Abnormaal is de norm

Het verzoek om Nederland zodanig normaal te maken dat ook Geert Wilders weer op de fiets naar het werk kan, is met een grote meerderheid in de Tweede Kamer afgewezen. 101 Kamerleden vinden het kennelijk abnormaal wanneer Wilders zomaar ineens zonder bewaking op pad zou kunnen en wensen daar dan ook beslist niet aan mee te werken. Abnormaal is de norm.

Geert Wilders in het bankje… Afb: screenshot NOS-uitzending

Dat allochtonenpartij DENK vóór de motie stemde is, met het oog op het debat tussen Azarkan en vrijwel de gehele Kamer over een ‘godslasteringswet’, nog wel enigszins begrijpelijk; de DENK-achterban knalt Wilders eenvoudiger van z’n fiets dan uit een gepantserde auto… De merkwaardige opvatting van een Kamermeerderheid dat Nederland op een ‘abnormale’ status kan blijven voortborduren, toont een angstwekkend groot gaat tussen de wensdromen van politici en de realiteit zoals ervaren door de bevolking.

Het Parlement is bij uitstek de plek waar àlles geopperd moet kunnen worden. Een politicus die van mening is dat ‘Nederland moslimvrij’ moet worden, mag dat gewoon voorstellen. Politici die van mening zijn dat we op de openbare weg links moet gaan rijden en dat vrachtwagens daar een maand eerder mee moeten beginnen dan personenauto’s, mogen dat gerust voorstellen. Politici die vinden dat de islamitische sharia hier onmiddellijk moet worden ingevoerd, moeten dat gewoon kunnen voorstellen en degenen die uitspreken dat ‘God dat moge verhoeden’ vanzelfsprekend ook. Maar dat doen ze niet ook al zouden ze dergelijke ideeën misschien best graag willen zien gebeuren. De reden is dat ze dan politiek buitenspel komen te staan en electoraal marginaal blijven.

Moslims zijn naar Nederland gekomen – aanvankelijk om te werken en zij zijn gebleven omdat de Westerse wereld veel meer vrijheden aan individuen toekent dan elders. Die willen dus geen shariawetten, maar democratisch vervaardigde wetten omdat hen dat een beter en volwaardiger vooruitzicht biedt. In de dagelijkse praktijk kunnen ze dat niet hardop zeggen, omdat dit gelijk staat aan blasfemie in de islam en er is altijd wel een brave moslim die de wensen en eisen van Allah in praktische daden omzet. In de islam is het hoogst bereikbare, het meest eervolle, een daad te stellen die in moslimse, strengreligieuze kringen respect en waardering afdwingt. Als de verovering van Wenen (1683) er niet inzit, dan pleeg je daar een aanslag en jaag je hen – de ongelovigen – vrees aan (Koran 8:60). In Pakistan is Junaid I. daarom een held, omdat hij naar Europa reisde om Geert Wilders om het leven te brengen. Dat is helemaal ‘het nieuwe normaal’ zegt de Kamer in meerderheid (VVD, CDA, D66,GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD).

Het wordt in dit land steeds moeilijker om democraat te blijven en artikel 23 Gw te laten bestaan. Wie lid is van een motorclub is verdacht, en wie lid is van een religieuze gemeenschap krijgt artikel 23 kado… Het schijnt normaal te zijn.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
3 jaren geleden

“”Artikel 23 van de Grondwet gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging.””

Ik ben er van overtuigd dat de meeste Kamerleden in het geheel niet (meer ) weten wat nog “normaal” is.

Normaal betekent: ” Een door de bevolking geaccepteerde politieke consensus” en in een is wet vastgelegd. In het “Handboek voor de Staatsinrichting” , staat dan ook dat een wet ook door het volk moet worden geaccepteerd.
Als het normaal is dat Christenen naar de Kerk gaan, is het dan ook normaal dat moslims naar de moskee gaan? Dat is dus dan alleen mogelijk bij gelijkwaardigheid. Maar, moslims zijn niet van plan te assimileren en de wederkerigheid in acht te nemen. zodat de conclusie, dat moslims de
Nederlandse wet NIET niet als leidraad zien om tot een “normaal” leven te komen in Nederland.
Zodat:
 “”De merkwaardige opvatting van een Kamermeerderheid dat Nederland op een ‘abnormale’ status kan blijven voortborduren, toont een angstwekkend groot gat tussen de wensdromen van politici en de realiteit zoals ervaren door de bevolking”” Aldus de heer Nijhof.
Immers: Deze zin van Nijhof geeft dus aan dat ” het normaal ” blijkt dat Kamerleden in de wolken van de fantasie leven omdat de realiteit-beleving ontbreekt. En dat is een ZEER ernstige zaak.
Ik heb al zo vaak geschreven dat “naïviteit en ziek altruïsme” dit moslims in de kaart speelt. Zo is er dus daardoor een parallelle samenlevingen ontstaan en zoals Ton Nijhof schrijft:

“Het wordt in dit land steeds moeilijker om democraat te blijven en artikel 23 Gw te laten bestaan. ”

Het is toch “”absoluut abnormaal”” dat de heer Wilders al 16 jaar moet worden beveiligd omdat een parallelle samenleving niet normaal is en de ene helft van de samenleving de andere helft naar het leven staat.
“”Dat is helemaal ‘het nieuwe normaal’ zegt de Kamer in meerderheid (VVD, CDA, D66,GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD).”” ????
Het is dan ook zeer noodzakelijk dat het binnenlaten van immigranten met een niet westerse achtergrond, onmiddellijk moet worden gestaakt.
De ontwrichte samenleving zal onverbiddelijk tot rellen leiden, en dat is toch niet normaal……… want dát staat ons te wachten Artikel 1 van de Grondwet én artikel 23 Gw moeten verdwijnen. Anders wordt de chaos, waarbinnen de waanzin zegeviert, normaal. En, dat is toch onacceptabel?

r.dunki
3 jaren geleden

In augustus dreigde een of andere psycho in Den Haag om Pieter Omtzigt dood te slaan, en de politierechter vond dat vandaag een voorwaardeklijke straf waard…

Zou die lamme rechter zelf eerst eens een pak rammel moeten krijgen van zo’n idioot om van zijn wolk neer te dalen?