FvD ‘not amused’

Die rotschop kwam kennelijk stevig binnen gisteren; bij het FvD was men ‘not amused’ vanwege mijn kritiek. Dat is mooi, want dat is precies de bedoeling en houdt ook in dat jullie, de lezers, heel serieus worden genomen.

FvD leider Baudet

Plezierig overigens, is het niet; het is net of je eigen troepen in de rug staat te schieten. Maar soms kregen wij alhier de indruk dat ‘influencers’ met een bedenkelijke reputatie binnen het gilde van de versjesopzeggers een belangrijke bijdrage leverden aan de politieke agenda van het FvD. Dan hebben wij toch liever politiek zonder fratsen.

Het FvD is de partij met de meeste leden en kan straks bij de uitslag wel degelijk een verschil maken, een heel groot verschil. Vandaag gaan we daarom eens kijken hoe Cliteur en Baudet (oud-promotor en oud-promovendus – dus) het niveau van ‘wij van WC-eend’ gaan overstijgen. Lukt ze dat? Ja, dat lukt, maar wel een beetje moeizaam.

We wachten nog op de FvD beantwoording van de vragen over de maatschappelijk meest prominente thema’s van dit moment, zoals wij die gisteren al opsomden. Dat zal de kiezer meer interesseren dan wat Willem Engerd van een virus vindt (als ‘ie die al kan vinden) en wat Lange Frans van Johnny B Goode denkt in relatie tot BLM. Enfin: dat mogen ze gewoon sturen; komt wel goed.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Schermers
3 jaren geleden

Het beleid van FVD is voor mij duidelijk. Eind januari 2020 wilde men serieus kijken wat er op ons afkwam en later een korte lockdown. Toen het meeviel, wilde FVD als eerste weer terug naar normaal. FVD is tegen de noodwet. Hulde voor het FVD beleid.

Nergens uit blijkt dat FVD ideeën van BN’ers zou zijn gaan omarmen, wat de heer Nijhof lijkt te suggereren. Dat FVD in hun journaal een bezorgde burger als Tisjeboy Jay zijn vragen over de coronamaatregelen laat uiten, dat is geen enkel probleem. Die vragen en zorgen heb ik ook. En vele anderen. Je hoeft het niet met alles van iemand eens te zijn om hem over een onderwerp als de discutabele en onverklaarbare coronamaatregelen uit te nodigen.

Jammer dat de heer Nijhof daarover zo’n punt maakt. Blijf een beetje nuchter en elkaar steunen, ook al is het een keer je smaak niet. Ik heb in elk geval genoten van Tisjeboy Jay, die ik niet kende. En die BN’ers, waar ik verder nooit van had gehoord, hebben wel een punt met ‘#ikdoenietmeermee’. Zij worden door de coronamaatregelen ernstig geraakt. Ik doe zelf ook niet mee met die irrationele maatregelen zoals (niet-werkende) mondkapjes, 1,5 meter lariekoek en straks wellicht een direct of indirect verplicht vaccin. Wat al die onbewezen maatregelen met volksgezondheid te maken hebben, is me een raadsel. Er is geen enkel effect van aangetoond. Volksgezondheid is breder dan alleen de afwezigheid van corona. De schade van de maatregelen voor de maatschappij zijn economisch, sociaal en geestelijk gezien, catastrofaal. Waar is de proportionaliteit?

Willem Engel heet gewoon Willem Engel en niet de verbasterde naam die Nijhof hem geeft. Ik vind dat niet gepast en denigrerend. De heer Engel komt als wetenschapper met onderzochte feiten en cijfers, en wil de waarheid boven tafel krijgen die de overheid en het RIVM niet willen openbaren. De rechtzaken tegen de staat en RIVM door Viruswaarheid zijn zeer terecht. Grondrechten worden al lange tijd met voeten getreden. Er is allang geen noodsituatie meer, als die er al was. Het zijn de grondrechten die de burger tegen de overheid moeten beschermen! Dat is wat Viruswaarheid aan de kaak stelt.

Valt het de heer Nijhof niet op dat het eerst over ‘flattening the curve’ ging bij premier Rutte, dus over zieken en ic-opnames. En dat we, nu er weinig sterfgevallen en ic-opnames meer zijn, dagelijks over ‘besmettingen’ horen. Terwijl het eigenlijk alleen positieve uitslagen zijn, op grond van een onbetrouwbare test. Want er zijn weinig zieken en sterfgevallen. Voor de misleiding noemt het RIVM positieve uitslagen zelfs: ‘patiënten’. Maar ze zijn niet ziek. Dus ze zijn geen patiënt. Het is een complete data-zwendel.

Over corona weet de heer Engel van Viruswaarheid zinvolle dingen te zeggen. Zijn presentaties brengen aan het licht waar de overheid zo gruwelijk de mist ingaat, zoals met de PCR-testen en die zgn. ”besmettingen”, waardoor maatschappijen op slot gaan. We hebben niet te maken met een killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan influenza. Het is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking (zegt RIVM). Hulde aan Willem Engel, Jeroen Pols, Michaela Schippers en anderen zoals Pierre Capel en de velen (zoals medici) die via Café Weltschmerz een podium krijgen. In de MSM worden ze gecensureerd.

Mensen die het niet eens zijn met de regering worden in de mainstream media gedemoniseerd. Dat overkomt de heer Baudet en nu dus ook Willem Engel.

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Paul Schermers

Geachte heer Schermers,
Uw latere – overeenkomstige en beknopte – versie heb ik gewist; de server stond te hikken en dus werkte de website niet zoals het moest (“doet ‘ie anders nooit hoor!”).
Het Chinese virus kan niet verklaren waarom FvD zich inlaat met lieden die – laat ik het mild stellen – een bedenkelijke reputatie hebben opgebouwd omwille van marketingtechnische redenen. Politiek gaat m.i. niet om ‘leuke en kekke’ dingen, maar om de vertolking van de belangen van de bevolking in wet- en regelgeving.  De zorgen van de bevolking nemen snel toe, in het bijzonder vanwege het onduidelijke (= slecht gecommuniceerde) regeringsbeleid in deze tijd m.b.t. het virus. Het zojuist verschenen artikel van Ronald brengt u wellicht op het spoor van de eigenlijke achtergronden.
Als men binnen het FvD nu denkt dat die duidelijkheid toeneemt wanneer bedenkelijke reputaties voor de camera worden gesleept, dan lijkt mij dat erg onverstandig en schade toe te brengen aan de rechterflank. Dat wordt bevestigd in diverse peilingen.
Kortom: zo moet het dus niet naar mijn mening.

Paul Schermers
3 jaren geleden
Antwoord aan  Paul Schermers

Ik baseer mijn oordeel op wat een Tisjeboy Jay in het FVD Journaal terecht aan inhoudelijke vragen stelde over de irrationele coronamaatregelen. Deze waren ook mijn vragen, en die vond ik zeer to the point.

Ik houd niet van verdachtmakingen, zoals u bijvoorbeeld doet over Willem Engel door zijn naam te verbasteren en hem negatief weg te zetten. Dat doet me sterk vermoeden dat u Viruswaarheid niet (voldoende) heeft gevolgd in hun uitingen, rechtszaken en website en dat u de media napraat over Willem Engel. Hij stelt het regeringsbeleid en dat van het RIVM ter discussie op grond van wetenschappelijke inzichten. Viruswaarheid wil de grondwet verdedigen, wat onze enige bescherming is tegen het machtsmisbruik van de overheid.

En voor ‘bedenkelijke reputaties’ zonder enig bewijs, koop ik niets. Ik lees ook uw artikelen, maar wat uw reputatie is, daar weet ik ook niets van. En het interesseert me niet als uw schrijfsels inhoudelijk hout snijden. Dat alsmaar op de man spelen door links, en mensen wegzetten op grond van ‘reputatie’, kunnen we als rechtse mensen maar beter niet gaan overnemen.

Het afvallen van Baudet door u, om een pietluttigheid, dat doet rechts schade. Het zou beter zijn om ons op rechts meer te verenigen zoals in onze mediauitingen en elkaar niet (steeds) af te vallen, zoals Baudet zelf ook al eens heeft aangegeven. Ik bewonder Baudet hoe hij het volhoudt. Ook nu weer met het framen door rechts. Zijn toespraken beantwoorden allemaal aan wat u zelf aan punten zo graag wil dat FVD ten gehore brengt. Uw reactie valt me erg tegen. Uw schrijven zal in elk geval een (evt.) daling in de peilingen van FVD eerder negatief beïnvloeden dan goed doen en scheiding brengen.

Hieronder nog (deels) mijn tweede kortere versie. Daarin legde ik aan het begin ook uit dat FVD volgens mij een zinnig, rationeel en juist beleid voerde over corona:

Dit was (deels) mijn tweede mail:
Het beleid van FVD is voor mij duidelijk. Eind januari 2020 wilde men in de Tweede Kamer een debat over wat er op ons afkwam en stelde FVD later een korte lockdown voor. Toen het meeviel en er meer informatie over het virus beschikbaar kwam, wilde FVD als eerste weer terug naar normaal. FVD stelde zijn politieke mening bij aan de hand van de cijfers, en dat is nou juist wat het kabinet niet doet. FVD maakt nog steeds in debatten en toespraken duidelijk dat er qua partijprogramma niets is veranderd. Nergens blijkt uit dat FVD water bij de wijn doet, ook niet als ze een keer een BN’er met terechte vragen over de logica van de coronamaatregelen in haar journaal aan het woord laat. Gelukkig spreekt FVD zich ook uit tegen de noodwet. Alle hulde voor FVD.

Willem Engel heet gewoon Willem Engel en niet de verbasterde naam die de heer Nijhof hem geeft. Ik vind dat niet gepast en denigrerend. De heer Engel komt als wetenschapper met onderzochte feiten en cijfers, en wil de waarheid boven tafel krijgen die de overheid en het RIVM niet willen openbaren. De rechtszaken tegen de staat en RIVM door Viruswaarheid zijn zeer terecht. Grondrechten worden al lange tijd met voeten getreden. Er is allang geen noodsituatie meer. Dat blijkt uit de sterftecijfers van het RIVM. Het zijn de grondrechten die de burger tegen de overheid moeten beschermen! Dat is waar Viruswaarheid voor strijdt.

Het zou beter zijn als de heer Nijhof FVD en Baudet blijft steunen. Baudet wordt al genoeg in een kwaad daglicht geplaatst door links en genegeerd. Laat rechts de gelederen sluiten en Baudet niet afvallen over een kleinigheid omdat een BN’er toevallig niet je ‘smaak’ is. Want daar steunt u links mee. Steun elkaar op rechts liever. De toespraken van Baudet zijn zeer goed, en laten niets aan duidelijkheid te wensen over, ook over de door de heer Nijhof in zijn vorige Sta-Pal bijdrage genoemde punten.

Paul Schermers, Apeldoorn

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Paul Schermers

Geachte heer Schermers,
Ik begrijp uw opstelling wel, maar ben het er niet mee eens. Het zogenaamde ‘entertainment’ hoort niet in de politiek thuis. Vermeende wetenschappers als Engel (wiens kapsel inderdaad aan Einstein doet denken vanwege het model ‘windhoos’) hebben ongetwijfeld een aardige schare donerende volgers, maar bazelen wat in de ruimte van het volledige niets.
Dit land wil een gedegen antwoord op slechts vijf simpele vragen. FvD volhardt kennelijk in het standpunt dat vooralsnog niet te geven.

Dat is zorgelijk.

(BTW: Apeldoorn en Twello: zullen we een bakje doen bij ons thuis? Van der Duyn van Maesdamstraat 37 in Twello)

Paul Schermers
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Geachte heer Nijhof,
Willem Engel is geen vermeende wetenschapper. Hij is afgestudeerd in een voor corona relevant vakgebied, alleen heeft hij het allerlaatste stukje van zijn promotie indertijd niet afgerond. Dat kapsel interesseert me niets, wel wat Engel te melden heeft. Wat hij zegt is echt geen onzinnig gebazel in de ruimte. Hij baseert zich op feiten en cijfers. Het is wel een ander verhaal dan dat van de overheid/RIVM/WHO. U lijkt Engel te willen diskwalificeren op grond van uiterlijk. Het moet over de inhoud gaan. En mensen uit de entertainment zijn ook burgers, met zorgen, en die zorgen mogen ook best een keer bij FVD een platform krijgen. De sprekers in het FVD-journaal zijn doorgaans van een uitstekend niveau. De gewone media laten te weinig zien wat de catastrofale gevolgen zijn van het overheidsbeleid op velerlei gebieden. De volksgezondheid wordt meer geschaad door de maatregelen dan door het virus. Uw reactie wat FVD betreft, begrijp ik echt niet. Ook Hiddema spreekt zich in de Kamer kundig uit over de maatregelen.

Maar, leuk, daar kunnen we eens bij u thuis verder over doorpraten. Uitnodiging geaccepteerd. Mijn vrouw en ik komen graag bij u op bezoek in Twello. Doet u maar een voorstel wanneer. 7/10 kan niet. Mailt u me maar: schermers@solcon.nl of per telefoon: 055-3668741.

Ik ben benieuwd wat u van het interview van Tom Zwitser (Blue Tiger Studio) met Willem Engel (6/10) vindt en of dat het beeld over Engel bij u iets kan doen bijstellen: De ‘Alleen maar goed nieuws’ show! Met Willem Engel. Immuniteit bijna bereikt, champagne!

https://www.youtube.com/watch?v=F-ndASFufy0

met vriendelijke groet, Paul Schermers

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Paul Schermers

U bent van harte welkom en ik zal binnenkort een datum doorgeven; telefonisch of per mail.
Willem Engel is dansleraar en bedreigde Powned verslaggever Dennis Schouten (na een scherpe journalistieke ondervraging van ‘reality-ster Famke-Louise’) met de tekst: “Je journalist gaat te ver bij Famke. Niet meer doen, dit is een officiële waarschuwing.” Mij dunkt dat partijen die zich met dergelijk pluimage inlaten, zich diskwalificeren in dat dossier. Het is jammer dat FvD zich daarmee inlaat omdat dit ver van de politieke en veiligheids-technische realiteit staat.
Dat onze regering niet handig opereert in dit veiligheidsvraagstuk (het virus lijkt afkomstig uit Chinese – militaire – laboratoria) is niet helemáál onbegrijpelijk en dat is precies wat de aluminium-hoedjes rond Engel over het hoofd zien. Baudet & Cliteur zouden wijzer moeten zijn en zich op nuchtere politiek zonder fratsen moeten storten. COVID-19 is een veiligheidsvraagstuk. Geen zaak van volksgezondheid; die is wel onder controle nu – ondanks deze regering…

Paul Schermers
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Ik wacht uw bericht af. Toch nog even een reactie. De termen die u gebruikt: ‘dansleraar’, ‘pluimage’, ‘aluminium-hoedjes’ vind ik denigrerend. Het is op de man spelen en niet op de inhoud. Ik hoef Willem Engel niet te verdedigen, maar ik vraag me af hoe u aan de informatie over de heer Engel komt. Door de mainstream media commentaren of door hem zelf te volgen? Want hij heeft Dennis Schouten helemaal niet bedreigd. Schouten kreeg een liefdevolle omhelzing. Engel zie ik eerder als een voorbeeld van liefde, geduld, inhoudelijke wetenschappelijk debat zonder softheid en op zoek naar waarheid. Zijn waarschuwing slaat, denk ik, op het evt. doen van aangifte, en dat mag Engel zeggen. Bij Engel is geen spoor van geweld te zien. Integendeel. Hij herhaalt steeds: ‘zonder geweld’. Famke werd overigens wel bedreigd door de Powned verslaggever, of toch in elk geval hinderlijk lastiggevallen en tot aan haar auto toe achtervolgd. Ik heb de filmpjes gezien. U ook? De term ”aluminium-hoedjes” zie ik vaak geplakt worden op mensen die het overheidsbeleid aan de kaak stellen of daar toch vragen bij stellen. Geen idee waar die term vandaan komt. Dat wilt u me misschien eens uitleggen? Een partij zal zich met elk ‘pluimage’ uit het Nederlandse volk moeten kunnen verstaan, en niemand diskwalificeren in welk dossier dan ook. Dat doen ”identity politics” mensen. Zij diskwalificeren mensen op groepsloyaliteit. Wat mij betreft mag iedereen met zinvolle inzichten, die een bijdrage aan een debat zijn, aan het woord komen. Bij Baudet en Cliteur zie ik politiek van het Gezond Verstand, zonder fratsen. Dat COVID-19 een veiligheidsvraagstuk is, lijkt me een interessant standpunt, en ik hoor daar graag meer over. Tot ziens in Twello.

r.dunki
3 jaren geleden

Kritiek komt het hardst binnen als er een stevige kern van waarheid in zit …