Prikbord nr 773

Als de AIVD er niet achter kan komen wie Geert Wilders bedreigen, dan moeten onze terreurjagers misschien eens in de hoek zoeken van het tuig dat mensen met een Arabische achternaam bedreigt als die zich niet aan de ramadan houden.

App

De hardnekkigheid waarmee de media Rutte, het RIVM en de 1,5 mtr economie verdedigen’ doet vermoeden dat ze onder curatele staan van de RVD. Pas bij de aankondiging van een track ing-app’ kwam er twijfel over de beslissingen en voornemens van de regering, waarvoor bovendien het wettelijke kader deels ontbreekt. Want stel dat die 1,5 mtr helemaal geen betekenis heeft in vergelijking met mondkapjes, dan is die app volstrekt waardeloos, althans om te achterhalen of iemand besmet zou kunnen zijn en door wie.

Waarom dit nu nog niet duidelijk is blijft een raadsel. Bij de vele doden en de herstelde ic- en ziekenhuispatiënten moet inmiddels toch vaststaan wat de waarschijnlijke oorzaak van hun besmetting was. En bij de huisarts-patiënten had dit net als in Duitsland eveneens bekend kunnen zijn. Dus waarom zijn de bewijzen omtrent mondkapjes in Duitsland wel aanwezig en hier niet? En welke oorzaken blijken zo zeldzaam te zijn dat de betreffende maatregelen kunnen worden opgeheven? Want het gemak waarmee 90 miljard wordt uitgetrokken om wellicht 2000 extra doden te voorkomen, staat in schrille tegenstelling tot de slachtoffers die onder uitgezonden militairen worden geaccepteerd. En waar bij militaire uitzending bijna dagelijks door officieren en onderofficieren beslissingen moeten worden genomen over levensbedreigende werkomstandigheden, mede ter bescherming van onze westerse samenleving en de internationale rechtsorde, lijkt dit kabinet geen moreel kompas te hebben om politieke verantwoordelijkheid voor toekomstige slachtoffers te riskeren. Het woord ‘lafheid’ of ‘misleiding’ is daarvoor niet geschikt, maar welke term dan wel? Want een welvarend land om zeep helpen om overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen kent nog geen (internationale) definitie. Wel het betuttelen van miljoenen mensen die blind MOETEN varen op dubieuze adviezen en regels, ten koste van bedrijf, toekomst, echtscheiding en soms (zelf)moord. Dat heet indoctrinatie of debieliseren’; of is het gewoon verkapt machtsmisbruik?

Bangmakerij

Als de Corona-besmetting werkelijk zoveel ziekenhuiscapaciteit vergt, dat patiënten (moet) worden ontraden zich te laten opnemen, dan is premier Rutte niet de grote leider’, maar alleen een bangmaker die juist geen persoonlijke verantwoordelijkheid wil. Hij blijkt zelfs geen adviseursteam te hebben voor economische afwegingen en specifieke maatregelen, maar zich te verschuilen achter het RIVM en een bijna onzichtbaar OMT. En naar maatregelen in het buitenland wordt alleen verwezen als dit zo uitkomt.

Intussen ging de bangmakerij gewoon door kennelijk gemotiveerd door de foute aanname dat een ic-bed slechts 10 dagen benodigd zou zijn, terwijl dit gemiddeld 23 dagen per patiënt is – waarbij het juist nog opvallender is dat de meest basale maatregelen zoals grootschalig testen, kleding, mondkapjes en onderzoek naar de werkomstandigheden van beroepsgroepen telkens worden opgeschort. Bijna alles wordt opgehangen aan de 1,5 mtr. en het verwachte vaccin dat echter pas in 2021 beschikbaar kan zijn. Doch zelfs van de kappers is niet bekend hoeveel er destijds besmet zijn geraakt door hun klanten dan wel onbeschermd hebben doorgewerkt terwijl ze ziek waren.

Kortom, Rutte neemt helemaal geen verantwoordelijkheid, maar duikt weg voor echte beslissingen die de samenleving overeind moeten houden. Zelfs het bewijs dat onze ziekenhuizen, tezamen met de leegstaande Duitse capaciteit, een nieuwe piek’ niet aankunnen, ontbreekt. Terwijl toch mag worden aangenomen dat de meest kwetsbaren met onderliggend lijden’ inmiddels zijn overleden, deels dankzij de wantoestanden in bepaalde verpleeg- en verzorgingshuizen.

Cijfers

Over de angstwekkende cijfers die horen bij groepsimmuniteit’ hoor je niemand meer, maar deskundigen weten zeker dat de deels absurde maatregelen nog niet kunnen worden opgeheven. Dit zou dan echter nooit kunnen als vaccins of eerdere besmetting niet voldoende effectief blijken om immuniteit te verkrijgen. Intussen wordt de economie om zeep geholpen en ondernemers aan de bedelstaf gebracht om de kwetsbare ouderen’ te kunnen beschermen. Doch die worden helemaal niet beschermd door economische maatregelen, zoals blijkt uit de (onvolledige) cijfers van bepaalde verpleeg- en verzorgingshuizen. Met name waar het personeel zelf besmet is dan wel niet over beschermingsmiddelen kan beschikken. Intussen rijst de vraag waarom banken vrijwillig’ hun filialen sluiten en zo ook interne pinautomaten blokkeren, waarom bijna dagelijks de vermindering van het aantal ic-patiënten wordt vermeld zonder vergelijking met het aantal ic-doden, en waarom de bewering over onnodige’ reserves van ic-bedden niet wordt ontmaskerd. Die extra bedden hadden toen ook gebruikt kunnen worden voor gewone patiënten die dan niet op apparatuur worden aangesloten?

Het bewijs dat er sinds het begin van de paniekcrisis’ ic-bedden zijn bezet door ouderen die in een bankfiliaal zijn geweest of bij McDonalds of bij de kapper of in een schoolgebouw ontbreekt nog steeds. Evenals over besmetting van/door ouderen bij de nagelverzorging, aan het strand, op de camping, in zwembaden, bibliotheken, sportscholen, bioscopen of in de (lege) bussen die wél blijven rijden. Dat vooral virologen en het falende RIVM intussen het beleid in dit land bepalen, zonder enig bewijs te moeten leveren, toont niet de vermeende sterkte van Rutte en zijn kabinet, maar juist de zwakte. En een analyse van de maatregelen die ook op langere termijn wel zinvol zijn, laten we kennelijk aan het buitenland over.

Demonisering

Sinds de aanvallen op Pim Fortuyn weten we wat demonisering’ is. Uiteraard hebben de (linkse) daders altijd een hoger doel voor ogen en dat heiligt de middelen, ook nu nog.

In Duitsland werd dit zichtbaar doordat (nieuwe) rechtse partijen werden gekoppeld aan nazi-activisten. Helaas bestaan die daar echt en dat was dus’ de schuld van die partij. Hier wordt het imago van de FvD besmeurd door vermeende partij-aanhangers op internet. Of die aanhangers daadwerkelijk bestaan en niet tot politieke tegenstanders behoren, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat bepaalde jongeren nog steeds gemakkelijk zijn te indoctrineren met verwerpelijke opvattingen. Dit varieert van gewelddadige milieu- en dierenactivisten tot asielsmokkelaars, en van de kraakbeweging tot brandstichters tegen G5-masten, alsmede van jeugdige demonstranten die schoolverzuim plegen tot anti-defensie en anti-kernenergie saboteurs. Daar zijn de Autonomen‘ (Duitse anti-samenlevingsprofiteurs) en de Europese IS-strijders – veelal gehate -voorbeelden van, doch die worden door de meeste demoniserende partijen juist met rust gelaten. Hoe gezond’ is eigenlijk het gedachtengoed van die linkse partijen?

Gezondheidszorg geprivatiseerd

Briefschrijvers die beweren dat de tekorten aan ic-bedden, personeel en beschermingsmiddelen een gevolg zijn van bezuinigingen, blijken niet goed op de hoogte. Er moest gewoon een rem komen op de stijging van de kosten die van 17 miljard tot bijna 100 miljard zijn toegenomen, vooral door de privatisering’. Niet alleen uit een artikel in de NRC over het RIVM zijn andere conclusies te trekken dan gebruikelijk in het parlement. Ook klokkenluiders hebben in het verleden reeds gewaarschuwd. Citaat: Alle nutsbedrijven moesten worden geprivatiseerd, van woningbouworganisaties tot energiebedrijven, van PTT tot ziekenfonds, van NS tot de regionale vervoersdiensten zoals de BBA, van ABP en en nog andere van de vele (meer dan 360) pensioenfondsen tot Schiphol (Royal Schiphol Group). Voorts de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer, Staatsmijnen, academische ziekenhuizen, universiteiten, scholen, jeugdzorg, waterschappen, gemeentelijke diensten (bijv. soc. dienst, GGD), GGZ, publieke omroepen enz. enz. De bestuurders en commissarissen – opvallend vaak vanuit de politiek – gingen marktconforme salarissen verdienen, met als resultaat vele (toekomstige) miljonairs. Doch ook andere goedbetaalde baantjes en buitenlandse functies waren en zijn nog steeds in trek. Naar verluidt: Wim Dik, Roger van Boxtel, Gerrit Zalm, Eveline Herfkens, Maria van der Hoeven, Wim Kok, André Rouvoet, Ad Melkert, Johan Stekelenburg, Hans Hoogervorst, Annemarie Jorritsma, Boris Dietrich, Peter Rehwinkel, Tjibbe Joustra, Aleid Wolfsen, Frans Timmermans, Ed Nijpels, Hans Alders en vele anderen, bestuurders bij zorgverzekeraars, bestuurders van ziekenhuizen, bestuurders verzorgings- en verpleeghuizen, bestuurders bij gesubsidieerde Goede Doelen en de vele (externe) advies- en controlerende organen van de overheid – van de WRR tot aan het RIVM – enz. enz. Het werd en is de Heilige Graal van de politiek: marktwerking en verzelfstandiging bestuursorganen.

Dus als er financiële knelpunten zijn in de zorg, bedenk dan dat een tekort aan verplegend personeel niet als een besparing of bezuiniging kan worden aangemerkt (onderbetaling wel), dat een tekort aan middelen geen toeval is, maar een managementbeslissing, dat het altijd nog slechter kan (Britse NHS is niet geprivatiseerd!), dat het ook duurder kan (Duitsland met honderdduizenden asielzoekers), maar tevens beter, en dat het Belgische zorgsysteem vaak beter en in ieder geval kosteneffectiever is.

Goede doelen

Ook de Goede Doelen hebben naar verluidt geld nodig nu de inkomsten dalen. Doch waarom, is bij het Rode Kruis onduidelijk: de reserves zijn nauwelijks terug te vinden in het jaarverslag 2018 en de normale uitgaven aan internationale projecten zijn slechts een deel van de inkomsten die meer dan 100 miljoen per jaar bedragen. Aannemelijk is dat men momenteel méér wil doen in het buitenland, want de vrijwilligers in Nederland kosten niet veel. Een mooi streven, maar dit doen ook tientallen anders stichtingen en regeringen in de westerse landen. De besteding van al die gelden mede uit subsidies en de Postcodeloterij – is grotendeels een taak van lokale en internationale organisaties waarvan de kosteneffectiviteit vaak niet te achterhalen is.

Bij de niet-gesubsidieerde Anne Frank Stichting is dit duidelijker. De reserves zijn niet toereikend om de dalende inkomsten (normaal meer dan 10 miljoen per jaar) op te vangen, maar dit heeft alles te maken met de personeelskosten van ongeveer 7 miljoen!

Een ongelooflijk bedrag dat inderdaad duidelijk maakt waarom er geen vaste subsidie wordt verleend. Hoewel ook de politieke’ en internationale activiteiten een reden kunnen zijn. Overigens moet u op de website wel even zoeken, want de cijfers komen helemaal achteraan in het blader-document (als u het jaarverslag kunt vinden).

Franse druk

President Macron kan het kennelijk niet verkroppen dat Nederland heeft geweigerd om te buigen voor de Franse druk. Doch wat let hem om af te zien van de tientallen miljarden EU-subsidies voor Parijs, zodat de zuidelijke landen nog méér kunnen worden geholpen, maar dan door Frankrijk. Of is dat juist niet zijn bedoeling?

Immuniteit

Indien door Corona ongeveer 3.000 mensen méér overlijden in drie maanden tijd dan door een nieuw griepvirus, wat betekent dit dan voor de komende periode waarin wél meerdere beschermingsmaatregelen van kracht zijn? Want naar verluidt heeft tot dusver slechts 3% van de bevolking enige (vermeende) immuniteit verkregen. De komende drie maanden zullen er dus’ veel minder mensen besmet raken, zelfs na afbouw van de lock down, omdat de meest kwetsbaren inmiddels zijn overleden, de basale voorzieningen en maatregelen (mondkapjes, testen, thuisblijven bij koorts, gedrag management van verpleeg- en verzorgingshuizen, handen wassen) moeten worden gehandhaafd, en de immuniteit toeneemt. Dit laatste gaat echter zo langzaam dat het effect op korte termijn verwaarloosbaar is, waarbij het desondanks aannemelijk is, dat het aantal doden in de komende periode sterk zal afnemen. Immers, het falen van internationale organen, regeringen, medische toezichthouders en virusdeskundigen zal zich nooit meer in die mate voordoen. Langer wachten op een vaccin waarvan de werkzaamheid nog volstrekt onbekend is, kan wellicht 2000 extra doden voorkomen, maar van een overbelasting in de gezondheidszorg zal dan geen sprake meer zijn. Tevens zou inmiddels wereldwijd bekend moeten zijn hoe het virus wordt overgedragen, indien nog geen koorts of hoesten van toepassing is. Met die twee overwegingen moet nu de afweging worden gemaakt, hoe lang de samenleving nog wil wachten op de beoogde immuniteit terwijl intussen de economie, welvaart en leefbaarheid van onze samenleving te gronde gaan. Bedenk daarbij dat er nog steeds mensen zullen overlijden door onverantwoordelijk gedrag of onwetendheid: van hen zelf of van anderen. Doch die prijs zal naar verwachting niet hoger zijn dan van een ernstige griepperiode. Dus is het tijd voor nieuw beleid waarvoor (politieke) moed nodig is, doch dat wordt in hoge mate ook van artsen, verplegend personeel en proefpersonen verwacht.

Italiaanse maffia

Met honderden miljarden in het vooruitzicht, is de maffia begonnen Italië over te nemen’. Dus niet de staat chanteren, maar gewoon vervangen. Zelfs de baas van het gevangeniswezen is besmet met dit machtsovernamevirus en wil vele maffiakopstukken vrijlaten vanwege het Corona-gevaar’. Om het vermoeden te bestrijden dat hij bij deze smoes persoonlijk onder druk is gezet, moet de rechter naar verluidt het laatste woord krijgen. Hopelijk zal deze concluderen dat gevangenen alleen door enkele bewakers kunnen worden besmet, terwijl bij huisarrest de hele familie en ‘vriendenkring’ een risico vormen. Doch ik voorspel dat die directeur niet wordt ontslagen, dat Italiaanse rechters straks onvoorspelbaar zijn en dat Italië zich binnenkort bereid verklaard om de Europese leningsvoorwaarden te accepteren. Wie zal hen daar ooit aan kunnen houden?

KLM

Is de Nederlandse steun aan de KLM nu voor Parijs of Schiphol bedoeld? Nog afgezien van de EU-regels voor staatssteun, kan minister Hoekstra toch niet serieus geloven dat (blijvend) minder reizigers op Schiphol straks een gevolg zou zijn van het verdwijnen van de KLM? Het zou een zegen kunnen zijn, indien het vliegverkeer drastisch afneemt door het prijskaartje voor personen te verhogen, maar toen deze onmisbare’ maatschappij aan Air France werd verkocht voor een appel en een ei, had niemand het over de gevolgen voor Schiphol of voor het milieu. En een afgeslankt Schiphol met minder vliegbewegingen zou weleens kunnen bijdragen aan de noodzakelijke herziening van de milieuwetten die tot de absurde Urgenda-uitspraak hebben geleid. Als we dan toch moeten kiezen, kunnen we beter de EU en de milieumaffia vaarwel zeggen, terwijl onze economie weer gezond wordt gemaakt en Nederlanders eindelijk het gevoel krijgen dat de staat er voor hen is en niet omgekeerd. Want dat zelfs de agrarische sector lijkt te denken dat de belastingbetaler voor hun (groene) subsidies moet opdraaien, is niet alleen een gevolg van het Timmermans-bedrog, maar vooral een afspiegeling van de Italiaanse mentaliteit die ook bij Air France en Schiphol zichtbaar is.

Last Post

Ik mag toch hopen dat op 4 mei de Last Post wordt geblazen, en niet de Taptoe zoals De Telegraaf beweert. Laten we de Taptoe dan maar voor 5 mei bewaren.

Natuurherstel

Terwijl ook de pensioenen onder druk staan, gaat het kabinet naar verluidt 3 miljard uitgeven aan ‘natuurherstel’. Voor wie of wat is al dit geld bestemd: de gekapte bomen van Staatsbosbeheer of de tientallen milieustichtingen en actiegroepen? Een kabinet dat dergelijke prioriteiten stelt wegens onzinnige wetgeving, heeft werkelijk iets uit te leggen.

Nederlandse media

Volgens de Europese Commissie ontvangen Nederlandse media en journalisten jaarlijks aanzienlijke bedragen van € 10.000 en meer. Dat hiermee promotie wordt gekocht’ zal duidelijk zijn, maar is dat de enige reden dat de ontvangers geheim worden gehouden?

Want ook de Belastingdienst kan interesse hebben in betalingen tot zelfs € 25.000, daar journalisten zonder integriteit wellicht geen behoefte hebben dit op te geven.

Testvloeistof

Ook in België worden bestaande (ziekenhuis)laboratoria nauwelijks gebruikt voor Corona-testen. Wel zijn op grote schaal naar verluidt honderdduizenden testen uitbesteed aan commerciële bedrijven die kennelijk over voldoende testvloeistof kunnen beschikken. Het zal toch niet zo zijn dat het om medische’ laboratoria van Roche gaat?

Want hoe de onderhandelingen’ met de Zwitserse leverancier van testvloeistof in Den Haag zijn afgelopen, is volstrekt onbekend, zelfs voor de Kamerleden die zich afvragen waarom er door Nederland nog steeds niet op grote schaal wordt getest.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
3 jaren geleden

Natúúrlijk kan de AIVD de bedreigers van dhr. Wilders wel vinden; indien zij vanuit de “regering” de opdracht zouden krijgen om datgene te doen waarvoor zij is ingesteld, n.l. de staatsveiligheid waarborgen enz., waren de bedreigers binnen een paar dagen gepakt. Maar de “regering” geeft die opdracht niet omdat zij het wel goed vinden dat dhr .Wilders in z’n vrijheden is beperkt. Als Rutte zou worden bedreigd zoals dhr. Wilders dan waren de daders al gepakt “voordat zij dreigmailtjes zouden hebben verstuurd”.
Zij beschouwen dhr. Wilders als de luis in hun pels, één van de weinige échte Nederlanders in het parlement.