreigementen van een ‘Corona paspoort’ en uitsluiting van grote delen van onze samenleving’.

Afb: Pexels.

Ieder rationeel denkend mens walgt van de leugens van Rutte & de Jonge hierover, des temeer omdat niet alleen grote multinationals in de farmasector schatten hieraan verdienen, maar ook kleinere scharrelaars als de beruchte Ab Osterhaus. Die heeft al in 2009  en later in 2018 zijn zakken gevuld en probeert dat nu wéér, terwijl de inherente risico’s van de huidige ‘haastklus’ door de grote farma fabrikanten worden afgewenteld op de machteloze naïevelingen die zich klakkeloos laten ompraten om zich te laten inenten. Ik schreef ook over aanzienlijke langetermijn risico’s waar een beunhaas als de Jonge niet naar wenst te kijken, alsof hij als minister van volksgezondheid daar geen verantwoording voor zou dragen…  Dat roept de vraag op hoe het mogelijk is dat onderzoeker Robert Jensen meldt dat geen mens kennelijk weet van het kwalijke feit dat het Ministerie van Volksgezondheid al meer dan € 5 Miljoen kwijt is aan het schikken van schadeclaims van slachtoffers van de levensgevaarlijke vaccinaties in 2018. De minder scrupuleuze Ab Osterhaus kon daaraan, ook destijds al dankzij dezelfde Mark Rutte, miljoenen verdienen aan het verkopen van ongecontroleerd gif – dat later terecht bij bakken werd weggegooid – en dat  is nog maar het topje van de ijsberg.

Nu voelen Hugo & Mark, ondanks hun pompeuze verhalen, weldegelijk nattigheid en hebben zich daarom al – in Europees verband –  garant gesteld voor nieuwe ongelukken met het komende, veel te haastig geproduceerde nieuwe  Covid-19 vaccin, met tientallen bijwerkingen waarvoor de fabrikanten geen verantwoording accepteren!  Wat kan het deze twee desperado’s schelen?!

Mijn eerdere conclusie was dat dit soort lukrake vaccinatie niet alleen net zo nutteloos is als de lucratieve, jaarlijkse griepprik, maar ook nog eens het risico met zich meebrengt van onherstelbare schade aan lijf en leden op langere termijn.  Dat alles voor een onwetenschappelijke corona-charade van deze twee amateurs, verdwaasde politici die zich geen gezichtsverlies kunnen permitteren door toe te geven dat hun eerdere slaafse navolging van de, inmiddels grotendeels weerlegde,WHO prietpraat een blunder was. Integendeel, zij bijten zich vast in hun fraude, ongeacht de gevolgen.

Héél leerzaam is, in deze context, een voortreffelijk interview in het Reformatorisch Dagblad van 21 oktober jl. met de epidemioloog dr. Dick Bijl, die in 2011 al een standpunt verkondigde dat naar zijn eigen zeggen baseerde op ‘deugdelijk onderzoek’. Als toenmalig hoofdredacteur van “het geneesmiddelenbulletin” zette hij grote vraagtekens bij het nut van de griepprik, die volgens hem géén bewezen voordelen heeft, terwijl de de Gezondheidsraad en het RIVM die nutteloze griepprik juist promoten! In zijn nieuwste boek: ”Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?” blijkt de laatste optie, voor wat deze Utrechtse epidemioloog betreft, de verstandigste. “ Ik sta niet negatief tegenover vaccineren, maar er moet wel hard wetenschappelijk bewijs over het effect en de veiligheid zijn. Bij de DKTP- en de BMR-vaccinatie is dat het geval. Bij de griepprik niet.’

Ik citeer hierna enkele ‘highlights’ uit dit leerzame RD artikel, dat u in zijn totaliteit terugvindt onder deze link.

  • Dr. Bijl baseert zich voor zijn boeken en artikelen op onderzoeksrapporten uit de zogeheten Cochrane-bibliotheek. Daarin wordt alleen kwalitatief hoogwaardig onderzoek opgenomen, getoetst door onafhankelijke wetenschappers zoals epidemioloog Tom Jefferson van de universiteit van Oxford.
  • “ De vermeende werking van de griepprik is vrijwel geheel gebaseerd op observationeel onderzoek, een kwalitatief zwakke vorm van onderzoek. Het kan aanvullende betekenis hebben bij het opsporen van zeer zeldzame bijwerkingen, maar gerandomiseerd dubbelblind onderzoek dient de norm te zijn.”
  • V.w.b. mogelijk ernstige bijwerkingen van de griepprik meldt dr.Bijl mogelijke uitval van een deel van het zenuwstelsel. “ Zo’n risico zou voor mij nog acceptabel zijn als de griepprik ernstige complicaties van influenza of zelfs sterfte voorkomt, maar dat is nog nooit aangetoond. Op z’n best worden de verschijnselen wat gedempt. Daar ga je toch geen grote overheidscampagne voor opzetten, bekostigd met gemeenschapsgeld? ”
  • Zijn hoofdbezwaar tegen de griepprik: “ De schijnzekerheid die bij de bevolking wordt gecreëerd. Je zou met die prik niet alleen jezelf, maar ook andere mensen beschermen. Werkers in de gezondheidszorg krijgen het vaccin daarom zelfs opgedrongen. Terwijl een goede onderbouwing ontbreekt. Dat vind ik kwalijk.”
  • Let nu goed op, want dr. Bijl verwijst in zijn boek op belangenverstrengeling bij virologen zoals de beruchte charlatan Ab Osterhaus, die niet van de NOS beeldbuis te slaan is. Op de vraag of hij daarin geen keer ten goede zag, luidde zijn antwoord: Nee, in de Gezondheidsraad zitten nog steeds mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie. Het beleid is nu dat ze niet mogen meebeslissen over middelen van bedrijven waarbij ze betrokken zijn, maar dan heeft de beïnvloeding al plaatsgevonden. Helaas zijn er aan de universiteiten vrijwel geen onderzoeksgroepen meer die onafhankelijk van de industrie werken. Ze moeten wel, om geld binnen te krijgen. Intussen is overvloedig aangetoond dat deze binding onderzoeken beïnvloedt, daar geef ik in mijn boek concrete voorbeelden van”.
  • En dan nog eens de kers op de Coronataart: “ De beïnvloeding is er ook langs andere kanalen. Voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza is Ab Osterhaus. Die verspreidt al decennialang doemscenario’s bij virusinfecties, terwijl hij forse belangen heeft in bedrijven die vaccins produceren. Denk aan zijn rol bij de Mexicaanse griep in 2009. Voorkom belangenverstrengeling en zorg voor een open, eerlijke communicatie. Daaraan ontbreekt het ook nu weer. Kritische deskundigen worden buiten de deur gehouden. Daarmee voed je het wantrouwen. Mijn eenvoudige vraag aan het RIVM is: maak openbaar op basis van welke onderzoeken en rekenmodellen beslissingen worden genomen. Ik heb er begrip voor dat je bij zo’n nieuw virus besluiten moet nemen op basis van beperkte kennis, maar dat is een reden te meer om zo open mogelijk te zijn over de grond van die besluiten. Er is overigens wereldwijd intussen heel veel over Covid-19 bekend. Onderzoeksresultaten, al dan niet voorlopig, moeten worden gedeeld met alle deskundigen, ook de kritische.”
  • Inzake de versnelde ontwikkeling van een vaccin: “ Normaal kost zo’n proces tien jaar; nu gebeurt het binnen een jaar. Dat komt de kwaliteit en de veiligheid niet ten goede. De zorgvuldigheidsregels zijn niet voor niets opgesteld. Mogelijke bijwerkingen kunnen in zo’n korte termijn onvoldoende worden vastgesteld. Bovendien vraag ik me af wat het effect van het vaccin zal zijn. Waarschijnlijk zal alleen het aantal besmettingen erdoor worden teruggedrongen. Dan moet je wel heel zeker zijn over de veiligheid. Tegen GlaxoSmithKline, producent van een vaccin tegen de Mexicaanse griep, loopt nog steeds een rechtszaak over ernstige bijwerkingen bij een aantal mensen. De ernst van Covid-19 wil ik zeker niet bagatelliseren. Ik begrijp dat men onder hoge druk een effectief middel probeert te vinden, maar een gouden regel in de geneeskunde is dat je de patiënt geen schade moet toebrengen. Wees in ieder geval heel open over de onzekerheden en risico’s bij zo’n versneld ontwikkeld vaccin. Dan kunnen burgers zelf bepalen of ze die willen accepteren. Een groot probleem is dat in de top van het ministerie van VWS geen mensen met inhoudelijke deskundigheid zitten. Die bestaat uit economen, bestuurskundigen en financieel specialisten, niet uit artsen, farmaceuten en epidemiologen.” (en niet te vergeten onze ‘killer’ Hugo!)
  • Tot slot:  “ Bijwerkingen van medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer drie, na hart- en vaatziekten en kanker. Ik heb niets tegen medicijnen en vaccins, wel tegen middelen die bewezen meer kwaad dan goed doen of waarvan de risico’s niet bekend zijn.”
  • Maakt u straks gebruik van een vaccin tegen Covid-19?

“Dat ben ik niet van plan. Ik verwacht meer van een gezonde leefstijl. ”

Wellicht kunt u, waarde lezer, hiermee uw gevolgtrekkingen maken inzake de geloofwaardigheid van uw premier Mark Rutte om uw stemgedrag voor maart te bepalen…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
3 jaren geleden

De corona hoax is weer een typisich geval van:
Problem ,reaction, solution.
De plannen om te enten waren er jaren geleden al.
Het covid 19 virus is dus bewust los gelaten om dit te bewerkstelligen.
Wij worden dus gegijzeld door de WHO is BillGates en we laten het gewoon gebeuren.
De laffe overheid heeft maar 1 wapen en dat is de media!
Het is dus voral een media virus.

Henk