Geüniformeerde feestdagen…

In Amsterdam is ophef ontstaan omdat politieagenten en brandweermannen (geen vrouwen!) in uniform deelnamen aan een islamitische gebedsdienst in de Blauwe Moskee. Het FvD heeft inmiddels schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W.

Afb: pixabay

In ons land zijn, net als in andere Westerse staten met uitzondering van Vaticaan-stad, de kerkelijke macht en de staatkundige macht van elkaar gescheiden. Voor ons land werd aan die scheiding van kerk en staat een begin gemaakt met de 80-jarige oorlog (1568 – 1648) terwijl de Franse revolutie (1789 – 1799) daar nog eens een schepje bovenop deed. Zeker sinds de Tweede Wereldoorlog werd daar in Nederland strak de hand aan gehouden.

Wat zag Nancy?

“De Blauwe Moskee heeft 30 moslims uitgenodigd die in de frontlinie werken van de coronacrisis”, twitterde ene Nancy volgens ‘Hart van Nederland’. “Dus politie, brandweer, zorg, supermarkten etc. Als dank voor hun inzet. Verder zijn alle moskeeën gesloten. Het werd er heel duidelijk bij verteld. Mja, luisteren hè…” Deze mejuffrouw zal nog wel niet zolang op de wereld rondlopen, gelet op de naam ‘Nancy’, dus we kunnen haar nog weinig kwalijk nemen. Zou Nancy daar ook verpleegsters in uniform hebben waargenomen? Of medewerkers van een bekende supermarkt, met ‘Jumbo, alweer voordeliger’ in kloek formaat letters op de rug? Een pastoor misschien, in het kader van de ‘verbinding’ en met de wedstrijdkleding nog aan?

Kardinaal als minister…

Nee, er zit wel een reden achter natuurlijk en dat is dat in de islamitische wereld de staatsmacht in handen ligt van de beroepsmoslims. Zou Nancy het een goed idee vinden als we een kardinaal op de positie van Minister van Binnenlandse Zaken zetten? (alhoewel: nu ik er zo over nadenk en gelet op de manier zoals die functie nu wordt vervuld…)

Politici als geestelijk leiders

In ons land is er gelukkig scheiding van staatsmacht en kerkelijke macht. De staat inmiddels, gedraagt zich steeds meer als een soort van ‘kerk’. De afgelopen eeuwen heeft de staat een heel arsenaal aan taken overgenomen die eerder door de kerk werden vervuld; armen- en ziekenzorg, weeskinderen, enzovoort. Of dat allemaal efficiënt gebeurt staat nog te bezien, maar voorlopig zien politici zichzelf als belangrijke ‘geestelijk leiders’ in ons land van Linkse en Groene kerken. Zij zijn als verhevenen in staat goed te begrijpen en interpreteren wat de heilige wegen naar de toekomst zijn. En dat alles tot heil en zegen van de democratie.

Uniform thuislaten

Een vervelende bijzaak is dat we er bij de stembus maar niet in slagen om nieuwe gezichten en nieuwe ideeën in de Kamers en Gemeenteraden te krijgen. Gezichten die stáán voor hun taak om de wetten en regels te handhaven. Met ideeën waar stervelingen als u en ik niet opkomen. Maar dat is niet zo. Men slaagt er zelfs niet in om politiemensen aan hun verstand te peuteren dat ze van alles mogen geloven en denken, maar dat zij hun uniform maar beter thuislaten wanneer ze dat praktiseren.

Omdat in ons land de overheid niets met een kerk heeft te maken, laat staan een moskee.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Puck van der Land
4 jaren geleden

Inderdaad, wat een debielen die in hun uniform naar een iftar of andere activiteit in de de moskee gingen. Waren het misschien moslim-brandweermannen of moslim-politieagenten?
In dat geval dienen zij ook op zijn minst een flinke berisping te krijgen voor zulk achterlijk gedrag en uitgelegd te krijgen dat zijn de wet overtreden. Een forse boete, of ontslag bij herhaling van dit soort overtredingen. Begint ondertussen een beetje de vorm aan te nemen van de NSB in de vooroorlogse jaren: laten zijn bij wie je loyaliteit ligt. Nou we weten waar dat toe leidde in de 2e WO. Duidelijk een halt toe roepen aan deze gasten en erop toezien dat hun leidinggevenden niet wegkijken en dat maar normaal vinden. Daar is onze koning ook duidelijk tegen, hij zei niet voor niets dat zijn grootmoeders gedrag ernstig te denken gaf!

Donut51
4 jaren geleden
Antwoord aan  Puck van der Land

En dan ook nog bewapend!

Neef Jansen
4 jaren geleden

Wat een debielen, die geuniformeerde moskeebezoekers. Tja, wat moet je er verder van zeggen? Ik hoop van harte dat de Nederlander wakker wordt en gaat stemmen op politici die dit debilisme zullen wegvagen.

Enige achtergrondinfo bij de islam:

“Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.

De moslim wordt geacht deze bevelen uit te voeren zodra hij daarvoor de gelegenheid heeft. En doet hij dat niet, dan moet hji worden vermoord, stelt hij er kritische vragen bij, dan moet hij worden vermoord, probeert hij zich eraan te onttrekken, dan moet hij worden vermoord.

Een groot deel van de Westerse politiek houdt zich om verschillende redenen (geld, olie, zelfhaat, cultureel marxisme, cultuurrelativisme) blind en doof voor wat de islam is en zegt zelfs dat de islam een ‘religie van de vrede’ is die we met een gerust hart kunnen opnemen in onze ‘rijke warme multiculturele diversiteit’. De kritische en zelfdenkende experts (sapere aude) geven evenwel een ander beeld:

“Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

“In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

“…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

“De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

“Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304.

Ravian
4 jaren geleden

Een Nederlandse politieman is bij eed gebonden de Nederlandse wet te handhaven, maar een moslim erkend geen andere wet dan de islamitische wet.
De betrokken politieagenten dienen dus hun uniform in te leveren en een ander baantje te gaan zoeken.