Is uw democratie waterdicht?

Democratie is fragiel in en door haar kwetsbaarheid. Een kort gesprekje met ‘de gemiddelde kiezer’ levert vaak een dodelijk argument op tegen die democratie, maar dat was de fout die de arrogante PvdA recentelijk de kop heeft gekost. Wij hebben echter niets beters, noch op politiek conceptueel niveau noch voor wat betreft de kiezers, maar miljoenen medemensen benijden ons daarom terwijl zij zuchten onder de hiel van het socialisme.

Afb: wikimedia-commons, NIOD, Dick Bos.

Vandaag is hèt democratisch probleem de niet aflatende aanval van het machtsbeluste globalisme op de bouwstenen van onze samenleving, specifiek onze grondwet, het ‘waterdichte’ slot op de poort van onze democratie. De Griekse democratie schonk orde en veiligheid aan een maatschappij om te voorkomen dat zelfovertuigde betweters – tegenwoordig noemen wij hen salonsocialisten of globalisten  – hun greep naar de totalitaire macht konden doen. De Griekse democratie creëerde een grondwet, vormde rechtbanken en een volksvertegenwoordiging om de burgers te beschermen tegen totalitaire tirannie, zoals heden ten dage de ongekozen bureaucratie van de EU die over ons probeert te vestigen, daarbij van harte gesteund door onze onverantwoordelijke, globalistische premier die van kwaad tot erger vervalt. Inmiddels trekt premier Rutte geen werkgelegenheid meer aan, maar jaagt juist grote bedrijven weg uit Nederland en interesseert zich totaal niet voor onze veiligheid.

Integendeel, hij maakt slechts een of andere gratuite statement over ‘losgeslagen idioten’. Dat zijn mislukte Marokkanen juist een structureel probleem in onze samenleving vormen, omdat hun mullahs en hun ouders die kwalletjes slechts voorhouden dat Nederland niet deugt en dat zij vooral niet aan het onderwijs moeten deelnemen, wordt door linkse politiek als D’66 en GL goedgepraat. Maar zij zijn juist instrumenteel in die verloedering van onze samenleving omdat dat nu eenmaal hoog op hun agenda staat en Mark Rutte vindt het allemaal best. ‘Losgeslagen idioten’? Nee hoor… Onverantwoordelijke Haagse salonsocialisten! In een vergelijkbare ontwikkeling zien wij de toekomst van het salonsocialisme in Californië, de bakermat van alle ‘losgeslagen idioten’. Voor het tiende jaar in successie staan enorme bossen in brand omdat ‘groene’ socialisten daar geen brandgangen willen hakken, maar juist al het kreupelhout laten liggen. Dè garantie voor de jaarlijkse branden, verwoestingen en talloze dode mensen en dieren. De staat Californië is kampioen van zonne- en windenergie, reden waarom grote delen van Californië al jaren als een derdewereldland dagenlang zonder stroom zitten. De straten van Los Angeles en San Francisco zijn al jaren overgenomen door geestelijke gestoorden die, vol fentanyl, in hun tentjes op de stoep wonen en poepen en jan en alleman overvallen.

Het resultaat? Steeds meer welgestelden en middenstanders verkopen hun huizen met dik verlies, net als in New York, en verhuizen naar Tennesee of Texas nadat zij door schade en schande geleerd hebben dat zij niet op communistische gouverneurs als Gavin Newsom en burgemeesters als Bill de Blasio hadden moeten stemmen. ‘Money speaks!’ De communisten bereiken precies wat te verwachten was: er blijft een kaalgeplukt derdewereldland over. Zo zien wij ook hier hoe de verloedering inzet omdat een schoolmeester onze CEO is, een man die nog nooit enige bestuurlijke ervaring heeft opgedaan en slechts op persoonlijke succesjes uit is. Het deert hem niet dat Marokkanen na 4 generaties nog steeds asociale, niet ingeburgerde, liederlijke mislukkelingen blijken, maar hij voelt zich ook niet verantwoordelijk voor de ‘losgeslagen idioten’.

Naast dit losgeslagen tuig lopen er in de politiek ook veel te veel ‘losgeslagen socialisten’ rond die niet anders doen dan proberen dan onze grondwet te verkrachten om onze samenleving te ontwrichten. Een fiasco als minister Ollongren zou zo kunnen aanschuiven bij de Amerikaanse Democraten in Los Angeles en New York, maar verder deugt zij natuurlijk nergens voor. Rutte doet echter niets om haar voortdurende aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en daarmee de grondwet te stoppen Omdat hij het zelf te druk heeft om onze soevereiniteit aan een stel ongekozen linkse ambtenaren in Brussel uit te leveren die slechts onze nationale pensioenfondsen en activa willen plunderen….

De ondermijning van de grondwet in de USA en in Nederland verloopt langs verschillende lijnen, waarbij onze verraderlijke Pinokkio dagelijks steeds meer soevereiniteit en geld aan Brussel afstaat, terwijl in de USA de ‘founding fathers’ dermate goed werk geleverd hebben dat zelfs de Democraten er nog steeds op stuk lopen. Daarom werden de USA altijd al gezien als een bastion van westerse vrijheid en democratie, waarop de rabiate Democraten hun tanden stukbijten.

Onze vaderlandse ‘regeerakkoorden’ betekenen de verkrachting van de grondwettelijke eis dat onze Kamerleden naar eer en geweten zullen stemmen, zonder instructies van het Kartel. Dit tart iedere beschrijving, maar een Donald Trump laat zich niet koeioneren door de ‘deep state’ die door zijn corrupte voorganger Obama met tienduizenden in alle departementen zijn binnengeloodst en wettelijk niet ontslagen kan worden. Hij treedt op als de bewaker van de Amerikaanse Grondwet en van de democratie en hij zou in het Torentje binnen enkele dagen korte metten gemaakt hebben met de parasitaire EU. Trump’s tegenstanders gillen moord en brand over ‘populisme’, maar hij regeert als een constitutionele conservatief. Hij staat voor de Grondwet, traditie en oude instituties en leeft op dagelijkse voet van oorlog met zijn corrupte ambtenarij – die in Den Haag volkomen vrij spel heeft.

Jammer dat Pieter Omtzigt geen broer heeft die kan komen meehelpen om de Haagse mestvaalt uit te spitten. Navrant is dat Europa dankzij onze historie nooit een Verenigde Staten van Europa zal worden, maar de in de EEG gerealiseerde economische samenwerking is mijns inziens nog steeds de goede richting. Je moet er toch niet aan denken dat een hol vat als Macron – een op schaal vergrote versie van Rutte – op dit continent de dienst zou uitmaken terwijl hij niet eens in staat is om Frankrijk goed te besturen? Laat Rutte eerst maar eens tonen dat hij in staat is de veiligheid van de eigen bevolking te garanderen tegen het Marokkaanse tuig in plaats van de werkgelegenheid nog verder uit te hollen door Unilever en Shell weg te pesten. Laten wij onze soevereiniteit herstellen met een Nexit,  onze Grondwet in ere herstellen en eindelijk eens orde op zaken stellen in dit verloederende land.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rafi
3 jaren geleden

Het zou al heel wat zijn als, in lijn van de adviezen van de commissie Remkes, er in dit land een constitutioneel hof zou komen om de grondrechten/G.W. te bewaken. Die zou dan als eerste daad wel moeten uitspreken, dat het subversieve grondwetsartikel 1, dat zo niet in strijd is met de rest van de G.W., dan toch wel overbodig is, af moet worden geschaft.
De Zweedse Ollongren is iemand, die helemaal niets heeft met de NL vaderlandse geschiedenis, waarin de grondwettelijke vrijheden bevochten zijn. Dat zij niet allang door de Tweede Kamer naar huis is gestuurd, is een zeer slechte zaak. Ik zie haar als een voor onze vrije (?) samenleving groot gevaar. Dat hele D’66 had nooit mogen regeren, maar kan dat enkel door het anti-democratische cordon sanitaire van VVD en CDA om de PVV, de tweede partij des lands, daarin gestimuleerd door linkse fossiele wolven in schaapsvacht binnen die partijen zoals Hirsch Ballin en Van Agt, die zelf al jaren G.L. stemt (en ik vermoed Hirsch Ballin ook). Het barst bij die partijen volgens mij van de crypto-communisten, zoals Weisglas en eertijds ook Henk Woldring en Joris Voorhoeve, die vanuit strategische posities binnen die partijen subversief ideologisch werk hebben verricht vooraleer zij hun masker afwierpen door over te stappen naar respectievelijk G.L. en D ’66.

r dunki
3 jaren geleden

@ hr.Girbers:
Naar mijn mening vergist u zich met de uitspraak ….’ Van Mark Rutte IS NIETS TE VERWACHTEN. Maar dan ook HELEMAAL NIETS.’

Hij is – samen met zijn CDA schoothondje de Jonge – juist levensgevaarlijk voor Nederland.

3 jaren geleden

**** Laat Rutte eerst maar eens tonen dat hij in staat is de veiligheid van de eigen bevolking te garanderen tegen het Marokkaanse tuig in plaats van de werkgelegenheid nog verder uit te hollen door Unilever en Shell weg te pesten. Laten wij onze soevereiniteit herstellen met een Nexit, onze Grondwet in ere herstellen en eindelijk eens orde op zaken stellen in dit verloederende land.**** Aldus de heer Dunki.

In principe ben ik het met de heer Dunki eens……….. maar gezien de ” attitude” van Rutte en zijn leugenachtige opstelling en zijn absolute ONKUNDE bij onderhandelen én ons wijs maken dat alles goed gaat, hij ondertussen ONS LAND verkwanseld aan Brussel.
Ook DUNKI zal er van moeten uitgaan dat Rutte volledig onbetrouwbaar is, en, hij geen traan laat dat het in Nederland nu al slechter gaat dan 6 maanden geleden.
Dat Rutte € 50.000.000.000,– aan Brussel ” leende” is bijna misdadig omdat de Zuidelijke landen NIET IN STAAT ZIJN DAT TERUG TE BETALEN.
Immers: Er is al € 19.000.000.000,– aan Griekenland ” gegeven ” ( geleend) er daarvan zien WIJ geen cent terug.
Rutte is een absolute ellendeling:” 77.000 mensen in de zorg ontslagen, Oerkraïne verdrag er doorgedrukt, AOW leeftijd omhoog, Geen indexering pensioenen, Terroristen gefinancierd, sleep-netwet er doorgedrukt, record immigratie enz enz.
Van Mark Rutte IS NIETS TE VERWACHTEN. Maar dan ook HELEMAAL NIETS.

r dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr.

@ hr.Girbers:
Naar mijn mening vergist u zich met de uitspraak ….’ Van Mark Rutte IS NIETS TE VERWACHTEN. Maar dan ook HELEMAAL NIETS.’

Hij is – samen met zijn CDA schoothondje de Jonge – juist levensgevaarlijk voor Nederland.