Wie stopt de bluf van het fascisme?

Big Brother valt ons aan, het fascisme knaagt van binnen en van buiten aan de vrije wereld. Op het oostelijk èn het westelijk halfrond, zelfs in ‘ons prachtige land’. Het zelfgenoegzame ‘ons soort mensen’ wenst dit niet te zien, dus slaapt met ogen open verder, in de illusie dat hun Pinokkio ‘het toch wel erg goed doet’…

Afb: scr Youtube.com

Zowel in de USA als Europa collaboreert de linkse politiek openlijk met Big Brother door zich blind vast te klampen aan het pluche en aan grote delen van de eigen bevolking de oorlog te verklaren.

Kijk maar naar de reïncarnatie van Big Brother in de personae van Macron, Merkel en zelfs Rutte die na de middenstand nu weer de boeren van zich vervreemdt. In Azië manifesteert zich een andere versie van dezelfde Big Brother in de vorm der Chinese fascisten, die liefst 21 territoriale grensgeschillen provoceren met hun buurlanden. Dat kan geen toeval zijn, beiden streven zonder de minste scrupules naar globale heerschappij.

China, een door ‘hardcore’ communisten geterroriseerd land dat een vonnis van het Permanente Hof van Arbitrage ten faveure van de Filippijnen, dat China’s imperialisme in de Zuid Chinese Zee afwees, glashard naast zich neerlegt. Een land dat vervolgens de geannexeerde Spratly eilanden, op meer dan duizend kilometers van het eigen vasteland, tot één grote raketbasis maakt. China, een regime dat Tibet heeft geannexeerd en de lokale cultuur stelselmatig uitroeit, dat Taiwan dagelijks bedreigt en dat in Hong Kong de democratie met hun fascistische praktijken verkracht. China is het hedendaagse schrikbeeld voor de vrije wereld dat op twee, onderling concurrerende, benen staat. De corrupte top van het leger en de al even corrupte politiek onder leiding van de genadeloze Xi Jinping, die momenteel de christenen in China onderdrukt en een genocide op de Oeigoeren organiseert, waarbij tienduizenden vrouwen verkracht worden teneinde het ras te ‘verdunnen’. Concentratiekamp praktijken die Adolf Hitler niet zouden misstaan.

Chinese diefstal

Met hun parasitaire handelspraktijken is China steenrijk geworden over de rug van met name de USA en het Chinese imperialisme reikt nu al tot in zuid Europa in de vorm van financiële steun met de expliciete bedoeling dat die nooit terugbetaald kan worden, zodat China de onderliggende zekerheden kan uitwinnen. Dat zijn, per definitie territoriale claims waardoor China zowel strategische voordelen verkrijgt als claims op essentiële grondstoffen.

Overal in de wereld maakt China zich, al jaren lang, schuldig aan diefstal van intellectuele eigendom en industriële spionage, reden waarom veel landen momenteel het nauw aan de communistische partij gelieerde Huawei gaan weren uit hun telecom sectoren, behalve uiteraard Nederland…

De brutaliteit ten top is de cynische wijze waarop deze veroorzaker van alle corona ellende probeert deze crisis nog eens te exploiteren voor eigen politiek gewin. Wat te zeggen als praktisch alleen nog de Amerikaanse marine regelmatig in de door China geclaimde wateren patrouilleert om hun brutaliteit te weerstaan, maar de rest van de wereld de andere kant opkijkt?

Na hun annexatie van Tibet hebben de communisten al jaren geprobeerd om het grensgebied met India te annexeren. De meest agressieve boosdoeners zijn vaak de steenrijke, corrupte generaals van het People’s Liberation Army (PLA), die keer op keer watertandend klaar staan om hun gloednieuwe wapens uit te proberen op een bruikbaar slachtoffer. Het zou toch zonde zijn als je met al dat nieuwe  wapentuig niet eens een leuk oorlogje kan gaan voeren? Op het hoogtepunt van Donald Trump’s economische sancties gingen er zelfs stemmen op in de PLA om hem de oorlog te verklaren… 

Dolle honden zijn er niets bij en in de ijle lucht van Ladakh, het grensgebied tussen Tibet en India, hebben Chinese troepen stelselmatig confrontaties met Indiase troepen geprovoceerd. Zhang Shiuli, de PLA woordvoerder voor die regio, heeft meermaals beweerd ‘dat de soevereiniteit van de Galvan Vallei altijd al aan China heeft toebehoord’ en op 3 juli hebben de Chinezen 20 onbewapende Indiase militairen vermoord, om te kijken hoe ver zij kunnen gaan.

Plots lijkt China echter een tegenstander gevonden te hebben die niet voor hun bluf wijkt, na het bezoek op 15 Juli van de Indiase premier Narendra Modi aan zijn troepen in het grensgebied , waar de Chinese ‘bullies’ niet op voorbereid waren.  In plaats van het primitieve borstgeroffel van de Chinezen met gelijke munt terug te betalen, zocht Modi steun in de anti-Chinese sentimenten die China’s post-corona brutaliteit wereldwijd oproept.

Hij plaatste het conflict in Ladakh in de grotere context van China’s globale expansionisme  en legde daarmee de ware motieven der ‘landjepikkers’ bloot met de woorden ‘ De tijden van het imperialisme zijn voorbij, dit is de tijd van ontwikkeling.  De geschiedenis leert dat expansionistische krachten hetzij verloren hebben hetzij gedwongen werden om op hun schreden terug te keren’.

In plaats van zijn speech nauw te focussen op het conflict in Ladakh hield hij China tegen het licht als de globale agressor die overal territoriale conflicten veroorzaakt, met alle naburige landen. In essentie isoleerde hij China daarmee en schaarde zich onder de 21 slachtoffers van China’s globale intimidatie, die feitelijk veel gelijkenis vertoont met de al even fascistische intimidatie in de westerse samenlevingen door Social Justice activisten. Die speculeren er ook dagelijks op dat zij geen weerwoord krijgen van de laffe, geïntimideerde democratische samenleving die zij trachten  te annexeren.

Ook zij hebben de mond vol van ‘de bedreiging van hun veiligheid’ dankzij de ‘agressie van andersdenkenden’ inzake klimaat of racisme, wat de smaak van de dag ook zijn moge. Met als enige bedoeling hen het recht op vrije meningsuiting te ontnemen en zich daarom zonder enig rationeel argument het recht aan te meten om die andersdenkenden maatschappelijk te isoleren en kapot te maken. Maar zij hebben geen weerwoord zodra hun ware drijfveren worden blootgelegd, zoals de ‘bullies’ van de PLA plots met de mond vol tanden stonden in Ladakh na Modi’s speech. In plaats van de gebruikelijke, primitieve Chinese dreigementen bleef het de gehele dag stil tot Zhao Lijian namens het ministerie van buitenlandse zaken in Peking heel civiel reageerde:  ‘ India en China zijn in gesprek en onderhandeling om de temperatuur te doen dalen middels militaire en diplomatieke kanalen’.

“De gebruikelijke
grote bek ontbrak…”

Wat een tegenstelling tot de standaard hysterie van de PLA daags na hun moordpartij op de 20 Indiërs toen Zhang Shiuli, de lokale PLA schreeuwlelijk, zei: ‘ de soevereiniteit van de Galvan Vallei heeft altijd behoord aan China’. Daarbij beschuldigde hij het het Indiase leger van ‘avontuurlijke acties die de elementaire normen in internationale betrekkingen schenden’, terwijl de moordpartij notabene op Indiaas gebied plaatsvond…  Ook eiste Zhang ‘dat India zijn troepen strict zou disciplineren en streng straffen’ . Maar Zhao zei dat China ‘uiterst bezorgd is en de situatie evalueert’.

De gebruikelijke grote bek ontbrak om niet nog meer te kijk te staan voor het oog van de wereld, die het eigenlijk wel gehad heeft met deze fascisten anno 2020. 

Het mooiste was dat India tientallen Chinese apps op het internet verbood, waarna deze grootste piraten van de globale intellectuele eigendom wisten te melden: ‘We want to stress that Chinese government always asks Chinese businesses to abide by international and local laws-regulations. Indian government has a responsibility to uphold the legal rights of international investors including Chinese ones.’

Let wel, dat in Nederland een vergelijkbare situatie bestaat met de introductie van de 5G waarin de top van KPN halsstarrig vasthoudt aan het gebruik van Huawei apparatuur, met alle risico’s van dien voor onze nationale cyber-veiligheid.  Mark Rutte III heeft het kennelijk te druk met 1,5 M. afstand houden.

Moraal van dit verhaal is dat China’s terreur, net als de Social Justice terreur in onze eigen samenleving, keihard aangepakt moet worden door hun ware motieven bloot te leggen voor het oog van de wereld. Ontmasker die charlatans voor wat zij zijn en schroom niet om harde actie te nemen op militair, diplomatiek en sociaal niveau!

Geef hen een koekje van eigen deeg en ontzeg op dezelfde wijze corrupte NGO’s en andere gesubsidieerde, subversieve organisaties in Nederland hun toegang tot de activistische top in de ministeries, en daarmee tot de centen van de belastingbetaler.

KPN

Terug naar India, dat tot nu toe geen partij gekozen had in het conflict rond de protesten in Hong Kong, maar nu neemt het een sterke positie in tegen de zogenaamde ‘veiligheidswetten’ der fascisten. (zoiets als – zij het op kleinere schaal – onze ‘noodwet’). Investeringen van China in India worden hard aangepakt en er wordt actief meegewerkt aan een initiatief om China’s rol in de verspreiding van Covid 19 te onderzoeken. Een mammoet order voor een spoorwegproject in Uttar Pradesh is geannuleerd en Huawei en andere Chinese telecoms worden geweerd bij de upgrading der 4G circuits. Legio infrastructuur projecten in de diverse staten waarbij China betrokken is worden geannuleerd en geen enkel project op landelijk niveau voor de aanleg van snelwegen gaat nog naar China. Er komt ook een rem op Chinese importen, met de bedoeling om mogelijke Chinese cyber aanvallen te voorkomen.

Onze onverantwoordelijke KPN directie kan hier een puntje aan zuigen en de Europese Commissie zou er goed aan doen om eens kritisch te kijken in hoeverre China het al voor het zeggen heeft in diverse zuid Europese landen die de EU kas leegroven èn zich tegelijk bij China in de schulden steken. Uiteraard wordt daar geen enkele rekening  mee gehouden in het sprookje van de verplichting tot terugbetaling van aan ons uitstaande schulden, terwijl China iedere cent van hun leningen heeft gesecureerd. Ons geld gaat gewoon in een bodemloze put!

Hoewel de relaties met de USA aanmerkelijk zijn verbeterd, is Modi nog steeds ‘on speaking terms’ met Poetin inzake bewapening en worden Russische leveranties van militaire jets, S400 anti-raket systemen en vernieuwingen aan oudere fighter-jets bespoedigd.

India versterkt zijn militaire opbouw in Ladakh en hield in juni ook al oefeningen met de Japan Maritime Self Defence Force in de Indische Oceaan, waar alle Chinese aanvoerlijnen voor grondstoffen doorheen lopen.

India’s reactie op China’s fascisme is een teken aan de wereld dat het bereid is Big Brother aan te pakken met een veelomvattende strategie. Alleen economische en militaire maatregelen voldoen niet, want de Chinese Communistische Partij en de Westerse Social Justice hebben een gemeenschappelijk, fascistisch doel, de wereldheerschappij.

Zij hebben daartoe al decennia lang een goed geolied netwerk opgebouwd. Net als met de subversie van de Social Justice in de vrije wereld voert de Chinese Communistische Partij een verdeel & heers politiek, zowel in als buiten China, met hun intimidatie en omkopingspraktijken. In ons land zijn de Confucius instituten aan diverse universiteiten daar een kwalijk voorbeeld van en onze verdediging daartegen is niet of nauwelijks georganiseerd. 

In de groeiende oppositie tegen Big Brother is StaPal slechts één der roependen in de woestijn, maar wij zijn met zijn allen nog steeds als los zand dat moet knokken tegen een reeds jarenlang bestaande subversieve organisatie. Die heeft grote delen van de overheid en rechterlijke macht geannexeerd, evenals het onderwijs en vele ander maatschappelijke organisaties. Als kers op de socialistische taart hebben zij zich wederrechtelijk toegang tot de staatskas aangemeten via duizenden ondoorzichtige subsidieregelingen, met de NPO als staatsvijand #1. Daar moet de bijl in gezet worden, maar met een ‘fellow traveller’ in het Torentje zit de Social Justice gebeiteld.

Wij financieren inderdaad de strop waarmee de SJW poogt ons op te hangen, zoals China zich ook verrijkt heeft ten koste van het Westen, dat het nu probeert op de knieën te krijgen met behulp van die enorme spaarpot. Zo zijn ook Aziatische landen, waaronder een respectabel aantal democratieën, te zeer verdeeld om tegen de politieke tirannie van Big Brother op te treden, maar India is de grootste democratie op de aardbol en lijkt een leidende rol te ambiëren.

Toeval of niet, maar de SJW aanval op onze westerse democratie van binnenuit lijkt samen te vallen met de culminatie van China’s agressie, die beiden als hun Nemesis de persoon van Donald Trump treffen, bij wie India zich nu lijkt te scharen. Dit is van onschatbaar belang, want als Peking de kans krijgt om meerdere Aziatische landen te infiltreren – zoals het al jaren openlijk in Australië probeert – zou een nieuw ‘ijzeren gordijn’ kunnen ontstaan en dat heeft de wereld geen goed gedaan.

Daarom is er een dagelijkse taak voor u, de lezer, weggelegd om de liederlijke SJW bluf in de media van repliek te dienen en te stoppen. Wellicht dat het cordon sanitaire sneuvelt en er zodoende een deur opengaat voor een handjevol integere politici zoals Wilders, Baudet en wellicht ook Hoekstra en Omtzigt, van Pinokkio hoeven wij niets goeds te verwachten.   


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

***Daarom is er een dagelijkse taak voor u, de lezer, weggelegd om de liederlijke SJW bluf in de media van repliek te dienen en te stoppen. Wellicht dat het cordon sanitaire sneuvelt en er zodoende een deur opengaat voor een handjevol integere politici zoals Wilders, Baudet en wellicht ook Hoekstra en Omtzigt, van Pinokkio hoeven wij niets goeds te verwachten. ****
Aldus heer Dunki.

Het is er om moedeloos van te worden, maar ook ik heb al zo vaak geschreven dat we te maken hebben met een groep gestoorde mensen die ook niet zelfstandig kunnen nadenken.
En, dat is een groot, zelfs zeer groot, probleem.
Immers: alles geschiedt door mensen, en de maatschappelijke constituties zijn zo ingericht dat ” de macht” bij de ” grote bek is”. Angst en verdoemenis zaaien en zwakzinnigen macht geven is een gegeven van honderden jaren.
Daaraan is niets te doen. Althans, als er geen goede leiding is. En, nu ontbreekt elke VORM VAN GOEDE LEIDING omdat de geestestoestand van velen worden ” overrompeld” door een machtsgevoel en/of een “ideaal gevoel” met ambities dat vaak illusoir is.
Het gehele project Europa is weer een illusie. En, de grote bek komt van Gay Verhofstad, Timmermans, Von der Leijden, linkse drammers en Balkenende, Wijlen W. Kok, Jan Pronk, en nu kabinet Rutte III, waarin de meest incompetente zooi zit ooit
Wat het kabinet Rutte III nu doet, tart alle denkbeelden van redelijkheid en billijkheid en “men” focust zich op de Europese Unie en de leden in het Europese Parlement hebben een hoofd dat BOL staat van naïviteit.
Ton Nijhof heeft toch ook een uitstekend artikel gemaakt over Hugo de Jonge? ( 13 juli 2020) Hugo de Jonge, ” slechter kan het niet”.

****In 2019 wuifde Mark Rutte dit alles weg in een debat met Thierry Baudet. Het zou allemaal niet gaan gebeuren, bezwoer Rutte. Maar wie heeft er gelijk gekregen?

Door de gedwongen Europese eenmaking heeft Nederland vandaag de dag nauwelijks nog kenmerken van een onafhankelijke staat. We hebben geen eigen munt meer, geen eigen grenzen. Ons parlement is niet soeverein, maar wordt beperkt door EU-besluitvorming. Het EU-recht staat boven de Nederlandse grondwet. Onze taal, het Nederlands, wordt overal vervangen. En nu raken we ook nog onze fiscale soevereiniteit kwijt. Als er niet snel verandering komt, is Nederland geen onafhankelijke staat meer, maar slechts een provincie van de EU.***Aldus de nieuwsbief van FvD. 25 juli 2020.

En dat heeft het grootste deel van ” burgers niet door”. Dat is de grootste zorg.
En zoals Duki schrijft:” ****Big Brother valt ons aan, het fascisme knaagt van binnen en van buiten aan de vrije wereld. Op het oostelijk èn het westelijk halfrond, zelfs in ‘ons prachtige land’. Het zelfgenoegzame ‘ons soort mensen’ wenst dit niet te zien, dus slaapt met ogen open verder, in de illusie dat hun Pinokkio ‘het toch wel erg goed doet’***.

Pinokkio doet het erg goed? Vinden velen? En dat is nu juist het meest zieke in de huidige maatschappij. “De onbenullen aan de macht “, schreef wijlen Prof dr. Bob Smalhout in zijn. boek. Immers: Iedereen die vindt dat Rutte ( Pinokkio) het goed doet, moet naar ‘de bank van zelfdestructie” waar de Guillotine als “het pronkjuweel van de geschiedenis staat opgesteld”.
We kunnen ons ” blauw schrijven”, maar het zal niet helpen.