Minister OCW en universiteiten: “Meer diversiteit hoger onderwijs”

“Minister Van Engelshoven komt vandaag, samen met organisaties in het hoger onderwijs, met een actieplan om universiteiten diverser te maken. Op de instellingen werken nu nog te veel witte mannen en dat moet anders, vinden ze”, zo meldt de NOS vandaag op haar website.

Afb: pixabay

De minister verklaarde in het Radio 1-journaal van de NOS, waarvan ik het wonderbaarlijk vind dat er überhaupt nog mensen zijn die naar dat georkestreerde oeverloze gewauwel en eindeloze gezever over non-issues kunnen luisteren, dat “de wetenschap niet altijd een veilige werkomgeving” is. Hierbij refereerde ze naar “nare incidenten met intimidatie van vrouwelijke medewerkers” en zei dat een werkomgeving die diverser is samengesteld daartegen kan helpen. Een onderbouwing voor die stelling bleef echter – geheel onwetenschappelijk – achterwege. Als je zulke uitspraken doet als hoogopgeleide minister, met zelf een mr. en drs. op zak, nota bene van Wetenschap bent en nota bene over het hoger onderwijs gaat, dan mag toch op zijn zachtst gezegd verwacht worden dat er wordt verwezen naar resultaten van onderzoeken die zulke stellingen staven. Als dat niet gebeurt, bedrijf je geen wetenschap, maar ordinair activisme.  

En dat laatste bleek ook wel weer, want los van het gebruik van de typisch activistische uitdrukking “witte mannen” staat in hetzelfde artikel op de website van de NOS ook dat de minister met de universiteiten heeft afgesproken “dat er dit jaar nieuwe streefcijfers komen voor het aantal vrouwelijke hoogleraren dat in 2025 op universiteiten moet werken”. Een ordinair vrouwenquotum dus, waarvan hooguit kan worden vastgesteld dat dat – indien de opzet slaagt – het percentage vrouwelijke hoogleraren zal laten stijgen, maar waarvan nog geenszins is vastgesteld of dat ook maar íets helpt tegen nare incidenten met intimidatie van vrouwelijke medewerkers.[i] Het valt ook niet te verwachten dat een dergelijke vaststelling ooit het licht gaat zien, omdat ieder weldenkend mens al bij voorbaat weet wat de uitkomst van onderzoek daarnaar zal zijn. Het valt eerder te verwachten dat met een stijging van het aantal vrouwelijke hoogleraren het aantal nare incidenten met intimidatie van vrouwelijke medewerkers eveneens toeneemt.

Wil ik daarmee zeggen dat de universiteiten dan blijkbaar maar “mannenbolwerken” moeten zijn of blijven? Nee, in het geheel niet. Ik studeer zelf nog steeds, en wat ik belangrijk vind is dat de hoogleraren en universitair docenten hun kennis weten over te dragen en me weten te prikkelen, en dat ik iets van ze opsteek en daardoor de benodigde studiepunten voor m’n bul bij elkaar kan sprokkelen. Het zal mij werkelijk een enorme worst zijn of mijn hoogleraren en universitair docenten man of vrouw zijn, blank of kleurling, jong of oud, of wat hun seksuele voorkeur, dieet, favoriete sportclub, merk auto of kledingkeuze is. Zulke aspecten zijn volkomen irrelevant, want geen verdienste, en als ze door sommige lieden wél als relevant worden beschouwd in plaats van verdiensten, moeten ze hun zelfverklaarde wetenschappelijkheid eens tegen het licht gaan houden. Als zulke factoren voor zowel personeel als studenten een rol gaan spelen in het hoger onderwijs, moet je jezelf echt eens gaan afvragen of je met zulke bekrompen opvattingen op de universiteit wel op je plaats bent.

Primitief gedrag hoort op de universiteit en de wijde wereld eromheen gewoonweg niet thuis. Voor het tegengaan van nare incidenten met intimidatie tegen vrouwelijke medewerkers heb je daarom niet een stijgend aantal  vrouwelijke hoogleraren of – nog erger – “diversity officers” met kopjes thee nodig, maar potige conciërges en sancties.


[i] Daarnaast is het nog maar de vraag of het functieplafond van de universiteiten een stijging van het aantal vrouwelijke hoogleraren toelaat. Universiteiten kunnen nu eenmaal niet ongebreideld groeien, dus áls er meer vrouwelijke hoogleraren moeten komen en er is geen verloop in het hooglerarenbestand, moeten mannelijke hoogleraren dan maar de laan uitgestuurd worden?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Heniusz
2 jaren geleden

Waarmee maar weer eens haarfijn wordt aangetoond dat D666 eerst en vooral een club luchtfietsers is, maar dat deze “minister” daar toch wel een uitgesproken exponent van is. Kan me trouwens niet één enkel wapenfeit van deze “minister” voor de geest halen, vraag me dan ook af wat ze verder al die jaren voor haar toelage heeft gedaan.