Het ideologische failliet van de identiteitspolitiek van D’66

Heeft u zich voor de komende verkiezingen al een beeld gevormd van het crème de la crème van de Nederlandse politiek? De levensgevaarlijke onmacht van onze premier, die klakkeloos de sleutels van zowel het Torentje als de nationale schatkist overhandigde aan de globalistische zakkenroller Macron? De premier van de pathologische delusie: ‘nee er is GEEN Marokkanenprobleem in Nederland’ (‘en ik neem er ook geen enkele verantwoordelijkheid voor’!)

Afb: wikimedia-commons

Deze globalist zag kans het land lam te leggen met zijn bewust valse coronahype en probeert dat nog steeds, maar vermijdt daarbij wederom iedere verantwoordelijkheid door zich laf achter het wanbeleid van de RIVM en van zijn vondst Hugo, de gevaarlijkste schoolmeester van Nederland en een al even ignorante, ongekozen burgemeester Bruls te verschuilen, zodat hij altijd kan terugvallen op ‘Ich habe es nicht gewusst’.

Nu weer valt Ferd G. van zijn voetstuk, een arrogante regent die zijn landgenoten voor ‘aso’s’ uitmaakte, maar de al even aanmatigende Rutte ‘behoudt zijn vertrouwen in de man’. Navrant dat nu het grote publiek en de stakende BOA’s zijn die onze dwalende premier met de neus op het feit drukken dat hij wederom geen enkel gezag of initiatief toont als ‘leider van de uitvoerende macht’. Integendeel, veiligheid en rechtszekerheid passen niet in zijn denkraampje van de ‘deep state’!

Hebt u zich al gerealiseerd uit welke politieke hoek een ‘onfrisse wind’ waait van identiteitspolitiek (of is het pure ideologische discriminatie?) van onze dorpsgek Gloria wekker: ‘stem op BIJ1, wij hebben weliswaar niets te melden maar Sylvana is een negerin’. Over discriminatie gesproken…

Doet u geen moeite: het is geleuter van een kip zonder kop.

Daar kunt u het door een communistische, veroordeelde crimineel genaamd Duijvendak gemanipuleerde Groen Links aan toevoegen. Die charlatans hebben duizenden Nederlanders een onbetaalbaar oor aangenaaid met hun ‘van het gas hysterie’, met als gevolg dat hele volksstammen de komende winter ingaan met warmtepompen die hun huizen niet adequaat kunnen verwarmen en onbetaalbare schulden… Leve het communisme van Halsema en haar verknipte samenzweerders in de Amsterdamse gemeenteraad, die een historische stad laat verloederen en de inwoners misbruiken om hun primitieve tribale doeleinden te realiseren boven alles. De kroon in absolute geestelijke leegte spant echter het pedante D’66, het weeskindje van Hans van Mierlo’s ideologische plagiaat op Martin Luther King’s ‘I had a dream’. D’66 zijn fantasieloze ‘copycats’ van de Amerikaanse Social Justice en hebben hun ideologie gevonden in de  ‘identiteitspolitiek’, de baby van Barack Obama die vervolgens in 2018 in Zuid Afrika zèlf die identiteitspolitiek publiekelijk te vondeling legde, tot woede der SJW.  

Het van iedere normale hersenactiviteit gespeende D’66 belijdt blinde trouw aan de communistische leer en volgt de ideologische SJW lijn, met recentelijk daaraan toegevoegd het enorme gat in de hand van ene Sigrid Kaag, een al net zo arrogant product als Ferd G. en Pinokkio samen. Zij accepteert geen parlementaire, budgettaire beperkingen en blijft honderden miljoenen over de balk gooien, naar zwart Afrika voor haar ‘klimaat hulp’ of naar haar Palestijnse moordenaars. Parlementaire controle? D’66 heeft met hun slinkse praktijken enorme invloed verkregen in de ‘deep state’ maar de kiezer is kennelijk op hen uitgekeken; helaas is het kwaad al geschied. Sigrid Kaag koestert megalomane delusies om de eerste vrouwelijke premier te worden, de realiteit deert haar niet, evenmin als haar indrukwekkende gebrek aan zelfkennis. Zelden heeft er in D’66 een arrogantere globaliste rondgewaard dan deze tante, maar de voor hun lucratieve baantjes beduchte desperado’s eten uit haar hand.

D’66 is als een schip zonder anker dat sinds de zwever van Mierlo de kiezer altijd heeft opgescheept met een gebrek aan heldere ideologie. Een mannetje als Pechtold kon slechts vegeteren op ‘Wilders bashing’ maar miste iedere constructieve inhoud en viel uiteindelijk door de mand door het kroonjuweel van het referendum te vertrappen in hun openlijke communistische ‘brainwashing’. Aanvaardt u dat D’66 één der grootste vijanden is van onze democratie met hun immigratie- en islambeleid en de gestage ondermijning van de vrijheid van meningsuiting door minister Ollongren? Boontje komt om zijn loontje en de kiezers zien ook wel wat een farce D’66 is, maar de schade is al aangericht en die is groot. Het lijkt nu of D’66 zich nog slechts kan profileren in hun ongegeneerde, partijdige rechters die Geert Wilders blootstellen aan hun seculiere inquisitie. Als een lichtgewichtje als Jette de vlag wordt die de anemische lading moet dekken, dan weten deze globalisten ook wel dat het eind in zicht is, dus nu wordt gezocht naar een ‘reddende engel’. Wie is Sigrid Kaag en wat biedt zij? Het begon met een verdwaald jong meisje dat in handen viel van Palestijnse moordenaars als Yasser Arafat, zelfs trouwde met één van diens maatjes en er daarom niet voor terugschrikt om nu moorddadige Palestijnen te financieren, die vervolgens met ons belastinggeld aanslagen in Israel plegen. Dit zou in eerste instantie bij de AIVD alle lichten op rood moeten zetten. Quod non! Zij is grootgebracht in een globalistisch wereldje van de Verenigde Naties, het communistische wespennest, waar iedereen mag graaien wat hij kan. Zij heeft zich daarmee een verwende levensstijl en over het paard getilde attitude aangemeten die geenszins op innerlijke kwaliteit stoelt. Zij gedraagt, of misdraagt, zich als een verongelijkte prinses en zet, bij gebrek aan kwaliteit en visie, in op ‘identiteitspolitiek’, het trieste ideologische vehikel van Obama dat door die opportunist al lang aan de kant is gezet.

Hebt u als kiezer behoefte aan denken in groepsidentiteiten, puur op basis van geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit of religie en afkomst en op het LHBGT profiel? Uiteraard niet, het zijn holle leuzen die slechts proberen een vooropgezet doel te heiligen met de héél kromme middelen van een Gloria Wekker. Triest maar waar. Dit model is het product van de communistische denkwijze om vooropgezette gelijkheid van resultaten te realiseren, zonder enige aandacht voor (on-)gelijkheid van potentiëel en kansen, en dat moet dan gebeuren door ‘inclusie’ en ‘diversiteit’. U herkent de simpletons van verre aan hun codewoorden als ‘slavernij, feminisme, #MeToo, huidskleur, religie, blanke schuld en white privilege’ en meer recentelijk aan de collectie gespuis onder de vlag van BLM. Zij proberen al jaren om onze samenleving te subverteren via migratie, ‘naming & shaming’ en uiteraard quota, reden waarom Sigrid onze akela moet worden, hoewel Mark Rutte ook al uitmunt in die achterbakse subversie. Het enige probleem is dat de D’66 ‘diversiteit’ speelt binnen de artificiële grenzen van de groepjes professionele ‘slachtoffers’ die hun communistische greep naar de macht moeten dienen, maar of er bijvoorbeeld in zo’n groep vrouwen onderlinge kwaliteitsverschillen zitten mag niet bezien worden. Dan zijn wij plots ‘allemaal gelijk’ en zo moet Sigrid ‘spontaan boven komen drijven’.

Heerlijk toch, zo’n presenteerblad als je niets in je hoofd en in je mars hebt? Maar gevaarlijk, door hun totalitaire karakter. En hoe zit het met miljoenen die hun werk goed proberen te verrichten, maar niet die communistische privileges genieten omdat zij geen linkse, quasi ‘hoog opgeleide’ semi-intellectueeltjes zijn? Omdat diversiteit en inclusiviteit geen spontaan bestaan leiden maar door mislukte politici worden afgedwongen, resteert de kiezer slechts het totalitaire karakter van D’66 en hun aperte racisme, zo niet, dan wordt u gecancelled. Maar zou iemand werkelijk op Sylvana stemmen omdat zij een negerin is?  Dat is toch op zich al racisme? Zou dan ook iemand op Sigrid stemmen omdat zij een marxistische kwal van een meid is? Nogmaals, het geleuter over ‘gelijke kansen’ is een rookgordijn dat de vooraf vaststaande Marxistische uitkomsten moet camoufleren. Marxisme heeft honderden miljoenen vermoord.

Hun flauwe kul over discriminatie is dermate artificieel dat het goed is om eens te kijken naar de zogenaamde World Value Index inzake discriminatie, die voor Nederland florissant uitpakt. Wat zegt het u als miljoenen kleurlingen graag naar Nederland komen uit intolerante, racistische regime’s? Ik heb in een tiental landen gewoond waarvan de meerderheid een stuk racistischer is dan Nederland en ben bij tijd en wijle zelf gediscrimineerd om mijn huidskleur, dus ik accepteer die smerige SJW leugens absoluut niet. Mensen van kleur komen hier niet voor niets graag, dus zo racistisch zijn wij niet, maar veel – veel te veel – van die Islamitische gelukzoekers zijn rabiaat anti-semitisch en ant-homo, dus brengen hun haat en nijd mee om ons gemiddelde verder omlaag te trekken. Dat is de ‘communistische selffulfilling promise’. Dat er vervolgens iemand als Mark Rutte van de daken schreeuwt dat er GEEN Marokkanenprobleem zou zijn maakt hem in feite een verkapte D’66-er, een absolute ‘quantité négligable’, maar de linkervleugels van de VVD en CDA – het suffe bastion van ‘ons soort mensen wier ouders ook altijd op de VVD en het CDA gestemd hebben’- houdt de deur ongewild open voor hem en zijn ‘Untergang des Abendlandes’.

Zij doen dit uit pure hufterigheid, omdat in hun straatjes rust heerst en zij zich verder nergens voor interesseren. Zij kijken naar het NOS Journaal en concluderen: ‘het valt allemaal toch wel mee…?’  Zo konden de ratten achter onze rug de Haagse ministeries, universiteiten, het bedrijfsleven, de pensioenfondsen, culturele instellingen en nu zelfs de sport verzieken. Culminerend in de positieve discriminatie die een zelfingenomen product als Sigrid Kaag het symbool van hun succes moet maken. Maar positieve discriminatie heeft al tientallen jaren geleid tot steeds grotere verdeeldheid. De enige conclusie lijkt dat identiteitsbeleid beoogt homo’s en andere parels aan de macht te brengen, de dictatuur van de slachtoffers. Dus de artificiële verschillen moeten uitvergroot worden, hetgeen D’66 op de verborgen agenda heeft staan. Hun oliedomme, maar gevaarlijke minister van Engelshoven is voortdurend, in het volle zicht, op onwettige wijze doende discriminatie en racisme in het bedrijfsleven te promoten. Het suffe mens heeft zelfs geroepen ‘wij gaan afrekenen met mannen’. Onze wereld is (nog) een meritocratie, waarin D’66 wanhopig poogt om hun smerige discriminatie de toon te laten zetten, want de overgrote meerderheid van hen heeft nog nooit een vak geleerd of een serieuze baan gehad.

Ook een Sigrid Kaag ontbeert de kennis, de competentie en vooral het  verantwoordelijkheidsgevoel om D’66, laat staan ons land, te leiden. Het mens is nog nooit verantwoordelijk geweest voor een winst en verliesrekening en heeft duidelijk een probleem met elementaire logica, met efficiëntie en maximalisering van resultaten. Zij is de impersonatie van ideologische mislukkelingen die alleen maar rechten hebben. Net als de Amerikaanse Democraten is D’66 schuldig aan de ellende in onze getto’s, zonder zich daar ook maar in de minste mate bewust van te zijn in hun ivoren toren waar zij het universitair onderwijs verder degraderen met hun communistische dweperij.

Moet een vertegenwoordigster van al deze geborneerdheid ooit premier worden van Nederland omdat zij toevallig van het vrouwelijke geslacht is? Gekke Henkie! Het mens is incompetent tot de hoogste graad. Van economie begrijpt zij helemaal niets, zij loopt voorop in internationale handelsmissies maar weet nauwelijks waar Nederland ligt en wat hier speelt in haar geborneerde wereldje dat, net als Pechtold, nog steeds tegen populisten aanschopt met haar vermoeide clichés. Zij staat klaar om met een theedoek om haar hoofd in Teheran te knielen voor de meest corrupte mullahs, maar ondanks haar huwelijk met een moslim ziet zij niet welke gevaren de Islam hier oplevert. Waarschijnlijk mag dit ook niet in commissie van haar Palestijnse vriendjes. Haar loyaliteit naar Nederland is volgens mij hoogst twijfelachtig, die aan het globalisme 100%.

Het mens is levensgevaarlijk en doet sterk denken aan het gewetenloze braakmiddel Hillary Clinton, de trieste afhankelijkheid van de kneuzen van D’66 aan haar ‘leiderschap’ toont slechts aan wat een gevaarlijke lege huls die club is geworden. Rijp voor de overname door een totalitaire nieuwe ster aan het firmament, maar Sigrid Kaag is slechts een dof marxistisch dwaallichtje. Hans van Mierlo en Jan Terlouw hebben een gevaarlijk monster gebaard.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
3 jaren geleden

Sigrid Kaag een terroristen liefje die onze belasting euro’s doorsluist naar de palestijnse moordenaars !