Prikbord 777

Miljarden worden uitgegeven om de Franse boeren te pamperen met EU-subsidies, in Duitsland heeft de consument geen moeite met 11 cent meer betalen voor een liter melk en hier wordt de boerenstand om zeep geholpen, omdat er andere plantjes groeien dan de milieu-activisten wenselijk achten.

Den Haag heeft kennelijk niet in de gaten dat onzinnige milieu-eisen altijd gericht zijn op het in stand houden van veel belangrijkere problemen door het  (opzettelijk?) verspillen van heel veel geld aan zaken die onze welvaart onomkeerbaar aantasten. Blijkbaar hebben de boeren dit wel door.

Corona-doden

Wie het aantal Corona-doden in de VS vergelijkt met Nederland, komt tot een opvallende conclusie. Met ca. 340 miljoen inwoners – inclusief illegalen – is het te verwachten aantal doden 20x zo hoog als onze ruim 6.000. En dit klopt precies: 120.000 – 130.000. De vraag is alleen waarom daar in staten met meer immigranten ook de besmettingsgraad hoger is. Meer (internationale) contacten, minder voorlichting, slechtere gezondheidszorg of de noodzaak om het inkomen op peil te houden? Over een aantal maanden zal blijken welke – economisch desastreuze – maatregelen volstrekt zinloos waren en welke voorzorgen en oplossingen ten onrechte werden genegeerd.

Gehoorzamen

De vanzelfsprekendheid waarmee Merkel en Macron ervan uitgaan dat Rutte gewoon moet gehoorzamen, toont weer eens waar de EU werkelijk om draait. De machtsverdeling tussen Duitsland en Frankrijk. De rest is bijzaak zolang er maar miljarden blijven vloeien. Dit verklaart ook waarom dubieuze landen als Griekenland, Roemenië en Malta werden toegelaten. Inmiddels is die rij nog veel langer. Groot-Brittannië heeft zich op tijd losgemaakt van dit geldverslindende monster, maar krijgt nu ladingen kritiek van lieden die zelf een merkwaardige c.v. hebben. Zelfs een ‘fatsoenlijk’ land als Duitsland wordt geleid en vertegenwoordigd door figuren met een carrière vol vlekken en blunders. En daaraan zouden ‘zuinige’ landen zich ondergeschikt moeten voelen?

Kaag-ministerie

Naar verluidt heeft minister Kaag haar budget reeds met € 350 miljoen overschreden en wordt daarvoor beloond door het kabinet met extra geld. Het jaar is pas half om en de tradities van het ministerie voor onder meer ontwikkelingshulp worden door weinig integere ambtenaren ruimschoots voortgezet. Een Rijksbegroting is kennelijk geen wet waar voor overtredingen straf op staat, gezien de conclusie van de Algemene Rekenkamer enkele jaren geleden, dat er 5 miljard ontwikkelingshulp ‘zoek’ was in de onderzochte periode. Ook de Kamer heeft toen niet ingegrepen, waardoor minister Kaag dus ongestoord haar gang kan gaan in de rest van dit jaar, zonder dat de vraag wordt gesteld waar al die miljoenen zijn gebleven. Niet alleen de ontvangende regeringen zijn veelal onbetrouwbaar, maar blijkbaar ook de schenkende. De Antilliaanse ‘regeringen’ hebben dit beter begrepen dan onze volksvertegenwoordigers die al maanden niets te doen hebben, gezien hun povere prestaties. Want het Kaag-ministerie is zeker niet het enige overheidsapparaat waarvan de onbetrouwbaarheid keer op keer wordt bewezen zonder dat er door het parlement meteen wordt ingegrepen. Zelfs het onderzoek naar doorbetaling van Nederlands hulpgeld aan Palestijnse terroristen, had de Kamer allang zelf moet uitvoeren. Doch daarvoor ontbreekt de politieke wil.

Rutte heeft gefaald

Premier Rutte heeft zich weer van zijn ‘buigzaamste’ kant laten zien door niet gewoon weg te lopen uit Brussel. Wat daar is gebeurd gaat ver uit boven de dwangbuis die de ECB ons heeft aangetrokken en de leugens over de Griekse hervormingen en terugbetalingen. Nederland is in een gemeenschappelijke schuldenberg gerommeld door de onnozele voorwaarde van een minimale bijdragekorting te bedingen en vervolgens voor 108 miljard aan nieuwe verplichtingen en garanties op zich te nemen.

Bovendien heeft Rutte laten zien dat Europa niet bestaat, omdat landen elkaar alleen maar ‘sympathiek’ vinden als ze daarvoor betaald krijgen. Zo niet, dan worden we behandeld als tuig waarover elke maffiaregering zijn zegje mag doen en de eigen bevolking mag voorliegen. Intussen lijkt  de Corona-overeenkomst een schending te zijn van de bevoegdheden van de Europese Commissie, maar daar zouden juristen al naar hebben gekeken. Toch merkwaardig dat dit aspect tot dusver is verzwegen.

Staatsbedrijf

De brutaliteit waarmee  de energiebedrijven naar verluidt 40 miljard van de overheid willen ‘cashen’ alsof het nog steeds staatsbedrijven zijn, doet denken aan de NS. Als deze ‘verborgen’(?) kosten bij de klimaattafels zijn weggewuifd, dan hadden ze toen aan de bel moeten trekken, net als bij de verborgen kosten van aansluitingen en elektriciteit voor warmtepompen, stekkerauto’s, windmolens (op zee) en voor de ombouw van centrales. Of maken die juist deel uit van het ‘verdienmodel’ waarbij men concurrerend moet/wil blijven met moderne kerncentrales?

Tesla-emissie

Naar verluidt verkoopt Tesla emissierechten aan andere fabrikanten. Dat moet dus rechten betreffen, die niet (meer) benodigd zijn voor de productie van Tesla-auto’s. Hoe komt Tesla aan dit ‘overschot’,  want de vermeende emissiereductie van de auto’s wordt reeds betaald door onzinnige overheidssubsidies? Anders gezegd: die rechten – voor zover bestaand – zijn reeds verkocht, ook aan de elektriciteitsfabrieken die de benodigde stroom moeten leveren.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
3 jaren geleden

Tesla draait, net als de rest van al die “groene” en “duurzame” troep, voornamelijk op subsidie.
Het is gewoon het zoveelste door een opportunistische salonsocialist opgezet belastinggeld drainage systeem.

3 jaren geleden

Ook de heer Leo Dorrestijn, heeft het gehad met het huidige kabinet, ten minste, dat maak ik op uit de “verontwaardiging” dat hij heeft over Mark Rutte, ter zake, zijn absoluut slappe gedrag en zijn desinteresse inzake Nederland.
De onhoudbaarheid van het Kabinet Rutte III is het portée van de volgende zin:” ***Nederland is in een gemeenschappelijke schuldenberg gerommeld door de onnozele voorwaarde van een minimale bijdrage- korting te bedingen en vervolgens voor 108 miljard aan nieuwe verplichtingen en garanties op zich te nemen.***

Dat de ONHOUDBAARHEID van het huidige kabinet nog duidelijker wordt, is tekenend voor de volgende linea van de heer Dorrestijn:’ ***Bovendien heeft Rutte laten zien dat Europa niet bestaat, omdat landen elkaar alleen maar ‘sympathiek’ vinden als ze daarvoor betaald krijgen. Zo niet, dan worden we behandeld als tuig waarover elke maffiaregering zijn zegje mag doen en de eigen bevolking mag voorliegen.***.

Met andere woorden: Rutte heeft onderhandeld met MAFFIA REGERINGEN en desondanks zijn handtekening geplaatst onder een “verdrag van de waanzin” waarbij Nederland voor € 108.000.000.000,– de boot in gaat. Immers: Terugbetaling is ILLUSOIR omdat ook Griekenland nog geen cent van de € 19.000.000.000,– aan zijn verplichting heeft voldaan!!!
Wie nu nog niet begrijpt dat het Kabinet Rutte III ONMIDDELLIJK moet vertrekken, loopt op wolken en fantaseert er op los.
De consequentie van Rutte’s gedrag is, dat de armoede in Nederland bizarre vormen zal aannemen.