Versterkte gebedsoproep

In de Almeerse gemeenteraad is overeenstemming bereikt dat de drie moskeeën in de stad vanaf vrijdag een versterkte gebedsoproep mogen doen. Het is niet zo dat de boodschap vanuit de moskee van krachtiger termen wordt voorzien, maar het is de bedoeling het geluid te versterken. Klaarblijkelijk gaan de geestelijk leiders van de moskee er vanuit dat het volume belangrijker is dan de boodschap zelf.

Afb: pixabay

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, SP, NIDA, en Leefbaar Almere waren er niet voor om de gebedsoproep via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. D66 is zelfs helemaal vóór een versterkte gebedsoproep. “Het is een grondrecht dat je een gebedsoproep mag laten horen”, meent Martine van Bemmel van D66 in Almere. Zij trok ook de vergelijking met het luiden van kerkklokken, maar vindt het juist in dezelfde categorie vallen. De Partij van de Arbeid vond de hele discussie zinloos. “Het gaat over acceptatie en het gelijkheidsbeginsel”, zegt Erik Theunissen van de PvdA. “Het staat gewoon in de grondwet dat er vrijheid van godsdienst is en dat kunnen wij accepteren.”

Azaan

De muezzin (Arabisch: مؤذن) is binnen de islam diegene die door middel van de azaan de gelovigen oproept tot het gebed. In Almere dus vanachter een versterker met speakers waarmee The Rolling Stones en U2 in stadions aardig zaken doen. Laten we eerst maar eens kijken wat zo’n gebedsoproep nu precies over de stad wil uitroepen;
“God is de grootste, God is de grootste,
God is de grootste, God is de grootste.”

Daarna volgt de eigenlijke – islamitische – geloofsbelijdenis;

“Ik getuig dat er geen godheid is dan God,
Ik getuig dat er geen godheid is dan God,
Ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is,
Ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is,
Haast u naar het gebed,
Haast u naar het gebed,
Haast u naar het welslagen,
Haast u naar het welslagen,
Het gebed is beter dan de slaap,
Het gebed is beter dan de slaap,
God is de grootste, God is de grootste,
Er is geen godheid dan God.”

Voor een geloofsbelijdenis is dat eigenlijk een merkwaardig tekst. De christelijke geloofsbelijdenis begint met: “Ik geloof in Eén God, de almachtige Vader.” Zo op het oog is dat niet veel beter, maar wie het nog eens goed leest, kan zien dat die christelijke geloofsbelijdenis alleen over de eigen besognes gaat, over wat de gelovige zelf gelooft.

De islamitische geloofsbelijdenis gaat eigenlijk meer over wat anderen geloven en zonder dat iemand erom vraagt wordt eigenlijk meegedeeld dat ‘die anderen’ het helemaal bij het verkeerde eind hebben. De eerste woorden van de islamitische belijdenis gaan over andere geloven en plaatsen die in een negatief daglicht. Alleen zij, de moslims, hebben de juiste God, hebben echt de allergrootste en de rest heeft een soort van surrogaat, een verkeerd soort. Dat is in de ogen van andersgelovigen toch een soort van blasfemie; een vorm van smaadspraak over God en godsdiensten. Zou Erik Theunissen van de PvdA in Almere zich dat hebben gerealiseerd toen hij sprak over “Het gaat over acceptatie en het gelijkheidsbeginsel”, of is hem dat ontgaan in de ambitie om PVV en VVD in de Almeerse Raad dwars te zitten? Wie geen moslim is wordt met het islamitische stukje tekst immers wel heel erg ‘gediscrimineerd’ om maar eens een veelgehoorde term te gebruiken in het debat over bepaalde groepen in de samenleving.

Getuigen

Nog merkwaardiger wordt het als we in de islamitische geloofsbelijdenis lezen dat zij niet alleen ‘geloven’, maar zelfs dat zij ‘getuigen’. Hoe zit dat? In de rechtbank of bij de politie kun je ook getuigen, maar dan wel graag uit eigen waarneming, anders geldt het niet. Maar inzake een geloof kun je toch moeilijk beweren dat je Allah net nog voorbij zag komen of dat je met Mohammed even gezellig hebt kunnen bijkletsen onder het genot van een kopje thee. Dat lijkt niet waarschijnlijk, dus het moet ‘van horen zeggen’ zijn. Moslims getuigen dus dat er geen god is dan Allah omdat ze dat van elkaar gehoord hebben, niet omdat ze dat zelf gezien hebben. Zouden rechters in een sharia-rechtbank dezelfde opvatting hebben en dat accepteren bij hun beoordeling?

De versterkte gebedsoproep vanuit een moskee is, zo heb ik hiervoor uiteengezet, dus eigenlijk beledigend, kwetsend en bedreigend voor wie geen moslim is en op het eerste gezicht is de koran ook doorspekt van die bedreigende teksten. Nu is de koran een oud en misschien wel eerbiedwaardig boek en kan het alleen om die reden al niet verboden worden, maar te denken geeft het wel nu we het er toch over hebben.

Kerkklokken

De islamitische oproep tot het gebed is in geen velden of wegen te vergelijken met het luiden van kerkklokken.  Een kerkklok geeft aan dat het tijd is voor ofwel het een, ofwel het ander en dat hoeft niet specifiek onderdeel uit te maken van de christelijke religie. De klok vertelt van het middaguur en voor wie vroeger van armoede op het veld werkte, was blij met de aankondiging van etenstijd. Die kerkklok heeft een specifieke maatschappelijke functie en ’s zondags twee keer een religieuze.

Dat is wat anders dan een gebedsoproep die en passant andersgelovigen de mantel uitveegt, ook al vinden linkse partijen in Almere de kermende victorie kraaiende muezzin getuigen van ‘gelijkheid en acceptatie’.

Was het maar waar…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Beheerder
2 jaren geleden

Haha Puck; ik snap je overweging. Maar dit is toch een andere zaak. De fractievoorzitter van de VVD in Almere heet Ulysse Ellian, dat klinkt iedereen bekend in de oren en het klopt ook. Hij werd bedreigd omdat hij zijn afschuw uitsprak over moorden die in Nederland door de Iraanse geheime dienst werden gepleegd.

En juist deze jongeman mocht zijn weerzin tegen de ‘gebedsoproep’ beantwoord zien door linkse partijen met een beroep op ‘vrijheid van godsdienst’ binnen het kader van verbinding en gelijkheid. Juist. En toen bleef iedereen stil.
Wie zwijgt, stemt toe. En ik was niet van plan te zwijgen en dus verdom ik het ook.

Puck van der Land
2 jaren geleden

Bedankt Ton, nou weet ik eindelijk wat die muezzins staan te kermen door die microfoon. De bewoners van Almere zullen zich dat zonder twijfel ook afvragen, maar de vraag is of hun islamitische medebewoners dat eigenlijk wel uit kunnen leggen als er naar gevraagd zou worden. Ze zullen waarschijnlijk niet veel zin hebben om het die ongelovige christenhonden te vertellen, want er zullen er genoeg zijn die het echt niet weten.
Het is vaak ook moeilijk te verstaan, met al die uithalen. Toen ik ooit in Rabat woonde, hoorde ik ‘smorgens om 5 uur de muezzin van de wijk zijn tekst krijsen. Alsof ie geslacht zou worden. De volgende ochtend hoorde ik hem op precies dezelfde manier, werd hij nu opnieuw gemarteld?
Ik vroeg mijn gastvrouw of hij elke dag het zelfde gebed op dezelfde manier ten gehore kon brengen. Nee, zei ze, dat doet hij echt niet zelf, dat is een bandje dat ze elke morgen afdraaien…. en via de versterker van de moskee horen we dat dan. Mijn mond viel open. Wat een luie donder: de mensen oproepen om ter moskee te gaan en zelf je er vanaf maken met een druk op de knop. Weer wat geleerd.
Maar op de vroege ochtend waren er meer mannen die hun boodschap op luide toon verkondigden. Deze mannen liepen echter door alle straten van de wijk. Gobbbs, Gobbs en nog wat gutterale klanken, een half uur later een ander: Legia blllaaah Legia blaaha.
En wat stelde dit nou toch voor: De een riep: brooood, brooood, het was de plaatselijke bakker met vers brood. Daar kwam wel wat volk voor naar buiten. De ander riep: Bleekwater, chloor om schoon te maken, bleekwater….. want die sta toiletten zonder stromend water stonken natuurlijk elke ochtend als een oordeel. Ook deze man deed goede zaken. Dat kon niet gezegd worden over de muezzin, die kreeg alleen op vrijdagmiddag wat volk op de been, schoon gewassen na een week zwoegen. Daarbij was het meedoen aan het gebed maar een fluitje van een cent, het stelde niks voor. Ze gingen naar de moskee omdat de buren ook gingen, kuddegedrag dus. Alleen de mannen, de vrouwen gingen liever naar de haman, lekker je zorgen en ellende van je afspoelen met warm water, een beter begin toch van het weekend…..

2 jaren geleden

Het gehele artikel van de heer Nijhof is in haar ” Portée” doordrenkt met waanzin.

En, die waanzin wordt duidelijk :”** De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, SP, NIDA, en Leefbaar Almere waren er niet voor om de gebedsoproep via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. D66 is zelfs helemaal vóór een versterkte gebedsoproep. “Het is een grondrecht dat je een gebedsoproep mag laten horen”, meent Martine van Bemmel van D66 in Almere.** Aldus de heer Nijhof.
Wijlen Mr G.B.J. Hilterman, zou schrijven ;” Een LAMENTABEL zootje daar in Almere. ”

Niemand begrijpt iets van die linkse elitaire bende en dat het geen RECHT is om gebeden in versterkte vorm een gehele gemeenschap met geweld dat te laten accepteren. Wat is dat dan wel? Een opdringerige, en op gebed lijkende “kreten”, die bedoeld zijn om ” gelovigen met een sektarische inslag” hun superioriteit wil laten horen.
Het meest angstaanjagende, is dat linkse politiek partijen menen dat de gehele gemeenschap moet voldoen aan de nukken van gelovigen. De gehele Lawaai-presentatie van moslims is niets anders dan psychiatrisch melancholisch geluid dat het gezonde verstand niet kan respecteren en accepteren. Gebrul dat niet past in de westerse wereld.
Hoe bedoelt U dat :”** Zou Erik Theunissen van de PvdA in Almere zich dat hebben gerealiseerd toen hij sprak over “Het gaat over acceptatie én het gelijkheidsbeginsel”,***
Alleen al dat Enk Theunissen spreekt over ” acceptatie én het gelijkheidsbeginsel” is de waanzin ten top. Dus: Gedwongen acceptatie van een opgedrongen geloofsuiting zou ook een acceptatie moeten zijn van het gelijkheidsbeginsel,. ( beginsel dat iedereen gelijk is voor de wet ) maar het gelijkheidsdenken, dán het Egalitarisme gaat overheersen, de ” zogenaamde algemene maatschappelijke gelijkheid” is in feite puur communistisch. Maar, nu komt het.: Gelijkheid voor de wet eist ook impliciet, ***wederkerigheid***, en moslims kennen GEEN WEDERKERIGHEID. En, het versterkend oproepen van gebed heeft NIETS te maken met vrijheid van Godsdienst. En weet U, ook ” blasfemie” ( Godslastering) bestaat niet…….. hoe kan men ” iemand” beledigen die NIET BESTAAT.
Tot slot schrijf ik.: “Alweer zijn het linkse groepen, politiek partijen, die niet weten waarover zijn het hebben ´´én dat hun ” kenmerkende reacties en opmerkingen” vallen onder de conclusie van Dr Lyle Rossiters, Psychiater, zoals hij dat omschrijft in zijn boek:” The Liberal Mind,” dat de zich progressief noemende linkse partijen feitelijk een psychische stoornis hebben gezien hun ” markante irrationele overtuigingen en emoties ” van links denkende mensen.”.

Lamentabel betekent:’ Erbarmelijk, beklagenswaardig.

Johan
2 jaren geleden

“Het is een grondrecht dat je een gebedsoproep mag laten horen” ????????

Dan is er iets goed mis met onze grondrechten.

Optiefen met dat islamitisch gejank.

Koddebeier
2 jaren geleden

Fijn de dhimmitude onderkruipers worden bedankt !!!